Orzeł
A A A

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | AZS

drukuj drukuj

Ostateczny termin zapisów elektronicznych upłynął 10.03.2019.
Od 11.03.2019 proszę kontaktować się z Kierownikiem Studium WF w godzinach dyżurów.


Остаточний термін записів на заняття закінчується 10.03.2019. Від 11.03.2019 студент може звязатися з керівником відділу фізичного виховання під час чергових годин.

 

Information for foreign students
In order to log in into the electronic system of registration for Physical Fitness classes, it is essential to use family name and a password consisting of 11 digits.
All students are obliged to create themselves the password by using their birth date (6 digits) and the album number (5 digits) in accordance with the following example.
Example: 92070437951
92 - year of birth
07 - month of birth
04 - day of birth
37951 - album number

Studium WF

W ramach WF można uczestniczyć w następujących zajęciach:

aerobik, tenis stołowy, siłownia, koszykówka, siatkówka, piłka nożna halowa, lekka atletyka

Klub Uczelniany AZS

W Krakowskiej Akademii działa Klub Uczelniany AZS. Początkowo nieliczna organizacja studencka, z roku na rok rozrasta się dając możliwość systematycznego uprawiania sportu studentom i rywalizacji z przedstawicielami innych uczelni.
Na dzień dzisiejszy KU AZS KA liczy ponad 200 członków systematycznie uczestniczących w zajęciach sekcji: lekkiej atletyki, piłki nożnej halowej, koszykówki kobiet i mężczyzn, siatkówki kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego kobiet i mężczyzn, sportów siłowych. Studenci biorą udział w zawodach i rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski oraz Mistrzostwach Polski.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE AZS 2018/2019

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 100,00 zł

Polisa Standard - suma ubezpieczenia 6.500 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 6.500 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 65 zł za 1% uszczerbku) - do 6.500 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 650 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 650 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (50% SU NNW) - 3.250 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 150,00 zł

Polisa Komfort - suma ubezpieczenia 25.000 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 25.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 250 zł za 1% uszczerbku) - do 25.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł za dzień) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 2.500 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 2.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (20% SU NNW) - 5.000 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 750,00 zł

 Polisa Sport - suma ubezpieczenia 65.000 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 65.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 750 zł za 1% uszczerbku) - do 65.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 6.500 zł
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 1 000 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 6.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (10% SU NNW) - 6.500 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia


KAŻDY CZŁONEK AZS
Wypełnić Deklaracja członkowska AZS (wypełnij on-line)
DO LEGITYMACJI ISIC AZS I WYDRUKOWAĆ DEKLARACJĘ W 2 EGZEMPLARZACH

NOWY CZŁONEK AZS
STUDENT PRZYNOSI 2 WYDRUKI WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI /PODPISUJE JĄ W STUDIUM WF/ ORAZ ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI I OPŁACA SKŁADKĘ

CZŁONKOWIE AZS POSIADAJĄCY LEGITYMACJĘ
STUDENT PRZYNOSI 2 WYDRUKI WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI /PODPISUJE JĄ W STUDIUM WF/ ORAZ LEGITYMACJĘ I OPŁACA SKŁADKĘ

WPŁATY GOTÓWKĄ W STUDIUM WF
Oryginał dowodu KP – do AZS, Kopia – dla studenta, Kopia – dla Klubu Uczelnianego

 

Certyfikat Przynależności Akademickiej przeznaczony jest dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni zamierzających startować w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Certyfikat Przynależności Akademickiej /wypełnij on-line/

Informacja dla sportowców

Jeżeli uprawiałeś lub nadal uprawiasz jakiś sport, rozpoczynając rok akademicki zgłoś się na początku października do Studium Wychowania Fizycznego w celu uzyskania szczegółów dotyczących treningów i zawodów.
Dla najlepszych czekają stypendia sportowe! Serdecznie zapraszamy!

Terminy przyjęć komisji lekarskiej dotyczącej zwolnień z WF z przyczyn zdrowotnych:

Semestr zimowy 2019/20:

  • 24.10.2019 (czwartek) 12:00-13:00
  • 07.11.2019 (czwartek) 12:00-13:00 

Przychodnia Lekarska SCANMED, budynek A, Kampusu Krakowskiej Akademii

  • bez skierowania
  • bezpłatnie
  • wymagana wcześniejsza rejestracja
  • wymagana aktualna dokumentacja chorobowa

Pliki do pobrania

swf_zasady.pdf

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zaliczania i zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w przypadkach czasowej oraz trwałej niezdolności studenta do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito