Orzeł
A A A

Informacje dla wykładowców

drukuj drukuj

Biblioteka KAAFM - informacja o dostępie zdalnym do baz

26-10-2020

Tytuł: zdalny dostęp

Krótki opis: do wielodziedzinowych zasobów elektronicznych

Treść: Przypominamy, że z części zasobów elektronicznych pracownicy i studenci KAAFM mogą korzystać nie tylko w uczelnianej bibliotece, ale także w domu. Wystarczy mieć aktywne konto biblioteczne oraz wypełnić dostępną w Czytelni Głównej lub Wypożyczalni kartę rejestracyjną. W okresie prowadzenia zajęć poza siedzibą uczelni (COVID-2019), osoby posiadające aktywne konto biblioteczne mogą przesłać skan lub zdjęcie wypełnionej karty rejestracyjnej na adres e-mail (w przypadku braku aktywnego konta bibliotecznego prosimy o kontakt z Wypożyczalnią). Usługa jest bezpłatna.

Dostęp zdalny możliwy jest do następujących baz pełnotekstowych:

  • EBSCO, w tym Academic Source Complete, Medline Complete, PsycARTICLES (na rok kalendarzowy) – wielodziedzinowa
  • EMIS Intelligence (dla pracowników – na trzy miesiące, dla studentów – na trzy dni) – m.in. ekonomia, finanse, dane rynkowe, polityka;  archiwa wybranych gazet i magazynów, np. Dziennik Gazeta Prawna, Wprost, BBC Monitoring, Puls Biznesu, Rynek Zdrowia
  • Science Direct (na rok akademicki) – wielodziedzinowa
  • SpringerLink (na rok akademicki) – wielodziedzinowa
  • Wiley Online Library (dla pracowników – na rok akademicki, dla studentów – okres prowadzenia zajęć poza siedzibą uczelni, nie dłużej jednak niż na rok akademicki) – wielodziedzinowa.

Znajdują się w nich specjalistyczne publikacje dotyczące m.in.: medycyny i nauk pokrewnych, psychologii, informatyki, architektury, ekonomii, prawa, finansów i zarządzania, bezpieczeństwa oraz wielu innych dyscyplin.

Oferujemy również dostęp do interdyscyplinarnych bibliograficzno-abstraktowych baz danych:

  • Scopus (na rok akademicki) – m.in. śledzenie cytowań, sprawdzanie wskaźnika Hirscha (indeks h)
  • Web of Science (na pół roku; zalogowanie na konto na komputerze w sieci uczelnianej przed upływem tego okresu przedłuża dostęp na kolejne pół roku) – m.in. śledzenie cytowań, sprawdzanie wskaźnika Hirscha oraz wskaźnika Journal Impact Factor (JIF).

Szczegółowe informacje na temat dostępów z komputerów domowych do poszczególnych baz oraz ich zawartości są dostępne na stronie www biblioteki w zakładce Dostęp zdalny.

 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito