Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

03-06-2022

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

16 maja 2022 r. w Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program ERASMUS+. W obecności Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego, porozumienie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności podpisali Rektorzy i Prorektorzy 15 małopolskich uczelni, wśród nich znaleźli się:

 • Rektor prof. dr hab. Jacek Popiel - Uniwersytet Jagielloński,
 • Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Akademia - Górniczo-Hutnicza,
 • Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk - Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Wojciech Widłak -  Akademia Muzyczna w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Andrzej Klimek - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • Rektor prof. KAAFM dr Klemens Budzowski - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP - Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu,
 • Prorektor ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Prorektor dr hab. Robert Stawarz, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Prorektor prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał - Politechnika Krakowska,
 • Prorektor ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK - Akademia Ignatianum,
 • Prorektor dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni- Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Prorektor dr Marek Reichel - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Istotą Porozumienia jest współpraca Międzysektorowego Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB z małopolskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi. Utworzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności InnHUB, ma za zadanie wykorzystać potencjał małopolskich podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki, aby wspierać budowę nowoczesnego systemu kształcenia i wzmacniać rozwój kompetencji zawodowych.

Dzięki Programowi Komisji Europejskiej znanemu z wymian studenckich, można także realizować międzynarodowe projekty innowacyjne, pomiędzy sektorem edukacji, biznesem i NGO.

Ponadto prowadzona przez InnHUB promocja Programu Erasmus+ ma się przyczynić do budowania i rozszerzania sieci współpracy międzynarodowej, synergii biznesu i nauki - a co za tym idzie - składania innowacyjnych projektów edukacyjnych, aby jeszcze lepiej wykorzystywać środki w ramach Programu Erasmus+.

Erasmus+ InnHUB Kraków mieści się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego, w pawilonie C. Nie jest jedynym działającym punktem wsparcia Programu Erasmus+, od niedawna działa również InnHUB w Katowicach oraz młodzieżowy HUB w Lublinie. W całej Polsce działają również Regionalne Punkty Informacyjne prowadzone przez kuratoria oświaty, centra doskonalenia zawodowego czy fundacje.

fot. Mirosław Żyłka

 

 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito