Orzeł
A A A

Student

drukuj drukuj

Wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne

w załączniku

Pomoc psychologiczna dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni

Każdy STUDENT i  PRACOWNIK KAAFM może od 01.06.2021 r., skorzystać z bezpłatnego, doraźnego wsparcia psychologa w sytuacji trudnej bądź kryzysowej.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych KAAFM zapewnia pomoc psychologiczną dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Usługa psychologa polega wyłącznie na  poradnictwie psychologicznym, nie terapii. Osoby, które zgłoszą się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, otrzymują krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinny uzyskać dalszą pomoc.

Konsultacje mają charakter indywidualnych spotkań (również on-line).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (12) 25 24 512/ 606 978 295
a także: 

Zarządzenie Rektora nr 58_2021 w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia ze środków dotacji studentom niepełno

Zarządzenie Rektora nr 58_2021 w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia ze środków dotacji studentom niepełnosprawnym pobierz

Zarządzenie Rektora nr 37/2021

Zarządzenie Rektora nr 37/2021 w sprawie szczegółowych zasad przystępowania do egzaminów

i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021 oraz zasad zaliczania semestru

Pliki do pobrania

Sesja letnia 2020/2021- informacje dla studentów

Sesja egzaminacyjna letnia 2020/2021 - informacje

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną w semestrze letnim 2020/2021 która (zgodnie z Zarządzeniem Rektora KAAFM Nr 71/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów) trwa:

- dla studentów studiów stacjonarnych od 21 czerwca 2021 br. do 4 lipca br.; sesja poprawkowa od 9 do 26 września br.

- dla studentów studiów niestacjonarnych od 3 do 25 lipca br.; sesja poprawkowa od 4 do 26 września br.

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zawiesza się regulaminowy obowiązek odebrania z dziekanatu przed sesją egzaminacyjną karty uprawniającej do przystąpienia do sesji Dziekanat dodaje studenta do protokołów egzaminów i zaliczeń po zweryfikowaniu, że student został wpisany na semestr letni i posiada uregulowany status oraz nie zalega z płatnościami za studia.

Studenci są dopuszczani do egzaminu lub zaliczenia na podstawie protokołu.

W związku z powyższym prosimy studentów o sprawdzenie w Wirtualnym Dziekanacie (zakładka Finanse) zaległych opłat za czesne, odsetki oraz powtarzanie przedmiotów, różnice programowe (z terminem zaliczenia do końca sesji letniej 2020/2021)

i uregulowanie ich w jak najszybszym terminie wpłatą na indywidualny numer rachunku bankowego studenta.

Tylko student z „Brakiem zaległości” będzie miał taką kartę odznaczoną (wydaną) i będzie mógł na tej postawie przystąpić do zaliczenia /egzaminu. W przeciwnym razie nazwisko studenta w protokole zostanie zablokowane, co skutkować będzie brakiem możliwości wpisania oceny przez Prowadzącego.

Uprzejmie prosimy zalogować się na konto w Wirtualnym Dziekanacie i sprawdzić status karty (Przedmioty i oceny/ Szczegóły semestru/ stan karty). Studenci z brakiem zaległości powinni widzieć informację: karta wydana

W semestrze letnim 2020/2021 karty studentów będą „odznaczane – karta wydana” od dnia 21 maja br. 

Informacja o nowej platformie KA

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdą Państwo informacje na temat logowania do platformy oraz sposobu rozwiązania problemów, jakie dotychczas były zgłaszane. Informanje będa uzupełniane i systematycznie umieszcane na stronie w zakładce CEL (centrum e-lerningu).

Zasady załatwiania spraw studenckich w dziekanacie w czasie epidemii

Zasady załatwiania spraw studenckich w dziekanacie w czasie epidemii pobierz

ORGZANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO ORAZ REGULAMIN STUDIÓW KA link do strony

Studium Języków Obcych

Link do strony SJO

Rzecznik praw akademickich

Rzecznik praw akademickich

prof. KAAFM dr hab. Anna Kargol.

Dyżur: środy w godz. 13.00-14.00, bud. C pok. 333b.

https://www.ka.edu.pl/kontakt/

 

Studencka Poradnia Prawna

Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej bez uszczerbku w utrzymaniu siebie i rodziny, a sprawy ich nie prowadzi adwokat ani radca prawny. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest także studentom obcokrajowcom. SPP umożliwia studentom prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach. Studenci pod opieka doświadczonych pracowników naukowych udzielają bezpłatnych porad prawnych. Link do strony

 

Samorząd Studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Link do strony

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Link do strony

Przyjmowanie skarg i wniosków

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

2. Skargi i wnioski wnoszone ustnie składaną są u Kierownika dziekanatu lub Dziekana Wydziału ZiKS. 

3. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Kierownika dziekanatu, Dziekana Wydziału ZiKS lub przekazywane według właściwości. 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito