Orzeł
A A A

Efekty uczenia się

drukuj drukuj

Uchwała Senatu z dnia 29.11.2017 r. w sprawie dostosowania profili i programów kształcenia

Uchwała Senatu z dnia 29.11.2017 r. w sprawie dostosowania profili i programów kształcenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednoitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed 1 października 2014 r. do wymagań okreslonych w art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektorych innych ustaw i późniejszymi ustawami   pobierz

załącznik nr 13 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 

załącznik nr 14 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku informatyka i ekonometria, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 

załącznik nr 18 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 

załącznik nr 19 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki 

załącznik nr 20 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

załącznik nr 23 do uchwały - efekty kształcenia dla kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito