Orzeł
A A A

Infrastruktura

drukuj drukuj
Krakowska Akademia posiada nowoczesny kampus z czterema budynkami (A, B, C, D) o powierzchni łącznej 29 tysięcy metrów kwadratowych, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, laboratoriami i pracowniami badawczymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym i radiowym, strzelnicą i zapleczem sportowym. Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece dostępne są stanowiska wyposażone w sprzęt i oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych, sale i pomieszczenia dydaktyczne znajdujące się na kampusie KAAFM oznakowane są w języku brajla, na korytarzach umieszczone są przyciski call-hear, które synchronizowane z portiernią pozwalają w nagłych przypadkach na wezwanie pomocy, na korytarzach umieszczone są wypukłe makiety budynków w języku brajla, ułatwiające odnalezienie sal dydaktycznych, budynki Kampusu mają podjazdy oraz szerokie windy, co ułatwia przemieszczenie się osobom na wózkach a studenci niepełnosprawni mogą skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.
 
 
W 2019 roku oddano do użytku nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta i sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych – projekt sfinansowany przez Unię Europejską. Centrum służy kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. W ramach unijnego projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych” powstało nowoczesne Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym metodami symulacji medycznej kształcą się także studenci kierunku lekarskiego. W 2020 roku został oddany do użytku nowy budynek (budynek D) kampusu z przeznaczeniem dla kierunków medycznych, w którym oprócz pomieszczeń dydaktycznych znajdują się specjalistyczne laboratoria do prowadzenia badań naukowych.
 
 
Przegląd systemów sygnalizacyjnych p/poż (wykonanie okresowego przeglądu klap p/poż.) w 2022 roku został sfinansowany ze środków Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 3200,00 zł (słownie; trzy tysiące dwieście złotych 00/100) w ramach realizacji umowy prewencyjnej i wykorzystania środków z Funduszu Prewencyjnego PZU SA nr 3121/2021/PZU/12/Kraków z dnia 04.01.2022 r”.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito