Orzeł
A A A

Pomoc materialna

drukuj drukuj

Zarządzenia Rektora dot. pomocy materialnej

Zarządzanie Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz szczególnych zasad jego przyznawania pobierz

Zarządzenie Rektora Nr ZR/2023/0016 w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w s. letnim r. ak. 2022/2023 POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr ZR/2022/0069 w sprawie ustalenia kwoty bazowej stypendium rektora w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr ZR/2022/0067 w sprawie ustalenia wysokości niektórych świadczeń z funduszu stypendialnego Krakowskiej Akademii  w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 60/2022 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023  POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 55/2022 w sprawie formy składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego  POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 54/2022 w spraiwe terminu składania wniosków o stypendia z SFS  POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 50/2022 w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego KA w semestrze zimowym roku akademickiego 20222023 POBIERZ 

Aktualne informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulaminy, zarządzenia) są dostępne na stronie głównej uczelni: link do strony

Zarządzenie Rektora w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia ze środków dotacji studentom niepełno

Zarządzenie Rektora nr Nr ZR/2023/0010 z dnia 15.02.2023 w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia ze środków dotacji studentom niepełnosprawnym pobierz

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito