Orzeł
A A A

Strona Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

drukuj drukuj

O Wydziale

Pod aktualną nazwą Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej funkcjonuje od 1 października 2012 r. Wydział powstał z połączenia kierunków "Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna" oraz "Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej" z dotychczasowym Wydziałem Ekonomii i Zarządzania.    
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oferuje kształcenie na kierunkach:
•    Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
•    Finanse i rachunkowość
•    Informatyka i ekonometria
•    Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
•    Zarządzanie
W ramach kierunków: informatyka i ekonometria oraz zarządzanie  oferowane są ścieżki specjalizacyjne dostosowane do oczekiwań rynku pracy. Znajdujące się w ofercie wydziału studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Oprócz dydaktyki pracownicy wydziału publikują artykuły, książki biorą udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, organizują konferencje w ramach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wspierają działalność kół naukowych. Wydział współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi oraz przedsiębiorstwami, jednostkami samorządowymi, Policją, Strażą Pożarną.
 

Drodzy Studenci i Studentki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii,

chcielibyśmy Was serdecznie powitać w nowym roku akademickim. W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 wszystkie zajęcia poza seminariami dyplomowymi są planowane w formie stacjonarnej (na terenie kampusu).

Wszyscy wykładowcy mają wyznaczone terminy konsultacji na cały semestr. Możecie je znaleźć w harmonogramach ich zajęć. Konsultacje w semestrze zimowym będę odbywać się zarówno na Uczelni, jak i w formie zdalnej.  

Warto przypomnieć, że zarówno w formie tradycyjnej, jak zdalnej istnieje obowiązek prowadzenia przez wykładowców list obecności na zajęciach, które po zakończeniu semestru mają być przekazane do dziekanatu. 

Z troski o jakość procesu kształcenia postanowiono organizować, co miesiąc, spotkania dziekanów i przedstawicieli Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia ze starostami grup w celu uzyskania informacji na temat przebiegu procesu dydaktycznego. Dodatkowo została uruchomiona skrzynka e-mail: komisjajakosci.wziks@afm.edu.pl, na którą możecie kierować swoje uwagi, wnioski oraz pisać w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Możecie również kontaktować się drogą mailową z opiekunami kierunków:

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Fatuła – dziekan, opiekun kierunku zarządzanie, dfatula@afm.edu.pl

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz – prodziekan, opiekunka kierunków organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kpokorna@afm.edu.pl

dr inż. Marta Woźniak-Zapór - prodziekan, opiekunka kierunku informatyka i ekonometria, mwozniak@afm.edu.pl

dr Barbara Oliwkiewicz - prodziekan,  opiekunka kierunku finanse i rachunkowość, boliwkiewicz@afm.edu.pl

W przypadku przeniesienia zajęc w tryb zdalny, wykładowcy zostali zobowiązani do korzystania z następujących narzędzi kształcenia na odległość:

- Platformy KA: adres: https://platforma.ka.edu.pl – instrukcja aktywacji

- MS Teams: https://outlook.com/student-afm.edu.pl - Instrukcja

- Zoom: https://zoom.us/ - Instrukcja

- Moodle KA dla SJO: adres: http://moodle.ka1.edu.pl/

Chcielibyśmy również zachęcić Was, jeżeli zaistnieje potrzeba, do kontaktu z Dziekanatem drogą mailową lub telefoniczną i ustalenia, czy sprawa wymaga osobistego stawiennictwa.

 

Z życzeniami zdrowia,
Dziekani & Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia


STATISTICA Pakiet Zaawansowany - licencja Site License dla wszystkich pracowników, studentów i pracowni studenckich KA

Informacja jak uzyskać program

 


 

 Zawartość stron wydziałowych uzupełniana przez Wydział

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito