Orzeł
A A A

Pomoc materialna

drukuj drukuj

Informacja o zapomogach i stypendiach dla studentów dotkniętych skutkami pandemii

Informacja o zapomogach i stypendiach dla studentów dotkniętych skutkami pandemii pobierz

Zarządzenia Rektora dot. pomocy materialnej

Zarządzenie Rektora nr 20/2021 w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego  wsemestrze letnim roku akademickiego 20202021 pobierz

Zarządzenie Rektora nr 11/2021 w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce ze środków SFS w semestrze letnim roku akad.20202021 pobierz

Zarządzenie Rektora nr 122/2020 w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce ze środków SFS w semestrze zimowym roku akad.20202021 pobierz

Zarządzenie Rektora nr 113/2020 w sprawie wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego w semestrze zimowym 2020 2021 pobierz

Zarządzenie Rektora nr 105/2020 zm. zarz. w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów  w semestrze zimowym 2020 2021 i stypendia za wyniki w nauce z SFS pobierz

 

Aktualne informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulaminy, zarządzenia) są dostępne na stronie głównej uczelni: link do strony

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 w sprawie terminów składania wniosków o wsparcie ze środków dotacji dla osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 w sprawie terminów składania wniosków o wsparcie ze środków dotacji dla osób niepełnosprawnych pobierz

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito