Orzeł
A A A

prof. KAAFM dr hab. Urszula Chowaniec

drukuj drukuj
email: uchowaniec@afm.edu.pl
prof. KAAFM dr hab. Urszula Chowaniec
wykładowczyni teorii kultury i literatury, historii literatury, kultury języka polskiego i retoryki. Prowadzi badania kulturoznawcze w zakresie teorii i historii literatury polskiej na tle komparatystycznym, a także w zakresie tłumaczeń. Współpracuje także jako Senior Teaching Fellow w School of Slavonic and Eastern European Studies, University College London.

Jest autorką monografii o współczesnym pisarstwie kobiet w Polsce z perspektywy problematyki ciała i melancholii, Melancholic Migratic Bodies: Contemporary Women’s Writing, wydanej prze Cambridge Scholar Publishing w 2015, a która była efektem badania w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki (2011-2013).

Wśród jej publikacji znajdują się: monografia poświęcona międzywojennej prozie Ireny Krzywickiej  W poszukiwaniu kobiety. O wczesnych powieściach Ireny Krzywickiej, Kraków: WUJ, 2007 oraz wydane pod jej redakcją oraz z jej artykułami oraz wprowadzeniem Women’s Voices and Feminism in Polish Cultural History 2012); Mapping Experience in Polish and Russian Women’s Writing (2010), Masquerade and Femininity: Polish and Russian Women’s Writing (2008).

 

Wykształcenie

1996-2000: Studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Jaworskiego; dyplom magisterski z wyróżnieniem, praca magisterska opublikowana w zbiorze Światy nowej prozy (Universitas, 2001).

1998-2002: Studia magisterskie w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Krauz Mozer.

2000-2004: Studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Jaworskiego.

Stopień́ doktora nauk literaturoznawczych Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskany w 2004. [Rozprawa doktorska zatytułowana: W poszukiwaniu Kobiety. O wczesnych powieściach Ireny Krzywickiej].

2017: Habilitacja: uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (8 lutego, 2017).

Zatrudnienie:

2017: Profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego;

2007-2017 roku: Adiunkt na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego;

Od 2011: Współpraca ze School of Slavonic and East European Studies University College London jako Senior Teaching Fellow/Adiunkt (kursy letnie i online);

2005-2007: Wykładowca (Lecturer) na Wydziale Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet w Tampere  (Kieli-Jakäännöstieteidenlaitos, Slaavilainen Filologia);

2007-2008: Wykładowczyni historii literatury polskiej na Akademii Pedagogicznej im. KEN

2007-2010: Zewnętrzny promotor prac magisterskich w zakresie tłumaczeń polsko-angielskich. Westminster University, London.

2004-2006: wykładowca literatury współczesnej w świetle krytyki feministycznej. Studia Gender, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński;

2003-2004: wykładowca literatury polskiej, Szkoła Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich, Uniwersytet w Londynie (School of Slavonic and East European Studies, University College London);

2002-2004: nauczyciel języka i literatury polskiej w Szkole Polskiej, Ealing, Londyn.

 

Znajomość języków:

Język polski: ojczysty;

Język angielski: C2 poziom profesjonalny (nearly-native speaker level);

Język hiszpański: B2, poziom średni zaawansowany;

Język rosyjski: B1, poziom sredni, dobry komunikacyjny;

Język szwedzki: B1, poziom średni;

Język francuski: A2 poziom komunikacyjny.

 

Bibliografia (wybrana):

 

Monografie:

1.  (2015) Melancholic Migrating Bodies in Contemporary Polish Women’s Writing, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

2. (2007) W poszukiwaniu kobiety. O wczesnych powieściach Ireny Krzywickiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Książki redagowane:

3. (2012) Women’s Voices and Feminism in Polish Cultural History red. Urszula Chowaniec, Ursula Phillips. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

4. (2012) Philosophy and Literature: Transformation and Generation in Gender and Post-dependency Discourse, a special issue of ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal (2012, vol. 2, no. 1) accessible online: http://www.argument-journal.eu/current-issue?lang=en

5. (2010) Mapping Experience in Polish and Russian Women’s Writing, red. Urszula Chowaniec, et.al Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

6. (2008) Femininity and Masquerade: Essays on Polish and Russian Women Writers, red. Urszula Chowaniec, et.al Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

7. (2008)  Irena Krzywicka, Pierwsza Krew. Redakcja, przypisyi adnotacje oraz Posłowie Urszula Chowaniec, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

 

Rozdziały w publikacjach książkowych:

8. (2013) (E)Migration and Displacement: Melancholy as a Subversive Gesture in Prose  Women, ss. 93-11. W:  Literature in Transformation, red. Ursula Phillips, Berlin: LIT Verlag.

9. (2011) Displacement, Emigration, and Travel: Contemporary Polish Literature and the Notion of Émigré Literature. In Contemporary Polish Migrant Culture and Literature in Germany. 2011. Ireland, and the UK, red.  Rostek, Joanna and Dirk Uffelmann. Berlin: Peter Land.

10. (2011) Femme mélancolique, czyli o pesymizmie najnowszej literatury kobiecej, ss. 371-408. In Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, red.  Jerzy Jarzębski, Jakub Momro. Kraków: Uniersitas.

11. (2011) W poszukiwaniu utraconej więzi. Melancholia we wczesnych powiesciach Ireny Krzywickiej. 20011. W: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszacych w latach 1918-1939. Red. Ewa Graczyk et.al. Gdańsk: Wyd. Libron, s. 175-184.

12. (2010) Towards a Fast Food Reality: The 1990s and the Transformation in Polish Literature, ss. 312-330. In Perestroika: Process and Consequences, red.  Markku Kangaspuro, Jouko Nikula, Ivor Stodolsky, Helsinki: Finnish Literature Society.

13. (2010) O widzialnych i niewidzialnych podróżniczkach w literaturze polskiej dekady 1997-2007, ss. 269-295. In Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu, red. Cezary Zalewski, Kraków: Universitas.

14. (2010) ’Wywrotowa’ Krytyka feministyczna: między dyskursem politycznym a literaturoznawstwem, s. 117-133. In Pogranicza teorii, red. Marian Bielecki and Ewa Rychter, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

15. (2005) Initiation into Womanhood. Early novels of Irena Krzywicka. 2005. W: Gender and Sexuality in Ethical Context: Ten essays on Polish prose, ed. Knut Andreas Grimstad and Ursula Philips, Slavica Bergensia, Volume 5, 2005, s. 178-200.

16. (2008) The role of Natural Scenery in Olga Tokarczuk’s Storytelling. 2008. W: Tożsamość i rozdwojenie w perspektywie mitów, red. Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego., s. 241-254.

17. (2007) Ciało i maskarada w literaturze na przykładzie polskiej literatury lat 90-tych. W: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, s. 453-464.

18. (2007) Narodziny i śmierć. Cielesne poszukiwania kontynuacji z perspektywy bohaterki-matki (“Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk w kilku odsłonach). 2007. W: Mity słowa, mity ciała, red. Lidii Wiśniewskiej oraz Mirosława Gołuńskiego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 217-230.

19. (2003) Inicjacja w kobiecość. O prozie Ireny Krzywickiej. 2003. W: Powieść inicjacyjna, red. E. Owczarz, W. Gutowski, Toruń: Dom Wydawniczy Duet, s. 615-629.

20. (2002) Proza kobieca lat 90-tych. W: Literatura polska 1990-2000. 2002. Tom I i II, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Łódź: Zielona Sowa, s. 351-371.

21. W poszukiwaniu “kobiecego świata”. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk. 2001. W: Światy nowej prozy, red. Stanisław Jaworski, Kraków: Universitas, s. 117-148.

 

Artykuły:

22. (2008) Odzyskiwanie ciała. Problem kobiecej tożsamości na przykładzie literatury polskiej i rosyjskiej. 2008.  „Ruch Literacki” z. 4/5, s. 501-516.

23. (2010) Ghost Writer. Film Romana Polańskiego jako pretekst do rozważań o kobiecie w polityce i zanikaniu autora (czytanie feministyczne), Pogranicza,  vol. 5, no. 88 (ss. 33-38)

24. (2009) Melancholia i depresja w literaturze pisanej przez kobiety po 1989 roku. 2009. W: Annales Universitatis Paedagogocae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria IV (2009), s. 129-143.

25. (2009) ‘Krótki szkic na temat ciała cierpiącego i bólu we współczesnym w pisarstwie kobiet’, RitaBaum, no. Krótki szkic na temat ciała cierpiącego i bólu we współczesnym w pisarstwie kobiet w „RitaBaum” grudzień 2009.

26. Feminism Today, or Re-visiting Polish Feminist Literary Scholarship Since 1990s. 2012. W: “Przegląd Kulturoznawczy”, nr 4 (14), s. 391-404.

 

Hasła encyklopedyczne:

27. Melancholia. 2014. W: Encyklopedia Gender, Warszawa: Czarna Owca, s. 300-303.

28. Histeria. 2014. W: Encyklopedia Gender, Warszawa: Czarna Owca, s. 182-187.

 

Recenzja:

29. (2007) Na początek — Apokalipsa, Czyli o Duchach i duszach Marka Wojdyły, Konspekt: Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2007, nr 3 http://www.up.krakow.pl/konspekt/30/index.php?i=053

 

Inne przykłady artykułów w ramach popularyzowania nauki:

30. (2008) Oda do Sprzątaczki. 2008. Zadra nr 3-4, s. 95-97.  

31. (2010) Obywatelki? 2010. Zadra nr 3-4, s. 15-18.

32. (2012) Smutek jest podszewką świata. 2012. Zadra nr. 3-4, s. 88-90.

33. (2014) Zamienić niemoc w moc. Rozmowa Wioletty Grzegorzewskiej i Urszuli Chowaniec z poetką Irit Amiel. 2014. Zadra nr 1-2, s. 98-100.

 

Popularyzowanie wiedzy o literaturze – publicystyka (przykład):

Nieśmiertelna poezja: O pogrzebie Czesława Miłosza (2004) W: Dziennik Polski, 31 sierpnia 2014 r.

 

English biographical note

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito