Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Trening motywacyjny dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo Cz II Moja Kariera

Trening motywacyjny dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo Cz II Moja Kariera_12.11.2021

Trening motywacyjny dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo Cz I Moja Kariera_22.10.21

Trening motywacyjny dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo Cz I Moja Kariera aktualizacja 22.10.21

Trening motywacyjny dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo Cz. I Moja kariera

 Trening motywacyjny dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo Cz. I Moja kariera absolwenci 2018/2019

ZAPROSZENIE do składania oferty cenowej (szkolenia_podyplomowe)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla rozeznania rynku podmiotów prowadzących kursy podyplomowe dla pielęgniarek niezbędnej do wdrożenia postępowania wyboru ofert do realizacji zadania w projekcie projektu „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin nadsyłania ofert: 10 sierpnia 2021

Adres: imilaniak@afm.edu.pl

Zajęcia dodatkowe: Szkolenie: Elektroniczna dokumentacja pielęgniarska w oparciu o klasyfikację ICNP akt

Zajęcia dodatkowe: Szkolenie: Elektroniczna dokumentacja pielęgniarska w oparciu o klasyfikację ICNP aktualizacja 29.06.21 nabór 2018/2019

Zajęcia dodatkowe: Szkolenie: Elektroniczna dokumentacja pielęgniarska w oparciu o klasyfikację ICNP nabór 2017/2018

Zajęcia dodatkowe: Szkolenie: Elektroniczna dokumentacja pielęgniarska w oparciu o klasyfikację ICNP nabór 2017/2018

Zajęcia dodatkowe: Szkolenie: Elektroniczna dokumentacja pielęgniarska w oparciu o klasyfikację ICNP_harmonogram

Zajęcia dodatkowe: Szkolenie: Elektroniczna dokumentacja pielęgniarska w oparciu o klasyfikację ICNP_harmonogram dla naboru 2018/2019

Warsztaty nt. Warsztaty umiejętności interpersonalnych w praktyce pielęgniarskiej cz.2

Warsztaty  nt. Warsztaty umiejętności interpersonalnych w praktyce pielęgniarskiej cz.2 11,12,13 czerwca 2021

Warsztaty nt. Warsztaty umiejętności interpersonalnych w praktyce pielęgniarskiej cz1.

Warsztaty   nt. Warsztaty umiejętności interpersonalnych w praktyce pielęgniarskiej cz1. 8-9 maja 2021

Trening motywacyjny dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo Cz. II Motywacja w pracy pielęgniarki

Program Rozwoju AbslowentaTrening motywacyjny dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo Cz. II Motywacja w pracy pielęgniarki

Pliki do pobrania

Program Rozwoju Absolwenta

Rodzaj Wspracia:

Trening motywacyjny dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo Cz I Moja Kariera

Czas realizacji szkolenia:              4 godziny

Prowadzący:                                      dr n. med. Edyta Laska

Terminy

  • 30 Listopad 2020 – 2 godziny      godz. 18-19.30
  • 7 Grudzień 2020 – 2 godziny        godz. 18-19.30

Dyżury dr Edyta Laska semestr zimowy

Dyżury dr Edyta Laska semestr zimowy 20/21

Uczelnia:   5. 10. 20,  9.11. 20, 7.12.20, 11.01.21 - poniedziałki od 9.00 do 10.00 w 048 bud A

Platforma Teams  23. 10. 20,  20.11. 20, 11.12.20, 22.01.21  od 16.00 do 17.00 w piątki

Zaproszenie do składania ofert cenowych (system elektronicznej dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich)

Zamawiający – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na udzielenie licencji i wdrożenie oprogramowania elektronicznej dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich w procesie dydaktycznym dla studentów pielęgniarstwa I stopnia Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w ramach projektu: „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18)

 

Termin nadsyłania ofert: 28 sierpnia 2020

Adres: whuszlak@afm.edu.pl 

Pliki do pobrania

zaproszenie_do_skladnia_ofert.docx

Zaproszenie do składania ofert

formularz_oferty_oprogramowanie.docx

Formularz ofertowy z załącznikami

Zaproszenie do składania ofert cenowych (kursy podyplomowe)

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla rozeznania rynku podmiotów prowadzących kursy podyplomowe dla pielęgniarek niezbędnej do wdrożenia postępowania wyboru ofert do realizacji zadania w projekcie projektu „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin nadsyłania ofert: 28 lipca 2020

Adres: imilaniak@afm.edu.pl 

 

WARSZTATY WYJAZDOWE 13-15 marca 2020_odwołane

Warsztaty wyjazdowe  nt. Warsztaty umiejętności interpersonalnych w praktyce pielęgniarskiej cz1.

Termin szkolenia 13-14 marca 2020 

Spotkanie w związku z zajęciami dodatkowymi

 

Spotkanie w związku z zajęciami dodatkowymi - wyjazdowymi  w ramach projektu Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbędzie się w dniu 11 marca 2020 . (środa) o godz. 09.40  sala B115 

Obecność obowiązkowa.

 

Spotkanie informacyjne z potencjalnym pracodawcą 3.02.2020

 

Informujemy, że w ramach realizowanego przez Uczelnię projektu: „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego”                 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , odbędzie się o godz. 15:15 w dniu 3 lutego w Sali A 051 (po egzaminie z psychiatrii) spotkanie z przedstawicielem pracodawcy : Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Celem spotkanie będzie przybliżenie studentom specyfiki Szpitala oraz zachęcenie do podjęcia pracy po ukończeniu studiów.

 

Harmonogram dyżurów opiekunów merytorycznych Praktyk zawodowych semestr zimowy 2019 2020

Harmonogram dyżurów opiekunów merytorycznych Praktyk zawodowych semestr zimowy 2019 2020

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego w postępowaniu uzupełniającym

 

Lista studentów zakwalifikowanych do  programu stypendialnego w ramach projektu Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” w postępowaniu uzupełniającym z dnia 27 listopada 2019

 

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego projektu dla naboru 2018/2019

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego projektu z naboru 2018/2019 w ramach projektu 

Praktyki zawodowe - Opiekunie merytoryczno - dydaktyczni ze strony Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Praktyki zawodowe - Opiekunie merytoryczno - dydaktyczni ze strony Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; dyżury dla studentów i kontakty

 

Informacja dotycząca spotkania ze studentami w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego

W dniu 24 października 2019r. ( czwartek)  o godz. 10.30 w Sali B115, odbędzie się  spotkanie w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego oraz do programu rozwoju absolwenta w ramach projektu „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18).

 

Informacja dotycząca spotkania ze studentami w związku z zajęciami dodatkowymi - wyjazdowymi

Spotkanie w związku z zajęciami dodatkowymi - wyjazdowymi  w ramach projektu Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019r. (środa) o godz. 11.00 sala B119 

Obecność obowiązkowa.

Zaktualizowana informacja dotycząca zajęć dodatkowych - wyjazdowych

W związku z prowadzonym projektem „ Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” i ramach w/w projektu

organizowane będą zajęcia dodatkowe  - wyjazdowe-  Warsztaty umiejętności interpersonalnych w praktyce pielęgniarskiej 

Część I  odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2019r. (3 dni) a druga część odbędzie się w dniach 4-6 października 2019r. (3 dni)

Obecność na warsztatach jest obowiązkowa dla wszystkich osób, którzy przystąpili do w/w projektu

Informacja dotycząca zajęć dodatkowych - wyjazdowych

W związku z prowadzonym projektem „ Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” i ramach w/w projektu

organizowane będą zajęcia dodatkowe  - wyjazdowe-  Warsztaty umiejętności interpersonalnych w praktyce pielęgniarskiej Część I  odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2019r. (3 dni) a druga część odbędzie się w dniach 4-6 października 2019r. (3 dni)

Obecność na warsztatach jest obowiązkowa dla wszystkich osób, którzy przystąpili do w/w projektu
 
 

Informacja dotycząca spotkania ze studentami I roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo

W dniu 31 stycznia  2019  o godz. 13.00 w Sali B019, odbędzie się  I spotkanie informacyjne nt. projektu pt. „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18).

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego projektu

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego  po uwzględnieniu list rezerwacyjnych projektu w ramach projektu Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku Pielegniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzeskiego

 

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego z uwzglednieniem list rezerwowych

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego projektu

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego projektu w ramach projektu Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku Pielegniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzeskiego

 

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego po uwzględnieniu list rezerwacyjnych

Lista studentów zakwalifikowanych do projektu

Lista studentów zakwalifikowanych do projektu „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego”  kierunek Pielęgniarstwo; rok II nabór 2017/2018 studia stacjonarne

 

LISTA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego projektu

Lista studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego projektu Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego”

 

LISTA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

LISTA REZERWOWA

Informacja dotycząca spotkania ze studentami II roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo

W dniu 13 listopada 2018  o godz. 11.30 w Sali B019, odbędzie się  I spotkanie informacyjne nt. projektu pt. „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18).

Informacja dotycząca rekrutacji do Projektu

W dniu 15 listopada 2018 roku o godz. 15.30 w Sali B019 odbędzie się I etap rekrutacji do Projektu.

Nabór do projektu będzie się odbywał na zasadach dobrowolnych,  na podstawie  pisemnych zgłoszeń. Prowadzony będzie z zasadą równych szans.

Konsultacje e-learning opiekunów 2019 2020 semestr letni

Konsultacje e-learning opiekunów 2019 2020 semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito