Orzeł
A A A

Strona Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

drukuj drukuj

Kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz zarządzanie z certyfikatami „Studia z Przyszłością”

Rozstrzygnięto I edycję Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", służącego wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Akredytację otrzymały wszystkie cztery kierunki zgłoszone przez Krakowską Akademię, w tym te prowadzone na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej – dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz zarządzanie.

Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Celem Programu "Studia z Przyszłością" jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców! Organizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

O przyznaniu certyfikatów decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową jest jakość programu kształcenia – jego innowacyjność, skuteczność w nabywaniu przez absolwentów efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy.

O Wydziale

Pod aktualną nazwą Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej funkcjonuje od 1 października 2012 r. Wydział powstał z połączenia kierunków "Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna" oraz "Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej" z dotychczasowym Wydziałem Ekonomii i Zarządzania.    

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oferuje kształcenie na kierunkach:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Finanse i rachunkowość
  • Gospodarka przestrzenna
  • Informatyka i ekonometria
  • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  • Zarządzanie

W ramach każdego kierunku oferowane są specjalności dostosowane do oczekiwań rynku pracy. Znajdujące się w ofercie wydziału studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Oprócz dydaktyki pracownicy wydziału publikują artykuły, książki biorą udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, organizują konferencje w ramach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wspierają działalność kół naukowych. Wydział współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi oraz przedsiębiorstwami, jednostkami samorządowymi, Policją, Strażą Pożarną.

Jakość wygrywa! Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnięty

3 grudnia 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu skierowanego do wszystkich polskich uczelni w którym najlepsze programy kształcenia zostały nagrodzone milionem złotych. Spośród zgłoszonych 261 wniosków Komisja najwyżej oceniła 26 programów, wśród nich dziennikarstwo i komunikację społeczną w Krakowskiej Akademii. Decydującym elementem branym pod uwagę przez komisję konkursową powołaną przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego była jakość programu kształcenia na zgłoszonym kierunku. Członkowie komisji oceniali czy programy są innowacyjne i czy przewidziane zajęcia oraz metody kształcenia w sposób przemyślany, spójny i wiarygodny prowadzą do uzyskania przez studentów odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W przypadku profilu praktycznego – a taki jest realizowany na dziennikarstwie i komunikacji społecznej w KA - oceniane było m.in. rozwijanie umiejętności zawodowych studentów, jakość praktyk czy współpraca uczelni z potencjalnymi pracodawcami. Komisja zwracała również uwagę na to jak uczelnie monitorują losy swoich absolwentów, jak skuteczne oceniani są nauczyciele akademiccy i czy metody nauczania wykraczają poza standardową ofertę dydaktyczną. Dzięki ministerialnym środkom możliwe będzie jeszcze lepsze praktyczne przygotowanie studentów do pracy w wybranym zawodzie.

Źródło: Biuro Prasowe KAAFM

Informacja dotycząca aktywności finansowanych z dotacji projakościowej

W ramach otrzymanej dotacji dotychczas zorganizowano m.in.: serię spotkań z mistrzem, w ramach której studenci kierunku mogli poznać reprezentantów branży medialnej, m.in.: Patryka Jordanowicza, Marka Grabowskiego czy Magdalenę Drohomirecką-Sabatowską; dofinansowano Konferencję Mediów Studenckich w 2015 r., podczas której uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach i dyskusjach z przedstawicielami mediów publicznych, komercyjnych oraz gwiazdami świata interentu; wsparto aktywności Koła Naukowego Dziennikarzy i Producentów, którego członkowie mieli okazję spotkać się z Robertem Sową, wykładowcą z ASP, specjalistą od animacji; z Łukaszem M. Maciejewskim, scenarzystą filmowym i telewizyjnym oraz Katarzyną Wilk z Krakowskiej Fundacji Filmowej.
W ramach przyznanej dotacji wspierany jest również rozwój naukowy kadry, co istotnie wpływa na podnoszenie jakości kształcenia na kierunku. Dofinansowane zostały m.in. monografie autorstwa wykładowców prowadzących zajęcia na Wydziale: G. Piechota, Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego, Universitas, Kraków 2015; M. Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Universitas, Kraków 2015; M. du Vall, M. Majorek, Netoworked individuals in the virtual political and social mediasphere, KTE, Kraków 2014. W druku znajdują się kolejne pozycje: K. Pokorna – Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza w polskim systemie medialnym. Rozwój i likwidacja prasowego imperium, KTE, Kraków 2016; M. Majorek, Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów, KTE, Kraków 2016.
Dzięki dotacji możliwe było nawiązanie na szerszą skalę współpracy międzynarodowej. Wykładowcy kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna tworzą zespół realizujący międzynarodowy projekt badawczy MEDIA & BIZNES W XXI wieku, który realizowany jest przez WZiKS i Uniwersytet w Mariborze (Słowenia). Wychodząc od założenia, że współcześnie media stanowią jedno z najistotniejszych narzędzi budowania wizerunku firm i kreowania postaw konsumenckich, a natura ich funkcjonowania zbieżna jest z zasadami rynkowymi wypracowanymi na gruncie liberalnej demokracji, efektem podjętych badań będzie opracowanie ukazujące relacje istniejące pomiędzy mediami i biznesem w Polsce i Słowenii w XXI wieku, które stanowić będzie ważne kompendium wiedzy dla studentów.
Otrzymana dotacja przyczyniła się również do podniesienia jakości wyposażenia pracowni dziennikarskich, studia radiowego i telewizyjnego.
 

STATISTICA Pakiet Zaawansowany - licencja Site License dla wszystkich pracowników, studentów i pracowni studenckich KA

Informacja jak uzyskać program

 

Bezpłatne oprogramowanie AutoCAD / Autodesk dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna 

Aby ściągnąć bezpłatne oprogramowanie z portalu http://students.autodesk.com konieczny jest adres e-mail w domenie @student-afm.edu.pl.

Jeśli nie masz takiego e-maila kliknij

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek A, pok. 111, 112

tel. 12 252 44 80, 12 252 44 81, 12 252 44 90, fax: 12 252 44 82

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito