Orzeł
A A A

Finanse i rachunkowość

drukuj drukuj

EGZAMIN DYPLOMOWY BEZ OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ - OD NABORU 2019/2020

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego bez obrony pracy dyplomowej przyjętę uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dniu 22 czerwca 2021 r. - dotyczy studentów przyjętych na studia od naboru 2019/2020

lista zagadnień tutaj

 

Wszystkie informacje dot. egzaminu dyplomowego znajdują się w Procedurze dyplomowania dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej uchwalonej przez Radę Wydziału Zarządzxania i Komunmikacji Społecznej w dniu 22 czerwca 2021 r.  pobierz

> Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej nr 4/2021 z dnia 22.11.2021 r.w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz archiwizacji prac seminaryjnych obowiązujące na kierunkach, na których egzamin dyplomowy nie obejmuje przygotowania pracy dyplomowej (aktualizacja z dn. 27.09.2022 r. ) pobierz

> Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej nr 1/2022 z dnia 17.05.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminów dyplomowych dla kierunków,poziomów i roczników, których program studiów nie obejmuje przygotowania pracy dyplomowej pobierz

> Strona tytułowa pracy seminaryjnej pobierz

> Ogłoszenie ws terminów egzaminów (w okresie X-V terminy sa ustalane na bieżąco przez dziekanat, po konsultacji z władzami wydziału)

> Informacja dla studentów dot. egzaminu dyplomowego nieobejmującego obrony pracy dyplomowej pobierz

> Karta obiegowa pobierz

> Wniosek o wydanie odpisu dyplomu/suplementu w języku obcym - dotyczy naboru od 2019/2020 tutaj 

EGZAMIN DYPLOMOWY Z OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej znajdują się w zakładce Egzamin dyplomowy

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla kierunku finanse i rachunkowość znajdują się w pliku do pobrania:

 

Pliki do pobrania

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito