Orzeł
A A A

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; AZS / Physical Education Centre; Academic Sports Association

drukuj drukuj

E-learning w SWF

[EN]

Szanowni Studenci!
W związku z panującą na świecie sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Władz Krakowskiej Akademii dotyczącymi nauczania zdalnego, Studium Wychowania Fizycznego rozpoczyna zajęcia na platformie e-learning-owej.
Na platformie e-learningowej zostaną utworzone konta dla wszystkich instruktorów wraz z prowadzonymi przez nich grupami WF np.: mgr Marek Grzelak siłownia poniedziałek 17:50.
Każdy student powinien na platformie e-learning-owej dopisać się to tej samej grupy WF, do której zapisał się na początku semestru letniego drogą elektroniczną. Na platformie e-learning-owej oraz na stronie internetowej Krakowskiej Akademii jest dostępny /jako forma przypomnienia/ wykaz grup WF wraz z numerami albumów studentów zapisanych do tych grup WF.

WYKAZ GRUP Z ZAPISANYMI OSOBAMI (numery albumów) plik pdf


Instruktorzy WF na początku każdego tygodnia zajęć /poniedziałek/ będą przesyłali  studentom na platformie e-learningowej materiały z przedmiotu Wychowanie Fizyczne:

 • Dziennik Aktywności Fizycznej
 • Filmy
 • Teksty dotyczące zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej

Serdecznie zachęcamy do korzystania z otrzymywanych materiałów z przedmiotu Wychowanie Fizyczne. Uprzejmie prosimy o systematyczne prowadzenie Dziennika Aktywności Fizycznej i przesyłanie go w odpowiedzi zwrotnej do instruktora, w formie elektronicznej, na platformie e-learning-owej na zakończenie każdego tygodnia zajęć /piątek/. Prosimy o załączanie zdjęć i filmów dokumentujących Waszą aktywność ruchową.
Zachęcamy do wykonywania ćwiczeń CODZIENNIE! Wystarczy tylko 20-30 minut...
Przesłane do instruktora materiały /Dziennik Aktywności Fizycznej + filmy i zdjęcia / będą stanowiły podstawę do zaliczenia studentowi obecności na zajęciach WF w danym tygodniu zajęć uczelnianych.
Obecności studentów na zajęciach WF w dniach 24.02.2020 – 11.03.2020 zostaną zaliczone.
Zaliczenie przedmiotu Wychowanie Fizyczne będzie możliwe na podstawie ilości obecności na zajęciach WF /minimum 8 obecności/.

Ze sportowym pozdrowieniem!
Instruktorzy Wychowania Fizycznego  


Ostateczny termin zapisów elektronicznych upłynął 8.03.2020.
Od 9.03.2020 proszę kontaktować się z Kierownikiem Studium WF w godzinach dyżurów.


Electronic registration for physical education classes finished on 8.03.2020
From 9.03.2020 please contact the Head of the Sports Centre during office hours.

 

Information for foreign students
In order to log in into the electronic system of registration for Physical Fitness classes, it is essential to use family name and a password consisting of 11 digits.
All students are obliged to create themselves the password by using their birth date (6 digits) and the album number (5 digits) in accordance with the following example.
Example: 92070437951
92 - year of birth
07 - month of birth
04 - day of birth
37951 - album number

Studium WF

W ramach WF można uczestniczyć w następujących zajęciach:

aerobik, tenis stołowy, siłownia, koszykówka, siatkówka, piłka nożna halowa, lekka atletyka

Klub Uczelniany AZS

W Krakowskiej Akademii działa Klub Uczelniany AZS. Początkowo nieliczna organizacja studencka, z roku na rok rozrasta się dając możliwość systematycznego uprawiania sportu studentom i rywalizacji z przedstawicielami innych uczelni.
Na dzień dzisiejszy KU AZS KA liczy ponad 200 członków systematycznie uczestniczących w zajęciach sekcji: lekkiej atletyki, piłki nożnej halowej, koszykówki kobiet i mężczyzn, siatkówki kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego kobiet i mężczyzn, sportów siłowych. Studenci biorą udział w zawodach i rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski oraz Mistrzostwach Polski.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE AZS 2019/2020

 • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 110,00 zł

Polisa Standard - suma ubezpieczenia 6.500 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 6.500 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 65 zł za 1% uszczerbku) - do 6.500 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 650 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 650 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (50% SU NNW) - 3.250 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

 • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 150,00 zł

Polisa Komfort - suma ubezpieczenia 25.000 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 25.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 250 zł za 1% uszczerbku) - do 25.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł za dzień) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 2.500 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 2.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (20% SU NNW) - 5.000 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia

 • SKŁADKA CZŁONKOWSKA AZS = 1050,00 zł

 Polisa Sport - suma ubezpieczenia 65.000 zł:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.
- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 65.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 650 zł za 1% uszczerbku) - do 65.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) - do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) - do 6.500 zł
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 1 000 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) - do 6.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (10% SU NNW) - 6.500 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) - dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia


KAŻDY CZŁONEK AZS
Wypełnić Deklaracja członkowska AZS (wypełnij on-line)
DO LEGITYMACJI ISIC AZS I WYDRUKOWAĆ DEKLARACJĘ W 2 EGZEMPLARZACH

NOWY CZŁONEK AZS
STUDENT PRZYNOSI 2 WYDRUKI WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI /PODPISUJE JĄ W STUDIUM WF/ ORAZ ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI I OPŁACA SKŁADKĘ

CZŁONKOWIE AZS POSIADAJĄCY LEGITYMACJĘ
STUDENT PRZYNOSI 2 WYDRUKI WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI /PODPISUJE JĄ W STUDIUM WF/ ORAZ LEGITYMACJĘ I OPŁACA SKŁADKĘ

WPŁATY GOTÓWKĄ W STUDIUM WF
Oryginał dowodu KP – do AZS, Kopia – dla studenta, Kopia – dla Klubu Uczelnianego

 

Certyfikat Przynależności Akademickiej przeznaczony jest dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni zamierzających startować w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Certyfikat Przynależności Akademickiej /wypełnij on-line/

Informacja dla sportowców

Jeżeli uprawiałeś lub nadal uprawiasz jakiś sport, rozpoczynając rok akademicki zgłoś się na początku października do Studium Wychowania Fizycznego w celu uzyskania szczegółów dotyczących treningów i zawodów.
Dla najlepszych czekają stypendia sportowe! Serdecznie zapraszamy!

Terminy przyjęć komisji lekarskiej dotyczącej zwolnień z WF z przyczyn zdrowotnych:

Semestr letni 2019/20:

 • 27.02.2020 (czwartek) 12:00-13:00
 • 05.03.2020 (czwartek) 12:00-13:00 

Przychodnia Lekarska SCANMED, budynek A, Kampusu Krakowskiej Akademii

 • bez skierowania
 • bezpłatnie
 • wymagana wcześniejsza rejestracja
 • wymagana aktualna dokumentacja chorobowa

Pliki do pobrania

swf_zasady.pdf

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zaliczania i zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w przypadkach czasowej oraz trwałej niezdolności studenta do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito