Orzeł
A A A

prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

drukuj drukuj
prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Medioznawca i politolog, zajmuje się polskim systemem medialnym, komunikowaniem masowym i relacjami mediów z polityką i religią. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (politologia, specjalność dziennikarska) i Johns Hopkins School of Advanced International Studies Bologna Center. Kieruje Katedrą Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zajmuje się badaniem dawnych i współczesnych mediów, ich związków z polityką i religią oraz  ich rolą we współczesnym świecie. Prowadząc zajęcia dydaktyczne stara się nauczyć studentów rozumienia mediów, tak aby w przyszłości stali się świadomymi swej profesji dziennikarzami, pijarowcami, rzecznikami prasowymi lub specjalistami do spraw kontaktów z mediami.

Wolny czas lubi spędzać poza miastem, spacerując, zbierając grzyby lub czytając prasę i dobrą literaturę współczesną.  Miłośniczka kotów wszelakich, uważa się za znawczynię kociej natury i specjalistkę od komunikacji człowieka z kotem.

 

Wybrane publikacje:

 

„Wybory 2007. Media w kampanii wyborczej”, redakcja, Oficyna wydawnicza AFM, Kraków 2008,

„Źródła informacji dla dziennikarza” , Seria: Edukacja medialna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, (współautor),

„Słownik terminologii medialnej”, red. Walery Pisarek, Wyd. Universitas, Kraków, 2006, (współautor), 

„Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem”, Wyd. UJ, Kraków 2003, 

„Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy”, Wyd. UJ, Kraków 2002,

 „Między misją a polityką. O politycznym uwikłaniu TVP w przeszłości i współcześnie” w: „Media masowe w praktyce społecznej”, red. Danuta Waniek i Janusz Adamowski, Warszawa 2007, 

„Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji” w: „Media a demokracja”, red. Lidia Pokrzycka, Włodzimierz Mich, Wyd. UMCS, Lublin 2007,

„Próba bilansu nowego ładu informacyjnego, czyli o potrzebie badań nad polskim systemem medialnym”, w: „Studia nad mediami i komunikowaniem masowym”, red. Janina Fras, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, 

„Przywódca nie tylko duchowy, czyli problem z ojcem Rydzykiem”, w: „ Model przywództwa” red. Andrzej Piasecki, Wyd. „Profesja”, Kraków 2006,

„Odpowiedzialna wolność ‘czwartej władzy’ w katolickiej doktrynie medialnej”, „Państwo i Społeczeństwo”, 2006, nr 1.

„Polskie media w czasach Solidarności”, „Państwo i Społeczeństwo”, 2005, nr 2.

„Antyunijne imperium ojca Rydzyka”, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 5.

„Problemy zawodowe polskich dziennikarzy u progu XXI wieku”, „Studia Medioznawcze” 2001, nr 3 (4).

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito