Orzeł
A A A

dr inż. Marta Woźniak-Zapór

drukuj drukuj
email: mwozniak@afm.edu.pl
dr inż. Marta Woźniak-Zapór
Doktor nauk technicznych. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2010 r. Kierownik Centrum e-Learningu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, od 2013r. zatrudniona na stanowisku adiunkta, członek Katedry Informatyki Stosowanej, od 2017 r. Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Kierownik i wykonawca projektów badawczych w ramach działalności statutowej uczelni. Obszar zainteresowań badawczych skupia się wokół zagadnień zarządzania w edukacji, kształcenia na odległość w aspekcie czynników jego rozwoju, możliwości technologicznych, użyteczności i kosztochłonności. Prywatnie lubi wycieczki górskie i grzybobranie.

Wybrane publikacje:

Monografie i redakcje:

 1. Istotność komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017,M. Woźniak-Zapór
 2. Implikacje  dla rozwoju e-learningu w aspekcie technicznym  na przykładzie KAAFM, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016,M. Woźniak-Zapór, M.Grzyg, S.Rymarczyk,
 3. Metody i narzędzia weryfikacji rzetelności danych liczbowych, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016,Grabiński T.; Farbaniec M.; Zając W.;Woźniak-Zapór M.
 4. Socio-IT aspects of e-learning, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016 Redakcja naukowa:T. Grabiński, M.Woźniak-Zapór,
 5. Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, Redakcja monografii:T. Grabiński, D. Wilk-Kołodziejczyk,M.Woźniak-Zapór
 6. Podzespoły hydrostatyczne oraz elementy algorytmu genetycznego w projektowaniu funkcjonalnym układów hydrostatycznych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011, M. Woźniak Z. Jędrzykiewicz,

Artykuły

 1. Fake news – niebezpieczeństwo w mediach, w Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka 4/2017, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017 M.Woźniak-Zapór
 2. Mechanizmy gamifikacji w kształtowaniu postaw studentów, [w]: Państwo i Społeczeństwo, pod red. A.Dziuby-Burczyk, 2017 nr 1, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017 M.Woźniak-Zapór, M.Grzyb, S.Rymarczyk,
 3. Elektroniczna weryfikacja wiedzy – szansa na efektywne jej sprawdzenie, [w]: EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 2 (14)/2017, str. 97—107, 2081-870X, Warszawa 2017-12-03 M.Woźniak-Zapór, M.Grzyb, S.Rymarczyk,
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji-metody przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji na platformie e-lerningowej, [w] Rezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Bezpieczeństwo w zarządzaniu mediami.  red. Nauk. Andrzej Chodyński, Nr 4/2016, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, M Woźniak-Zapór,  
 5.  „Atrakcyjność e-kursów z perspektywy studentów” [w]: Patologie edukacji: ideologia,polityka, biurokracja. Edukacja XXI wieku nr37, red. Starik N., Zduniak A., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, ISBN 978-83-65096-41-8, Poznań 2016 M.Woźniak-Zapór, M.Grzyb, S.Rymarczyk
 6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych w aspekcie kształcenia na odległość, [w]:Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Społeczne aspekty bezpieczeństwa, t. 2 , red. Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, ISBN 978-83-65096-32-6, Poznań 2016 M.Woźniak-Zapór, M.Grzyb, S.Rymarczyk
 7. Dystrybutorzy wiedzy badanie satysfakcji nauczycieli z wykorzystania narzędzi dostępnych w ramach platformy zdalnego nauczania[w:] Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 48/2016, s.107-112, ISSN 2353-1290 Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk,
 8.  Projektowanie interaktywnych szkoleń na potrzeby kształcenia na odległość, artykuł w ramach konferencji Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo. [w]: Państwo i Społeczeństwo, 2016 nr 2, Edukacja alternatywna a współczesna szkoła. Pod redakcją Joanny Aksman i Krystyny Grzesiak. Kraków 2016 M.Woźniak-Zapór, M.Grzyb, S.Rymarczyk,
 9.  From e-learning to e-examining, w: Socio-IT aspects of e-learning pod red. T. Grabiński, M. Woźniak-Zapór,  978-83-65208-48-4, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016 M.Woźniak-Zapór, M.Grzyb, S.Rymarczyk
 10. Kształcenie na odległość. Teoria i praktyka, [w:] Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 41/2015, s.71-76, ISSN 2353-1290 Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk,
 11. Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk, E-learning korporacyjny w aspekcie informatyzacji przedsiębiorstw, [w:] Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, praca zbiorowa pod red. Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Tadeusz Grabiński, M.Woźniak-Zapór, Oficyna Wydawnicza AFM , 2014, ISBN 978-83-7571-312-1

 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito