Orzeł
A A A

Praktyki studenckie

drukuj drukuj

Pełnomocnicy dziekana ds praktyk studenckich

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk studenckich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunki studiów:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Finanse i rachunkowość
  • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  • Informatyka i ekonometria

dr Jarosław Grzybczak     jmgrzybczak@interia.pl, jgrzybczak@afm.edu.pl

 

Kierunek:

  • Zarządzanie

dr Michał Leśniewski    

 

Dane kontaktowe: 

1. e-mail:  mlesniewski@afm.edu.pl

2. telefon 607 383 265 (oddzwaniam do studentów). Od Poniedziałku do Soboty od godziny 9.00 do 20.00 

3. link Zooma 

Michał Adam Leśniewski is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

W semestrze letnim 2021/2022: 

 

Każda niedziela od 18.00-20.00 Zoom (link ten sam)

Każdy czwartek od 19.00-21.00 Zoom (ten sam link). 

Praktyki studenckie - dr Michał Adam Leśniewski

Spotkanie dla studentów kierunku Zarządzanie w języku polskim, studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

Michał Adam Leśniewski is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Praktyki studenckie - dr Michał Adam Leśniewski

Time: This is a recurring meeting Meet anytim

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98926678542?pwd=WmNZUk45TXhHcTY5ZFo2MUlTZU9Wdz09

Meeting ID: 989 2667 8542

Passcode: 5pmQmy

 

Zaliczenie praktyk w bieżącym roku akademickim powinny być dokonane do końca Maja. Czerwiec to miesiąc weryfikacji dokumentów jakie złożyliście do Pełnomocnika Dziekana WZiKS ds. praktyk oraz dokonanie wpisu zaliczenia. Zamierzeniem Pełnomocnika jest, aby studenci mogli swobodnie przystąpić w Lipcu do obron prac dyplomowych.

Nadmieniam, że w sytuacjach wyjątkowych, indywidualnych student może zaliczyć praktykę we Wrześniu licząc się z tym, że obrona pracy dyplomowej odbędzie się już w kolejnych miesiącach.

Pozostaję do Państwa dyspozycji w kontakcie Zoomowym, telefonicznym i e-mailowym.

Michał Adam Leśniewski 

 

  • Management

dr Daniel Gach  

All matters related to the completion of the internship, as well as the decision to pass the internship will be discussed during my on-call duty carried out remotely via the Internet on the Zoom.us platform. Information on dates and times of meetings and an internet link will be posted on my online schedule.

 

czwartek 24 luty 2021, Konsultacje / Dyżur Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich, godz. 18:05-20:25; platforma zoom.us, dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/92372817256?pwd=OVBkUzJiK3A2QklLTys4cTN6bE5zZz09,

Meeting ID: 923 7281 7256, Passcode: 69UuUe

 

piątek 25 luty 2021, Konsultacje / Dyżur Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich, godz. 18:05-20:25; platforma zoom.us, dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/92372817256?pwd=OVBkUzJiK3A2QklLTys4cTN6bE5zZz09,

Meeting ID: 923 7281 7256, Passcode: 69UuUe

 

W zastępstwie za Pana dra Daniela Gacha opieką praktyk studenckich na kierunku Management w języku angielskim zajmuje się dr Michał Adam Leśniewski

 

Podanie do pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich pobierz

Realizacja praktyki na kierunkach: DZiKS, OPFiTV, FiR, IiE

Realizacja praktyk w okresie zawieszenia zajęć na uczelni

studentów kierunków:

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

- Organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

- Finanse i rachunkowość

- Informatyka i ekonometria- oferty praktyk dla kierunku IiE: Junior Backend Developer_PA2 , Junior Frontend Developer_PA3 oraz Młodszy Programista Java

 

W okresie częściowego zawieszenia zajęć na uczelni formalne sprawy związane z praktykami studentów  załatwiane są przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich dra Jarosława Grzybczaka zdalnie, mailowo  (jmgrzybczak@interia.pl; jgrzybczak@afm.edu.pl). Z dr. Jarosławem Grzybczakiem można się również kontaktować za pośrednictwem komunikatora Zoom, w terminach i pod adresem podanym w harmonogramie jego zajęć.

Zgodnie z regulaminem studenckich praktyk zawodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dopuszcza się dwie formy realizacji i zaliczania praktyk.

Pierwszą z nich jest realizacja (i zaliczenie) praktyki na podstawie uczelnianej umowy i dzienniczka praktyk, a drugą: zaliczenie pracy zawodowej (także własnej działalności gospodarczej) na podstawie stosownego zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę (lub oświadczenia, w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Dr Jarosław Grzybczak może Państwu przesłać skany umów (podpisanych ze strony uczelni przez dr Jowitę Świerczyńską), z których jeden egzemplarz (po podpisaniu przez przedstawiciela pracodawcy) należy zachować, by później mu go oddać (lub po zeskanowaniu odesłać). Mogą Państwo również otrzymać zeskanowany dzienniczek praktyk.

Starając się o zaliczenie pracy (lub działalności gospodarczej) jako praktyki należy przesłać (kierowany do dr Jarosława Grzybczaka) skan podania o zaliczenie pracy jako praktyki (którego formularz jest dostępny w plikach do pobrania) oraz zeskanowane zaświadczenie (lub oświadczenie, w przypadku własnej działalności gospodarczej) w którym będzie określony czas pracy (okres zatrudnienia) oraz rodzaj wykonywanych w niej obowiązków.

Przypominamy, że studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019  i późniejszych obowiązują praktyki półroczne (trwające 960 godzin lekcyjnych, co jest równoznaczne z 90  dniami lub 720 zegarowymi godzinami pracy).

Film and TV Production Management- Apprenticeships

Film and TV Production Management

Praktyki zawodowe

Studenci FTVPM realizują praktyki zawodowe w trakcie IV, V i VI semestru studiów w ramach zajęć warsztatowych prowadzonych w tych semestrach. Zrealizowanie praktyki potwierdzane jest przez osoby odpowiedzialne za realizację praktyki:

W semestrze IV – dr Katarzynę Vanevską

W semestrze V – mgr Annę Zajączkowską

W sem VI – mgr Magdalenę Oleszkowicz-Gałkę

 

Film and TV Production Management

Apprenticeships

The FTVPM' students do their apprenticeships during 4th, 5th and 6th semester as a part of workshops conducted throughout that time. The accomplishment of apprenticeship can be confirmed by, as per below:
IV th semester – dr Katarzyna Vanevska
V th semester – mgr Anna Zajączkowska
VI th semester – mgr Magdalena Oleszkowicz-Gałka

Regulamin praktyk od roku akademickiego 2019/2020

Informacje znajdują się w załącznikach

Programy praktyk dla poszczególnych kierunków studiów- uchwała Rady Wydziału z dnia 15.01.2020 r.

więcej informacji w załączeniu

Programy praktyk dla poszczególnych kierunków - aktualizacja Uchwała Rady Wydziału z dn. 2.02.18

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito