Orzeł
A A A

Akademia Równych Szans

drukuj drukuj

KRAKOWSKA AKADEMIA AKADEMIĄ RÓWNYCH SZANS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu „Akademia Równych Szans” złożonego w ramach konkursu „Uczelnia Dostępna” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji projektu: 1 listopada  2020 r. – 30 września 2023 r.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań w obszarze architektury, infrastruktury informatycznej i w sferze edukacyjnej, ukierunkowanych na zwiększenie dostępności i otwartości KAAFM dla akademickiej społeczności osób z niepełnosprawnościami.
Pracami zespołu kieruje prof. KAAFM dr hab. Joanna Konarska.

W ramach projektu zaplanowano m.in. modernizację i dostosowanie do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami ciągów komunikacyjnych, wind oraz przestrzeni użytkowej Uczelni. Założenia projektowe zakładają też udoskonalenie wsparcia edukacyjnego i organizacyjnego skierowanego do wszystkich studentów, w szczególności do studentów z niepełnosprawnościami sensorycznymi poprzez dostosowanie do ich potrzeb narzędzi dydaktycznych, a także organizację szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne kadry naukowo-dydaktycznej i świadomość społeczności akademickiej w zakresie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu wdrożone też będą odpowiednie systemy informatyczne, umożliwiające dostęp osób z niepełnosprawnościami do wszystkich uczelnianych informacji oraz zasobów i informacji publikowanych online.


 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito