Orzeł
A A A

Realizowane badania

drukuj drukuj

Granty realizowane w ramach Narodowego Centrum Nauki

 
      Projekty badawcze w ramach konkursów NCN i MNiSZW  
lp Numer projektu Typ projektu Kierownik projektu Temat zadania  Kwota przyznana Okres realizacji Wydział
1. 1 H02A 040 28   prof.dr hab.Tadeusz Biernat Polityka prawa 12000,00 03.06.2005-02.10.2007 WPAiSM
2. 1 H02D 009 30   dr Janusz Ziarko
Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa
45425,00 19.06.2006-18.12.2008  
3. 1 H02E 052 30   dr Jacek  Sokołowski  Polski parlamentaryzm w swietle danych empirycznych  135500,00 29.06.2006-28.06.2009 PiA
4. N N404 055 136   Prof. dr hab. Maria Kapiszewska  Wpływ polimorfizmu genetycznego na poziom uszkodzeń DNA kobiet ciężarnych i kobiet nieciężarnych w wieku reprodukcyjnym wywołanych interakcją hormonów płciowych i zanieczyszczeniami w powietrzu 101495,00 25.06.2009- 31.12.2011 ZiNM
5. N N527 435 536   doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel Architektura terminali pasażerskich w portach lotniczych na przełomie wieków 96283,00 29.06.2009- 27.04. 2012 AiSP
6. N N110 212 738   dr Konrad Kohutek Instytucja nadużycia pozycji dominującej w świetle zmodernizowanych reguł prawa konkurencji dotyczących unilateralnych praktyk rynkowych przedsiębiorcy 55990,00 02.04.2010-01.07.2011 PiA
7. N N111 345138   prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz Metodologia wielokryterialnej analizy porównawczej obiektów 67000,00 19.05.2010-18.05.2012 EiZ
8. N N 109 208040    dr hab. Tomasz Węcławowicz Typy, wzory i zagadnienia warsztatowe ceramiki posadzkowej w architekturze  29260,00 04.05.2011-03.05.2012 przedłużenie do 03.01.2013 AiSP
9. N N 110 003240   dr Katarzyna Banasik Przedawnienie karalności przestępstw oraz przedawnienie wykonania kary i innych środków w systemie prawa pisanego na przykładzie Polski i Austrii oraz w systemie common law na przykładzie Wielkiej Brytanii 149 990,00 31.03.2011- 30.03.2013 WPAiSM
10. N N116 452940    dr Beata Molo Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku 29750,00 13.06.2011- 12.06.2012 przedłużenie do 12.10.2012 WPAiSM
11. NN 108 094240   prof. dr hab. M. Roman Sławiński Konfucjanizm współczesny. Dzieje i znaczenie w kulturze, modele adaptacji w czasach nowożytnych i współczesnych oraz funkcja społeczna w Chińskiej Republice Ludowej 164450,00 13.07.2011-12.07.2014 WPAiSM
12. N N108 094140   prof. zw. dr hab. Jerzy Zdanowski Państwo na muzułmańskim Bliskim i Środkowym Wschodzie. Procesy genezy i czynniki trwania. 143 360,00 28.09.2011-27.09.2014 WPAiSM
13. 2011/01/N/HS6/03196   mgr Łukasz Barwiński Psychopatia a procesy przetwarzania bodźców emocjonalnych 116 500,00 16.12.2011-15.03.2014 WPiNH
14. 2011/01/B/HS2/01190   dr Urszula Chowaniec "Zrujnowane" ciała (e)migrantek, turystek i podróżniczek we współczesnej prozie polskiej ( 1989-2010). Analiza wątków migracji i bezdomności, melancholii i opuszczenia w literaturze pisanej przez kobiety. 39 371,00 29.12.2011-28.06.2013 WPiNH
15. 2012/05/B/HS5/01395   dr Magdalena Bainczyk Sąd konstytucyjny jako podmiot współkształtujący warunki uczestnictwa państwa członkowskiego w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza 66 713,00 29.01.2013 - 28.06.2014 WPAiSM
przedłużenie do 28.10.2014
16. 2011/03/D/HS5/01456   dr Renata Pawlik Kontrawencjonalizm w polskim prawie karnym i wykroczeń. Analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym 154000,00 13.08.2012-12.05.2016 WPAiSM
17. 2013/09/D/HS5/00349   dr Monika Augustyniak Partycypacja w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym 177 875,00 14.02.2014-13.02.2017 WPAiSM
18. 2013/11/B/HS5/03792   dr hab. Mariusz Załucki VIDEOTESTAMENT - prawo spadkowe nowych technologii. Analiza prawnoporównawcza. 138750,00 07.08.2014-06.02.2017 WPAiSM
19. 2013/11/B/HS5/03856   prof. zw. dr hab. Jan Widacki Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa - problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne 300750,00 02.10.2014 -01.10.2017 WPAiSM
20. 2014/13/B/HS5/00565   prof.dr hab.Tadeusz Biernat Normatywne źródła prawa w post-modernistycznym społeczeństwie a proces prawotwórczy 148800,00 02.03.2015-01.03.2018 WPAiSM
21. 2017/25/B/HS5/01659 OPUS 13 prof.nadzw. dr hab. Konrad Kohutek Szkoda antymonopolowa: jej zakres i metody szacowania. Harmonizacja tylko pozorna  202460,00 2018.03.12-2021.03.11 WPAiSM
22. 2017/27/B/HS3/02645 OPUS 14 prof. zw. dr hab. Jerzy Zdanowski Żołnierze muzułmańscy w armii francuskiej w czasie I wojny światowej a polityka multikulturalizmu 127642,00 2018.06.29-2020.06.28 WPAiSM 
23. 2018/29/B/HS5/00361 OPUS 15 prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki Doktryna `substantial compliance` i zasadność jej wprowadzenia w prawie spadkowym państw europejskich na przykładzie Polski 257880,00 2019.01.10-2022.01.09 WPAiSM 
24. 2018/31/B/HS5/01061 OPUS 16 prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki "Rest in.net" - Prawo spadkowe wobec treści pozostawianych  w Internecie 248640,00 2019.06.18-2022.06.17 WPAiSM
25. 2018/31/B/NZ5/01055 OPUS 16 prof.nadzw.dr hab.Anna Sadakierska-Chudy Poszukiwanie klinicznie istotnych wariantów genetycznych u młodych kobiet z zaburzeniami statyki narządów miednicy mniejszej w oparciu o sekwencjonowanie całego eksomu. 539325,00 2019.06.24-2022.06.23 WLNZ
26. 2018/02/X/NZ9/02185 MINIATURA 2 dr Małgorzata Anna Kalemba-Drożdż Wstępna ocena właściwości octów fermentowanych z owoców i ziół: skład oraz właściwości przeciwutleniające i genoprotekcyjne w porównaniu do maceratów octowych 10450,00 2018.12.05- 2019.12.04 WLNZ
27. 2018/02/X/NZ5/02193 MINIATURA 2 prof.nadzw.dr hab.Anna Sadakierska-Chudy Analiza poziomu mRNA genów ważonych dla rozwoju preimplantacyjnego w dojrzałych plemnikach mężczyzn z oligozoospermią  49962,00 2018.12.05-2019.12.04 WLNZ
28. 2018/02/X/NZ2/03070 MINIATURA 2 dr Janusz Ligęza Rola MCPIP1 w raku endometrium 50000,00 2019.03.01-2020.02.29 WLNZ 
29. 2019/33/B/HS5/01521 OPUS 17 dr hab.Julia Stanek  Motywacyjna podstawa prawa.Współczesna interpretacjateorii Leona Petrażyckiego  252070,00 2020.01.31-2023.01.30 WPAiSM

 

Projekty realizowane w ramach Działalności Statutowej i Badań Własnych

Numer projektu Kierownik projektu Temat zadania Kwota przyznana Okres realizacji Rodzaj Wydział
WZiNM/DS/2/2017 dr Anna Goździalska Oznaczanie markerów przebudowy tkanki łącznej metodą ELISA dla porównania efektywności terapii pozaustrojową radialną falą uderzeniową ze standardowym panelem zabiegów fizykoterapeutycznych zlecanych w przypadku zapalenia rozcięgna podeszwy 74000,00 2017 DS. WZiNM
WZiNM/DS/3/2017 prof. dr hab. n med. Bogusław Frańczuk Ultrasonograficzna ocena mięśni głębokich oraz stabiliograficzna ocena równowagi i stabilności posturalnej u chorych po przebytym zabiegu operacyjnym narządu ruchu oraz w chorobie zwyrodnieniowej poddanych 3 tygodniowej fizjoterapii. 30300,00 2017 DS. WZiNM
WZiNM/DS/4/2017 dr n. med. Grażyna Dębska Poczucie wsparcia a funkcjonowanie psychospołeczne na przykładzie opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 10040,00 2017 DS. WZiNM
WZiNM/DS/5/2017 dr Mariola Seń Zachowana zdrowotne  i  jakość życia osób w wieku senioralnym zamieszkujących w mieście i na wsi 10000,00 2017 DS. WZiNM
WZiNM/DS/6/2017 dr Anna Merklingrer-Gruchała  Wpływ zaangażowania ojca na parametry urodzeniowe noworodka 11480,00 2017 DS. WZiNM
WZiNM/DS/7/2017 prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz Oznaczanie mRNA dla markerów przebudowy tkanki łącznej w przebiegu „ostrogi piętowej” podczas terapii pozaustrojową radialną falą uderzeniową 71000,00 2017 DS. WZiNM
WZiNM/DS/8/2017 prof. nadzw. dr hab. n.med. Dorota Lemańska Ocena aspektów etycznych związanych z wykonywaniem masowych badań przesiewowych noworodków 10000,00 2017 DS. WZiNM
WZiNM/DS/9/2017 dr n. med. Piotr Wróbel  Ocena zaburzeń miesiączkowania oraz odżywiania u tancerek zawodowych – zespół triady zawodniczek. 17960,00 2017 DS. WZiNM
WNoB/DS/1/2017 prof. zw. dr hab. Sławomir M. Mazur   Organizacje paramilitarne jako element systemu bezpieczeństwa narodowego  32560,00 2017 DS. WNoB
WNoB/DS/2/2017 prof. zw. dr hab. Janusz Kręcikij  Silne i słabe strony systemu obronnego RP 8000,00 2017 DS. WNoB
WNoB/DS/3/2017  prof. nadzw. dr hab. Monika Ostrowska  Stres i wypalenie zawodowe wśród nauczycieli przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych 8000,00 2017 DS. WNoB
WNoB/DS/4/2017 dr Bogdan Szydłowski   Adaptacja struktur przestrzennych na potrzeby ochrony ludności  5000,00 2017 DS. WNoB
WNoB/DS/5/2017 dr Bogumił Stęplewski  Wybrane aspekty ekonomiczne w obronności  5000,00 2017 DS. WNoB
WZiKS/DS/1/2017 dr Piotr Stefanów Badanie właściwości operacyjnych procedur wyznaczania współczynników wagowych na przykładzie metody AHP 23300,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/2/2017 dr  Joanna Bierówka  Internet jako narzędzie pozyskiwania informacji przez dorosłych Polaków 20850,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/3/2017 mgr Oliwkiewicz Barbara Płaca minimalna płacą godziwą w wybranych krajach Unii Europejskiej 9722,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/4/2017 dr inż. Marta Woźniak-Zapór Ocena funkcjonalność stron internetowych muzeów i instytucji kultury 13600,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/5/2017 dr inż. Marta Woźniak-Zapór Elementy gier edukacyjnych w kształceniu z przedmiotów dotyczących technologii informacyjnej 31100,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/6/2017 dr Piechota Grażyna Wpływ kultur wysokiego i niskiego kontekstu na procesy komunikowania w serwisach społecznościowych. 11663,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/7/2017 prof. nadzw. dr hab. Janusz Ziarko Krajowe ramy kwalifikacji w modernizowaniu programów kształcenia na kierunku studiów Zarządzanie w sferze rozwijania u studentów specjalności Zarządzanie firmą kompetencji społecznych dostosowanych do wymagań rynku pracy 3695,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/8/2017 dr Daniel Gach Organizacyjne i metodyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. 19000,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/9/2017 prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Polski system medialny w drugiej dekadzie XXI wieku   14600,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/10/2017 dr Marta Majorek  Implikacje wdrażania koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI) w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 22900,00 2017 DS. WZiKS
WZiKS/DS/11/2017 dr Marta du Vall Na styku technologii i życia społecznego – rozwój sektora civic-tech w Polsce 24300 2017 DS. WZiKS
WAiSP/DS/1/2017 dr.inż.arch.  Bartosz Haduch   "SANAA / Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa"  55 000,00 2017 DS. WAiSP
WAiSP/DS/2/2017 dr inż.arch. Jakub Bil Neuromorficzna architektura specjalistycznych szpitali i oddziałów dla pacjentów z OUN -Ośrodkowego Układu Nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń neurodegeneracyjnych.  58 000,00 2017 DS. WAiSP
WAiSP/DS/3/2017 prof.zw.dr hab.Rajmund Mydel Atlas demograficzny  Japonii 30 600,00 2017 DS. WAiSP
WAiSP/DS/4/2017 dr hab. Agata Rościecha-Kanownik ART-wizje. Obserwatorium piękna i prawdy  24 000,00 2017 DS. WAiSP
WAiSP/DS/5/2017 prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska Nowe strategie urbanistyczne dla współczesnych miast – wybrane zagadnienia 24 000,00 2017 DS. WAiSP
WAiSP/DS/6/2017 dr inż. arch. Piotr Wróbel Lotnisko. Aspekty urbanistyczne, architektoniczne i infrastrukturalne. 12 000,00 2017 DS. WAiSP
WAiSP/DS/7/2017 prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz Architektura klasztorna, mnisza i mendykancka w Małopolsce w wieku XIII i XIV.  Typy przestrzenne i treści ideowe  12 000,00 2017 DS. WAiSP
WPiNH/DS/1/2017 prof.nadzw.dr hab.Alicja Głębocka Postawy wobec eutanazji  18000,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/2/2017 prof.nadzw.dr hab.Ewa Wilczek Rużyczka Diagnozowanie oraz interwencje zapobiegające wypaleniu zawodowemu i łagodzące jego objawy  22000,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/3/2017 mgr  Katarzyna Wójcik-Pyrć Doświadczenia traumy a autodestruktywność w kontekście ustosunkowań interpersonalnych.     12000,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/4/2017 dr Agnieszka Wilczyńska Kształtowanie nastawienia rozwojowego i wzmacnianie poczucia przynależności oraz samo skuteczności – ocena efektywności interwencji psychologicznych  18490,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/5/2017 dr Urszula Chowaniec Choroba czyli obcy? Obcy czyli chory? Retoryka choroby w najnowszej literaturze polskiej i wschodnioeuropejskiej w kontekście badań i dokonań humanistyki medycznej  5700,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/6/2017   dr Joanna Aksman Efektywność modelu pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie „Nauka-Sztuka-Edukacja” w trzyletnim cyklu zajęć szkolnych w klasach 1-3 szkoły podstawowej CZ.III 24400,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/7/2017 prof. nadzw. dr hab  Jan Wnęk Recepcja obcej myśli naukowej w Polsce w XIX i XX wieku  12000,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/8/2017  dr Katarzyna Brataniec Kształtowanie jordańskiej tożsamości narodowej w świetle kolonialnej przeszłości i wobec wyzwań współczesności  14500,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/9/2017 mgr Agnieszka M. Sendur  Analiza potrzeb językowych pracowników policji 6000,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/10/2017 dr Andrzej Mirski Twórczość i arteterapia oraz ich aplikacje w psychologii klinicznej i neuropsychologii  ze szczególnym uwzględnieniem twórczości osób po urazie mózgu.  20000,00 2017 DS. WPiNH
WPiNH/DS/11/2017  dr Jolanta Pułka Szkoła skoncentrowana na uczniach   10000,00 2017 DS. WPiNH
WPAiSM/DS/1/2017 dr Marcin Pieniążek Ochrona praw człowieka na podstawie EKPC wobec etyki zawodów prawniczych – analiza teoretyczno-prawna (nowe) 17706,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/2/2017 prof. dr hab.Bogusława Bednarczyk Prawa człowieka – idea i ideologia. Edukacja praw człowieka w kontekście współczesnej polityki antydyskryminacyjnej UE i Rady Europy (kontynuowane) 17206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/3/2017 dr Monika Augustyniak  Organizacja i funkcjonowanie klubów radnych w organach stanowiących gmin, powiatów i województw w Polsce i we Francji. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda (nowe) 15206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/4/2017 Jerzy Zdanowski Działalność misji amerykańskich Kościołów protestanckich na Bliskim Wschodzie w XIX–XXI wieku (rola the American Board of Commissioners for Foreign Missions) 15206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/5/2017 prof. nadzw. dr hab. Beata Molo Zagraniczna polityka energetyczna Niemiec: determinanty-cele-instrumenty  14206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/6/2017 prof.nadzw.dr hab. Wiesław Kisiel Władze lokalne w krajach Unii Europejskiej i w USA  14206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/7/2017 dr Monika Augustyniak  Pozorność praw obywatelskich w przestrzeni publicznej – rzecz o demokratyzacji życia publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego 13206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/8/2017 dr Małgorzata Czermińska Współzależności handlowe jako instrument kształtowania przestrzeni geoekonomicznej Unii Europejskiej  i czynnik wzrostu międzynarodowego  bezpieczeństwa ekonomicznego 13206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/9/2017 prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki Udokumentowanie nabycia praw do spadku w Unii Europejskiej 13206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/10/2017 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Literatura w kryminologii, kryminologia w literaturze.   12208,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/11/2017 prof. nadzw. dr hab. Janusz Fałowski Polskie attachaty wojskowe w latach 1945-1989 10206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/12/2017 prof. nadzw. dr hab. Konrad Kohutek Rynki internetowe a instrumenty antymonopolowej oceny zachowań przedsiębiorców. Nowe wyzwania dla publicznego prawa konkurencji? 8206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/13/2017 dr Anna Paterek  Pomiędzy ambicjami a rzeczywistością – niemiecka polityka wobec uchodźców na przykładzie kraju związkowego Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema 8206,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/14/2017 prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Banasik Zatarcie skazania w polskim prawie karnym 7000,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/15/2017 prof.nadzw. dr hab. Marek  Lubelski  Kulturowe  podstawy typizacji  czynów zabronionych na przykładzie tzw. zabójstwa w afekcie. 6000,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/16/2017 dr Elżbieta Majchrowska Nowe trendy i priorytety w handlu światowym - regionalizm handlowy w XXI w. 5000,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/17/2017 dr Magdalena Bainczyk Odwołania do orzecznictwa TS UE i ETrPrCz w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego 4600,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/18/2017 dr Jowita Świerczyńska Reforma prawa celnego w Unii Europejskiej - analiza skutków z punktu widzenia praktyki gospodarczej 3000,00 2017 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/19/2017 dr Izabela Kapera Turystyka zrównoważona w Polsce a działalność samorządów gmin  2200,00 2017 DS. WPAiSM
WZiNM/DS/1/2016 dr Jagoda Drąg Metabolizm wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w bioptatach raka  prostaty 18 800,00 2016 DS. WZiNM
WZiNM/DS/2/2016 dr Anna Goździalska  Ekspresja mRNA dla MMP-1 i MMP-7 oraz TIMPs raku prostaty w korelacji z poziomem PSA 33 800,00 2016 DS. WZiNM
WZiNM/DS/3/2016 dr Anna Merklingrer-Gruchała  Wpływ zanieczyszczeń powietrza na gospodarkę hormonalną kobiet w wieku reprodukcyjnym 12 000,00 2016 DS. WZiNM
WZiNM/DS/4/2016 prof. dr hab. med. Jerzy Jaśkiewicz  Poziom ekspresji białek MMP-1, MMP-7 oraz inhibitorów metaloproteinaz TIMPs w tkance zmienionej nowotworowo w przebiegu raka prostaty w korelacji z poziomem PSA 33 800,00 2016 DS. WZiNM
WZiNM/DS/5/2016 mgr Barbara Seweryn Kształcenie kompetencji społecznych ratowników medycznych  48 800,00 2016 DS. WZiNM
WZiNM/DS/6/2016 dr n. med. Lucyna Tomaszek Ocena wiedzy i postaw pielęgniarek wobec bólu pooperacyjnego w podmiotach leczniczych posiadających certyfikat "Szpital bez bólu" i bez certyfikatu 4 500,00 2016 DS. WZiNM
WZiNM/DS/7/2016 dr n.med. Elżbieta Szczygieł Ocena skuteczności programu ćwiczeń mięśni głębokich w terapii zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa 5 980,00 2016 DS. WZiNM
WZiNM/DS/8/2016 dr Zofia Foryś Poziom kompetencji informatycznych pielęgniarek przed wdrożeniem pielęgniarskiej dokumentacji medycznej opartej na wytycznych ICNP(Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej) 14 000,00 2016 DS. WZiNM
WZiNM/DS/9/2016 dr n.med. Mariola Seń Jakość życia i wskaźnik słabowitości u osób w wieku podeszłym przebywających w Placówkach Opiekuńczych (ZOL, Domy Opieki Społecznej) 4 500,00 2016 DS. WZiNM
WNoB/DS/1/2016 prof. dr hab. Sławomir Mazur Ryzyka związane z realizacją wybranych obszarów bezpieczeństwa narodowego oraz ich uwarunkowań i przygotowanie kadr do przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom w skali regionalnej i ogólnopolskiej 45 000,00 2016 DS. WNoB
WNoB/DS/2/2016 prof.nadzw.dr hab. Janusz Ziarko Krajowe ramy kwalifikacji w modernizowaniu programów kształcenia na kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe w aspekcie rozwijania u studentów specjalności Zarządzanie bhp kompetencji społecznych 3 800,00 2016 DS. WNoB
WZiKS/DS/1/2016 dr Dariusz Baran Polska prasa muzyczna w XXI wieku-stan i perspektywy 13 000,00 2016 DS. WZiKS
WZiKS/DS/2/2016 mgr Oliwkiewicz Barbara Płaca minimalna w Polsce a wspólczesna teoria kapitału ludzkiego-analiza i ocena 12 700,00 2016 DS. WZiKS
WZiKS/DS/3/2016 dr Marta Majorek Zróżnicowanie efektu immersji przy zastosowaniu mobilnych, przestrzennych i statycznych narzędzi rozszerzonej rzeczywistości 18 400,00 2016 DS. WZiKS
WZiKS/DS/4/2016 dr Krzysztof Waśniewski Powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw 19 500,00 2016 DS. WZiKS
WZiKS/DS/5/2016 dr Piechota Grażyna Wpływ kultur wysokiego i niskiego kontekstu na procesy komunikowania w serwisach społecznościowych 24 000,00 2016 DS. WZiKS
WZiKS/DS/6/2016 dr Joanna Preizner Wspólczesne kino izraelskie-tom II 16 000,00 2016 DS. WZiKS
WZiKS/DS/7/2016 dr Jowita Świerczyńska Bezpiezeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania Służby Celnej- zarządzanie działaniami ukierunkowanymi na ograniczanie szarej strefy 10 000,00 2016 DS. WZiKS
WZiKS/DS/8/2016 dr Daniel Gach Kształtowanie i rozwój kapitału relacyjnego organizacji w warunkach dominacji technologii teleinformatycznej 12 600,00 2016 DS. WZiKS
WZiKS/DS/9/2016 dr inż  Marta Woźniak-Zapór Badanie implikacji dla rozwoju e-learningu w szkołach wyższych na przykładzie Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. 15 180,00 2016 DS. WZiKS
WZiKS/DS/10/2016 dr inż  Marta Woźniak-Zapór Badanie istotności poszczególnych komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego 16 000,00 2016 DS. WZiKS
WAiSP/DS/1/2016 dr inż. arch. Krzysztof Ingarden Język architektury: o metodzie klasyfikacji tendencji architektonicznych w okresach XX-lecia międzywojennego i XXV - lecia po roku 1989 w Polsce 55 790,00 2016 DS. WAiSP
WAiSP/DS/2/2016 dr inz. arch. Banasik Petri Katarzyna Artystyczne rozwiązania ekotechnologii w architekturze proekologicznej 25 000,00 2016 DS. WAiSP
WAiSP/DS/3/2016 dr hab. inż. arch. Artur Jasiński  Przyszłość muzeów kolekcjonerskich w świetle koncepcji nowego muzealnictwa i wspólczesnych przekształceń architektury muzeów 52 000,00 2016 DS. WAiSP
WAiSP/DS/4/2016 dr.inż.arch.  Bartosz Haduch   "SANAA/Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa" 10 750,00 2016 DS. WAiSP
WAiSP/DS/5/2016 dr inż.arch Jan Schubert Cmentarze wojskowe zakładane na terenach dawnej Galicji Środkowej przez Inspekcję Grobów Żołnierskich w Przemyślu w latach 1916-1918. Analiza form i przestrzeni 11 000,00 2016 DS. WAiSP
WAiSP/DS/6/2016 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Węcławowicz  Architektura klasztorna, mnisza i mendykancka w Małopolsce w weiku XII i XIV. Typy przestrzenne i treści ideowe. 11 000,00 2016 DS. WAiSP
WAiSP/DS/7/2016  prof. dr hab. Rajmund Mydel  Procesy odnowy i gentryfikacji miast świata 13 000,00 2016 DS. WAiSP
WAiSP/DS/8/2016 dr.inż.arch. Barbara Stec  Sztuka architektury Petera Zumthora w oparciu o analizę dzieł i idei architektonicznych  10 750,00 2016 DS. WAiSP
WPiNH/DS/1/2016 dr Jolanta Pułka Modelowanie postaw prospołecznych i proekologicznych dzieci w młodszym wieku szkolnym 8 000,00 2016 DS. WPiNH
WPiNH/DS/2/2016 prof. zw. dr hab. Natalia Wiszniakowa – Zelinskiy  Akmeologia kreatywna w rozwoju dojrzałosci twórczej człowieka dorosłego 11 727,27 2016 DS. WPiNH
WPiNH/DS/3/2016 dr Joanna Bierówka Zachowania informacyjne dorosłych Polaków 9 300,00 2016 DS. WPiNH
WPiNH/DS/4/2016 dr Joanna Aksman Efektywność modelu pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie „Nauka-Sztuka-Edukacja” w trzyletnim cyklu zajęć szkolnych w klasach 1-3 szkoły podstawowej CZ.II 27 120,10 2016 DS. WPiNH
WPiNH/DS/5/2016 dr Agnieszka Gałkowska Źródła, przejawy i konsekwencje różnych rodzajów oporu psychicznego 15 000,00 2016 DS. WPiNH
WPiNH/DS/6/2016 dr Katarzyna Brataniec Marokańskie organizacje pozarządowe a prawa kobiet 13 000,00 2016 DS. WPiNH
WPiNH/DS/7/2016 prof.nadzw.dr hab.Alicja Głębocka Behawioralne wskaźniki dehumanizacji pacjentów 15 883,37 2016 DS. WPiNH
WPiNH/DS/8/2016 prof.nadzw.dr hab.Alicja Głębocka Postawy wobec eutanazji 15 089,21 2016 DS. WPiNH
WPiNH/DS/9/2016 prof.nadzw.dr hab.Ewa Wilczek Rużyczka Diagnozowanie oraz interwencje zapogiegające wypaleniu zawodowemu i łagodzące jego objawy 23 060,05 2016 DS. WPiNH
WPiNH/DS/10/2016 dr Robert Kowalczyk Seksualność kobiet w rozumieniu modelu podwójnej kontroli  10 000,00 2016 DS. WPiNH
WPAiSM/DS/1/2016 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Poglądy kryminologiczne Sergiusza Piaseckiego w kontekście przestępczości na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej 19 500,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/2/2016 prof. dr hab. Bogusława Bednarczyk Prawa człowieka - idea i ideologia. Edukacja praw człowieka w kontekscie współczesnej polityki antydyskryminacyjnej 15 000,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/3/2016 dr Monika Augustyniak Organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie komisji w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i we Francji. Analiza porównawczoprawna 15 558,75 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/4/2016 dr Monika Augustyniak Relacje między organami gminy w Polsce i we Francji - w poszukiwaniu wzorca normatywnego 15 558,75 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/5/2016 doc.dr Małgorzata Czermińska Multilateralizm i bilateralizm we wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego 10 000,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/6/2016 prof. nadzw.dr hab. Wiesław Kisiel Władze lokalne w krajach Unii Europejskiej i w USA 14 500,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/7/2016 prof.zw.dr hab.Jerzy Zdanowski  Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 10 000,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/8/2016 prof. nadzw. dr hab. Marek Lubelski Dyrektywy sterujące systemu środków reakcji na czyn zabroniony 9 000,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/9/2016 dr Anna Paterek Niemiecka polityka rozwojowa w obliczu wyzwań XXI wieku 15 117,50 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/10/2016 dr Magdalena Bainczyk Odwołania do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w orzecznistwie Trybunału Konstytucyjnego 12 617,50 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/11/2016 prof.nadzw. dr hab. Janusz Fałowski Polskie attachaty wojskowe w latach 1945-1989 7 000,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/12/2016 dr Anna Kargol Wojsko II RP.Portret zbiorowy 7 000,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/13/2016 dr Agnieszka Kubiak- Cyrul Prawa konsumenta w nowej dyrektywie UE w sprawie imprez turystycznych i aranzowanych usług turystycznych z perspektywy prawa polskiego. 13 117,50 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/14/2016 dr Agnieszka Damasiewicz Decyzja sędziego cywilisty 4 000,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/15/2016 prof. nadzw. dr hab. Marek Lubelski Powrotność do przestępstwa nieletnich skazanych w związku z art. 10 § 2 kodeksu karnego 4 000,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/16/2016 prof.nadzw. dr hab.Katarzyna Banasik  Element mentalny przestępstwa 6 500,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/17/2016 prof.nadzw.dr hab.Konrad Kohutek Sporny a ugodowy model stosowania prawa ochrony konkurencji w trybie publicznoprawnym 6 500,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/18/2016 dr Elżbieta Majchrowska Proliferacja stref wolnego handlu i porozumień regionalnych w gospodarce światowej jako konsekwencja impasu na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) 3 000,00 2016 DS. WPAiSM
WPAiSM/DS/22/2015 dr Magdalena Ślusarczyk Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rozwój gospodarczy krajów w procesie rynkowej transformacji - na przykładzie krajów bałkańskich 8 109,90 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/21/2015 dr Monika Augustyniak Organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie komisji w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i we Francji. Analiza porównawczo prawna 13 516,50 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/20/2015 dr Izabela Kapera Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu przestrzeni turystycznej 3 496,30 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/19/2015 dr Jowita Świerczyńska Instrumenty wspierające aktywność gospodarczą i ułatwiające działalność gospodarczą w zakresie wymiany towarowej stosowane przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców 5 406,60 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/18/2015 dr Anna Paterek Niemiecka polityka rozwojowa w obliczu wyzwań XXI wieku 10 813,20 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/17/2015 dr hab. Beata Molo Niemcy w procesie uwspólnotowienia polityki energetycznej Unii Europejskiej 9 011,00 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/16/2015 prof. dr hab. Erhard Cziomer Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego 9 011,00 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/15/2015 dr Monika Augustyniak Relacje między organami gminy w Polsce i we Francji - w poszukiwaniu wzorca normatywnego 11 714,30 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/14/2015 prof. zw. dr hab. Tadeusz Biernat Prawa człowieka a prawa dziecka i ich ochrona w perspektywie zmian legislacyjnych 7 929,70 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/13/2015 prof. nadzw. dr hab. Konrad Kohutek Konkurencja cenowa a konkurencja pozacenowa (ze szczególnym uwzględnieniem antymonopolowych kryteriów oceny ustalania minimalnych cen odsprzedaży) 10 182,45 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/12/2015 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Historia badań poligraficznych 11 263,80 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/11/2015 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Poglądy studentów prawa na podstawowe problemy prawa karnego 4 505,50 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/10/2015 mgr Anna Ibek Teoretyczne podstawy dowodu naukowego w postępowaniu karnym 2 973,70 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/9/2015 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Okazanie procesowe - w dobie mediów społecznościowych i internetowych baz danych 5 406,60 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/8/2015 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Ekspertyza psychologiczna w procesie karnym i cywilnym 9 011,00 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/7/2015 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Zjawisko kibolstwa z perspektywy kryminologicznej 3 244,00 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/6/2015 dr Marcin Sala-Szczypiński Analiza społecznej percepcji prawnej ochrony dóbr osobistych i sposobów realizacji obiektywnej koncepcji ochrony dóbr osobistych 5 857,15 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/5/2015 prof. nadzw. dr hab. Marek Lubelski System środków reakcji prawnokarnej na czyn malej wagi 4 505,50 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/4/2015 prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki Wpływ unijnego rozporządzenia spadkowego na prawo polskie w zakresie dziedziczenia ustawowego 12 615,40 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/3/2015 dr Agnieszka Kubiak- Cyrul Prawa konsumenta w umowach zawieranych na odległość w prawie polskim w świetle rozporządzenia UE o wspólnych europejskich przepisach o sprzedaży 6 307,70 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/2/2015 prof. nadzw. dr hab. Marek Lubelski Powrotność do przestępstwa nieletnich skazanych w związku z art. 10 § 2 kodeksu karnego 9 912,10 2015 DS WPAiSM
WPAiSM/DS/1/2015 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Dwutorowości działań organów ścigania w procesie karnym wobec realizacji zasady państwa prawa, umacniania demokracji oraz ochrony wolności obywatelskich 5 406,60 2015 DS WPAiSM
WPiNH/DS/7/2015 dr Katarzyna Brataniec Polityka religia i społeczeństwo w świecie arabskim u progu demokratycznych przemian. 12 800,00 2015 DS WPiNH
WPiNH/DS/6/2015 prof. zw. dr hab. Natalia Wiszniakowa – Zelinskiy Psychologia rozwoju kreatywnego potencjału człowieka. 12 900,00 2015 DS WPiNH
WPiNH/DS/5/2015 dr Joanna Aksman Efektywność modelu pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie „Nauka-Praca-Edukacja” w trzyletnim cyklu zajęć szkolnych. 27 377,78 2015 DS WPiNH
WPiNH/DS/4/2015 prof. nadzw. dr hab. Dorota Jasiecka Specyfika kryzysów dorastania i dorosłości po zakończeniu rozwoju fizycznego organizmu człowieka oraz ich związek z etapami i wydarzeniami biegu życia. 12 600,00 2015 DS WPiNH
WPiNH/DS/3/2015 prof. nadzw. dr hab. Dorota Jasiecka Rola i uwarunkowania społeczno-kulturowe prewencji i interwencji kryzysowej. 21 902,22 2015 DS WPiNH
WPiNH/DS/2/2015 mgr Agnieszka Konik The Heroic Imagination Project Philip's Zimbardo – aplikacja w warunkach polskich. 21 902,22 2015 DS WPiNH
WPiNH/DS/1/2015 prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka Empatia a wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia. 27 377,78 2015 DS WPiNH
WAiSP/DS/4/2015  prof. dr hab. Rajmund Mydel Zróżnicowanie i przemiany struktury osadniczej megamiast Japonii. 35 927,00 2015 DS WAiSP
WAiSP/DS/3/2015 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Węcławowicz Architektura mendykancka w Małopolsce w wieku XIII i XIV. 24 927,00 2015 DS WAiSP
WAiSP/DS/2/2015 dr inż. arch. Piotr Wróbel Fotografia jako medium referujące i projektujące architekturę. 66 926,00 2015 DS WAiSP
WAiSP/DS/1/2015 dr hab. inż.. arch. Artur Jasiński Architektura Izraela: w służbie narodu i państwa. 67 000,00 2015 DS WAiSP
WZiKS/DS/6/2015 mgr Oliwkiewicz Barbara Oczekiwania płacowe absolwentów kierunków ekonomicznych krakowskich uczelni na tle teorii kapitału ludzkiego. 6 844,12 2015 DS WZiKS
WZiKS/DS/5/2015 dr Joanna Preizner Obraz Marca ’68 w polskim kinie. 14 828,92 2015 DS WZiKS
WZiKS/DS/4/2015 dr inż  Marta Woźniak-Zapór Badanie implikacji dla rozwoju e-learningu w szkołach wyższych na przykładzie Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. 22 813,73 2015 DS WZiKS
WZiKS/DS/3/2015 dr Krzysztof Waśniewski Posiadanie kapitału jako czynnik dyskrecjonalnej władzy podmiotów sektora publicznego. 28 517,15 2015 DS WZiKS
WZiKS/DS/2/2015 mgr Wojciech Huszlak Praktyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - perspektywa interesariuszy 18 250,98 2015 DS WZiKS
WZiKS/DS/1/2015 dr Marta du Vall Nowe technologie komunikacyjne w służbie polskich organizacji pozarządowych. 25 095,10 2015 DS WZiKS
WNoB/DS/3/2015 Prof. dr hab. Sławomir Mazur Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa 41 930,00 2015 DS WNoB
WNoB/DS/2/2015 dr Ryszard Lelito Obronność Polski w cyberprzestrzeni 5 000,00 2015 DS WNoB
WNoB/DS/1/2015 prof. nadzw. dr hab. Marcin Lasoń Polska misja wojskowa w Afganistanie 2002-2014 7 000,00 2015 DS WNoB
WZiNM/DS/9/2015 prof. dr hab. med. Jerzy Jaśkiewicz Poziom ekspresji białka MMP-2, MMP-9 oraz kolagenu IV w tkance zmienionej nowotworowo w przebiegu raka prostaty w korelacji z poziomem PSA 30 000,00 2015 DS WZiNM
WZiNM/DS/8/2015 dr Anna Goździalska Ekspresja mRNA dla MMP-2 i MMP-9 oraz kolagenu IV w tkance zmienionej nowotworowo w przebiegu raka prostaty w korelacji z poziomem PSA 30 000,00 2015 DS WZiNM
WZiNM/DS/7/2015 prof. nadzw. dr hab. Helena Kadučáková Porównanie oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki onkologicznej na Słowacji i w Polsce 5 000,00 2015 DS WZiNM
WZiNM/DS/6/2015 dr Małgorzata Kalemba-Drożdż Ochronne działanie ekstraktów roślinnych przeciwko uszkodzeniom materiału genetycznego indukowanym przez aminy heterocykliczne, leki cytostatyczne oraz estrogeny 7 000,00 2015 DS WZiNM
WZiNM/DS/5/2015 dr n. med. Lucyna Tomaszek  Ocena wiedzy i postaw pielęgniarek wobec bólu pooperacyjnego w podmiotach leczniczych posiadających certyfikat ,,Szpital bez bólu’’ i bez certyfikatu 8 000,00 2015 DS WZiNM
WZiNM/DS/4/2015 dr Jagoda Drąg Metabolizm kwasów tłuszczowych w schorzeniach prostaty 20 000,00 2015 DS WZiNM
WZiNM/DS/3/2015 dr Grażyna Dębska Wielowymiarowy aspekt wsparcia w chorobie nowotworowej 8 640,00 2015 DS WZiNM
WZiNM/DS/2/2015 dr n. med. Anna Szczypta Ocena fenotypowa i molekularna szczepów E. faecium opornych na glikopeptydy występujących w środowisku szpitalnym 13 000,00 2015 DS WZiNM
WZiNM/DS/1/2015 dr Anna Merklingrer-Gruchała Wpływ zanieczyszczeń powietrza na gospodarkę hormonalną kobiet w wieku reprodukcyjnym 5 000,00 2015 DS WZiNM
WPAiSM/DS/8/2014 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Instrumentalna bezkontaktowa detekcja kłamstwa i jej konsekwencje etyczne 14 560,65 2014 DS PAiSM
WPAiSM/DS/6/2014 prof. zw. dr hab. Jan Widacki Dowód z badań DNA w polskim prawie karnym 15 611,60 2014 DS PAiSM
WPAiSM/DS/5/2014 dr Monika Augustyniak Organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie komisji w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i we Francji. Analiza porównawczoprawna 17 023,90 2014 DS PAiSM
WPAiSM/DS/4/2014 dr Jowita Świerczyńska Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w aspekcie celnym 13 662,90 2014 DS PAiSM
WPAiSM/DS/3/2014 dr Konrad Kohutek Konkurencja a regulacja na rynkach usług finansowych 16 137,10 2014 DS PAiSM
WPAiSM/DS/2/2014 prof. dr hab. Bogusława Bednarczyk Prawa człowieka – idea i ideologia 13 411,10 2014 DS PAiSM
WPAiSM/DS/1/2014 dr M. Pieniążek Teoria prawa umów wzajemnych  w świetle filozofii Paula Ricoeura 16 202,75 2014 DS PAiSM
WPiNH/DS/9/2014 doc. dr Małgorzata Leśniak Rola stereotypów w procesie integracji akademickiej. Polska i Polacy w oczach studentów ukraińskich, Ukraina i Ukraińcy w oczach studentów polskich 18 747,50 2014 DS PiNH
WPiNH/DS/8/2014 dr Pułka Jolanta Modelowanie postaw prospołecznych i proekologicznych dzieci w młodszym wieku szkolnym 16 247,50 2014 DS PiNH
WPiNH/DS/7/2014 prof. nadzw. dr hab.  Ewa Wilczek-Rużyczka Wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia. 23 547,50 2014 DS PiNH
WPiNH/DS/6/2014 dr Zinkiewicz Beata Profilaktyczny wymiar działalności kuratorów sądowych 2 745,00 2014 DS PiNH
WPiNH/DS/4/2014 prof. dr hab. Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy Psychologia rozwoju kreatywnego potencjału człowieka 18 447,50 2014 DS PiNH
WPiNH/DS/3/2014 prof. nadzw. dr hab. Michalczyk Tadeusz Funkcjonalność i dysfunkcjonalność uczelni publicznych i niepublicznych (na przykładzie wybranych uczelni Krakowa) 15 247,50 2014 DS PiNH
WPiNH/DS/2/2014 mgr Konik Agnieszka Grecy a Unia Europejska – grecki kryzys widziany oczami    intelektualistów 21 947,50 2014 DS PiNH
WAiSP/DS/3/2014 prof. dr hab. Rajmund Mydel Idea i rzeczywistość wielobiegunowego rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego megamiasta ery informacyjnej (na 75 076,00 2014 DS AiSP
    przykładzie megamiasta Tokio)      
WAiSP/DS/2/2014 dr Bartosz Haduch JEAN NOUVEL. AR(T)CHITEKTURA 60 062,00 2014 DS AiSP
WAiSP/DS/1/2014 dr Stec Barbara Architektura i światło naturalne. Próba systematyki 60 062,00 2014 DS AiSP
WNoB/DS/2/2014 dr hab. Monika Ostrowska Działalność profilaktyczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 9 370,00 2014 DS NoB
WNoB/DS/1/2014 Prof. dr hab. Sławomir Mazur Przygotowanie kadr kierowniczych do zarządzania w sytuacjach kryzysowych 31 300,00 2014 DS NoB
WZiKS/DS/6/2014 dr Preizner Joanna Kino izraelskie 24 591,00 2014 DS WZIKS
WZiKS/DS/5/2014 dr Marta Majorekdr Koncepcja rozszerzonej rzeczywistości jako narzędzie kreowania nowego wymiaru interakcji społecznych i działań marketingowych 16 672,00 2014 DS WZIKS
WZiKS/DS/4/2014 mgr Oliwkiewicz Barbara Oczekiwania płacowe absolwentów kierunków ekonomicznych krakowskich uczelni na tle teorii kapitału ludzkiego 10 591,00 2014 DS WZIKS
WZiKS/DS/3/2014 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Makieła Przedsiębiorczość i innowacyjność jako koncepcja rozwoju inteligentnego miasta (smart city) 9 592,00 2014 DS WZIKS
WZiKS/DS/2/2014 mgr Wojciech Huszlak Ekomediacje w zarządzaniu interesariuszami przedsiębiorstwa 12 291,00 2014 DS WZIKS
WZiKS/DS/1/2014 dr Piechota Grażyna Media samorządowe w samorządowej kampanii wyborczej 2014 r.  8 593,00 2014 DS WZIKS
WZiNM/DS/5/2014 dr n. med. Mariola Seń Jakość życia osób chorych przewlekle po 65 roku życia pozostających pod opieką zespołu POZ 12 130,00 2014 DS ZiNM
WZiNM/DS/4/2014 dr Goździalska Anna Wpływ kompetencji społecznych pielęgniarek środowiskowych na profesjonalizm pomocy osobom dotkniętym wykluczeniem społecznym 12 130,00 2014 DS ZiNM
WZiNM/DS/3/2014 prof. dr hab. med. Jerzy Jaśkiewicz Umiejętność profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym patologią społeczną wynikająca z poziomu kompetencji społecznych pielęgniarek środowiskowych 12 160,00 2014 DS ZiNM
WZiNM/DS/2/2014 dr Małgorzata Kalemba-Drożdż Wpływ diety i stylu życia na zawartość metali ciężkich, polichlorowanych bifenyli i dioksyn w mleku karmiących matek 12 130,00 2014 DS ZiNM
WZiNM/DS/1/2014 dr n. med. Golec Joanna Stabilograficzna ocena równowagi chorych z zespołem bólów kręgosłupa oraz po przebytych urazach i zabiegach operacyjnych kończyn dolnych 12 130,00 2014 DS ZiNM
WZiNM/DS/6/2013 prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz Oznaczanie przemian kwasów tłuszczowych w naskórku twarzy po peelingu 12 513,40 2013 DS ZiNM
WZiNM/DS/5/2013 dr n. med. Joanna Golec Stabilograficzna ocena równowagi chorych z zespołem bólów kręgosłupa oraz po przebytych urazach i zabiegach 2 000,00 2013 DS ZiNM
           
    operacyjnych kończyn dolnych      
WZiNM/DS/4/2013 dr n. med. Mariola Seń Problem nikotynizmu wśród uczniów wybranych szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych na terenie miasta 2 000,00 2013 DS ZiNM
           
    Krakowa      
WZiNM/DS/3/2013 dr Anna Goździalska Zmiany ekspresji transkryptów mRNA dla wybranych metaloproteinaz oraz kolagenów w bioptatach skórnych 12 513,40 2013 DS ZiNM
           
    pochodzących z ognisk raka podstawnokomórkowego      
WZiNM/DS/2/2013 dr Małgorzata Kalemba - Drożdż Wpływ na poziom uszkodzeń oksydacyjnych DNA oraz status antyoksydacyjny 12 513,20 2013 DS ZiNM
           
    wybranych surowców roślinnych      
WZiNM/DS/1/2013 dr n. med. Grażyna Dębska Ocena obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki 3 000,00 2013 DS ZiNM
WNoB/DS/2/2013 Prof. nadzw. dr hab. Monika Ostrowska Poczucie bezpieczeństwa wśród służb mundurowych 5 500,00 2013 DS NoB
WNoB/DS/1/2013 Prof. zw dr hab. Stanisław Mazur Wykorzystanie sił zbrojnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom międzynarodowym we współczesnym świecie 26 090,00 2013 DS NoB
WPiNH/DS/6/2013 dr Krystyna Kluz Podmioty animujące aktywność    społeczną mieszkańców Krakowa – ewaluacja form 5 333,33 2013 DS PiNH
           
    i   metod ich działania      
WPiNH/DS/5/2013 dr Beata Zinkiewicz Profilaktyczny wymiar działalności kuratorów sądowych 14 587,96 2013 DS PiNH
WPiNH/DS/4/2013 dr Grażyna Piechota Samorząd terytorialny wobec wyzwań wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego –w kontekście promocji idei 1% podatku 22 246,22 2013 DS PiNH
WPiNH/DS/3/2013 mgr Agnieszka Konik Grecy a Unia Europejska – grecki kryzys widziany oczami intelektualistów 16 301,58 2013 DS PiNH
WPiNH/DS/2/2013 dr Katarzyna Brataniec Polityka, religia i społeczeństwo w świecie arabskim u progu demokratycznych 19 181,97 2013 DS PiNH
WPiNH/DS/1/2013 dr Joanna Bierówka Internet jako narzędzie zdobywania wiedzy i poszukiwania informacji 7 468,94 2013 DS PiNH
WPAiSM/DS/4/2013-M Mgr Marek Klink Zniekształcenie kwantytatywnych oraz kwalitatywnych elementów konstrukcji podatku na tle porównawczym 2 196,00 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/3/2013-M Mgr Jowita Świerczyńska Służba celna w służbie przedsiębiorstwom 2 311,50 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/2/2013-M Mgr Magdalena Ślusarczyk Słowenia a kraje byłej Jugosławii - dezintegracja i jej wpływ na rowój gospodarczy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie oraz powiązania handlowe pomiędzy krajami byłej Jugosławii" 2 658,50 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/1/2013-M Dr Magdalena Bainczyk Rola Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w strukturze organów władzy Federalnej Niemiec 2 774,00 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/7/2013 Prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer Współczesne stosunki międzynarodowe, geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne 9 872,10 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/6/2013 Prof. zw. dr hab. Irena Czaja - Hliniak Prawnofinansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami samorządowymi oraz innymi podmiotami niepublicznymi w realizacji zadań publicznych na przykładzie gminy – miasta metropolitalnego (Kraków) oraz gminy małego miasta (Kalety) 9 872,10 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/5/2013 Prof. zw. dr hab. Bogusława Bednarczyk Prawa człowieka- idea i ideologia 10 420,50 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/4/2013 Prof. zw. dr hab. Marek Lubelski Polityka karna sądów wobec przestępstw małej wagi 11 408,00 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/3/2013 Dr Agnieszka Kubiak-Cyrul Ochrona konsumenta w umowach o dostarczenie treści cyfrowych droga elektroniczną w prawie polskim na tle porównawczym 11 627,10 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/2/2013 Prof. zw. dr hab. Jan Widacki Badania poligraficzne w praktyce polskiej 12 751,60 2013 DS PAiSM
WPAiSM/DS/1/2013 Prof. zw. dr hab. Jan Widacki Pomyłki sądowe w Polsce 12 888,60 2013 DS PAiSM
WZIKS/DS/6/2013 Dr Krzysztof Waśniewski Wzorce rozwiązań instytucjonalnych sprzyjające efektywności polityki fiskalnej 28 000,00 2013 DS ZiKS
WZIKS/DS/5/2013 Dr Joanna Preisner Obraz stanu wojennego w polskim kinie 12 430,00 2013 DS ZiKS
WZIKS/DS/4/2013 Dr Marta du Vall Protest i zmiana (społeczno-polityczna) w erze nowych mediów 11 500,00 2013 DS ZiKS
WZIKS/DS/3/2013 Dr Dariusz Baran Komu potrzebne są media mniejszości? Przypadek mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie 11 130,00 2013 DS ZiKS
WZIKS/DS/2/2013 Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński Przedsiębiorczość ekologiczna i przedsiębiorcze modele zrównoważonego biznesu 1 000,00 2013 DS ZiKS
WZIKS/DS/1/2013 Mgr Barbara Oliwkiewicz Wpływ polityki podatkowej na rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce (2000-2010) 5 430,00 2013 DS ZiKS
WZiNM/DS/1/2011-UZ Prof. dr hab. Maria Kapiszewska Estymatory atrakcyjności kształcenia, ocenianie na studiach prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 4000 2012 DS. ZiNM
WZiNM/DS/2/2011-UZ Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz Pozycja pielęgniarki, absolwentki studiów licencjackich w szpitalach i przychodniach 3740,45 2012 DS. ZiNM
WZiNM/DS/1/2012 dr n. med. Grażyna Dębska Ocena obciążenia psychicznego pielęgniarki 5000 2012 DS. ZiNM
WZiNM/DS/2/2012 dr Małgorzata Kalemba-Drożdż Wpływ na poziom uszkodzeń oksydacyjnych DNA oraz status antyoksydacyjny wybranych surowców roślinnych 21210 2012 DS. ZiNM
WNoB/DS/1/2011-UZ Prof. dr hab. Sławomir Mazur Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w zmieniających się obszarach współczesnej rzeczywistości 14157,28 2012 DS. NoB
WNoB/DS/1/2012 Prof. dr hab. Sławomir Mazur Administracja wojskowa w obliczu zmian w systemie obronności RP 33330 2012 DS. NoB
WPiA/DS/1/2011-UZ doc. dr Halina Wierzbińska Międzynarodowe, Europejskie oraz krajowe standardy ochrony osób niepełnosprawnych 8982,65 2012 DS. PiA
WPiA/DS/2/2011-UZ prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat Poprawa efektywności procesu legislacyjnego 8982,65 2012 DS. PiA
WPiA/DS/3/2011-UZ dr Konrad Kohutek Napisanie komentarza do rozporządzenia rady WE nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r w sprawie postępowania upadłościowego 8982,65 2012 DS. PiA
WPiA/DS/4/2011-UZ prof. dr hab. Jan Widacki Nowe metody detekcji kłamstwa 8982,65 2012 DS. PiA
WPiA/DS/1/2012 dr Konrad Kohutek Prawo konkurencji a reguły internetowej dystrybucji towarów: problem prawidłowego zakresu 48010 2012 DS. PiA
WPiA/DS/2/2012 dr Marcin Pieniążek Teoria prawa umów wzajemnych w świetle filozofii Poula Ricoeura 56000 2012 DS. PiA
WPiA/DS/1/2012-M mgr Paweł Klimek Funkcja fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce a w Wielkiej Brytanii 3000 2012 DS. PiA
WNH/DS/1/2011-UZ Dr Krzysztof Jakubczak Dialog kultur, kultura dialogu 18022,64 2012 DS. NH
WNH/DS/2/2011-UZ doc. dr Małgorzata Leśniak Atmosfera pracy w jednostkach penitencjarnych Polski i jej wpływ na zamachy samobójcze funkcjonariuszy Służby Więziennej 7503,31 2012 DS. NH
WNH/DS/3/2011-UZ prof. dr hab. Zbigniew Pucek Media w kulturze popularnej 5000 2012 DS. NH
WNH/DS/4/2011-UZ Dr Szymon Czapliński Laboratorium procesów poznawczych i Laboratorium psychofizjologiczne 18019,33 2012 DS. NH
WNH/DS/1/2012 prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Michalczyk System wartości młodzieży studenckiej uczelni publicznych i niepublicznych w Krakowie 8500 2012 DS. NH
WNH/DS/2/2012 doc. dr Stanisław Nieciuński Akademickie kształcenie a psychiczny rozwój studentów 8500 2012 DS. NH
WNH/DS/3/2012 dr Grażyna Piechota Badanie źródeł systemowego uzyskanego poparcia społecznego przez lokalnych liderów politycznych (od analizy kapitału społecznego do analizy komunikacji politycznej) 8500 2012 DS. NH
WNH/DS/4/2012 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Węcławowicz Miasta średniowieczne w Małopolsce i na Ziemiach Ruskich Korony i Litwy. Struktura i znaczenie 8500 2012 DS. NH
WNH/DS/5/2012 dr Beata Zinkiewicz Profilaktyczny wymiar działalności kurortów sądowych 8500 2012 DS. NH
WNH/DS/6/2012 dr Marta Raczek Melancholia a narody wyobrażone: interdyscyplinarne badania nad kategorią tożsamości i przynależności w kontekstach kulturoznawczych 5283,33 2012 DS. NH
WNH/DS/7/2012 dr Piotr Kletowski Film jako medium wymiany transkulturowej 5283,33 2012 DS. NH
WNH/DS/8/2012 dr Monika Kusiak Analiza dyskursu akademickiego w czasie zajęć prowadzonych w języku obcym 5283,33 2012 DS. NH
WPiKS/DS/1/2011-UZ Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Pozycja RSW w polskim systemie medialnym 8000 2012 DS. PiKS
WPiKS/DS/2/2011-UZ Dr Anna Frątczak Status aksjologiczny mniejszości seksualnych w Polsce 1504 2012 DS. PiKS
WPiKS/DS/3/2011-UZ Prof. nadzw. dr hab. Władysław Masiarz Migracje Polaków od XIX do XXI wieku 4752 2012 DS. PiKS
WPiKS/DS/1/2012 dr Anna Frątczak Gender maistreaming w polskim i europejskim dyskursie medialnym 29600 2012 DS. PiKS
WPiKS/DS/2/2012 Prof. nadzw. dr hab. Władysław Masiarz Migracje Polaków od XIX do XXI wieku 9950 2012 DS. PiKS
WSM/DS-M/1/2012 mgr Magdalena Ślusarczyk Słowenia a kraje byłej Jugosławii - dezintegracja i jej wpływ na rowój gospodarczy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie oraz powiązania handlowe pomiędzy krajami byłej Jugosławii" 1500 2012 DS. SM
WSM/DS-M/2/2012 mgr Jowita Świerczyńska Polski system celny po akcesji do Unii Europejskiej 1500 2012 DS. SM
WEiZ/DS-M/1/2011 mgr Barbara Oliwkiewicz Wpływ polityki podatkowej na rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce (2000 – 2010) 3.000,00 2011 DS. EiZ
WEiZ/DS/2/2011 prof. nadzw. dr hab. Wiktor Adamus Ocenianie pracowników 2.900,00 2011 DS. EiZ
WEiZ/DS/3/2011 dr Krzysztof Waśniewski Zmiany instytucjonalne na rynkach kapitałowych jako czynnik rozwoju gospodarczego 4.847,00 2011 DS. EiZ
WNoB/DS/1/2011 Prof. dr hab. Sławomir M. Mazur Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w zmieniających się obszarach współczesnej rzeczywistości 1.972,00 2011 DS. NoB
WNoB/DS/3/2011 prof. dr hab. Ryszard Chrobak Zarządzanie instytucjami publicznymi w uwarunkowaniach społeczno-politycznych Rzeczypospolitej Polskiej 900 2011 DS. NoB
WPiKS/DS/1/2011 dr Anna Frątczak Status aksjologiczny mniejszości seksualnych w polskim dyskursie medialnym 3.174,00 2011 DS. PiKS
WAiSP/DS-M/1/2011 dr inż. arch. Barbara Stec Logika piękna w architekturze Petera Zumthora na przykładzie twórczości ostatnich lat 3.276,00 2011 DS. AiSP
WAiSP/DS/1/2011 doc. dr inż arch. Piotr Wróbel Przestrzeń publiczna 2.701,00 2011 DS. AiSP
WPiNoR/DS/1/2011 dr Mariusz Parlicki Kondycja krakowskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej i usług socjalnych i ich współpraca z administracja publiczną 7.916,70 2011 DS. PiNoR
WPiA/DS-M/3/2011 prof. dr hab. Jan Widacki Badania poligraficzne sprawców przestępstw seksualnych 2.457,00 2011 DS. PiA
WPiA/DS/8/2011 prof. dr hab. Jan Widacki Nowe metody detekcji kłamstwa 2.202,00 2011 DS. PiA
WPiA/DS-M/4/2011 dr hab. Halina Wierzbińska Ochrona przed dyskryminacją w krajowym prawie pracy w aspekcie prawa Unii Europejskiej 2.457,00 2011 DS. PiA
WPiA/DS/7/2011 dr hab. Halina Wierzbińska Międzynarodowe, Europejskie oraz krajowe standardy ochrony osób niepełnosprawnych 2.200,00 2011 DS. PiA
WPiA/DS/5/2011 prof. dr hab. Tadeusz Biernat Poprawa efektywności procesu legislacyjnego 3.600,00 2011 DS. PiA
WPiA/DS/6/2011 dr Konrad Kohutek Napisanie komentarza do rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego 4.600,00 2011 DS. PiA
WZiNM/DS/1/2011 dr Anna Goździalska Wyzwania zawodowe i intelektualne pielęgniarki podejmującej studia pomostowe – aspekt realizacji toku studiów w połączeniu z pracą zawodową i życiem prywatnym 1.000,00 2011 DS. ZiNM
WZiNM/DS/1/2011 dr Mariola Seń Problem nikotynizmu wśród uczniów wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Krakowa 1.000,00 2011 DS. ZiNM
WNH/DS-M/1/2011 prof.. dr hab. Anna Kożuch W stronę edukacji XXI wieku – metody aktywizujące w pracy z wychowankiem 3.000,00 2011 DS. NH
WNH/DS/2/2011 prof. nadzw. dr hab. Anna Rębowska-Sowa Uczestnicy procesów decyzyjnych w gospodarce przestrzennej gminy 3.000,00 2011 DS. NH
WNH/DS/3/2011 prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Michalczyk System wartości młodzieży studenckiej uczelni państwowych i niepaństwowych 1.000,00 2011 DS. NH
WNH/DS/4/2011 prof. nadzw. dr hab. Renata Stojecka-Zuber Uwarunkowania realizacji zadań dotyczących reintegracji rodzin naturalnych wychowanków rodzinnych i pozarodzinnych placówek opiekuńczo–wychowawczych 2.856,00 2011 DS. NH
WNH/DS/5/2011 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek Media w kulturze popularnej 4.000,00 2011 DS. NH
WNH/DS/6/2011 dr Krzysztof Jakubczak Dialog kultur, kultura dialogu 4.000,00 2011 DS. NH
WNH/DS/7/2011 doc. dr Małgorzata Leśniak Atmosfera pracy w jednostkach penitencjarnych Polski i jej wpływ na zamachy samobójcze funkcjonariuszy Służby Więziennej 2 500 ,00 2011 DS. NH
WNH/DS/8/2011 doc. dr Stanisław Nieciuński Akademickie kształcenie a psychiczny rozwój studentów 3.000,00 2011 DS. NH
WSM/DS/2/2011 prof.. dr hab. Maria Roman Sławiński Nowożytna historia krajów konfucjańskich 5.860,33 2011 DS. SM
WNH/BW/1/2010 Dr Joanna Bierówka Użytkowanie (nadużycie) Internetu w toku studiowania 1366 2010 BW  
WNoB/BW/2/2010 Dr Wiesław Szot Kompetencje nauczycieli w aspekcie Edukacji dla Bezpieczeństwa 1500 2010 BW NoB
WSM/BW/3/2010 Dr Magdalena Bainczyk Podstawy aksjologiczne współczesnych systemów ochrony praw człowieka w orzecznictwie krajowych i europejskich sądów najwyższych 2500 2010 BW SM
WNH/BW/4/2010 Prof. dr hab. Anna Rębowska – Sowa Uczestnicy procesów decyzyjnych w gospodarce przestrzennej gminy 1000 2010 BW NH
WNH/BW/5/2010 Dr Grażyna Piechota Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego, której przekazują 1% podatku 2000 2010 BW NH
WPiNoR/BW/6/2010 Dr Mariusz Parlicki Poradnictwo obywatelskie w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju. Analiza problemu na podstawie doświadczeń z działalności krakowskiego Biura Porad Obywatelskich 2000 2010 BW PiNoR
WNH/BW/7/2010 Prof. dr hab. Tadeusz Michalczyk System wartości młodzieży studenckiej uczelni państwowych i niepaństwowych 2000 2010 BW NH
WNH/BW/8/2010 Dr Szymon Czapliński Określenie psychologicznych determinant usprawiedliwiania systemu społeczno-ekonomicznego 3117,12 2010 BW NH
WPiKS/BW/9/2010 Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna - Ignatowicz Dwadzieścia lat w demokracji - aktywność polityczna pokolenia ‘89 2000 2010 BW PiKS
WEiZ/DS/1/2010 Prof. dr hab. Wiktor Krawczyk Opracowanie zasad budżetowania działalności dla jednostek samorządowych 4000 2010 DS. EiZ
WEiZ/DS/2/2010 Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Kurkiewicz Demograficzne uwarunkowania przemian rynku pracy w Polsce 5054 2010 DS. EiZ
WSM/DS/1/2010 Dr Spasimir Domaradzki Współczesne znaczenie praw człowieka – ochrona jednostki czy przywilej grupowy 13440 2010 DS. SM
WNH/DS/1/2010 Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Węcławowicz Architektura gotycka w Małopolsce 3400 2010 DS. NH
WNH/DS/2/2010 Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Rokicki Dylematy amerykańskiej kultury 5000 2010 DS. NH
WNH/DS/3/2010 Dr Monika Kusiak Analiza dyskursu akademickiego w czasie zajęć prowadzonych w języku obcym 2000 2010 DS. NH
WNH/DS/4/2010 Dr Piotr Kletowski Film jako medium wymiany transkulturowej 3400 2010 DS. NH
WPiA/DS/1/2010 Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat Complexity of the contemporary relations between lega land political systems 4000 2010 DS. PiA
WPiA/DS/2/2010 Doc. dr Halina Wierzbińska Instytucje Unii Europejskiej 1500 2010 DS. PiA
WPiA/DS/3/2010 Prof. dr hab. Rajmund Mydel Proces starzenia się ludności oraz jego ekonomiczno – socjalne koszty i skutki 5575,8 (4362,22+1213,58) 2010 DS. PiA
WNoR/DS/1/2010 Dr Mariusz Parlicki Kondycja krakowskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej i usług socjalnych i ich współpraca 4600,08 2010 DS. PiNor
WEiZ/1/BW/2009 Mgr Magdalena Pelikan - Krupińska Ucieczka przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce 4400 2009 BW EiZ
WSM/2/BW/2009 Mgr Magdalena Ślusarczyk Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rozwój gospodarki Słowenii 3000 2009 BW SM
WNoR/3/BW/2009 Mgr Błażej Pasiut Wpływ nowych mediów na kształtowanie się postaw agresywnych i zachowań przemocowych 4404, 42 2009 BW PiNoR
WEiZ/4/BW/2009 Dr inż. Waldemar Kozaczyński Bezpieczeństwo ekologiczne obywateli w społecznościach lokalnych 2000 2009 BW EiZ
WEiZ/5/BW/2009 Prof. dr hab. Andrzej Łysak Struktura usług agroturystycznych w Polsce Południowej 1200 2009 BW EiZ
WPiKS/6/BW/2009 Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna - Ignatowicz Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza w polskim systemie medialnym 2000 2009 BW PiKS
WNH/DS/1/2009 Doc. dr Stanisław Nieciuński Akademickie kształcenie a psychiczny rozwój studentów 10000 2009 DS. NH
WNH/DS/1/2009 Dr Piotr Kletowski Historia kina europejskiego 5000 2009 DS. NH
WPiA/DS/1/2009 Dr Sebastian Koczur Zdrowie jako wartość chroniona w prawie pracy 2000 2009 DS. PiA
WPiA/DS/2/2009 Doc. dr Halina Wierzbińska Rola prawa pracy w polityce zatrudnienia 3000 2009 DS. PiA
WPiA/DS/3/2009 Dr Konrad Kohutek Napisanie komentarza do Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 4014,4 2009 DS. PiA
WPiA/DS/4/2009 Prof. dr hab. Rajmund Mydel Proces starzenia się ludności Japonii oraz jego ekonomiczno – socjalne koszty i skutki 4000 2009 DS. PiA
WPiA/DS/4/2009 Prof. dr hab. Rajmund Mydel Centra miast japońskich. Dynamika struktur demograficzno – ekonomicznych 2342,22 2009 DS. PiA
WSM/1/DS/2009 Doc. dr Stefan Sacha Infrastruktura turystyczna w przestrzeni miejskiej Krakowa 7000 2009 DS. SM
WEiZ/DS/1/2009 Prof. nadzw. dr hab. Barbara Podolec Analiza warunków życia ludności w Polsce 3000 2009 DS. EiZ
WEiZ/DS/2/2009 Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Kurkiewicz Demograficzne uwarunkowania przemian rynku pracy w Polsce 5054 2009 DS. EiZ
WNoR/DS/1/2009 Dr Krystyna Kluz Usługi opiekuńcze w Krakowie i ich wykonawcy 5000 2009 DS. PiNoR
WEiZ/BW/1/2008 Mgr Magdalena (Bałut) Trzcionka Sankcje gospodarcze w obronie praw człowieka 590,38 2008 BW EiZ
WPiA/DS/1/2008 Prof. dr hab. Jan Widacki Badania poligraficzne i ich wykorzystanie w walce z korupcją 2960 2008 DS. PiA
WPiA/DS/3/2008 Prof. dr hab. Rajmund Mydel Centra miast japońskich. Dynamika struktur demograficzno - ekonomicznych 4000 2008 DS. PiA
WPiA/DS/4/2008 Dr Konrad Kohutek Napisanie komentarza do „Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych” 2000 2008 DS. PiA
WPiA/DS/5/2008 Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kaczmarska Planowanie przestrzenne 4000 2008 DS. PiA
WSM/DS/1/2008 prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk Relacje między bezpieczeństwem narodowym a prawami człowieka 12000 2008 DS. SM
WEiZ/DS/1/2008 Prof. nadzw. dr hab. Barbara Podolec Ekonomiczno – społeczne i demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków gospodarstw domowych w Polsce 3000 2008 DS. EiZ
WEiZ/DS/2/2008 Doc. dr Zbigniew Paszek Statystyczne procedury kontrolne w audycie wewnętrznym 2000 2008 DS. EiZ
WEiZ/DS/3/2008 Doc. dr Maciej Pękala Zastosowanie afinicznego algorytmu skalującego 3134,16 2008 DS. EiZ
WEiZ/DS/4/2008 Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Galata Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 roku 1054 2008 DS. EiZ
WNoR/DS/1/2008 Doc. dr Małgorzata Leśniak Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów kryzysu adolescencji 6059,08 2008 DS. PiNoR
WNoR/DS/2/2008 Doc. dr Małgorzata Leśniak Projekt „Zabłocie 2007 – 2010” 4000 2008 DS. PiNoR
WNoR/DS/3/2008 Prof. dr hab. Jan Szmyd Odczytywanie współczesności z polskiej perspektywy kulturowej I społecznej 4000 2008 DS. PiNoR
WEiZ/BW/1/2007 mgr Magdalena Bałut Sankcje gospodarcze w obronie praw człowieka – kontynuacja zadania 2191,56 2007 BW EiZ
WPiKS/BW/2/2007 dr Anna Frątczak Kategoria barbarzyńcy w myśli politycznej – kontynuacja zadania 967,53 2007 BW PiKS
WPiA/BW/3/2007 prof. dr hab. Jan Widacki System ochrony bezpieczeństwa II RP 2000 2007 BW PiA
WPiA/BW/4/2007 Prof. dr hab. Rajmund Mydel Dynamika struktur przestrzenno-funkcjonalnych miast – obszarów metropolitalnych (ujęcie syntetyczno-modelowe) – kontynuacja zadania 2000 2007 BW PiA
WEiZ/DS/1/2007 prof. KSW dr hab. Andrzej Chodyński Zarządzanie firmą wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju 2000 2007 DS. EiZ
WEiZ/DS/2/2007 prof. KSW dr hab. Jolanta Kurkiewicz Przemiany rynku pracy w kontekście problemu „starzenia się” ludności 1000 2007 DS. EiZ
WEiZ/DS/3/2007 prof. KSW dr hab. Stanisław Galata Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 roku 2000 2007 DS. EiZ
WEiZ/DS/4/2007 prof. KSW dr hab. Barbara Podolec Analiza kształtowania się wydatków gospodarstw domowych w świetle ich cech społeczno-ekonomicznych 1000 2007 DS. EiZ
WEiZ/DS/5/2007 prof. KSW dr hab. Zbigniew Makieła Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie Południowo-Wschodniej Polski 1000 2007 DS. EiZ
WEiZ/DS/6/2007 prof. KSW dr Janusz Ziarko Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie mieszkańców miasta w rozwijaniu miejskiego systemu bezpieczeństwa (na przykładzie miasta Krakowa) 1000 2007 DS. EiZ
WPiA/DS/1/2007 dr Konrad Kohutek Napisanie komentarza do „Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16.XII. 2002 w sprawie wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji, ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu WE 4000 2007 DS. PiA
WPiA/DS/2/2007 prof. dr hab. Jan Widacki Ustrój i model policji w różnych krajach świata 4000 2007 DS. PiA
WPiA/DS/3/2007 prof. KSW dr Halina Wierzbińska Ochrona przed dyskryminacją w zatrudnieniu w świetle przepisów prawa krajowego oraz dokumentów międzynarodowych i europejskich 2000 2007 DS. PiA
WSM/DS/1/2007 prof. dr hab. Erhard Cziomer Przygotowanie podręcznika „Międzynarodowe stosunki polityczne” 12000 2007 DS. SM
WNoR/DS/1/2007 prof. KSW dr Małgorzata Leśniak Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów kryzysu adolescencji 8000 2007 DS. PiNoR
PiA/BW/1/2006 prof. dr hab. Jan Widacki Zabójstwo seksualne 2860 2006 BW PiA
PiA/BW/2/2006 Prof. dr hab. Rajmund Mydel Dynamika struktur przestrzenno-funkcjonalnych miast – obszarów metropolitalnych (ujęcie syntetyczno-modelowe) 2840 2006 BW PiA
SM/BW/3/2006 Prof. KSW dr Małgorzata Czermińska Modelowanie i prognozowanie strumieni handlu zagranicznego Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Uwarunkowania wymiany handlowej z krajami trzecimi. 2860 2006 BW SM
ZiM/BW/4/2006 mgr Magdalena Bałut Sankcje gospodarcze w obronie praw człowieka 2860 2006 BW EiZ
PiKS/BW/5/2006 dr Anna Frątczak Kategoria barbarzyńcy w myśli politycznej 2860 2006 BW PiKS
AiSP/BW/6/2006 dr inż. arch. Piotr Wróbel Fotografia architektoniczna – zwierciadło i źródło architektury 2860 2006 BW AiSP
SI/BW/7/2006 mgr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk Tworzenie modułów wiedzy w oparciu o heterogeniczne źródła 2860 2006 BW Stud. Inform

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito