Orzeł
A A A

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; AZS / Physical Education Centre; Academic Sports Association

drukuj drukuj

Szanowni Studenci!
Elektroniczne zapisy na zajęcia WF w semestrze letnim zakończyły się 25.02.2021.
Od 26.02.2021 niezapisani studenci będą dopisywani do grup WF, w których będą wolne miejsca. W tym celu należy wysłać maila na adres: swf@afm.edu.pl podając swoje nazwisko, imię, datę urodzenia i numer albumu.
W związku z panującą na świecie sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Władz Krakowskiej Akademii dotyczącymi nauczania zdalnego, Studium Wychowania Fizycznego rozpoczyna zajęcia w semestrze letnim na platformie e-learning-owej Microsoft 365 w aplikacji MS Teams od 1.03.2021.

Ze sportowym pozdrowieniem!
Paweł Szcześniewski

Important information

Dear Students!
Electronic registration for PE classes in the spring semester ended on February 25, 2021.
From February 26, 2021 unsubscribed students will be added to the PE groups with vacancies. For this purpose, please send an e-mail to: swf@afm.edu.pl giving your surname, first name, date of birth and album number.
In view of the current global epidemiological situation and in accordance with the binding regulations of the Authorities of AFM Krakow University regarding remote teaching and learning, the Department of Physical Education launches classes in the spring semester in the MS Teams app at the e-learning platform Office 365 from March 1, 2021.
Sport greeting for you!
Paweł Szcześniewski 
 

Studium WF

W ramach WF można uczestniczyć w następujących zajęciach:

aerobik, tenis stołowy, siłownia, koszykówka, siatkówka, piłka nożna halowa, lekka atletyka

Klub Uczelniany AZS

W Krakowskiej Akademii działa Klub Uczelniany AZS. Początkowo nieliczna organizacja studencka, z roku na rok rozrasta się dając możliwość systematycznego uprawiania sportu studentom i rywalizacji z przedstawicielami innych uczelni.
Na dzień dzisiejszy KU AZS KA liczy ponad 200 członków systematycznie uczestniczących w zajęciach sekcji: lekkiej atletyki, piłki nożnej halowej, koszykówki kobiet i mężczyzn, siatkówki kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego kobiet i mężczyzn, sportów siłowych. Studenci biorą udział w zawodach i rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski oraz Mistrzostwach Polski.

Procedura zapisu do AZS (plik PDF)

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE AZS 2020/2021

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 110,00 zł

Polisa Standard - suma ubezpieczenia 6.500 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 6.500 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 65 zł za 1% uszczerbku) - do 6.500 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 650 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 650 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (50% SU NNW) - 3.250 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 150,00 zł

Polisa Komfort - suma ubezpieczenia 25.000 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 25.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 250 zł za 1% uszczerbku) - do 25.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł za dzień) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 2.500 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 2.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (20% SU NNW) - 5.000 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 1050,00 zł

 Polisa Sport - suma ubezpieczenia 65.000 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 65.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 650 zł za 1% uszczerbku) - do 65.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 6.500 zł
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 1 000 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 6.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (10% SU NNW) - 6.500 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

Certyfikat Przynależności Akademickiej przeznaczony jest dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni zamierzających startować w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Certyfikat Przynależności Akademickiej /wypełnij on-line/

Informacja dla sportowców

Jeżeli uprawiałeś lub nadal uprawiasz jakiś sport, rozpoczynając rok akademicki zgłoś się na początku października do Studium Wychowania Fizycznego w celu uzyskania szczegółów dotyczących treningów i zawodów.
Dla najlepszych czekają stypendia sportowe! Serdecznie zapraszamy!

Terminy przyjęć komisji lekarskiej dotyczącej zwolnień z WF z przyczyn zdrowotnych:

Komisja Lekarska on-line
Pełną dokumentację chorobową oraz numer swojego telefonu należy przesłać na adres: komisjalekarska@scanmed.pl
W temacie maila proszę napisać: Komisja Lekarska - Krakowska Akademia
Dodatkowe informacje dotyczące Komisji Lekarskiej pod numerem telefonu: 12 3702651
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez Komisję Lekarską należy przesłać mailem na adres: swf@afm.edu.pl  

Pliki do pobrania

swf_zasady.pdf

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zaliczania i zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w przypadkach czasowej oraz trwałej niezdolności studenta do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego

Medical Commissions regarding exemptions from Physical Education Classes for health reasons
On-line Medical Commission

Complete medical documentation and your telephone number should be sent to the following address: komisjalekarska@scanmed.pl In the subject of the e-mail, please write: Komisja Lekarska – Krakowska Akademia
Additional information about the Medical Commission by phone: 12 3702651

A medical certificate issued by the Medical Commission should be sent by e-mail to the following address: swf@afm.edu.pl


 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito