Orzeł
A A A

Pomoc materialna

drukuj drukuj

Zarządzenia Rektora dot. pomocy materialnej

Zarządzenie Rektora nr ZR/2022/0069 w sprawie ustalenia kwoty bazowej stypendium rektora w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr ZR/2022/0067 w sprawie ustalenia wysokości niektórych świadczeń z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii  w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 60/2022 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023  POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 55/2022 w sprawie formy składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego  POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 54/2022 w spraiwe terminu składania wniosków o stypendia z SFS  POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 50/2022 w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego KA w semestrze zimowym roku akademickiego 20222023 POBIERZ 

 

Zarządzenie Rektora nr 15/2022 w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 76/2021 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów z SFS w semestrze zimowym 21 22 pobierz

Zarządzenie Rektora nr 72/2021 w sprawie ustalenia kwoty bazowej stypendium rektora w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 pobierz

 

Aktualne informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulaminy, zarządzenia) są dostępne na stronie głównej uczelni: link do strony

Informacja o zapomogach i stypendiach dla studentów dotkniętych skutkami pandemii

Informacja o zapomogach i stypendiach dla studentów dotkniętych skutkami pandemii pobierz

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito