Orzeł
A A A

Współpraca 2000-2011

drukuj drukuj

Od początku swego istnienia Krakowska Akademia miała na celu stworzenie wielopłaszczyznowej współpracy z uczelniami w innych krajach, wychodząc z założenia, że powinien to być jeden z filarów rozwoju nowoczesnej szkoły wyższej. Już w 2000 roku skoncentrowaliśmy się na organizowaniu szeregu spotkań z delegacjami zagranicznymi w celu zainteresowania ich naszą ofertą. Z uwagi na zaskakująco duży nabór na amerykanistykę oraz strategiczne znaczenie kontaktów między Warszawą a Waszyngtonem, priorytetem stało się poszukiwanie możliwości zainicjowania współpracy z instytucjami w USA. Efektem tych zabiegów było podpisanie umowy z St. Mary’s College of Ave Maria University w Orchard Lake w lipcu 2001 roku, co umożliwiło grupie naszych studentów studiowanie przez jeden semestr w USA na preferencyjnych warunkach finansowych. W kolejnych latach liczba uczelni partnerskich sukcesywnie wzrastała. Wiązało się to z dynamicznym poszerzeniem zakresu działalności ukierunkowanej na zagranicę. Od 2001 r. władze uczelni powołały koordynatora ds. współpracy międzynarodowej, którego zadaniem była promocja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za granicą oraz nawiązywanie współpracy głównie z ośrodkami edukacyjnymi, placówkami dyplomatycznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami Unii Europejskiej itp. Tę funkcję objął Jerzy Marcinkowski, który od podstaw stworzył Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM), został jego kierownikiem oraz uczelnianym koordynatorem programu Erasmus. 

Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej w latach 2001–2011:

Jerzy Marcinkowski (od 2001 do chwili obecnej), Agata Krawiec (2003– 2005), Anna Szuba (2005), Joanna Skrzypiec (od 2005 do chwili obecnej), Anna Ligenza (2008–2010), Karolina Kowalczyk-Kałwak (2009–2010), Dominika Limanówka (2010), Marta Stanoch (od 2010 do 2012), Magdalena Matoga (2011–2012).  

 

Jednym z priorytetowych zadań DWM stało się także poszukiwanie sposobów dofinansowywania wyjazdów, gdyż pomimo zawierania coraz bardziej atrakcyjnych umów o współpracy studenci z powodów finansowych niezbyt chętnie decydowali się na studia lub praktyki zagraniczne. Z czasem pojawiły się różnorodne inicjatywy, m.in. umowy z uczelniami mogącymi wesprzeć finansowo naszych studentów (np. Hochschule fur Öffentliche Verwaltung w Bremie, Niemcy – wyjazdy na praktykę) czy udział w programach stypendialnych (CEEPUS – wyjazdy na studia, Leonardo da Vinci – wyjazdy na praktyki).

Przełomowy dla rozwoju Działu Współpracy Międzynarodowej był rok 2003. Wtedy to otrzymaliśmy uprawnienia do realizacji programu Erasmus. Karta Uczelni Erasmusa przyznawana przez Komisję Europejską stworzyła nam szansę na dofinansowywanie wyjazdów studenckich na studia w uprawnionych europejskich uczelniach. Jeszcze w 2003 roku pierwsza studentka naszej uczelni zrealizowała semestralny pobyt stypendialny w Högskolan Dalarna w Szwecji, pierwszej instytucji, z którą podpisana została umowa o współpracy w ramach programu Erasmus. Do 2010 r. z możliwości wyjazdu dofinansowanego przez ten program skorzystało ponad 200 osób zarówno studentów, wykładowców, jak i pracowników administracyjnych. Rokrocznie przyjmujemy kilkunastu stypendystów z zagranicy, którzy uczęszczają na angielskojęzyczne zajęcia prowadzone przez Krakowską Akademię. W ramach programu Erasmus realizujemy umowy z 24 partnerami w kilkunastu krajach (dane na rok 2010).  

Erasmus w Krakowskiej Akademii

Materiały filmowe

Dodatkowe informacje

 

Karta Erasmusa na lata 2003 - 2007
Po konferencjach Uczelnia wydaje publikacje naukowe. W brytyjskim prestiżowym wydawnictwie o...

Obok rutynowych zadań, związanych z prowadzeniem korespondencji i utrzymywaniem dobrych stosunków z instytucjami zagranicznymi, promocją Krakowskiej Akademii w międzynarodowym środowisku, obsługą delegacji, wspieraniem polskich i zagranicznych stypendystów, rekrutacją na wyjazdy czy aktualizacją umów o współpracy, DWM jest zaangażowany w szereg przedsięwzięć realizowanych na szczeblu centralnym, których głównym celem jest umiędzynarodowienie uczelni. Podstawowe obszary naszej działalności obejmują:

 • nawiązywanie nowych partnerskich relacji z zagranicznymi instytucjami,
 • administrowanie programu Erasmus oraz studiów MBA i International Business Studies,
 • organizowanie wyjazdów studyjnych, staży i praktyk,
 • wymianę nauczycieli akademickich, studentów oraz publikacji naukowych,
 • organizowanie licznych konferencji (np. Poland in the European Union: Social Dimension w 2005 roku, European Constitution and National Constitutions w 2007 roku),
 • organizowanie spotkań zagranicznych osobistości, naukowców oraz dyplomatów ze społecznością uczelni,
 • organizowanie okolicznościowych imprez celebrujących kulturę i zwyczaje innych krajów (np.: Dni Słowackie, Dni Węgierskie, Dni Ukraińskie), bądź ważne wydarzenia (np. wieczory wyborcze – w związku z wyborami prezydenckimi w USA),
 • realizowanie zadań wynikających z uczestnictwa w porozumieniu „Study in Krakow”,
 • organizowanie szkoły letniej,
 • pozyskiwanie obcojęzycznych książek i publikacji dla uczelnianej biblioteki,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i folderów,
 • szkolenia dla przedstawicieli uczelni partnerskich,
 • tłumaczenie spotkań.

Obecnie utrzymujemy kontakty z kilkudziesięcioma ośrodkami akademickimi z Anglii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Egiptu, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Maroka, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. Dział Współpracy Międzynarodowej odgrywa strategiczną rolę w rozwoju Krakowskiej Akademii. Stwarza niepowtarzalne szanse wzbogacenia procesu edukacyjnego o wymiar międzynarodowy nie tylko studentom i pracownikom decydującym się na wyjazdy zagraniczne, inicjujemy bowiem liczne przedsięwzięcia o charakterze naukowym, dydaktycznym czy kulturalnym organizowane dla społeczności akademickiej Krakowskiej Akademii, w których uczestniczą zagraniczni studenci, naukowcy, wykładowcy, dyplomaci itp. Przez wszystkie te lata nasz dział zdobywał znaczące środki (nawet do ok. 350 000 PLN rocznie). Dofinansowanie to jest bezpośrednio przekazywane na realizację konkretnych zadań lub wspieranie stypendystów, którzy dzięki temu mogą w pełni korzystać z kierowanej do nich oferty. W naszej pracy dbamy zawsze o promocję wizerunku Polski i Krakowa za granicą.

 

 


 

Prof. David Drewry, rektor University of Hull w latach 1999 - 2009, po otrzymaniu tytułu honorowego...
Konsul Generalny USA Kenneth Fairfax wygłasza referat dla studentów amerykanistyki - aula KSW ul....
Profesor Honorowy Krakowskiej Akademii, prof. Jo Carby Hall z Wielkiej Brytanii, otrzymuje Krzyż...
Prof. Steven Saxonberg z Högskolan Dalarna w Szwecji wygłasza wykład dla studentów stosunków...
Międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez DWM nt. 'Europe before the Enlargement', w których...
Międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez DWM nt. 'Europe before the Enlargement', w których...
Międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez DWM nt. 'Europe before the Enlargement', w których...
Konferencja European Constitution and National Constitutions (21–24 października 2007) odbyła się...
W konferencji udział wzięli wybitni konstytucjonaliści z Niemiec, Polski, Słowacji, Wielkiej...
Podczas konferencji miała miejsce pierwsza ceremonia nadania tytułu Profesora Honorowego...
DWM stwarza możliwości wyjazdów dla studentów i kadry w ramach różnorodnych przedsięwzięć np.:...
Podczas wyjazdów do uczelni zagranicznych pracownicy DWM prowadzą negocjacje w sprawach umów o...
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito