Orzeł
A A A

doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk

drukuj drukuj
Doktor nauk ekonomicznych wykształcenie uzyskała w Uniwersytecie Ekonomicznym (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie. Nowoczesne podejście do zagadnień rachunkowości nabyła w wyniku szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej w uniwersytetach amerykańskich oraz poprzez cykl szkoleń z zakresu rachunkowości prowadzonych w Polsce przez profesorów Konsorcjum Uniwersytetów Amerykańskich.

Specjalizuje się w rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem unormowań międzynarodowych oraz zarządzania podatkami w mikro i małych przedsiębiorstwach. Stworzyła autorskie programy nauczania z różnych dziedzin rachunkowości (rachunkowości bankowej, ubezpieczeniowej, podatkowej małych firm, zaawansowanej podatkowej, rachunku kosztów w zarządzaniu oraz rachunkowości zarządczej). Pracowała w charakterze nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie a obecnie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która stanowi jej podstawowe miejsce zatrudnienia. Łącznie wypromowała przeszło czterystu osiemdziesięciu magistrów nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym (Akademia Ekonomiczna), Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.
W latach 2001-2017 w różnym czasie piastowała funkcje dziekana, prodziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania a potem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej KA. Sprawuje funkcję kierownika Zakładu Rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Pasjonuje się fotografowaniem. Uwielbia wnuki (Milenkę i Aleksandra) oraz ciepłe morza.


Wybrane publikacje z zakresu rachunkowości
Książki
1. Dziuba-Burczyk A., PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI w świetle międzynarodowych standardów, KTE, Kraków 2003
2. Dziuba-Burczyk A., RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA. Minimalizacja podatku dochodowego w małej firmie, WPSB, Kraków 1996
3. Dziuba-Burczyk A., RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA. Karta podatkowa, Ewidencja przychodów, Podatkowa księga przychodów i rozchodów. WPSB, Kraków 1995
4. Dziuba-Burczyk A., KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM, WPSB, Kraków 1994
5. Dziuba-Burczyk A., (współautor) PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI – zadania, ćwiczenia, KTE, Kraków, 2009
Wybrane artykuły
1. Dziuba-Burczyk A. Kawalec M., Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego – w Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych red. D. Fatuła KTE 2007
2. Dziuba-Burczyk A. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń. Państwo i społeczeństwo Rok III Nr 1 2003 KSW im. A. Frycza Modrzewskiego, str. 239-263
3. Dziuba-Burczyk A., Polskie prawo bilansowe w warunkach integracji z Unią Europejską, Administracja, zarządzanie i handel Zagraniczny w warunkach integracji – Materiały konferencyjne, KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2002, str. 105-130,
4. Dziuba-Burczyk A., Struktura rachunkowości w systemie zarządzania podmiotami gospodarczymi.. Zeszyty Naukowe nr 557 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001 str. 25
5. Dziuba-Burczyk A., Reasekuracja czynna i bierna w księgach rachunkowych. Zeszyty Naukowe nr 553 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000 str. 81 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito