Orzeł
A A A

Student

drukuj drukuj

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 w sprawie terminów składania wniosków o wsparcie ze środków dotacji dla osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 w sprawie terminów składania wniosków o wsparcie ze środków dotacji dla osób niepełnosprawnych pobierz

Sesja zimowa 2020/2021- informacje dla studentów

Sesja egzaminacyjna zimowa 2020/2021 - informacje

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną w semestrze zimowym 2020/2021 która (zgodnie z Zarządzeniem Rektora KAAFM Nr 71/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów) trwa:

- dla studentów studiów stacjonarnych od 1 lutego 2021 br. do 14 lutego br.; sesja poprawkowa od 22 lutego do 7 marca br.

- dla studentów studiów niestacjonarnych od 13 lutego br. do 28 lutego br.; sesja poprawkowa do 14 marca br.

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zawiesza się regulaminowy obowiązek odebrania z dziekanatu przed sesją egzaminacyjną karty uprawniającej do przystąpienia do sesji Dziekanat dodaje studenta do protokołów egzaminów i zaliczeń po zweryfikowaniu, że student został wpisany na semestr zimowy i posiada uregulowany status oraz nie zalega z płatnościami za studia.

Studenci są dopuszczani do egzaminu lub zaliczenia na podstawie protokołu.

W związku z powyższym prosimy studentów o sprawdzenie w Wirtualnym Dziekanacie (zakładka Finanse) zaległych opłat za czesne, odsetki oraz powtarzanie przedmiotów, różnice programowe (z terminem zaliczenia do końca sesji zimowej 2020/2021)

i uregulowanie ich w jak najszybszym terminie wpłatą na indywidualny numer rachunku bankowego studenta.

Tylko student z „Brakiem zaległości” będzie miał taką kartę odznaczoną (wydaną) i będzie mógł na tej postawie przystąpić do zaliczenia /egzaminu. W przeciwnym razie nazwisko studenta w protokole zostanie zablokowane, co skutkować będzie brakiem możliwości wpisania oceny przez Prowadzącego.

Uprzejmie prosimy zalogować się na konto w Wirtualnym Dziekanacie i sprawdzić status karty (Przedmioty i oceny/ Szczegóły semestru/ stan karty). Studenci z brakiem zaległości powinni widzieć informację: karta wydana

Dodatkowo, na stronie Wydziału (zakładka aktualności) znajdziecie Państwo informację o terminach zaliczeń/egzaminów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco wprowadzanych zmian.

https://www.ka.edu.pl/ziks/aktualnosci/art,2735,terminy-egzaminowzaliczen-w-sesji-zimowej-20202021.html

Prosimy również na bieżąco śledzić/sprawdzać harmonogramy zajęć.

https://dziekanat.ka.edu.pl/Plany/ZnajdzTok?TrybStudiowId=-1&Ukryj=True

Informacja o nowej platformie KA

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdą Państwo informacje na temat logowania do platformy oraz sposobu rozwiązania problemów, jakie dotychczas były zgłaszane. Informanje będa uzupełniane i systematycznie umieszcane na stronie w zakładce CEL (centrum e-lerningu).

Zasady załatwiania spraw studenckich w dziekanacie w czasie epidemii

Zasady załatwiania spraw studenckich w dziekanacie w czasie epidemii pobierz

ORGZANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO ORAZ REGULAMIN STUDIÓW KA link do strony

Studium Języków Obcych

Link do strony SJO

Rzecznik praw akademickich

Rzecznik praw akademickich

prof. KAAFM dr hab. Anna Kargol.

Dyżur: środy w godz. 13.00-14.00, bud. C pok. 333b.

https://www.ka.edu.pl/kontakt/

 

Studencka Poradnia Prawna

Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej bez uszczerbku w utrzymaniu siebie i rodziny, a sprawy ich nie prowadzi adwokat ani radca prawny. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest także studentom obcokrajowcom. SPP umożliwia studentom prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach. Studenci pod opieka doświadczonych pracowników naukowych udzielają bezpłatnych porad prawnych. Link do strony

 

Samorząd Studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Link do strony

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Link do strony

Przyjmowanie skarg i wniosków

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

2. Skargi i wnioski wnoszone ustnie składaną są u Kierownika dziekanatu lub Dziekana Wydziału ZiKS. 

3. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Kierownika dziekanatu, Dziekana Wydziału ZiKS lub przekazywane według właściwości. 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito