Orzeł
A A A

prof. KAAFM dr hab. Marta du Vall

drukuj drukuj
email: mduvall@afm.edu.pl
prof. KAAFM dr hab. Marta du Vall
politolożka i medioznawczyni, wykładowczyni z kilkunastoletnim doświadczeniem, aktywistka społeczna. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kieruje projektami oraz uczestniczy w zespołach badawczych w ramach działalności statutowej uczelni.

Była członkinią międzynarodowych zespołów badawczo-projektowych (m.in. „InnoGend” w ramach Polsko – Norweskiej Współpracy Badawczej oraz „RRI Tools” projekt Komisji Europejskiej powołany w celu wspierania nowatorskiego modelu relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem w Europie). Wyniki swoich badań opublikowała w kilkudziesięciu tekstach naukowych. Wykładała w kilku polskich uczelniach oraz na Université Jean Monnet we Francji. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami promującymi osiągnięcia naukowe i innowacje. Ukończyła liczne szkolenia m.in. warsztaty trenerskie w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji, Project Management Academy, SCRUM Fundamentals, Szkołę Promocji Nauki. Certyfikowana specjalistka w zakresie digital marketingu oraz badań marketingowych.

 

Wybrane publikacje:

 

 • Empowering civil society through educating about responsible research and innovation, [współautorstwo M. Majorek], SHS Web of Conference 48, 01045 (2018).
 • Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne, „Państwo i Społeczeństwo” 1/2018.
 • Społeczne bezpieczeństwo informacyjne w erze nowych mediów, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 4/2017.
 • Efektywność działań polskich organizacji pozarządowych w dobie nowych mediów, Kraków 2017.
 • Ingress: An Example of a New Dimension in Entertainment, [współautorstwo M. Majorek], „Games and Culture”, Vol 11, Issue 7-8, 2016.
 • Taking gender seriously. Present trends and recommendations for scientific enviroment, [współautorstwo M. Majorek] w: „Statistical profiles of women's and men's status in the economy, science and society” red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Kraków 2015.
 • Networked individuals in the virtual political and social mediasphere, [współautorstwo M. Majorek], Kraków 2014.
 • Protest i zmiana w erze nowych mediów, w: Kultury kontestacji – dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, red. T. Maślanka, R. Wiśniewski, Warszawa 2014.
 • Digital Networking jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego, w: (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Warszaw 2014.
 • Infoaktywizm. Strategie komunikacyjne społeczników ery cyfrowej, w: Haktywizm. (Cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2014.
 • Nieposłuszeństwo obywatelskie w XXI wieku, w: Dylematy polskiej demokracji, red. Ł. Danel, J. Kornaś, Kraków 2012.

 

 ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1245-730X

 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito