Orzeł
A A A

Student

drukuj drukuj

Sesja zimowa 2022/2023 - informacje dla studentów

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną w semestrze zimowym 2022/2023 która (zgodnie z Zarządzeniem Rektora KAAFM Nr 38/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów) trwa:

- dla studentów studiów stacjonarnych od 30 stycznia br. do 10 lutego br.; sesja poprawkowa od 20 lutego br. do 3 marca br.

- dla studentów studiów niestacjonarnych od 10 lutego br. do 26 lutego br.; sesja poprawkowa do 12 marca br.

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Studenci są dopuszczani do egzaminu lub zaliczenia na podstawie protokołu. Dziekanat dodaje studenta do protokołów egzaminów i zaliczeń po zweryfikowaniu, że student został wpisany na semestr zimowy i posiada uregulowany status oraz nie zalega z płatnościami za studia.

Z chwilą dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 2, dziekanat ustawia w WD status karty uprawniającej do sesji na „wydana”, co jest widoczne dla studenta po zalogowaniu się do WD w zakładce „semestry i oceny”.

 

W związku z powyższym prosimy studentów o sprawdzenie w Wirtualnym Dziekanacie (zakładka Finanse) zaległych opłat za czesne, odsetki oraz powtarzanie przedmiotów, różnice programowe
(z terminem zaliczenia do końca sesji zimowej 2022/2023)
i uregulowanie ich w jak najszybszym terminie wpłatą na indywidualny numer rachunku bankowego studenta.

Tylko student z „Brakiem zaległości” będzie miał taką kartę odznaczoną (wydaną) i będzie mógł na tej postawie przystąpić do zaliczenia /egzaminu. W przeciwnym razie nazwisko studenta w protokole zostanie zablokowane, co skutkować będzie brakiem możliwości wpisania oceny przez Prowadzącego.

 

Uprzejmie prosimy zalogować się na konto w Wirtualnym Dziekanacie i sprawdzić status karty (Semestry i oceny/ Szczegóły semestru/ stan karty). Studenci z brakiem zaległości powinni widzieć informację: "karta wydana".

W semestrze zimowym 2022/2023 karty studentów będą „odznaczane – karta wydana” od dnia 24 stycznia br. 

Pomoc psychologiczna dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni

Każdy STUDENT, DOKTORANT oraz PRACOWNIK KAAFM może od 01.06.2021 r., skorzystać z bezpłatnego, doraźnego wsparcia psychologa w sytuacji trudnej bądź kryzysowej.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych KAAFM zapewnia pomoc psychologiczną świadczoną przez Panią mgr Roksanę Michalak-Ali dla studentów, doktorantów, pracowników uczelni. Usługa psychologa polega wyłącznie na poradnictwie psychologicznym, nie terapii. Osoby, które zgłoszą się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, otrzymują krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinny uzyskać dalszą pomoc.

Konsultacje mają charakter indywidualnych spotkań (również on-line).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (12) 25 24 512/ 606 978 295
a także: 

Bezpośredni kontakt z psychologiem e - mail: rmichalak-ali@365-afm.edu.pl

Poniżej dostępne terminy konsultacji z psychologiem Panią mgr Roksaną Michalak-Ali. Spotkania odbywają się w każdy wtorek godzinach 8.00 - 16.00

Terminy: 04.10.2022 r

Budynek D, sala 212

Aktualne informacje na temat wsparcia psychologa dla studentów i pracowników znajdują się w zakładce BON/ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

https://www.ka.edu.pl/dla-studentow/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych/wsparcie-psychologiczne/

Informacja o nowej platformie KA

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdą Państwo informacje na temat logowania do platformy oraz sposobu rozwiązania problemów, jakie dotychczas były zgłaszane. Informanje będa uzupełniane i systematycznie umieszcane na stronie w zakładce CEL (centrum e-lerningu).

Organizacja roku akademickiego/Regulamin Studiów

ORGZANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO ORAZ REGULAMIN STUDIÓW KA link do strony

Studium Języków Obcych

Link do strony SJO

Rzecznik praw akademickich

Rzecznik praw akademickich

prof. KAAFM dr hab. Anna Kargol.

Dyżur: środy w godz. 13.00-14.00, bud. C pok. 333b.

https://www.ka.edu.pl/kontakt/

 

Studencka Poradnia Prawna

Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej bez uszczerbku w utrzymaniu siebie i rodziny, a sprawy ich nie prowadzi adwokat ani radca prawny. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest także studentom obcokrajowcom. SPP umożliwia studentom prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach. Studenci pod opieka doświadczonych pracowników naukowych udzielają bezpłatnych porad prawnych. Link do strony

 

Samorząd Studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Link do strony

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Link do strony

Przyjmowanie skarg i wniosków

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

2. Skargi i wnioski wnoszone ustnie składaną są u Kierownika dziekanatu lub Dziekana Wydziału ZiKS. 

3. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Kierownika dziekanatu, Dziekana Wydziału ZiKS lub przekazywane według właściwości. 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito