Orzeł
A A A

COVID-19

drukuj drukuj

aktualizacja | updated 04.11.2021: Zarządzenie Rektora Nr 69/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u studenta i pracownika Krakowskiej Akademii. Plik PDF

Order of the Rector of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University No. 69/2021 of November 2, 2021 amending the Order concerning the introduction of the procedure in the event of a suspected SARS-CoV-2 coronavirus infection regarding an AFM Krakow University student and the introduction of the procedure in the event of a suspected SARS-CoV-2 coronavirus infection regarding an AFM Krakow University employee. Order /pdf/

aktualizacja | updated 30.09.2021: Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego postepowania nauczycieli akademickich oraz studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w budynkach Kampusu w zakresie zapobiegania zakażeniu SARS CoV-2 w okresie epidemii. Plik PDF

Introduction of safety procedures in terms of preventing a SARS CoV-2 infection within the period of the epidemic for academic teachers or other persons conducting classes at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University as well as for students participating in classes within the premises of the Campus of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Order of the Rector of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University No. 57/2021 of September 27, 2021). Order /pdf/

aktualizacja | updated 08.09.2021: Informacja Studium WF / Physical Education Centre information

aktualizacja 29.10.2020: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

aktualizacja 26.10.2020: Zarządzenie Rektora Nr 97/2020 z dnia 12 października 2020 r. (zmienione zarządzeniem Rektora Nr 101/2020 z dnia 22 października 2020 r.) w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

aktualizacja 07.10.2020: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

aktualizacja 06.10.2020: Uprzejmie informujemy, że Pełnomocnikiem Rektora ds. sanitarno-epidemiologicznych jest dr n.med. Anna Szczypta, aszczypta@afm.edu.pl. Konsultacje on-line na Teams: wtorki godz. 17-18.00

aktualizacja 30.05.2020: Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u studenta Krakowskiej Akademii oraz wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika Krakowskiej Akademii. Treść zarządzenia wraz z załącznikami zmienionymi zarządzeniem z 26 kwietnia 2021 r./pdf/

aktualizacja 22.05.2020: W dniu 22 maja 2020 r. ukazało się zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Krakowskiej Akademii od dnia 25 maja 2020 r. Dział kadr rozesłał je do wszystkich jednostek. Uprzejmie prosimy pracowników o zapoznanie się z nim.

aktualizacja 6.04.2020: Komunikat Studium WF w sprawie zajęć e-learningowych [EN]

aktualizacja 23.03.2020: Komunikat Studium Języków Obcych

aktualizacja 19.03.2020: Dyżurne telefony w dziekanatach

aktualizacja 17.03.2020: Komunikat Centrum E-learningu

aktualizacja 16.03.2020: Zasady funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków związanych z przebiegiem studiów

 


 

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki - Komunikat

Koronawirus: informacje i zalecenia - strona www.gov.pl

 

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito