Orzeł
A A A

COVID-19

drukuj drukuj

 

aktualizacja | updated 04.04.2022: Zarządzenie Rektora z 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia zaleceń na wypadek zakażenia koronawirusem u studenta lub pracownika. Plik PDF

 

aktualizacja | updated 30.09.2021: Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego postepowania nauczycieli akademickich oraz studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w budynkach Kampusu w zakresie zapobiegania zakażeniu SARS CoV-2 w okresie epidemii. Plik PDF

Introduction of safety procedures in terms of preventing a SARS CoV-2 infection within the period of the epidemic for academic teachers or other persons conducting classes at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University as well as for students participating in classes within the premises of the Campus of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Order of the Rector of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University No. 57/2021 of September 27, 2021). Order /pdf/

aktualizacja | updated 08.09.2021: Informacja Studium WF / Physical Education Centre information

aktualizacja 26.10.2020: Zarządzenie Rektora Nr 97/2020 z dnia 12 października 2020 r. (zmienione zarządzeniem Rektora Nr 101/2020 z dnia 22 października 2020 r.) w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

aktualizacja 06.10.2020: Uprzejmie informujemy, że Pełnomocnikiem Rektora ds. sanitarno-epidemiologicznych jest dr n.med. Anna Szczypta, aszczypta@afm.edu.pl. Konsultacje on-line na Teams: wtorki godz. 17-18.00

 

 


 

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki - Komunikat

Koronawirus: informacje i zalecenia - strona www.gov.pl

 

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito