Orzeł
A A A

Formularze

drukuj drukuj

Dokumenty dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni na podstawie mianowania lub umowy o pracę

Wniosek o dofinansowanie zadania badawczego w ramach działalności statutowe.

Prace badawcze (SYNABA)

Obowiązkiem kierowników zadań badawczych jest uzupełnienie SYNABY początkowej oraz końcowej z realizowanego projektu.
Wydruk dokumentu SYNABY należy dostarczyć do DBNiR.

 

Program do elektronicznego wypełniania kart SYNABA  - SYNABA2015 znajduje się na stronie OPI

(Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytytut Badawczy) w opcji "badania naukowe SYNABA" .

Link na stronę:

http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html

Elektroniczna wersja karty SYNABA zawiera informacje pozwalające zasilić jedyną w kraju bazę "rozpraw doktorskich i habilitacyjnych".

Przed wypełnianiem karty należy zapoznać się z programem w zakładce POMOC - "Opis programu" i "Pomoc do programu").

Plik po wprowadzeniu danych programem Synaba2015 ma rozszerzenie (.saj), należy dołączyć go jako załącznik do poczty i przesłać

na adres:

Dokumenty dla Wydziałowych Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju

Karta oceny merytorycznej zgłaszanego projektu badawczego w ramach działalności statutowej.

Wzór Opinii Komisji Wydziałowej ds. Badań Naukowych i Rozwoju realizowanych zadań badawczych
dofinansowanych ze środków na działalność statutową.

Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową dla Kierowników Jednostek Naukowych.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito