Orzeł
A A A

prof. KAAFM dr hab. Dariusz Fatuła

drukuj drukuj
email: dfatula@afm.edu.pl
prof. KAAFM dr hab. Dariusz Fatuła
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Doktor nauk ekonomicznych, studia ukończył w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie pracuje jako adiunkt w Katedrze Analizy Rynku i Badań Marketingowych. Od 2000 do 2008 r. Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania (wcześniej Zarządzania i Marketingu) Krakowskiej Szkoły Wyższej, obecnie Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zachowań finansowych, oszczędności i inwestycji gospodarstw domowych.

Próbuje zaadaptować elementy ekonomii behawioralnej i wnioski z teorii perspektywy do wyjaśnienia nieracjonalności w zachowaniach rynkowych. Stara się przekonać studentów, że nauka ekonomii jest ciekawa, gdyż ułatwia poznanie i zrozumienie zachowań ludzkich, w tym własnych oraz mechanizmów rządzących zjawiskami rynkowymi.
Zainteresowania poza zawodowe: podróże i wędrówki górskie, psychologia, historia, astronomia.


Wybrane publikacje:
1. Wybrane aspekty kondycji finansowej polskich gospodarstw domowych, (ss. 17-27), w: Polska, Słowacja, Świat, Rodzina – Wybrane problemy współczesności, pod. red. Amantiusa Akimjaka i Klemensa Budzowskiego, Acta Academiae Modrevianae, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, str. 197;
2. Racjonalność zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym, (ss.257-273), w: Zachowania konsumentów – stagnacja czy zmiana?, pod red. Zofii Kędzior i Grzegorza Maciejewskiego, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2008, s. 363
3. Struktura depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych w 2006r. (ss.153-164), w: Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, pod. red. D. Fatuły, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2007, str. 176
4. Wybrane determinanty efektywności działań marketingowych a zachowania finansowe gospodarstw domowych, (ss. 313-318) w Handel Wewnętrzny, czerwiec 2009, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa str. 411;
5. Różnice w postrzeganiu oszczędzania i inwestowania wśród studentów z Polski i USA, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 640, 2003r., ss. 91-106;
6. Podatek od odsetek kapitałowych a zmiany w depozytach i kredytach bankowych polskich gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 659, 2005r., ss. 91-101;
7. Wagi decyzyjne i preferencja ryzyka w zachowaniach na rynku finansowym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 680, 2005r., ss. 93-105;
8. Zachowania na rynku finansowym w świetle teorii perspektyw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 739, 2007r., ss. 123-133;
9. Analiza użytkowania kart płatniczych w Polsce w latach 1998-2005, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 756, 2007r., ss. 107-121; 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito