Orzeł
A A A

dr Dariusz Baran

drukuj drukuj
dr Dariusz Baran
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (politologia, specjalność: samorządowa), ukończył też Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją PR przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Główne obszary zainteresowań naukowych: społeczne i polityczne oddziaływanie mediów, komunikowanie międzykulturowe, prasa lokalna i regionalna, media na świecie, prasa muzyczna, relacje między ‘starymi’ i ‘nowymi’ środkami przekazu oraz współczesne dziennikarstwo. Dziennikarstwo, które jego zdaniem znajduje się dziś w trudnym do przezwyciężenia impasie. Od 1 października 2011 r. adiunt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
W życiu prywatnym najchętniej pisałby więcej o muzyce, o której może rozprawiać godzinami (współredagował m.in. dział Muzyka w kwartalniku „Splot”) i na którą wydaje krocie. Poza tym czyta (od Bukowskiego po Kereta), ogląda (z zamiłowaniem czeskie filmy) i podróżuje (najchętniej po Europie południowo-wschodniej). Nadal wierzy w siłę, uznawanych już za tradycyjne, nośników dźwięku, słowa i obrazu, przeciwstawiając im efekty uprawiania „kultu amatora”.

Autor publikacji:
- Ogólnomuzyczne czasopisma rozrywkowe. Od Non Stopu do Teraz Rocka. „Zeszyty Prasoznawcze” nr 1-2/2005,
- Prasa na Opolszczyźnie w pierwszych latach transformacji ustrojowej 1989-1992. „Global Media Journal- Polish Edition” nr 1(3), 2007,
- Korzystanie z mediów i wolny czas - porównanie Polski i Norwegii. „ Zeszyty Prasoznawcze” nr 3-4/2008,w
- Mediatyzacja życia społecznego i politycyzacja mediów. [w:] Media – czwarta władza? Tom II, (red.) Maria Gołda-Sobczak, Witold Machura i Jacek Sobczak, Opole-Wrocław 2011.
 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito