Orzeł
A A A

Wykładowcy

drukuj drukuj

Poniżej znajduje się lista wykładowców prowadzących zajęcia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Możesz również skorzystać z bazy wszystkich wykładowców  lub skorzystać z naszej wyszukiwarki

dr Piotr Komsta

dr Piotr Komsta

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem w Biznesie
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Pracę doktorską napisał nt. determinant wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są zagadnienia z zakresu: modelowania procesów implementacyjnych systemów zintegrowanych oraz zastosowań technologii wielowymiarowych w informatyzacji przedsiębiorstw.
prof. KAAFM dr hab. Mirosław Kwieciński

prof. KAAFM dr hab. Mirosław Kwieciński

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem w Biznesie
Kierownik Katedry Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem w Biznesie. Doktor nauk ekonomicznych: Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomiki Produkcji, 1986), doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, 2001).

dr Michał Leśniewski

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
-
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Instytucie Zarządzania i Jakości Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współpraca z Krakowską Akademią rozpoczęła się w 2020 r. W okresie 1998-2021 pracował w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
prof. KAAFM dr hab. Marta Majorek

prof. KAAFM dr hab. Marta Majorek

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego
politolożka i medioznawczyni, prowadzi badania nad nowymi technologiami i narzędziami w komunikacji społecznej i politycznej. Była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Stanford University, USA 2012), beneficjentką stypendiów w Finlandii i Słowenii oraz członkinią kilku międzynarodowych zespołów badawczych.

mgr Piotr Matusiak

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego
mgr Lech Mikulski

mgr Lech Mikulski

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Sztuk Audiowizualnych
Reżyser filmowy, producent. Fotograf, były dziennikarz mediów lokalnych. Wykładowca akademicki. Specjalizuje się w produkcji filmów dokumentalnych oraz niezależnych filmów krótkometrażowych.

dr Barbara Oliwkiewicz

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Zakład Rachunkowości
doktor nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów, absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Jedna z pierwszych osób zatrudnionych w Krakowskiej Szkole Wyższej obecnie Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Adiunkt w Zakładzie rachunkowości KAAFM. Zajmuje się badaniami w obszarze wyceny kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń. Od września 2020 Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

mgr Magdalena Pelikan-Krupińska

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Zastosowań Metod Statystycznych w Finansach i Ekonomii
Absolwentka studiów ekonomicznych i doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od roku 2002 asystent w Katedrze Zastosowań Metod Statystycznych w Finansach i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki teoretycznej i praktycznej konstrukcji systemu podatkowego oraz zachowań podatników, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu etycznego.
prof. KAAFM dr hab. Grażyna Piechota

prof. KAAFM dr hab. Grażyna Piechota

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego
Prawniczka, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Specjalizuje się w zagadnieniach społeczeństwa obywatelskiego, komunikacji politycznej i nowych mediów. W latach 2002-2010 rzecznik prasowy w rządowej i samorządowej administracji publicznej.
prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego
Medioznawca i politolog, zajmuje się polskim systemem medialnym, komunikowaniem masowym i relacjami mediów z polityką i religią. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (politologia, specjalność dziennikarska) i Johns Hopkins School of Advanced International Studies Bologna Center. Kieruje Katedrą Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Poprzednia  1  2  3  4  5  Następna  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito