Orzeł
A A A

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

drukuj drukuj

Planowany harmonogram konkursów w 2018 roku

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2017 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2018 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu 2018
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 15

PRELUDIUM 15

15 marca

15 czerwca grudzień 2018 r.

SONATA BIS 8

HARMONIA 10

MAESTRO 10

SHENG 1

 

15 czerwca

 

17 września

 

marzec 2019 r.

OPUS 16

PRELUDIUM 16

SONATA 14

BEETHOVEN CLASSIC 3

BEETHOVEN LIFE 1

 

14 września

 

17 grudnia

 

czerwiec 2019 r.

 

październik 2019 r.

(BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE)

SONATINA 3

ETIUDA 7

UWERTURA 3

 

14 grudnia

 

15 marca 2019 r.

 

wrzesień 2019 r.

TANGO 3

Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły:
 • Etap I: od 14 czerwca do 21 września 2018 r. (do godz. 16:00)
 • Etap II: od momentu zamknięcia I etapu do 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

MINIATURA 2

nabór ciągły, od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

 

Harmonogram konkursów 2016-2017

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Planowany harmonogram konkursów w latach 2016-2017


Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu

2017

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu do

OPUS

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2018

PRELUDIUM

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2018

HARMONIA

15 czerwca

15 września

15 marca 2018

MAESTRO

15 czerwca

15 września

15 marca 2018

SONATA

15 czerwca

15 września

15 marca 2018

SONATA BIS

15 czerwca

15 września

15 marca 2018

SONATINA

15 grudnia

15 marca 2018

15 września 2018

ETIUDA

15 grudnia

15 marca 2018

15 września 2018

UWERTURA

15 grudnia

15 marca 2018

15 września 2018

TANGO

15 grudnia

15 marca 2018

15 września 2018


Rodzaj konkursu

2016

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu do

OPUS

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

PRELUDIUM

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

SONATA

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

SONATA BIS

15 czerwca

15 września

15 marca 2017

HARMONIA

15 czerwca

15 września

15 marca 2017

MAESTRO

15 czerwca

15 września

15 marca 2017

SONATINA

15 grudnia

15 marca 2017

15 września 2017

ETIUDA

15 grudnia

15 marca 2017

15 września 2017

UWERTURA

15 grudnia

15 marca 2017

15 września 2017

POLONEZ

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

30 maja 2017

BEETHOVEN

15 września

15 grudnia

31 października 2017

 

Typy konkursów

 • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce
 • ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.
 • FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 • TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych
 • POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy
   

Harmonogram konkursów w roku 2015

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

Rodzaj konkursu

2015

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu do

OPUS

16 marca

16 czerwca

16 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2016

PRELUDIUM

16 marca

16 czerwca

16 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2016

SONATA

16 marca

16 czerwca

16 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2016

SONATA BIS

15 czerwca

15 września

15 marca 2016

HARMONIA

15 czerwca

15 września

15 marca 2016

MAESTRO

15 czerwca

15 września

15 marca 2016

FUGA

15 grudnia

15 marca 2016

15 września 2016

ETIUDA

15 grudnia

15 marca 2016

15 września 2016

SYMFONIA

15 grudnia

15 marca 2016

15 września 2016

POLONEZ

15 września

15 grudnia

31 maja 2016 r.

 

Akty prawne

Ustawy 30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm. 30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 6.09.2001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2014, poz. 782 9.10.2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm.

Aktualnie otwarte konkursy krajowe

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy na realizację projektów:
 

ETIUDA 6 jest konkursem skierowanym do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2018 r.

SONATINA 2 jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r.

UWERTURA 2 jest konkursem na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito