Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Wybory do Samorządu Studentów

12-03-2018

OGŁOSZENIE O WYBORACH DO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ

W dniach 22, 25, 26 i 28 kwietnia br. odbędą się na Uczelni wybory do Samorządu Studenckiego Krakowskiej Akademii  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W wyborach wyłonione zostaną następujące organy Samorządu Uczelnianego:
1) 10-osobowa Rada Uczelniana Samorządu,
2) 3-osobowa Komisja Rewizyjna.

Studenci studiów dziennych będą głosować w dniach 25, 26 kwietnia (środa, czwartek).
Studenci studiów zaocznych będą głosować w dwóch turach:
       1) 22 kwietnia (niedziela), 2) 28 kwietnia (sobota).

Głosowanie będzie się odbywać w godzinach od 10.00 do 16.00 w miejscu wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą tj. bud. A na parterze.

Rada Uczelniana jest uczelnianym organem uchwałodawczym i opiniującym Samorządu. Do jej kompetencji należy w szczególności: uchwalanie Regulaminu Samorządu i zmian w regulaminie, ustalanie zasad i kierunków działania Samorządu, uchwalanie rocznego planu pracy Samorządu, wybór przedstawicieli studentów do Senatu Uczelni, wybór delegatów do Parlamentu Studentów RP, współdecydowanie o przeznaczeniu i podziale środków przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym nad organami Samorządu Studenckiego. Do jej kompetencji należy w szczególności: czuwanie nad przestrzeganiem prawa i przepisów obowiązujących w Uczelni przez organy Samorządu oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy organami Samorządu.

Do dnia 31 marca br. włącznie można zgłaszać kandydatury do wyżej wymienionych organów. Zgłoszenie kandydatury powinno być dokonane przez kandydata w formie pisemnej i zawierać:
1)    imię, nazwisko, kierunek / specjalność, tryb i rok studiów oraz numer albumu kandydata, a także wskazanie organu Samorządu, do którego będzie on kandydował,
2)    podpisy poparcia dla kandydatury od co najmniej 10 studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru albumu i podpisem każdego studenta zgłaszającego poparcie dla kandydatury,
3)    Wypełnione poprawnie zgłoszenie kandydata wraz z podpisami poparcia należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich w bud. B sala 014 od pon. - pt. w godz. 8:00-16:00.  

Kandydować można tylko do jednego organu Samorządu. Podpisy poparcia dla kandydatury mogą być zbierane w całej Uczelni, a każdy student może podpisać listy poparcia dla dowolnej liczby kandydatów.

Zgoda na kandydowanie oraz lista osób popierających kandydata w załączeniu.
Pytania odnośnie wyborów prosimy kierować na e-mail: komisja.wyborcza.ka@gmail.com

Uczelniana Komisja Wyborcza powołana na podstawie Zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 05/2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej:  
Patrycja Maciejak
Członkowie:
Beata Nowacka, Ireneusz Majerski, Viktor Kostiv

 

Protokół posiedzenia Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyborów przedstawicieli Rady Uczelnianej oraz Komisji Rewizyjnej do Samorządu Studenckiego Krakowskiej Akademii

Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Uczelnianej Komisji Wyborczej Krakowskiej Akademii odbytego w dniu 12 kwietnia 2018 r.

 

Pliki do pobrania

wyboryss-lista-popierajacych-zgloszenie-kandydatury.pdf

Lista popierających zgłoszenie kandydata

wyboryss-zgoda-na-kandydowanie.pdf

Zgoda na kandydowanie

wyboryss-zarzadzenie-rektora.pdf

Zarządzenie Rektora o powołaniu Uczelnianej Komisji Wyborczej

Pełna lista Aktualności

Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B, pok. B 013

mgr Agata Bień - Krawiec, mgr Maciej Banach

tel. 12 252 46 02

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito