Orzeł
A A A

Praktyki studenckie

drukuj drukuj

Pełnomocnicy dziekana ds praktyk studenckich

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk studenckich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunki studiów:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Finanse i rachunkowość
  • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  • Informatyka i ekonometria

dr Jarosław Grzybczak     jmgrzybczak@interia.pl

Kierunek:

  • Zarządzanie

dr Daniel Gach    dgach@afm.edu.pl

We wszelkich sprawach związanych z zaliczeniem praktyki należy zwracać się do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich podczas dyżurów realizowanych zdalnie poprzez program ZOOM (szczegółowa informacja  oraz dane do logowania znajdują się w wirtualnym dziekanacie w harmonogramie prowadzącego - https://dziekanat.ka.edu.pl/Plany/PlanyProwadzacych/864

 

Podanie do pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich pobierz

Realizacja praktyki studenckiej w okresie zawieszenia zajęć na uczelni - OPFiTV oraz DZiKS

Realizacja praktyk studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w okresie zawieszenia zajęć na uczelni

W okresie zawieszenia zajęć na uczelni formalne sprawy związane z praktykami studentów  dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej załatwiane są zdalnie przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich dra Jarosława Grzybczaka. (jmgrzybczak@interia.pl)

Zgodnie z regulaminem studenckich praktyk zawodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dopuszcza się dwie formy realizacji i zaliczania praktyk.

Pierwszą z nich jest realizacja (i zaliczenie) praktyki na podstawie uczelnianej umowy i dzienniczka praktyk, a drugą: zaliczenie pracy zawodowej (także własnej działalności gospodarczej) na podstawie stosownego zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę (lub oświadczenia, w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Dr Jarosław Grzybczak może Państwu przesłać skany umów (podpisanych ze strony uczelni przez dr Jowitę Świerczyńską), z których jeden egzemplarz (po podpisaniu przez przedstawiciela pracodawcy) należy zachować, by później mu go oddać (lub po zeskanowaniu odesłać). Mogą Państwo również otrzymać zeskanowany dzienniczek praktyk.

Starając się o zaliczenie pracy (lub działalności gospodarczej) jako praktyki należy przesłać (kierowany do dr Jarosława Grzybczaka) skan podania o zaliczenie pracy jako praktyki (którego formularz jest dostępny w plikach do pobrania) oraz zeskanowane zaświadczenie (lub oświadczenie, w przypadku własnej działalności gospodarczej) w którym będzie określony czas pracy (okres zatrudnienia) oraz rodzaj wykonywanych w niej obowiązków.           

Przypominamy, że studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019 obowiązują praktyki trzymiesięczne (równoznaczne z 60 dniami lub 480 godzinami pracy).

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą odbywać praktyki w stacjach telewizyjnych i radiowych, redakcjach czasopism, portalach internetowych oraz w agencjach public relations, agencjach reklamowych, biurach do spraw promocji, biurach rzeczników prasowych, terytorialnych instytucjach samorządowych i administracji rządowej, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, a także w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których istnieje konieczność kreowania wizerunku firmy oraz komunikacji z otoczeniem społecznym.

Studenci kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej mogą odbywać praktyki w stacjach telewizyjnych, biurach festiwalowych, firmach i instytucjach zajmujących się produkcją medialną, filmową, organizacją wydarzeń kulturalnych, czyli wszędzie tam, gdzie wymagana jest współpraca producenta z kontrahentami i organizatorami przedsięwzięć.

Studenci mogą także odbywać praktyki zawodowe (w części lub w całości) w Studiu telewizyjno-filmowym Krakowskiej Akademii.

Realizacja praktyki studenckiej - Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria

Realizacja praktyk studentów na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Finanse i rachunkowość w okresie zawieszenia zajęć na uczelni

W okresie zawieszenia zajęć na uczelni formalne sprawy związane z praktykami studentów informatyki i ekonometrii oraz finansów i rachunkowości załatwiane są zdalnie przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich dra Jarosława Grzybczaka. (jmgrzybczak@interia.pl)

Zgodnie z regulaminem studenckich praktyk zawodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dopuszcza się dwie formy realizacji i zaliczania praktyk.

Pierwszą z nich jest realizacja (i zaliczenie) praktyki na podstawie uczelnianej umowy i dzienniczka praktyk, a drugą: zaliczenie pracy zawodowej (także własnej działalności gospodarczej) na podstawie stosownego zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę (lub oświadczenia, w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Dr Jarosław Grzybczak może Państwu przesłać skany umów (podpisanych ze strony uczelni przez dr Jowitę Świerczyńską), z których jeden egzemplarz (po podpisaniu przez przedstawiciela pracodawcy) należy zachować, by później mu go oddać (lub po zeskanowaniu odesłać). Mogą Państwo również otrzymać zeskanowany dzienniczek praktyk.

Starając się o zaliczenie pracy (lub działalności gospodarczej) jako praktyki należy przesłać (kierowany do dr Jarosława Grzybczaka) skan podania o zaliczenie pracy jako praktyki (którego formularz jest dostępny w plikach do pobrania) oraz zeskanowane zaświadczenie (lub oświadczenie, w przypadku własnej działalności gospodarczej) w którym będzie określony czas pracy (okres zatrudnienia) oraz rodzaj wykonywanych w niej obowiązków.

Film and TV Production Management- Apprenticeships

Film and TV Production Management

Praktyki zawodowe

Studenci FTVPM realizują praktyki zawodowe w trakcie IV, V i VI semestru studiów w ramach zajęć warsztatowych prowadzonych w tych semestrach. Zrealizowanie praktyki potwierdzane jest przez osoby odpowiedzialne za realizację praktyki:

W semestrze IV – dr Katarzynę Vanevską

W semestrze V – mgr Annę Zajączkowską

W sem VI – mgr Magdalenę Oleszkowicz-Gałkę

 

Film and TV Production Management

Apprenticeships

The FTVPM' students do their apprenticeships during 4th, 5th and 6th semester as a part of workshops conducted throughout that time. The accomplishment of apprenticeship can be confirmed by, as per below:
IV th semester – dr Katarzyna Vanevska
V th semester – mgr Anna Zajączkowska
VI th semester – mgr Magdalena Oleszkowicz-Gałka

Regulamin praktyk od roku akademickiego 2019/2020

Informacje znajdują się w załącznikach

Programy praktyk dla poszczególnych kierunków studiów- uchwała Rady Wydziału z dnia 15.01.2020 r.

więcej informacji w załączeniu

Programy praktyk dla poszczególnych kierunków - aktualizacja Uchwała Rady Wydziału z dn. 2.02.18

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito