Orzeł
A A A

Zapowiedzi wydawnicze i aktualności

drukuj drukuj

Oficyna Wydawnicza KA AFM

Oficyna Wydawnicza KAAFM czynna w godzinach: 

poniedziałek 7.00-16.00 

wtorek-czwartek: 7.00-21.00 

piątek:  7.00-12.00, 13.00-21.00


Książki Oficyny Wydawniczej KAAFM
można nabyć codziennie w godzinach 8.00-17.00
w sklepiku przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 (budynek B, parter), 30-705 Kraków
tel. 122524690
e-mail: 

 

Punktacja Czasopism

Czasopisma ujęte w wykazie czasopism punktowanych, opublikowanym
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po ostatniej ewaluacji: 
 
  • kwartalnik „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 20 punktów
  • półrocznik [od 2020 roku] „European Polygraph” 20 punktów
  • półrocznik [od 2020 roku] „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 5 punktów
  • półrocznik [od 2021 roku] „Państwo i Społeczeństwo” 5 punktów
  • półrocznik „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 5 punktów
  • rocznik „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 40 punktów
 
Uwaga: wszystkie numery czasopism KAAFM wydawanych przez Oficynę Wydawniczą KAAFM są dostępne na zasadzie open access w repozytorium ERIKA  Biblioteki KAAFM;
wersją pierwotną naszych czasopism jest wersja elektroniczna

Inspiracje i wspomnienia dedykowane pamięci Jerzego Koniecznego

Inspiracje i wspomnienia
dedykowane pamięci Jerzego Koniecznego
pod redakcją Jana Widackiego
ISBN 978-83-66007-68-0
Z pewnością w historii, historię tworzą wybitne jednostki i siła ich na świat odziaływań. Poszukiwanie – odszyfrowywanie tzw. prawdy historycznej staje się najbardziej fascynujące gdy pisana jest wspomnieniami i inspiracjami naocznych jej świadków. W tym konkretnym przypadku, historia Polski, a w zasadzie jej szczególnie newralgiczne chwile, czyli transformacja ustrojowa po 1989 r. pisana wspomnieniami kolegów, współpracowników, uczniów, a przede wszystkim bliskich oraz przyjaciół Jerzego Koniecznego (profesora prawa i kryminalistyki, uwielbianego przez studentów nauczyciela akademickiego, wybitnego nonkonformistycznego naukowca, ekscentrycznego szefa służb specjalnych, etycznego do granic poprawności biznesmena, pasjonata muzyki i dobrego stylu życia), a przede wszystkim roli oddziaływania Jego osobowości na transformację oraz zmianę paradygmatu polskich służb specjalnych III RP – stanowi największą epistemologiczną wartość tego opracowania. […] Pamiętam, że kiedyś w prywatnej rozmowie Jurek stwierdził: „…Skoro udało się okręt pod nazwą ojczyzna wyprowadzić na spokojne wody , mogłem w końcu odejść ze służby i odpocząć”. 
Otóż nigdy to mu się nie udało! I nagle zniknął… – nawet nie zdążyliśmy się pożegnać!… 
Jurku… nadal odczuwamy Twoją siłę oddziaływania – inspirujący Mistrzu, nas wszystkich niezawodny – radosny Przyjacielu.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Macieja Szostaka

Dynamika przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami w firmach

Andrzej Chodyński
Dynamika przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami w firmach
Odpowiedzialność – prospołeczność – ekologia – bezpieczeństwo
ISBN 978-83-66007-71-0

Liberté, Egalité, Fraternité nad Wisłą 1990–2020

Anna Kargol i Dominique Lesage
Liberté, Egalité, Fraternité nad Wisłą 
1990–2020
30 lat wolnomularstwa liberalnego w Polsce
ISBN 978-83-66007-70-3
 

Proces metropolizacji megamiasta Tokio

Rajmund Mydel

Proces metropolizacji megamiasta Tokio

Kraków 2021

ISBN 978-83-66007-67-3

Spis treści

 

European Polygraph

Miło nam poinformować, że czasopismo "European Polygraph" półrocznik  Wydziału Prawa Administracji i Stosunków Międzynarodowych po pozytywnym zakończeniu procedury aplikacyjnej został wprowadzony do bazy ERIH PLUS

The processing of the journal "European Polygraph" has been finalised. The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS. The ERIH PLUS listing of the journal is available at

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=501875

Uroginekologia. Metody leczenia operacyjnego

Paweł Szymanowski
Uroginekologia. Metody leczenia operacyjnego
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Patronat Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego
ISBN 978-83-66007-65-9

ARCHITEKTURA • MIASTO • PIĘKNO

ARCHITEKTURA • MIASTO • PIĘKNO • TOM 1
Pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego
praca zbiorowa pod redakcją Agaty Zachariasz, Miłosza Zielińskiego
Kraków 2021

 

ARCHITEKTURA • MIASTO • PIĘKNO • TOM 2
Pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego
praca zbiorowa pod redakcją Artura Jasińskiego, Macieja Skazy
Kraków 2021
 

 

Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego na tle poglądów kryminologicznych epoki

Anna Szuba-Boroń
Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego na tle poglądów kryminologicznych epoki
ISBN 978-83-66007-61-1

Seniorzy w przestrzeni nowego miasta

Małgorzata Leśniak, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Magdalena Zimoń

Seniorzy w przestrzeni nowego miasta
Tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego słuchacze
ISBN 978-83-66007-37-6

Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem (2–12 grudnia 1914)

Jan Schubert
Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem (2–12 grudnia 1914). Analiza form i przestrzeni
ISBN 978-83-66007-35-2

Testowanie i certyfikacja w glottodydaktyce języków ogólnych i specjalistycznych

Agnieszka M. Sendur

Testowanie i certyfikacja w glottodydaktyce języków ogólnych i specjalistycznych

ISBN 978-83-66007-62-8

Praca ta stanowi cenne kompendium wiedzy na temat certyfikacji w zakresie języka angielskiego zarówno tej o charakterze ogólnym, jak i specjalistycznym (LSP), i może okazać się niezwykle przydatna dla glottodydaktyków, nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz osób zamierzających przystąpić do egzaminu certyfikującego.
Z recenzji dr hab. Marty Kaliskiej

O dialogu architektury i sztuki. Wybór esejów

O dialogu architektury i sztuki. Wybór esejów

redaktor: Katarzyna Banasik-Petri 

Kraków 2020 

ISBN 978-83-66007-58-1

Autorzy: Katarzyna Banasik-Petri, Bartosz Haduch, Barbara Stec, Piotr Wróbel

Słowo wstępne: Krzysztof Ingarden

Spis treści 

Table of Contents

 

Monografia O dialogu architektury i sztuki. Wybór esejów to dyskusja, jak projektować przestrzeń do życia, by wzbudzała nasze emocje. „Piękna architektura” stawiająca sztukę na pierwszym planie, poruszająca nasze zmysły jest miejscem, w którym można nawiązać dialog, aby być razem ponad podziałami. Być może rozwiązaniem są realizacje prezentowanych czterech różnych pracowni architektonicznych (Studio Granda, Herzog&deMeuron, Peter Zumthor, Zaha Hadid), które od ponad trzydziestu lat, interpretując współczesną rzeczywistość, próbują pięknem uczynić świat lepszym i bardziej przyjaznym współczesnemu człowiekowi. Niniejsza książka, będąca zbiorem tekstów kadry naukowej Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pod redakcją Katarzyny Banasik-Petri, próbuje przybliżyć i naświetlić ten problem pod różnymi kątami, w oparciu o analizę konkretnych wybitnych przykładów współczesnych dzieł architektury.

 

Historia ustroju Polski 1918–1997

Jacek M. Majchrowski
Historia ustroju Polski 1918–1997. Głowa państwa
ISBN 978-83-66007-54-3
Kraków 2020

Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP

Jan Widacki, Anna Szuba-Boroń
Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP. Przyczynek do historii zmagań polskiego wywiadu i kontrwywiadu z wywiadem sowieckim i litewskim
Kraków 2020
ISBN 978-83-66007-36-9

Bezpieczeństwo międzynarodowe Aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe. 
Aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne
redakcja naukowa 
Małgorzata Czermińska, Klemens Budzowski
ISBN 978-83-66007-41-3
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2020

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2020
ISBN 978-83-66007-48-2
 
Spis treści
Część I. Zanim powstała Akademia – O pomysłodawcy i założycielach 
 
Jacek M. Majchrowski, Słowo o genezie uczelni [7]; Andrzej Ruchałowski, Dlaczego Andrzej Frycz Modrzewski? Słowo o patronie [12]; Dobry duch Andrzeja Frycza – listy gratulacyjne [16]; 
Założyciele Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: 
Prof. dr hab. Jacek Maria Majchrowski [24]; Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg [30]; Prof. nadzw. dr Klemens Budzowski [38]; Prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski 
(1948–2007) [44]; Prof. dr hab. Maria Kapiszewska [52]
 
Część II. Krakowska Akademia – Słowo o Uczelni
Barbara Majchrowska, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. [58]; Fotokronika budowy kampusu [62]; Gościli w Krakowskiej Akademii [70]; Profesorowie honorowi 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [74]; Klemens Budzowski, Jubileusz XX-lecia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [79]; Rektorzy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [100]; Prorektorzy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [102]; Władze dziekańskie rok akademicki 2019/2020 [104]; Inauguracje 2000/2001–2019/2020 [110]; Wydział Prawa, Administracji 
i Stosunków Międzynarodowych [112]; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu [126]; Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych [150]; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej [166]; Wydział Architektury i Sztuk Pięknych [180]; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie [204]; Biblioteka [218]; Centrum Studiów Podyplomowych [224]; Dział Nauczania [228]; Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji [232]; Dział Rekrutacji [236]; Dział Spraw Osobowych [240]; Dział Spraw Studenckich [242]; Dział Współpracy Międzynarodowej [246]; Zagraniczne uczelnie partnerskie [250]; Księgowość [254]; Oficyna Wydawnicza AFM [256]; Studio telewizyjne [260]; Studium Języków Obcych [264]; Praktyki studenckie [273]; Samorząd Studentów [274]; Biuro Karier [276]; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu [276]
 
in memoriam [282] 
Wykaz pracowników Krakowskiej Akademii [284]

Doktor honoris causa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Jacek Maria Majchrowski

Doktor honoris causa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Jacek Maria Majchrowski

Anno Domini 2020

ISBN 978-83-66007-49-9

Doktor honoris causa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Jerzy Buzek

Doktor honoris causa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Jerzy Buzek

Anno Domini 2020

ISBN 978-83-66007-50-5
 

Przestępczość - Resocjalizacja - Profilaktyka

Przestępczość - Resocjalizacja - Profilaktyka

pod redakcją Beaty Zinkiewicz

ISBN 978-83-66007-36-9

Spis treści

Wprowadzenie (Beata Zinkiewicz)

Część pierwsza: Naruszanie norm społecznych i prawnych z perspektywy pedagogów: Michał Kranc, Przestępczość i przejawy demoralizacji nieletnich kierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych; Mariusz Niedzielski, Agresja, przemoc, przestępczość w cyberprzestrzeni; Katarzyna Śmigacz-Skawicka, Rodzinne uwarunkowania zachowań dewiacyjnych osób w kryzysie bezdomności; Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Poczucie napięcia a agresja i kontrola społeczna u uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Część druga: Wybrane rozwiązania z zakresu resocjalizacji w warunkach izolacyjnych i wolnościowych: Małgorzata Malak, Wybrane programy resocjalizacyjne realizowane w zakładach karnych; Beata Zinkiewicz, Rola kuratora sądowego w procesie integracji rodzin osób pozbawionych wolności; Tomasz Olpiński, Funkcjonowanie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Krakowie

Część trzecia: Tendencje we współczesnej profilaktyce: Jolanta Pułka, Programy profilaktyczne w środowisku lokalnym - wybrane teorie, metodologie, programy; Krystyna Grzesiak, Profilaktyczny wymiar czasu wolnego dzieci i młodzieży w kontekście działalności placówek wychowania pozaszkolnego w Polsce; Danuta Skulicz, Kształtowanie kompetencji społecznych zadaniem edukacyjnym w przygotowaniu dzieci i młodzieży do pokonywania zagrożeń w środowisku życia

Blaski i cienie życia – perspektywa psychologiczna

Blaski i cienie życia – perspektywa psychologiczna

pod redakcją Tadeusza Mariana Ostrowskiego

ISBN 978-83-66007-40-6

 

Co to znaczy „pokolenie Y”? Skąd się wzięło i czym się wyróżnia? Jaki metody stosują partnerzy w negocjacjach? Czy każdy ma „neurony lustrzane”? A jeśli tak, to po co? Jakie stosujemy strategie uczenia się języków obcych? Czy to prawda, że im człowiek jest starszy, tym bardziej jest skłonny do depresji i niepokoju? 
Czy pesymizm ma jakiekolwiek zalety? Czy z przeżyć traumatycznych możemy wyjść trochę lepsi? Czy będąc młodym lepiej tańczyć, czy siedzieć przy komputerze? Jak pogodzić dom i pracę, bez uszczerbku na zdrowiu? Naukowych odpowiedzi na te i inne, liczne pytania udzielają autorzy książki Blaski i cienie życia – perspektywa psychologiczna.
-------------------------------
„Przedstawione do recenzji opracowanie składa się z wprowadzenia oraz dziewięciu rozdziałów. Co prawda ich tematyka dotyczy szerokiej palety zjawisk, jednakże tym co je łączy, a zarazem stanowi o wartości opracowania, jest przedstawianie psychologicznych uwarunkowań i mechanizmów aktualnych problemów współczesnego świata. Problemy te są analizowane wielopłaszczyznowo, a Autorzy odwołują się, poza perspektywą psychologiczną, do wyjaśnień biologicznych oraz dorobku szeroko rozumianych nauk społecznych.
Nie mam wątpliwości, iż opracowanie… znajdzie szeroki krąg odbiorców, zarówno wśród naukowców, studentów, jak i wnikliwych obserwatorów zjawisk współczesnego świata”.
Z recenzji dr hab. Przemysława Piotrowskiego, prof. UJ
 

Marek Uhma, Telewizja. Technologia i technika procesu produkcji

Marek Uhma
Telewizja. Technologia i technika procesu produkcji 
Książka dla studentów Dziennikarstwa i Organizacji Produkcji Filmowo-Telewizyjnej
ISBN 978-83-66007-38-3
 
Telewizja. Technologia i technika produkcji to książka, która w pewien sposób odczarowuje tajniki telewizji jako tematu trudnego technologicznie. Dobrze, że od czasu do czasu, ktoś pokusi się o przybliżenie tajników TV w prosty odautorski, opisowy sposób. Dr hab. Marek Uhma, autor książki jest doświadczonym realizatorem i operatorem tv, wykładowcą akademickim, który świetnie łączy praktykę z teorią. Struktura książki opatrzonej bogatym wstępem wprowadza nas w świat magii telewizji. Jest ona przeznaczona głównie dla studentów kierunków zajmujących się szeroko pojętą sferą telewizji. Przede wszystkim studentów Dziennikarstwa Telewizyjnego oraz studentów Organizacji Produkcji Telewizyjnej. Autor zawiera w niej typowe problemy związane z technologią telewizyjną odwołując się do historycznych zagadnień, płynnie wprowadza nas w problemy bardzo aktualne w dobie cyfryzacji mediów. Dowiadujemy się co to jest realizacja telewizyjna i z czym się wiąże. Jakie urządzenia telewizyjne są nam potrzebne do wytworzenia programu? Jakie wspólne cechy ma kamera filmowa i telewizyjna? Jakie są cechy ludzkiego oka? Jak zbudowana jest kamera? Statyw, głowica olejowa, steadicam, kamera na wózku, kamera zamocowana na kranie kamerowym, „latająca kamera” – spidercam. ,Jakimi cechami powinien wykazywać się dziennikarz telewizyjny?... jakie zawody telewizyjne tworzą zespół produkujący program telewizyjny. Kosztorysowanie produkcji w fazie planowania. Właściwa organizacja produkcji (np. ustalanie terminów, rezerwację sprzętu, organizację zespołów realizujących poszczególne części audycji). Nadzorowanie harmonogramu produkcji czyli dotrzymywanie terminów realizacji. Utrzymywanie dyscypliny finansowej w fazie realizacji. Negocjowanie stawek wynagrodzeń i kosztów usług realizacyjno-technicznych. W dobie konwergencji mediów ważna staje się znajomość podstawowych zasad produkcji telewizyjnej. 
dr hab. Dariusz Kamiński, prof. PWSFTViT w Łodzi 
fragment recenzji wydawniczej
 

Marcin Cziomer, Andrzej Dudek-Dürer artysta wielowymiarowy

Marcin Cziomer, 
Andrzej Dudek-Dürer artysta wielowymiarowy
ISBN 978-83-66007-34-5
 
Andrzej Dudek Dürer, polski artysta, człowiek wielu talentów performer, grafik, fotografik, twórca video art, kompozytor i muzyk, który własnoręcznie buduje instrumenty do wykonywanej muzyki eksperymentalnej. Artysta urodził się w 1953 r. we Wrocławiu, tu tworzy i mieszka, inicjuje i koordynuje liczne projekty artystyczne. Dudek od lat współpracuje z Związkiem Artystów Fotografików we Wrocławiu; zasiada w jego władzach.
Andrzej Dudek Dürer wierzy, że jest siódmym wcieleniem samego Albrechta Dürera. Od 1969 r. realizuje performance życia – „totalny projekt”, zwany „Żywą rzeźbą”. Idea autora zakłada nieścinanie brody, włosów, chodzenie w tych samych spodniach i butach czyli bycie „Żywą rzeźbą”. Inne projekty tego rodzaju nazwał: „Sztuką spodni” i „Sztuką butów”, a działania pokrewne: „Sztuką chleba” i „Sztuką pizzy”.
 
Po 1978 r. Dürer rozpoczął kolejny projekt: „Sztuka podróży” jako wyraz metafory życia, ludzkich dróg i poczynań. Przed 1978 r. z przyczyn politycznych i osobistych artysta odbywał podróże mentalnie, medytując. Po tej dacie podejmuje ową „Sztukę podróży” po całym świecie, realizując swoją idee. Andrzej Dudek Dürer prezentuje sztukę jako performer, autor wykładów i warsztatów, wystaw, działań telepatyczno-metafizycznych, koncertów, medytacji i wielu innych działań.
 

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji. Wybrane aspekty

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji. Wybrane aspekty

Monografia pod redakcją Dariusza Fatuły

ISBN 978-83-66007-39-0

M.in. 

- Andrzej Chodyński, Brikolaż przedsiębiorczy w zarządzaniu innowacjami w firmie inteligentnej i odpowiedzialnej  społecznie

- Janusz Ziarko, Kształcenie menedżerskich kompetencji zrównoważonej przedsiębiorczości wyzwaniem dla szkoły wyższej
- Barbara Oliwkiewicz, Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenie absolwentów studiów ekonomicznych
 
Erhard Cziomer
Nowy wymiar polityki Niemiec wobec Rosji.
Główne wyzwania i problemy strategiczne w XXI wieku
ISBN 978-83-65208-61-3
Erhard Cziomer – profesor zw., kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM, od. 2005). Pracował w Uniwersytecie Ekonomicznym (1969–1983) i Uniwersytecie Jagiellońskim (1983–2005) w Krakowie. Był wielokrotnym stypendystą i profesorem wizytującym na uniwersytetach niemieckich (Bonn i Jena). Kierował zespołami naukowo-badawczymi; wypromował dwudziestu doktorów (UJ i KAAFM). Za osiągnięcia naukowe otrzymał liczne nagrody i odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011). Autor lub współautor kilkuset prac naukowych, m.in.: Historia Niemiec 1945–1991. Zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału do jedności (Kraków 1992); Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych (współautor L.W. Zyblikiewicz, podręcznik ogólnopolski, PWN, Warszawa 2000 i 2005); Polityka zagraniczna Niemiec, Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej (Warszawa 2005); Historia Niemiec współczesnych 1945–2005 (Warszawa 2006); Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku (redaktor naukowy i współautor, Kraków 2008); Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku (Warszawa–Kraków 2010); Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku (Kraków 2013); Współczesne stosunki międzynarodowe – podręcznik (t. 1–3, red. naukowy i współautor, Kraków 2014–2015); Wyzwania nowej roli  międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku (Kraków 2018); „Krakowskie Studia Międzynarodowe” (red. naukowy i współautor tomów o tematyce europejskiej, 2006–2019).
 
O książce 
Najnowsza monografia analizuje złożony problem nowego wymiaru polityki prowadzonej przez Niemcy wobec Rosji w skali europejskiej i globalnej w XXI w. Zjednoczone Niemcy jako mocarstwo ekonomiczne w centrum Europy o powiązaniach globalnych musiały przejąć większą odpowiedzialność międzynarodową również z racji rosnących oczekiwań społeczności międzynarodowej. Monografia zawiera obszerną bibliografię cytowaną, indeks nazwisk, materiały uzupełniające w aneksie 
 

Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym

Joanna Konarska
Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym
ISBN 978-83-66007-26-0
„Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym” została napisana z pasją: jest książką autorską, będącą efektem umiejętnego łączenia doświadczenia praktycznego z osiągnięciami pracy naukowej. Jej istotę stanowi ukazanie niepełnosprawności człowieka z perspektywy teoretycznych i empirycznych osiągnięć różnych dyscyplin nauki oraz takiej organizacji życia społecznego, która sprzyjałaby realizacji jego indywidualnych potrzeb i stwarzałaby dla niego szanse pełnego samospełnienia. Niektóre wątki są obecne w literaturze przedmiotu od dawna (…), ale zdecydowana większość stanowi nowe ujęcie, a samą próbę wszechstronnego opisu wzajemnych powiązań pomiędzy wystąpieniem niepełnosprawności u człowieka w różnych okresach jego rozwoju jako realnego faktu z funkcjonowaniem jego bliższego i dalszego otoczenia oraz jego psychospołeczną adaptacją do nowej sytuacji życia – uważam za oryginalną i nowatorską. 
Monografia z pewnością znajdzie uznanie wśród badaczy i praktyków reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych.
Z recenzji prof. dr hab. Władysławy Pileckiej 

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju organizacji

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju organizacji
pod redakcją Dariusza Fatuły
ISBN 978-83-66007-29-1 (książka)
978-83-66007-30-7 (płyta CD)
Zrównoważony rozwój organizacji, oprócz tworzenia przewag rynkowych, wymaga obecnie dostrzegania wzajemnego wpływu całego spektrum otoczenia, szczególnie w aspekcie społecznym. Organizacje odpowiedzialne dbają o środowisko w którym działają i doceniają pracowników, dzięki czemu odpowiednio zarządzając ich wiedzą, potrafią wprowadzać innowacje pochodzące nie tylko z zewnątrz, lecz także wypływające z kreatywności osób w nich zatrudnionych. Wykorzystując specyfikę komunikacji marketingowej nowego pokolenia pracowników i klientów, firmy kładą nacisk na szkolenia menadżerów oraz zapewniają dogodne warunki pracy, m.in. matkom dzielącym obowiązki zawodowe z wychowywaniem dzieci. Niniejsza publikacja stara się przybliżyć czytelnikom, jak umiejętnie wykorzystać wspominane uwarunkowania w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju organizacji. (fragment Wprowadzenia)

Uwarunkowania zachowania o charakterze niedostosowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Joanna Maria Leśniak
Uwarunkowania zachowania o charakterze niedostosowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
ISBN 978-83-66007-24-6
Joanna Maria Leśniak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny dwóch dziedzin: resocjalizacja z profilaktyką społeczną i oligofrenopedagogika z terapią zajęciową; logopeda i neurologopeda. Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Sędziszowie Młp. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Sędziszowie Młp. Pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka i współautorka publikacji naukowych, w tym szeregu artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej. Zainteresowania zawodowe: rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka, funkcjonowanie społeczne i resocjalizacja osób z niedostosowaniem społecznym, wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzenia mowy, wsparcie rodzin. 
-------------
Monografia jest cenną interdyscyplinarną publikacją z pogranicza psychologii i pedagogiki specjalnej. Poza niekwestionowanym walorem poznawczym w ramach psychologii rehabilitacji, pracę tę można uznać jako poważny przyczynek do badań z zakresu psychologii społecznej, która coraz częściej 
porusza problemy integracji z osobami o odmiennych sposobach rozumienia i interpretowania otaczającego świata ze względów kulturowych, religijnych, czy innych, w zakresie których mieści się także specyfika możliwości pełnego uczestnictwa w otaczającym świecie przez osoby z niepełnosprawnościami nie na zasadach dyskryminacji, ale partnerstwa.
dr hab. Joanna Konarska, prof. KAAFM

Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym

Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym
International, regional, and local aspects of tourism
pod redakcją naukową
Małgorzaty Bajgier-Kowalskiej i Izabeli Kapery
Kraków 2019
ISBN 978-83-66007-11-6
Turystyka, nie bez powodu uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regionów czy też miejscowości. Obecnie sektor ten wytwarza 10% globalnego PKB oraz generuje 1 na 11 miejsc pracy w gospodarce światowej. Mimo zamachów terrorystycznych oraz międzynarodowych konfliktów, liczba turystów zagranicznych nadal wzrasta (w 2016 r. osiągnęła ponad 1,23 mld) i według prognoz UNWTO (United Nations World Tourism Organization, Światowa Organizacja Turystyki) w 2030 r. wyniesie 1,8 mld. Jednak wraz z dynamicznym rozwojem, przed turystyką pojawia się szereg wyzwań związanych np. z zapotrzebowaniem konsumentów na bardziej wyspecjalizowane rodzaje i formy turystyki, czy z koniecznością wypracowania przyjaznych dla środowiska przyrodniczego oraz społecznego praktyk turystycznych. Inicjatywy tego rodzaju znalazły wyraz w ogłoszeniu 2017 r. Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju. (fragment Wstępu)

Polityka obronna i bezpieczeństwa narodowego Nowej Zelandii w XXI wieku: pomiędzy pragmatyzmem a minimalizmem

Marcin Lasoń

Polityka obronna i bezpieczeństwa narodowego Nowej Zelandii w XXI wieku. Pomiędzy pragmatyzmem a minimalizmem

„Autorskie studium problemu niedostrzeganego w polskich naukach społecznych i naukach o bezpieczeństwie. Oryginalne i przemyślane podejście metodologiczne w połączeniu z wyjątkowo starannie zestawioną bazą bibliograficzną i prezentowaną przez autora dojrzałością badawczą doprowadziło do powstania bardzo wartościowej publikacji. (…) Doktor habilitowany Marcin Lasoń uniknął pułapki łatwego zgłębienia się w warstwę deskryptywną kosztem wymiaru analitycznoprognostycznego całej pracy. Za cenne uznać należy pogłębioną analizę szczególnej nowozelandzkiej ekwilibrystyki politycznej sprowadzającej się do poszukiwania sposobu znalezienia politycznego balansu między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową”.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Krzysztofa Kubiaka

 

„Za bardzo istotną uznać można konkluzję Autora, że korzenie nowozelandzkiego podejścia do życia i polityki znajdują się zarówno w Europie, jak i na obszarze Pacyfiku, a to pochodzenie ukształtowało z kolei nowozelandzki charakter, którego emanacją jest funkcjonujący system polityczny, gospodarczy i społeczny. W tym również tkwi źródło budowy nowej polityki – bezpieczeństwa narodowego, która została uznana za potrzebną ze względu na zmieniające się międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa i tym samym położenie Nowej Zelandii, do której zmieniający się świat oraz jego problemy zaczęły się przybliżać”.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Andrzeja Makowskiego

 

Pomiędzy happeningiem a zmianą. Znaczenie komunikacji sieciowej w protestach społeczno-politycznych

Grażyna Piechota
Pomiędzy happeningiem a zmianą. Znaczenie komunikacji sieciowej w protestach społeczno-politycznych
ISBN 978-83-66007-17-8
Dr Grażyna Piechota – prawniczka, socjolożka, adiunkt w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki społeczeństwa obywatelskiego oraz komunikowania politycznego i międzykulturowego. Prowadziła wykłady i kierowała międzynarodowymi projektami naukowymi we współpracy z uczelniami w Czechach, w Niemczech, na Ukrainie i na Tajwanie. Stypendystka Center for Chinese Studies w Tajpej na Tajwanie w 2017 roku.
 
Z recenzji wydawniczej:
„Książka stanowi istotny wkład w obszar badań nad użytkowaniem i oddziaływaniem  mediów społecznościowych na przemiany zachodzące w procesach politycznych i komunikacyjnych, w szczególności nad rolą komunikacji sieciowej dla przebiegu i skutków protestów społeczno-politycznych. Publikacja jest wartościowa poznawczo, podejmuje temat aktualny i ważny.”
dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ.
 
Z recenzji wydawniczej:
„Monografia dotyczy zagadnień ze wszech miar ważnych tak w płaszczyźnie teoretycznej jak i w płaszczyźnie praktyki społecznej i politycznej. Autorka skoncentrowała się na analizie procesów społecznych i politycznych oraz ich form instytucjonalnych w kontekście komunikacji społecznej. Obszar badawczy wyznaczony tytułem monografii należy uznać za istotny dla nauk społecznych, w tym przede wszystkim dla komunikowania społecznego i politologii.”
prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

 

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Piotr Sołhaj
Prawne podstawy bezpieczeństwa
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 15
ISBN 978-83-66007-19-2

Wybrane zagadnienia z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz odpowiedzialności karnej żołnierzy

Piotr Sołhaj
Wybrane zagadnienia z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz odpowiedzialności karnej żołnierzy
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 16
ISBN 978-83-66007-20-8

Szkoła stymulująca czy hamująca rozwój osobowości uczniów?

Jolanta Pułka, Ewa Wysocka
Szkoła stymulująca czy hamująca rozwój osobowości uczniów? Zmiana nastawień życiowych w toku edukacji szkolnej
ISBN 978-83-66007-16-1
Badanie, którego rezultaty zawiera monografia, zostało starannie zaprojektowane i przeprowadzone, ma ono walor reprezentatywności (zostało zrealizowane na próbie ogólnopolskiej), użyte do gromadzenia danych empirycznych narzędzia badawcze charakteryzują się wymaganą rzetelnością i trafnością, a uzyskane w badaniu dane stały się podstawą do sporządzenia diagnozy dającej „rozpoznanie i opis społecznego znaczenia środowiska szkolnego, a w szczególności jego znaczenia dla kształtowania nastawień życiowych: intrapersonalnych, interpersonalnych, wobec świata i własnego życia” (…) z rozprawy wyłania się niepokojący obraz tzw. miękkich rezultatów procesu wychowania, ważnych dla osiągania statusu 
dojrzałej osobowości.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Romana Lepperta

 

Przejście praw autorskich do domeny publicznej. Studium przypadku utworu „Mein kampf” autorstwa Adolfa Hitlera

Kamila Pałasz

Przejście praw autorskich do domeny publicznej. Studium przypadku utworu „Mein kampf” autorstwa Adolfa Hitlera

ISBN 978-83-66007-12-3

Spis treści

Słowo wstępne
Od 2008 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego organizowany jest Konkurs Na Najlepszą Pracę Dyplomową. Każdego roku członkowie Jury stają przed trudną decyzją dokonania wyboru pracy, która powinna wyróżniać się na tle innych nominowanych wyjątkowymi walorami, takimi jak m.in. oryginalność ujęcia, innowacyjny charakter, doskonały warsztat metodologiczny i naukowy. 
Praca magisterska mgr Kamilii Pałasz, absolwentki Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, pt. Przejście praw autorskich do domeny publicznej. Studium przypadku utworu „Mein Kampf” autorstwa Adolfa Hitlera, napisana pod opieką naukową prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załuckiego, spełnia z naddatkiem wszystkie te wymogi. 
Dodatkowym atutem pracy jest dobór tematu, niezwykle trudny ze względu na kontrowersje związane z przejściem takiego dzieła jak Mein Kampf do domeny publicznej oraz z uwagi na wynikające z tego niebezpieczeństwa takie chociażby jak propagowanie zawartych w nim treści. 
Autorka doskonale poradziła sobie z tym trudnym zadaniem. Wykorzystała obcojęzyczną literaturę przedmiotu oraz międzynarodowe regulacje prawne. Warto także podkreślić, że jest to pierwsza w polskiej literaturze praca dotycząca tego zagadnienia. 
Prof. dr hab. Barbara Stoczewska - Pełnomocnik Rektora ds. studenckich 
 

Analiza ryzyka wystąpienia zjawiska stresu i wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Policji

Monika Ostrowska, Rafał Woźniak
Analiza ryzyka wystąpienia zjawiska stresu i wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Policji
ISBN 978-83-66007-21-5
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 17
Problematyka stresu i wypalenia zawodowego stanowi we współczesnych czasach wyodrębnioną dziedzinę badań na gruncie psychologii. Zagadnienia te doczekały się licznych modeli teoretycznych, wyjaśniających etiologię, dynamikę i mechanizmy wypalenia, a także umożliwiających planowanie działań na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku (fragment Wstępu)

Zawód żołnierza gwarancją stabilnego rozwoju społecznego dla młodego pokolenia

Sławomir M. Mazur, Maja Czmielewska, Anna Siudak
Zawód żołnierza gwarancją stabilnego rozwoju społecznego dla młodego pokolenia
ISBN 978-83-66007-23-9
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 18
W dzisiejszych czasach termin bezpieczeństwo jest chyba najczęściej używanym słowem wśród polityków, dyplomatów, przywódców państw, przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa, a przede wszystkim zwykłych obywateli tego świata. Obawa o bezpieczeństwo życia codziennego i bezpieczny rozwój obywateli oraz społeczności międzynarodowej stała się jednym z najbardziej widocznych zachowań ludzkich. (fragment Wstępu)

Rozwój zrównoważony turystyki. Problemy przyrodnicze, społeczne i gospodarcze na przykładzie Polski

Izabela Kapera
Rozwój zrównoważony turystyki. Problemy przyrodnicze, społeczne i gospodarcze na przykładzie Polski
ISBN 978-83-66007-28-4
 
Recenzowana monografia jest swoistym kompendium współczesnej wiedzy dotyczącej rozwoju zrównoważonego turystyki na przykładzie Polski. Szczególną uwagę autorka poświęciła problemom przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. Zauważyć można znaczącą wartość uzyskanych wyników badań własnych, co stwarza potrzebę ich kontynuowania nie tylko do celów poznawczych literaturowych, ale także aplikacyjnych i dydaktycznych. Ze względu na interesujące i wyczerpujące rozważania autorki monografii zarówno część rozważań na temat zrównoważonego rozwoju turystyki w Polsce, jak i uzyskane wyniki z autorskiej metody badań sprawiają, że ta wartościowa publikacja zasługuje na jej wydanie.
Prof. dr hab. Stanisław Szumpich
 
Monografia dr Izabeli Kapery stanowi obszerne opracowanie podejmujące ambitny zamysł przeniesienia rozbudowanej teorii rozwoju zrównoważonego w turystyce na pole praktyki. Należy podkreślić, że autorka nie staje wobec nowego dla siebie zagadnienia, na co wskazuje jej dorobek, z którego tylko kilka pozycji zdecydowała się przedstawić, jako źródła w omawianej pracy. (…) Autorka poddała krytycznej analizie prezentowane w bogatym piśmiennictwie wskaźniki turystyki zrównoważonej, a w części praktycznej monografii zaproponowała ich autorski zestaw, które następnie porównała z danymi zaczerpniętymi z GUS oraz własnymi badaniami ankietowymi. Wskaźniki obejmowały trzy obszary zrównoważonej turystyki: obszar środowiskowy, obszar społeczny i obszar ekonomiczny.
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Spadochroniarstwo i ryzyka związane z wykonywaniem skoków spadochronowych wojskowych i cywilnych

Sławomir M. Mazur, Alina Kozdra-Kaczanowska, Monika Pala
Spadochroniarstwo i ryzyka związane z wykonywaniem skoków spadochronowych wojskowych i cywilnych
ISBN 978-83-66007-22-2
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 19
We współczesnym świecie, gdzie zagrożenia mają zasięg globalny i rozwijają się bardzo szybko, zaistniała potrzeba rozwoju szybkich i mobilnych jednostek wojskowych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są współczesne wojska aeromobilne – wojska o dalekim zasięgu, szybkiej możliwości przemieszczania, wszechstronnie wyszkolone i prawie samowystarczalne. (fragment Wstępu)

Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury

Marta Woźniak-Zapór, Kinga Sorkowska-Cieślak 

Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury 

ISBN 978-83-66007-15-4

Spis treści 

Z przytoczonych w niniejszym opracowaniu badań wynika, że osoby korzystające z Internetu nie są cierpliwe i tolerancyjne wobec jakichkolwiek niedoskonałości, czy błędów występujących na stronach internetowych. Taką niedoskonałością, czy nawet błędem projektantów stron może być np. zbyt wolno ładująca się strona, jak również nieczytelna z uwagi na natłok znajdujących się na niej informacji. Nie jest tajemnica, że ludzie nie lubią czekać, zwłaszcza w obecnym czasie, gdzie każdy przyzwyczajony jest do natychmiastowego wykonywania wielu operacji. Wolno otwierająca się strona internetowa jest w tym przypadku mocno irytująca, a co za tym idzie – nie będzie ponownie odwiedzona przez zniecierpliwionego użytkownika. Użytkownicy witryn nie lubią także zbyt długo uczyć się obsługi czegokolwiek. Tym bardziej nie poświęcą zbyt dużej uwagi na nauczenie się wykonywania operacji w obrębie danej witryny. Jeżeli coś nie jest intuicyjne, to skazane jest na niepowodzenie. Użytkownik również w takim przypadku nie odwiedzi ponownie takiej witryny. O dobrze zaprojektowanej stronie można mówić wtedy, gdy użytkownik będzie wiedział co i jak ma zrobić, aby osiągnąć swój cel od razu lub najpóźniej w kilka sekund po wyświetleniu się jej zawartości. (Fragment Wstępu)

Architektura proekologiczna. Rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze

Katarzyna Banasik-Petri

Architektura proekologiczna 
Rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze 
ISBN 978-83-65208-97-2
Tytuł książki bardzo dobrze odzwierciedla treści w niej przekazane. Dotyczą one kształtowania budynków w sposób prowadzący do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery i ziemi, lepiej niż przeciętnie chroniący środowisko. (…) Stąd zwrócenie uwagi na  charakter, formę i wartości artystyczne tej architektury jest tematem godnym przeanalizowania, uzasadniania i rozwijania, bardzo aktualnym we współczesnych czasach gwałtownego rozwoju i dogęszczania miast świata.
Z recenzji wydawniczej 
prof. dr hab. inż. arch. Krystyny Guranowskiej-Gruszeckiej
 
Monografia jest opracowaniem o wysokiej wartości poznawczej, aplikacyjnej i dydaktycznej. Będzie niewątpliwie ważną i oczekiwaną na polskim rynku 
wydawniczym publikacją z zakresu problematyki 
proekologicznej, tak obecnie aktualnej i potrzebnej  nie tylko architektom, ale i wszystkim licznym specjalistom współpracującym przy  tworzeniu współczesnej, nowatorskiej architektury.
Z recenzji wydawniczej 
dr hab. inż. arch. Hanny Grabowskiej-Pałeckiej

 

Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ

Piotr Uhma

Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ
ISBN 978-83-65208-80-4
Opracowanie wpisuje się w jeden z aktualnych, ważkich nurtów dyskusji (…) na temat źródeł prawa międzynarodowego publicznego. Próba odpowiedzi na pytanie, jaki charakter ma Karta Narodów Zjednoczonych oraz poszukiwanie granic kompetencji Rady Bezpieczeństwa jako kwestie istotne  są przedmiotem  zainteresowania zarówno doktryny, jak i praktyki.
Prima facie wydawać by się mogło, że na temat Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym w polskiej literaturze przedmiotu, napisano już dosłownie wszystko oraz że dokonano wszelkich możliwych analiz, zwłaszcza międzynarodowoprawnych. Pogląd ten jednak, jeśli chodzi o współczesną prawotwórczą aktywność tego organu, na tle rodzimej literatury jest nie do obronienia. Opracowanie autorstwa dr P. Uhmy wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie,  uzupełniając je i wzbogacając.
Monografia stanowi interesujący wkład w doktrynę prawa międzynarodowego publicznego oraz może dobrze służyć innym badaczom jako inspiracja do dalszej pracy naukowej.
z recenzji dr hab. Brygidy Kuźniak,
kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Ulice, centra, peryferie

Ulice, centra, peryferie
Redakcja: Stanisław Hryń, Dariusz Juruś
ISBN 978-83-66007-10-9
Omówione w tomie artykuły tworzą zbiór niejednolity, gdyż różny jest ciężar gatunkowy zaprezentowanych opracowań, podejście do zagadnień i wyznaczony cel. 
Różny jest też rodowód poszczególnych autorów, ich wykształcenie i uprawiana profesja. 
W tej właśnie różnorodności postaw tkwi wartość tego typu konferencji i towarzyszących im materiałów.
Prof. dr hab. Jacek Cupryś

Wybrane zagadnienia zarządzania rozwojem organizacji

Wybrane zagadnienia zarządzania rozwojem organizacji
Pod redakcją Dariusza Fatuły
ISBN 978-83-66007-08-6
Zarządzanie organizacjami, niezależnie czy są to komercyjne przedsiębiorstwa, instytucje publiczne czy organizacje non-profit, wiąże się obecnie z ciągłym wprowadzaniem zmian. W literaturze i praktyce utrwaliło się pojęcie zarządzania zmianą, które jest istotnym elementem zarządzania rozwojem. Nawet te organizacje, które nie planują rozszerzenia działalności, muszą dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Uwarunkowań zmian związanych z rozwojem organizacji jest bardzo dużo, niektóre z nich przeanalizowane zostały w niniejszej publikacji. (fragment Wprowadzenia)

W poszukiwaniu prawdy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu

W poszukiwaniu prawdy.
Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu
 
Redakcja: 
Hieronim E. Kubiak, Marek J. Lubelski
 
 
ISBN 978-83-66007-07-9

W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości

W poszukiwaniu prawdy.
Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości
 
Redakcja: 
Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul,
Marek J. Lubelski, Ewa Plebanek, Adam Strzelec
 
Prace dedykowane profesorowi Janowi Widackiemu
 
 
ISBN 978-83-66007-06-2

Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku

Erhard Cziomer
Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku
Herausforderungen neuer internationaler Rolle Deutschlands im Zeitalter der Globalisierung sowie der wirtschaftlichen und finanz-politischen Krisen nach 2007
The Challenges of Germany’s New International Role in the Era of Globalization, Economic, Financial and Political Crises Since 2007 
ISBN 978-83-66007-05-5
 
Erhard Cziomer – profesor zw., kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM, od 2005). Pracował w Uniwersytecie Ekonomicznym (1969–1983) i Uniwersytecie Jagiellońskim (1983–2005) w Krakowie. Był wielokrotnym stypendystą i profesorem wizytującym na uniwersytetach niemieckich (Bonn i Jena). Kierował zespołami naukowo-badawczymi; wypromował dwudziestu doktorów (UJ i KAAFM). Za osiągnięcia naukowe otrzymał liczne nagrody i odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011). Autor lub współautor kilkuset prac naukowych, m.in.: Historia Niemiec 1945–1991. Zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału do jedności (Kraków 1992); Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych (współautor L.W. Zyblikiewicz, podręcznik ogólnopolski, PWN, Warszawa 2000 i 2005); Polityka zagraniczna Niemiec, Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej (Warszawa 2005); Historia Niemiec współczesnych 1945–2005 (Warszawa 2006); Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku (redaktor naukowy i współautor, Kraków 2008); Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku (Warszawa–Kraków 2010); Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku (Kraków 2013); Współczesne stosunki międzynarodowe – podręcznik (t. 1–3, red. naukowy i współautor, Kraków 2014–2015); „Krakowskie Studia Międzynarodowe” (red. naukowy i współautor tomów o tematyce europejskiej, 2006–2017).
 
O książce 
Najnowsza monografia podejmuje złożony problem poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w skali europejskiej i globalnej w XXI w. Zjednoczone Niemcy jako mocarstwo ekonomiczne w centrum Europy o powiązaniach globalnych musiały przejąć nową rolę i większą odpowiedzialność międzynarodową również z racji rosnących oczekiwań społeczności międzynarodowej. Cezura czasowa monografii obejmuje trzy kadencje kadencje kanclerz Angeli Merkel (2005–2017) i przedstawia uwarunkowania i założenia strategii nowej aktywności międzynarodowej Niemiec, ich udział w rozwiązywaniu najważniejszych kryzysów gospodarczych i politycznych w Europie, znaczenie globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy transatlantyckiej dla Niemiec oraz roli współpracy polsko-niemieckiej w UE. Syntetycznie omówiono implikacje wewnętrzne tworzenia nowego rządu federalnego po wyborach do Bundestagu z 24 września 2017 r. Monografię wzbogacają bibliografia cytowana, tabele, schematy i wykresy.
 

Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”

Monika Ostrowska, Zofia Mazur
Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Monografia
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ” t. 12
Kraków 2017
ISBN 978-83-66007-00-0
 
Recenzowana praca poświęcona jest istotnym zjawiskom stresu i wypalenia zawodowego, interesującym zarówno z poznawczego(badawczego), jak i społecznego punktu widzenia. Spełnia oczekiwania czytelników pragnących wzbogacić swą wiedzę dotyczącą zjawisk mających wpływ na działania i zachowania ludzi w warunkach pracy, a także w sytuacjach „normalnych” i ekstremalnych. Rozważania teoretyczne zyskały interesującą konkretyzację i egzemplifikację wyrażona w tytule publikacji (...).
Stwierdzam, że recenzowana publikacja spełnia warunki racjonalności metodologicznej i pożądanej wartości poznawczej, przeto ze wszech miar zasługuje na pozytywną ocenę. Praca łączy cechy kompetentnego raportu z badań oraz cechy dobrego podręcznika. Problematyka podjęta przez Autorki jest aktualna i wielce atrakcyjna dla Czytelników(w szczególności studentów kierunków społecznych). Z satysfakcją rekomenduję pracę do publikacji we właściwym wydawnictwie. 
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki w Warszawie
(fragment recenzji wydawniczej)
 
Przedstawioną do recenzji monografię (...) uważam za bardzo wartościową, interdyscyplinarną pozycje i wnoszę dopuszczenie jej do druku (...), gdyż zasługuje na szersze rozpowszechnienie. Recenzowaną monografię rekomenduję do wydania w formie pozycji zwartej.  
dr Julia Łosiak-Pilch
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie
(fragment recenzji wydawniczej)

 

Migracja i uchodźstwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku

Migracja i uchodźstwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku
 
Monografia zbiorowa 
pod redakcją Beaty Molo
 
ISBN 978-83-65208-79-8
 

Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa. Problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne

Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa. Problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne
 
Redakcja: Jan Widacki
 
Autorzy: Jacek Antos, Karolina Dukała, Marcin Gołaszewski, Aleksandra Kuhny, 
Paweł Miazga, Zbigniew Mikrut, Romuald Polczyk, Anna Szuba-Boroń, 
Marcin Tarabuła, Jan Widacki, Michał Widacki
 
ISBN 978-83-65208-91-0
 
Barbara Stec
O świetle we wnętrzu. Relacja między światłem słonecznym a architekturą w aspekcie atmosfery architektury
Monografia
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-99-6 (książka) 
ISBN 978-83-66007-01-7 (płyta CD)
 
Barbara Stec zajmuje się problematyką, która od zarania stanowi istotne pole działania architektury, mianowicie rolą światła naturalnego we wnętrzu architektonicznym. Dzisiaj (...) zapominamy, że natura od początku dostarcza nam repertuar efektów, wśród których nie najmniejszą rolę odgrywa stała, niekontrolowalna zmienność (wynikająca z pór roku, pór dnia, klimatu, pogody)  oświetlenia światłem naturalnym (słonecznym).
To ta niekontrolowalna zmienność istotnie wpływa na odczucia odbiorcy, na jego samopoczucie, a w długim okresie na dobrostan psychiczny i somatyczny. Autorka skupia uwagę na tym percepcyjnym fenomenie, który nazywa atmosferą architektury, i dąży w pracy do stworzenie wielokryterialnej systematyki relacji światła naturalnego z architekturą wnętrza i jej atmosferą. 
Prof. dr hab. inż. arch. J.-Krzysztof Lenartowicz
 
W monografii została przedstawiona oryginalna systematyka operowania światłem słonecznym we wnętrzu oraz wpływ reżyserowanego przez architekta operowania światłem na uzyskanie specyficznej atmosfery.
Bardzo cenne badawczo jest ukazanie relacji wzajemności: eksponowanie architektury poprzez światło i eksponowanie światła poprzez ukształtowanie formy budynku jako specyficznego instrumentarium architektonicznego do jego przesiewania, filtrowania, refrakcji, wykrawania, etc. Są to niezmiernie oryginalne wątki badawcze (…) jest to pierwsza pozycja, w której podjęta została próba znalezienia wskazówek formalnych i kompozycyjnych ułatwiających wykreowanie wnętrza o specyficznych warunkach świetlnych i specyficznej atmosferze. Stanowi to wielką wartość monografii. 
Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń Analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym

Renata Pawlik
Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń. Analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym
Contraventionalisation in Polish Criminal Law and Law of Misdemeanours. Theoretical and Dogmatic Analysis Against the Background of Comparative Law
Kraków 2016
ISBN 978-83-65208-39-2

 

Grywalizacja – wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi

Monika Złotek
Grywalizacja – wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi
Autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z „psychologii reklamy i zachowań konsumenckich”
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-89-7
 
Praca magisterska Moniki Złotek pt. Grywalizacja – wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi. Autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z „Psychologii reklamy i zachowań konsumenckich” została wyróżniona główną nagrodą w organizowanym już od 2008 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego konkursie na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2015/2016. 
Napisana pod opieką naukową dr Anny Czerniak praca spełnia wszystkie określone regulaminem wymogi, takie jak między innymi wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy, innowacyjny charakter oraz oryginalności ujęcia. O przyznaniu pracy mgr Moniki Złotek głównej nagrody zadecydowało także to, że dotyczy stosunkowo nowego zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym, pokazując ciekawe, także pozakliniczne zastosowanie psychologii. 
Autorka podejmując ten niezwykle interesujący temat wykazała się ambicją poznawczą oraz dowiodła samodzielności i odwagi w formułowaniu ocen i wniosków badawczych. 
Prof. dr hab. Barbara Stoczewska
Pełnomocnik Rektora ds. studenckich

Włodzimierza Gruszczyńskiego kreacje, projekcje, utopie…

Wojciech Kosiński, Tomasz Węcławowicz
Włodzimierza Gruszczyńskiego kreacje, projekcje, utopie…
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-84-2 (książka)
ISBN 978-83-65208-90-3 (płyta CD)
Wojciech Kosiński, architekt i taternik – autor przejścia tzw. Rysą Kosińskiego w masywie Mnicha nad Morskim Okiem – uczeń i wieloletni asystent prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego w Katedrze Projektowania Architektury w Regionie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W działalności twórczej i dydaktycznej realizował i kontynuował pryncypia ideowe i plastyczne pod kierunkiem swego Mistrza, a po Jego śmierci w 1973 r. – pod kierunkiem prof. prof. Stefana Żychonia, Witolda Cęckiewicza i Janusza Bogdanowskiego. Profesor zwyczajny w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK, a od 2016 – na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładał także w czasie licznych pobytów stypendialnych i studialnych, przede wszystkim w Münster, w trakcie Internationale Bauausstellung w Berlinie, w wielu państwach Europy, Afryki, obu Ameryk; ostatnio gościnnie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projektował dla biur architektonicznych w Trondheim, prowadził warsztaty projektowe w ramach European Architecture Students’ Assembly w Aarhus, Turynie, Helsinkach, Marsylii, Paryżu i Rotterdamie. Autor wielu realizacji architektonicznych: mieszkaniowych, sakralnych, handlowych i turystycznych. Laureat licznych nagród w prestiżowych konkursach Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków. Członek Komitetu Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk; redaktor naczelny „Teki Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Krakowie”.
 
Tomasz Węcławowicz, architekt i historyk sztuki – mediewista, zajmuje się historią architektury i sztuk plastycznych. W interpretacjach wykorzystuje metody z pogranicza historii sztuki i antropologii kulturowej; kilka publikacji poświęcił twórczości Włodzimierza Gruszczyńskiego, którego był studentem. Profesor zwyczajny w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i stały współpracownik Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładał w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a gościnnie w Uniwersytecie Karola i w Architectural Institute w Pradze. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Biennale Architektury w Krakowie. Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, Sekcji Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, a także prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jest kierownikiem Sekcji Sztuki Sakralnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego i wieloletnim rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP ds. opieki nad zabytkami.

Efektywność działań polskich organizacji pozarządowych w dobie nowych mediów

Marta du Vall
Efektywność działań polskich organizacji pozarządowych w dobie nowych mediów 
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-82-8
 

Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa III

Joanna Aksman, Jolanta Gabzdyl 
Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa III
Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka – Sztuka – Edukacja
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-85-9 (książka)
ISBN 978-83-65208-86-6 (płyta CD)
ISBN 978-83-65208-87-3 (zestaw)
Z recenzji
“Publikacja pt. „Innowacyjny Model Wczesnoszkolnej Edukacji Plastycznej Klasa III” jest nowator-skim spojrzeniem na współczesną edukację wczesnoszkolną. W podręczniku znakomicie połączono wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zdolności i uzdolnień artystycznych. Proponowane scenariusze warsztatów koncentrują się nie tylko na rozwijaniu zdolności artystycznych ale szeroko pojętych umiejętności życiowych, które niewątpliwie mogą pomóc uczniom w adaptacji do kolejnego ważnego etapu edukacji rozpoczynającego się w klasie IV. W zamyśle Autorek podręcznik jest przeznaczony do pracy z dziećmi w klasie III oraz studentów, ale z pewnością posłuży również w określeniu celów działań dydaktycznych na każdym szczeblu edukacji. Może być również inspiracją dla praktyków z zakresu arteterapii i psychopedagogiki twórczości oraz pedagogów, wychowawców i rodziców którzy mogą wykorzystywać sztukę do kształtowania postaw społecznych i wszechstronnego rozwoju uczniów.”
dr Małgorzata Kuśpit, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Zakład Psychologii Ogólnej (specjalizuje się w problematyce z zakresu pedagogiki i psychologii twórczości, zdolności 
i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz arteterapii w kontekstach teoretycznym i praktycznym)
 
“Model Nauka-Sztuka-Edukacja” przywraca nauczaniu artystycznemu rangę i prestiż, pokazuje że może być dla uczniów najlepszą drogą do poznania samego siebie. Śledzę publikacje na temat plastyki jako przedmiotu szkolnego od lat i opracowanie, które mam zaszczyt recenzować zostało opracowane jako spójne i doskonałe narzędzie dla nauczyciela i to nawet dla takiego, który ze sztukami wizualnymi nie miał za wiele do czynienia. Konspekty dają krok po kroku przepis na dobrą, twórczą lekcję [...]. Jako nauczyciele stosujemy element lub pełną ocenę opisową, motywujemy ucznia, ale rzadko stosujemy „afirmację”, którą obiecałam sobie solennie stosować od tej pory pod koniec każdej pracy, tak z dziećmi jak i podczas warsztatów dla dorosłych. To doskonały element budujący poczucie własnej wartości i wzbogacający emocjonalnie niezależnie od wieku.” 
mgr Iga Borowiecka-Grzywacz (nauczycielka sztuki dzieci, młodzieży i dorosłych, instruktorka, artystka, właścicielka 
Pracowni Działań Twórczych kARTka, pomysłodawczyni i kuratorka wystaw pedagogów-plastyków BelferArt, uczestniczka wystaw i projektów artystycznych)
 

Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2000–2015

Anna Bałamut 
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2000–2015
ISBN 978-83-65208-88-0
Książka stanowi bez wątpienia ciekawe i co może ważniejsze, aktualne uzupełnienie literatury przedmiotu dla pracowników naukowych,  ekspertów i osób zawodowo związanych z problematyką bezpieczeństwa. Konkludując, książkę uważam za wartościową i erudycyjną. Moje uznanie budzi fakt, iż Autorka mimo braku czasowego dystansu pozwalającego na spokojną, naukową analizę zagadnienia, nie tylko podjęła wyzwanie, ale co pragnę podkreślić, sprostała trudnościom wynikającym z aktualności tematu. 
prof. dr hab. Ryszard Czarny (fragment recenzji)

Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego

Bogumił Stęplewski
Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego. Podręcznik
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ” t. 8
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-32-3
 

Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa

Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa
Redakcja: Sławomir M. Mazur, Monika Ostrowska
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ” t. 11
Kraków 2016
ISBN 978-83-65208-71-2
Podejmując się recenzji przedłożonej monografii warto wspomnieć, że nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukową zajmuje się wszelkimi aspektami tego, co rozumiane być może i powinno pod terminem „obronność”. W sposób oczywisty zatem obszarem zainteresowania tych nauk są nie tylko siły zbrojne ale także wszelkie czynniki które w szeroko rozumianym kontekście stwarzają warunki dla działania czynnika militarnego. Oznacza to między innymi udział w wiarygodnych sojuszach międzynarodowych, odpowiednio skonstruowane i przestrzegane strategie bezpieczeństwa i obronności, właściwe kierowanie obrona państwa (w aspekcie prawnym i organizacyjnym), dobrą organizacje dowodzenia czy wreszcie potencjał gospodarczy zapewniający nowoczesne wyposażenie i sprzęt wojskowy dla sił zbrojnych. Dopiero takie, holistyczne ujęcie daje szanse na rzetelną, naukową ocenę tego co popularnie rozumiane jest jako obronność państwa. 
Akcentując powyższą tezę, pozytywnie ocenić należy trud podjęty przez autorów, zmierzający do przybliżenia czytelnikowi istoty współczesnych zagrożeń, aspektów politycznych, organizacyjnych i technicznych współczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego postrzeganego przez pryzmat zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z roku 2014. W kontekście merytorycznym, istotne treści recenzowanej monografii zawarte zostały w szeregu rozdziałów – artykułów, obejmujących różnorodną problematykę […].
[…] W konsekwencji potencjalny czytelnik otrzymuje interesującą publikację zaadresowaną do całkiem sporego kręgu odbiorców, mających z różnych przyczyn styczność z rozpatrywaną w monografii problematyką.
prof. zw. dr hab. Jarosława Wołejszo (fragment recenzji wydawniczej)
Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem
pod redakcją Dariusza Fatuły
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-93-4
Zrównoważony rozwój w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu kojarzy się najczęściej z rozwojem uwzględniającym dbałość o pracowników, środowisko lokalnych społeczności, zasoby naturalne. Rzadziej w tym kontekście bierze się pod uwagę innowacyjność, która może mieć różne aspekty. 
Innowacja, pochodząca od łacińskiego terminu oznaczającego odnowienie, w sferze ekonomicznej może mieć charakter stworzenia nowego produktu, ulepszeń w dotychczasowych produktach, wprowadzenia nowych technologii, wykorzystania nowych surowców, usprawnień organizacyjnych, marketingowych czy szerzej rynkowych. Idea zrównoważonego rozwoju swymi korzeniami sięga obaw T.R. Malthusa, związanych z odmienną skalą przyrostu ludności i środków na utrzymanie. Oprócz zmniejszenia skali przyrostu naturalnego, głównie dzięki szeroko pojętej innowacyjności, katastrofa wieszczona przez Malthusa okazała się przesadzona lub co najmniej znacznie odsunięta w czasie. Wydaje się, że właśnie dzięki innowacyjności pozostawienie zasobów i szans rozwoju przyszłym pokoleniom nie stoi w sprzeczności z utrzymaniem bieżącego oraz rosnącego poziomu życia. Innowacyjność pozwala na lepsze zaspokojenie potrzeb indywidualnych i wspólnych, a dzięki efektywniejszemu wykorzystywaniu zasobów, nie uszczupla ich drastycznie.
(fragment Wstępu)

 

Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim

Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim 
Pod redakcją Jana Widackiego, Vitaliya Shapovalova, Igora Usikova
Применение полиграфа в бывшем восточном блоке
Под редакцией Яна Видацкого, Виталия Шаповалова, Игоря Усикова
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-92-7

Silne i słabe strony podsystemu obronnego systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Silne i słabe strony podsystemu obronnego systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Monografia
Janusz Kręcikij
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 13
Kraków 2017
ISBN 978-83-66007-03-1
Należy pamiętać, iż nauki o obronności stanowią współcześnie dyscyplinę naukową zajmującą się wszelkimi aspektami tego, co rozumiane być może pod terminem obronność, w tym także system obronny państwa, jako integralna część systemu bezpieczeństwa narodowego – w tym siły zbrojne oraz, mające niepodważalny wpływ na skuteczność działania tychże sił dowodzenia, rozumiane w systemowym, holistycznym ujęciu. Podkreślając powyższą tezę, pozytywnie ocenić należy wysiłek i trud podjęty przez autora, a zmierzający do przybliżenia potencjalnemu odbiorcy istoty problemów związanych z kierowaniem obrona państwa, szczególnie w czasie wojny oraz organizacji współczesnego dowodzenia, którego jakość i sprawność wydaje się być nie mniejsza niż najnowszej techniki bojowej. Konstatując, recenzowana monografia stanowi istotną pozycję naukową i powinna zainteresować wszystkich tych, którzy zawodowo bądź z zamiłowania zajmują się problematyką szeroko rozumianych nauk o obronności.
dr hab. Piotr Makowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (fragment recenzji)
 
Szczególnie dziś warto uparcie powtarzać, że mimo ogromnych zmian w środowisku bezpieczeństwa prawdziwym wydaje się pozostawać twierdzenie, iż obronność należy do jednego z najważniejszych  filarów bezpieczeństwa państwa. Potwierdzeniem takiej tezy wydaje się być choćby fakt wyniesienia obronności (obok bezpieczeństwa) jako dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk społecznych. Rezultaty dociekań naukowych autora, przedstawione w recenzowanej publikacji, koncentrują się na aspekcie organizacyjnym, a konkretnie na organizacji kierowania na strategio – politycznym poziomie oraz dowodzenia na poziomach strategicznym i operacyjnym – czyli decydujących o wynikach operacji. Obszar penetracji naukowej wydaje się tym bardziej ciekawszy (i ważny), że od 2014 r. byliśmy świadkami wdrażania istotnych i niekoniecznie pozytywnych zmian w wybranych fragmentach systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP, a kolejne zmiany w tym obszarze wydają się zbliżać szybkimi krokami. Stąd też uznanie dla autora, który podjął próbę uporządkowania w sposób naukowy, jaki ten obszar problemowy może mieć i ma na istotę kierowania obroną państwa i dowodzenia, ich sprawowanie oraz efektywność. Monografia powinna zostać przyjęta z zainteresowaniem przez wszystkich tych, którzy interesują się problematyką współczesnego bezpieczeństwa i obronności, w szczególności w aspekcie kierowania obronnością oraz teorii dowodzenia. 
prof. dr hab. Jan Posobiec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (fragment recenzji)

Istotność komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego

Marta Woźniak-Zapór
Istotność komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-98-9

Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną

Izabela Kapera
Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną
Role of local government in the management of tourist regions
Kraków 2017
ISBN 978-83-65208-54-5

Spis treści

Rozpoznanie możliwości oraz ograniczeń rozwoju turystyki jest sprawą istotną szczególnie na terenach gdzie funkcja turystyczna ma znaczenie wiodące. Turystyka rozwijając się w przestrzeni jednocześnie ją modyfikuje. Współczesny turysta coraz częściej zwraca uwagę na jakość otoczenia, w którym przebywa. W tym kontekście kwestie właściwego gospodarowania przestrzenią zyskują na znaczeniu. Gospodarowanie to działalność ludzka połączona z wyborem najlepszej dostępnej możliwości jej realizowania. Proces gospodarowania to nie tylko tworzenie określonych dóbr i usług, ale także właściwe ich użytkowanie. Stąd zadaniem samorządu terytorialnego jest kreowanie i racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami. (fragment Wstępu)

Kapiszewscy. Saga o losach polskiej inteligencji

 
 
I. Antenaci, II. Henryk i Maria – Marian Miszczuk 
 
III. Andrzej i Maria – Maria Kapiszewska
 
 
ISBN 978-83-65208-72-9
 

 

 

Niewiele jest w polskiej literaturze naukowej takich sag, jak ta przedstawiająca losy Henryka Kapiszewskiego i jego żony Marii z Zakrzewskich.

Najważniejszym atutem książki są same koleje życia jej głównych bohaterów. Nie są to osoby z pierwszych stron gazet, najczęściej opisywane przez historyków – ale przecież to tysiące takich właśnie jak Oni tak naprawdę tworzyli najważniejszą tkankę naszych narodowych dziejów.

W wolnej i suwerennej Polsce służbę dla własnego państwa łączyli ze największą dla obydwojga pasją – harcerstwem.

Za fascynującym ogromem materiału, także zdjęciowego, wykorzystanym w książce, kryje się benedyktyńska wręcz wytrwałość jej autora Mariana Miszczuka. Dzięki starannej kwerendzie dotarł on do wielu świadectw, których zachowania nawet trudno byłoby się spodziewać. Dzięki temu książka jest jedną z najciekawszych w naszej literaturze prac poświęconych harcerstwu.

Jak tysiące podobnych im osób, Kapiszewscy bastionem polskości uczynili swoje życie rodzinne. Nie doczekali wolnej Polski, ale ich syn Andrzej – jako uczony i dyplomata – zapisał piękną kartę w jej historii.

Mimo że dwóm pokoleniom Kapiszewskich przeszło działać w bardzo różniących się od siebie warunkach, to życiowe drogi Henryka i Marii oraz ich syna Andrzeja są niezwykle symetryczne: za swoje życiowe credo uważali służbę obywatelską na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.

Wysoko oceniłem dwie pierwsze części pracy poświęconej rodzinie Kapiszewskich i część trzecia − historia Andrzeja Kapiszewskiego − zasługuje jako dopełnienie dziejów jego rodziców Henryka i Marii na co najmniej równie wysokie noty. Dopiero tak skomponowana narracja staje się bowiem wielopokoleniową sagą rodzinną, pozwalającą dostrzec zaskakująco wiele elementów kontynuacji w zmieniającym się świecie. Lektura całości uświadamia czytelnikowi, jak bardzo formatujące znaczenie ma ludzkie zakorzenienie właśnie w tkance rodzinnej, w tu przekazywanych i internalizowanych wartościach i wzorcach zachowań.

Autorce części trzeciej udało się połączyć przymioty narracji wydawałoby się nawzajem się wykluczające, czyli zwięzłość i rzeczowość wywodu z dużą dozą emocji. A ponieważ sag rodzinnych bez emocji czytać się nie da, tekst zyskał na atrakcyjności, zwłaszcza dla czytelnika pamiętającego opisywane czasy.

Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Tomasza Nałęcza

 

Sportowcy z niepełnosprawnością. Aspekty psychologiczne i społeczne

redakcja naukowa: 
Iwona Sikorska, 
Krzysztof Gerc, 
Leszek Pawłowski
ISBN 978-83-65208-81-1
 
 

Monografia obejmuje rozdziały z doniesieniami empirycznymi (wynikami badań) i teoretyczne omówienia współczesnych koncepcji przyczyn marginalizacji i stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością oraz adaptacji do niepełnosprawności z uwzględnieniem sportu jako czynnika ochronnego i aktywizującego mechanizmy zmagania się z traumą pourazową u osób z dysfunkcją nabytą w toku życia. Praktyczny zakres poruszanej tematyki prezentują doniesienia psychologów sportu pracujących ze sportowcami niepełnosprawnymi oraz wywiady z czołowymi polskimi paraolimpijczykami. Czytelnik poznaje również opinię filozofa, nauczyciela i językoznawcy o miejscu sportowca z niepełnosprawnością w społeczeństwie. [ze Wstępu]

Walorem publikacji jest różnorodność zagadnień oraz form. Może to być przydatna lektura, zarówno dla badaczy, jak i osób, które na co dzień współpracują z osobami niepełnosprawnymi. Szczególną zaletą monografii jest to, że daje ona szansę na przybliżenie i rozpowszechnienie prawdziwego oblicza sportu osób niepełnosprawnych. [z recenzji naukowej dra hab. Jana Blecharza, prof. nadzw.]
 
 

Afryka Północna i Unia Europejska. Wyzwania współpracy po Arabskiej Wiośnie

Anna Diawoł-Sitko

Afryka Północna i Unia Europejska. Wyzwania współpracy po Arabskiej Wiośnie

ISBN 978-83-65208-77-4

Spis treści

 

Anna Diawoł-Sitko – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka politologii, studiów blisko- i dalekowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Instytutu Języka Arabskiego na Uniwersytecie w Damaszku. Uczestniczka seminariów i konferencji krajowych i międzynarodowych, autorka artykułów naukowych na temat polityki śródziemnomorskiej Unii Europejskiej oraz problemów rozwojowych państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, współautorka książki „Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu” (z Katarzyną Czajkowską). Od 2009 roku pracownik samorządowy, od 2014 roku związana z Krakowską Akademią jako wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Zainteresowania badawcze dr Anny Diawoł-Sitko koncentrują się wokół problematyki rozwoju gospodarczego państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz stosunków międzynarodowych w tym regionie. 

Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju

Tourism and Recreation: Contemporary Threats and Opportunities for Development
pod redakcją naukową
Izabeli Kapery i Małgorzaty Bajgier-Kowalskiej
ISBN 978-83-65208-78-1
 
 
Monografia dotyczy problematyki rozwoju współczesnej turystyki, przedstawionej zarówno z punktu widzenia naukowców zajmujących się tą tematyką, jak i praktyków związanych z branżą. Współczesny tak światowy, jak i lokalny rynek turystyki stoi przed szeregiem wyzwań. Zapewnienie bezpieczeństwa, zwłaszcza w turystyce międzynarodowej należy do najważniejszych zadań stojących przed władzami państw i organizatorami turystyki. Turystyka, będąc efektem aktywności człowieka, stawia również inne wyzwania, w tym związane z rozwojem zrównoważonym, co wymaga kształtowania odpowiednich wzorców już na poziomie lokalnym. 
 
Opracowanie przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców, zarówno dla tych zainteresowanych problematyką turystyki z perspektywy nauki, jak i pracujących w branży turystycznej. Powinna także zainteresować studentów kierunków związanych ze stosunkami międzynarodowymi i turystyką. Mamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do wzbogacenia wiedzy dotyczącej współczesnych zjawisk w turystyce, zwłaszcza osób poszukujących informacji do pogłębienia badań naukowych w tym zakresie.
 
 

Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów

Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów
Marta Majorek
 
ISBN 978-83-65208-65-1 (książka w oprawie miękkiej)
ISBN 978-83-65208-83-5 (książka w oprawie twardej)
 
 
Dr Marta Majorek, politolożka i medioznawczyni, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prowadzi badania nad nowymi technologiami i narzędziami w komunikacji społecznej i politycznej. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Stanford University, USA 2012), beneficjentka stypendiów w Finlandii i Słowenii; brała udział w kilku międzynarodowych zespołach badawczych. Prowadziła badania i wykłady we Francji, Finlandii, Portugalii, Włoszech, Słowenii i USA. Jest autorką 3 monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.
 
Autorka stara się odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących działalności i filozofii współczesnego ruchu anarchistycznego, opisać zasady, jakie wyznają jego członkowie, przeanalizować dążenia i metody działania. Teza pracy opiera się na założeniu, że rozziew między założeniami i praktyką pierwotnych ruchów anarchistycznych a współczesną działalnością grup radykalnych korzystających z nowych technologii ustrukturyzowanych w formy sieciowe jest jedynie pozorny (...).  [prof. dr hab. Stanisław Michalczyk]
 
Autorka podjęła reprezentatywne dla współczesnych nauk o polityce zagadnienie, a mianowicie stawia pytanie, jak grupy identyfikujące lub odwołujące się do ideologii anarchistycznej funkcjonują w warunkach społeczeństwa sieciowego (...). Wybór tematu uważam za trafny, zwłaszcza wobec coraz liczniejszych przykładów wykorzystywania sieci przez grupy ideologiczne funkcjonujące do tej pory na obrzeżach debaty politycznej i ideologicznej „głównego nurtu”. [dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW]
 

Historia badań poligraficznych

Historia badań poligraficznych
Jan Widacki
 
ISBN 978-83-65208-74-3
 
Opracowanie wypełnia istotną lukę w światowej literaturze naukowej poświęconej badaniom poligraficznym. […] Problematyka historii i rozwoju technik badań poligraficznych nie doczekała się dotąd pełnej monografii. Istniejące publikacje prezentują ją tylko fragmentarycznie lub bardzo ogólnie. Nie ukazują w odpowiedni sposób – w kontekście rozwoju badań naukowych – kwestii zmian stosowanych w praktyce standardów badań poligraficznych, jak również powstania i modyfikacji samej konstrukcji urządzenia. […]
 
Praca napisana jest pięknym językiem. Autor przedstawia nieraz skomplikowane eksperymenty i urządzenia w przejrzysty sposób. Niezależnie od umieszczonych w recenzowanej publikacji interesujących ilustracji, na podstawie samych opisów Czytelnik może łatwo wyobrazić sobie wygląd i sposób działania opisywanych aparatów. [dr hab. Marek Leśniak - fragment recenzji wydawniczej]
 

Populizm penalny

Populizm penalny
redakcja: Jan Widacki
 
ISBN 978-83-65208-73-6
 
 
Populizm penalny jest nie tylko pasjonującym, interdyscyplinarnym problemem badawczym, ale także zjawiskiem o wyraźnych implikacjach praktycznych, ze względu na jego silne oddziaływanie na procesy tworzenia i stosowania prawa karnego w wielu krajach (także w Polsce). Problematyka wpływu polityki na procesy prawotwórcze w zakresie prawa karnego chętnie podejmowana była w minionych latach na konferencjach naukowych oraz w piśmiennictwie z zakresu nauk penalnych i społecznych. W dalszym ciągu jednak niewiele jest bardziej pogłębionych opracowań na ten temat, dostarczających wartościowych rozważań teoretycznych (zwłaszcza tych operacjonalnych) lub empirycznych. [Z recenzji wydawniczej]
 
Problemem jest nie to, że politycy wsłuchują się w „głos ludu”. Problem w tym, że równocześnie nie słuchają ekspertów, lekceważą dorobek nauki i doświadczenia praktyki. Dla przypodobania się opinii publicznej, w warunkach paniki moralnej, którą niekiedy cynicznie wykorzystują dla swych doraźnych celów, uchwalają złe prawo, obiektywnie działając na szkodę tych, których głosu rzekomo chcą słuchać. 
 
...za zjawisko populizmu penalnego odpowiedzialni są politycy. Ale grunt dla ich działań przygotowują nieodpowiedzialne media. To głównie one wywołują panikę moralną – lub co najmniej mają udział w jej wywołaniu. Media powinny nie tylko nagłaśniać, ale także wyjaśniać zdarzenia i zjawiska żywo interesujące opinię publiczną. Nagłaśniają chętnie, natomiast wyjaśniać nie chcą lub nie potrafią. 
 

Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

Redakcja naukowa: Erhard Cziomer
 
ISBN 978-83-65208-76-7
 

Interwencja kryzysowa konteksty indywidualne i społeczne

Redakcja naukowa:
Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz
ISBN 978-83-65208-64-4
Spis treści
 
„Przedstawiony mi do recenzji tom stanowi milowy krok w rozwoju dziedziny określanej mianem interwencji kryzysowej, zarówno w warstwie jej teoretycznego ujmowania jak i praktycznych rozwiązań wynikających z przyjętych założeń (…). Omawiana tu książka mimo tego, że ma charakter pracy zbiorowej i jest dziełem wielu Autorów, stanowi zwartą merytorycznie całość. Obszerny wstęp (…) pozwala czytelnikowi dostrzec spójność teoretycznego podejścia do omawianych w nim zjawisk i doskonale pomaga w odczytaniu przesłania jakie płynie z zawartych w nim opracowań (…) zarysowany zostaje w sposób nowatorski ideologiczny obszar interwencji kryzysowej i zaangażowania na rzecz przemian społecznych, koniecznych do wprowadzenia wymagających szerokiej perspektywy i współpracy interdyscyplinarnej zespołów (…)”. [Fragment recenzji dr hab. Katarzyny Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS]
 
„Kryzys emocjonalny (psychologiczny) bywa różnie definiowany i charakteryzowany – w bogatym piśmiennictwie przedmiotu wyłaniają się odrębne modele kryzysu wymagające innego podejścia pomocowego, nazywanego wspólnym terminem interwencji kryzysowej (…) obejmującego tzw. podstawową interwencję indywidualną oraz interwencję rozszerzoną o działania pomocowe w środowisku klienta kryzysu, a także nowe społeczne nurty ekosystemowe. Obejmują one przede wszystkim działalność o charakterze prewencji zaburzeń na skalę społeczną (wobec tzw. grup ryzyka kryzysowego), a także interwencję w sytuacjach kryzysowych o charakterze systemowym (…). Przedmiotem rozważań psychologii społeczności (community psychology) pozostaje badanie związków między strukturami i funkcjami sieci społecznych a problemami funkcjonowania psychospołecznego jednostek oraz ich pozytywnej adaptacji przy wsparciu naturalnych grup samopomocy”. [Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz]

 

Cisza w edukacji szkolnej

Teresa Olearczyk
978-83-65208-60-6
Teresa Olearczyk – dr hab. nauk pedagogicznych w zakresie dydaktyki, profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współtwórczyni Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Od 10 laty zaprasza do Salonu Edukacyjnego Krakowa, prowadzonego według Jej autorskiej koncepcji. Opracowała wiele publikacji (książek i artykułów naukowych) z zakresu pedagogiki, teorii wychowania m.in. monografie: Cisza w teorii i praktyce. Obraz interdyscyplinarne, red. T. Olearczyk, Kraków 2014; Rodzina między starym a nowym paradygmatem, Ružomberok 2013; Pedagogia ciszy, Kraków 2009; Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007; Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej, Częstochowa 2001; Prawa dziecka we współczesnej praktyce życia społecznego, Częstochowa 2001.
 
Teresa Olearczyk dała się poznać jako badaczka pedagogiczna specjalizująca się w problematyce ciszy w procesie dydaktyczno-wychowawczym, wykorzystywanej jako środek oddziaływania na uczniów i wychowanków, i jako uwarunkowanie procesów edukacyjnych. (…). Cisza w edukacji szkolnej stanowi wartościową kontynuację pracy poznawczej Autorki, zawiera bowiem zarówno rozważania teoretyczne, jak i dane z własnych badań empirycznych oraz – co ważne w pracach pedagogicznych – uwagi i wskazówki metodyczne. [Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Stanisława Palki]
 

Foto-obrazy architektury

Foto-obrazy architektury. Fotografia jako medium referujące i projektujące architekturę 
Zespół: dr Jan Bosak, dr inż. arch. Bartosz Haduch, dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, dr. hab. inż. arch. Anna Palej

 

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

 

ISBN 978-83-65208-44-6

 

Spis treści, Wstęp

 

Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej

Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej 
Monografia 
Redakcja:
Mieczysław Bieniek, Sławomir M. Mazur 
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ” 10
ISBN 978-83-65208-70-5

 

Straż Miejska Miasta Krakowa w latach 1991-2016

Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza
Straż Miejska Miasta Krakowa w latach 1991-2016
Monografia 
Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ” 9
ISBN 978-83-65208-62-0
 
 

Artur Jasiński

Architektura i urbanistyka Izraela

Spis treści 

Architektura Izraela jest nie tylko zwierciadłem, w którym odbija się obraz jego społeczeństwa, architektura Izraela jest także matrycą, która to społeczeństwo formuje. Dlatego interesujące jest zarówno podjęcie krytycznej analizy ponad stuletniej już historii architektury izraelskiej, jak i próba wskazania kierunku, w którym architektura Izraela zmierza, gdyż dzięki temu – być może – uzyskać można wiedzę o tym, gdzie zmierzają społeczeństwo i państwo izraelskie. Dzięki silnym, dobrze 
widocznym i bogato udokumentowanym związkom, jakie w Izraelu zachodzą pomiędzy ideologią, 
polityką i architekturą próba taka może zostać podjęta z zewnątrz, z pozycji badacza nie obciążonego lokalnym bagażem ideowo-politycznym i nie dźwigającym na swoich barkach ciężaru konfliktów, w które uwikłany jest współczesny Izrael.
Ze wstępu
 
 
 

WIERSZYNA. Polska wieś na Syberii Wschodniej. 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie

Władysław Masiarz 
WIERSZYNA. Polska wieś na Syberii Wschodniej. 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku
ISBN 978-83-7571-213-1 (KTE)
ISBN 978-83-65208-46-0 (KA AFM)
 
Przeszło sto lat temu, w 1910 r., w tajdze Wschodniej Syberii, 120 km na północ od Irkucka, polscy przesiedleńcy z Zagłębia Dąbrowskiego założyli wioskę, którą później nazwali WIERSZYNA. Powstała ona w okresie wzmożonej kolonizacji chłopskiej Syberii za rządów premiera Piotra Stołypina. Wioska istnieje do dziś, a potomkowie Polaków, pomimo życia w rosyjsko-buriackim otoczeniu, zachowali język i kulturę polską. 
Pragnąc przedstawić jej interesujące, choć trudne dzieje, nie można pominąć całego kontekstu zasiedlania Syberii od końca XIX w., w tym dobrowolnej migracji Polaków. W okresie 1880–1914 i w latach późniejszych polscy badacze i dziennikarze posługiwali się terminem emigracja także na wychodźstwo do Rosji i na Syberię. Uważam, że w tym wypadku należy się posługiwać wyłącznie terminem migracja, gdyż był to ruch przesiedleńczy i osadniczy w granicach jednego państwa, jakim było wówczas Cesarstwo Rosyjskie. 
Ta skomplikowana tematyka miała przemożny wpływ na układ pracy. Najpierw przedstawiłem w ogólnych zarysach rosyjską kolonizację Syberii i dobrowolną migrację chłopów polskich, a dopiero na tym tle dzieje wsi Wierszyna, jako relikt stołypinowskiej kolonizacji Syberii. (Ze Wstępu)

Kreowanie odpowiedzialnego biznesu

Andrzej Chodyński
Kreowanie odpowiedzialnego biznesu
ISBN 978-83-65208-44-6
 
O AUTORZE
Andrzej Chodyński, doktor nauk technicznych, doktor habilitowany i profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce zarządzania. Wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dyrektor Instytutu Rozwoju Organizacji i Zarządzania Ekologicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej KAAFM. Nauczyciel akademicki o wieloletnim dorobku dydaktycznym, posiada doświadczenie w zakresie kierowania programami i projektami badawczo-rozwojowymi jako pracownik instytutów przemysłowych, a także z racji kierowania stowarzyszeniem producentów. Aktywnie działał w organizacjach non-profit na rzecz kreowania i ewaluacji odpowiedzialności ekologicznej podmiotów gospodarczych.
O MONOGRAFII
„Wydaje się, że przedsiębiorstwa przyszłości będą bardziej niż dotychczas zaangażowane w realizacje celów wyższego rzędu, będą sięgać po społeczne i humanistyczne wartości, oraz wnosić swój wkład w poprawę jakości życia. Stąd też temat tu podjęty jest ważny zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. [...] Autor reprezentuje pogląd, że społeczna odpowiedzialność ma swoje uzasadnienie nie tylko w sytuacjach stabilnego funkcjonowania organizacji, ale także w sytuacjach kryzysowych, zapewniając organizacji określony poziom bezpieczeństwa, a także ciągłości działania.”
Z recenzji prof. dr hab. Renaty Oczkowskiej
Z WPROWADZENIA
„Teza główna pracy brzmi: Kreowanie i rozwój odpowiedzialnego biznesu, opartego na założeniach rozwoju zrównoważonego, realizowanego w oparciu o działania przedsiębiorcze i innowacyjne z wykorzystaniem kompetencji sustainability oraz legitymizacji przedsiębiorstwa wobec interesariuszy służy budowie przewagi konkurencyjnej.”

Administracja bezpieczeństwa, informacji niejawnych i danych osobowych. Vademecum

Administracja bezpieczeństwa, informacji niejawnych i danych osobowych. Vademecum 
Zbiór i opracowanie: Jerzy Depo, Sławomir Mazur
ISBN 978-83-65208-30-9
 
We współczesnym świecie informacja stanowi nie tylko czynnik decydujący o sprawnym funkcjonowaniu każdej organizacji. Jest ona bowiem także towarem, który ma swoją cenę i może być wykorzystywany nie tylko w szczytnym celu. Informacje w niepowołanych rekach mogą stać się wręcz bronią, która użyta w odpowiedni sposób może doprowadzić zaatakowanego do trudnych do przewidzenia i nie dających się lekceważyć strat i szkód. Wśród informacji o szczególnym znaczeniu znajdują się także dane osobowe, które w świetle prawa podlegają szczególnej ochronie. Mając świadomość powyższego należy stwierdzić, iż autorzy monografii Administracja bezpieczeństwa, informacji niejawnych i danych osobowych podjęli temat jak najbardziej aktualny, rzeczywiście istotny mieszczący się w kręgu zainteresowania nauk o bezpieczeństwie.
Opracowanie dotyka wielu aspektów problemów zarysowanego tematem książki. Znajdujemy tu zatem problematykę ochrony informacji niejawnych w polskim systemie prawnym, podstawowe pojęcia i zakres stosowania uregulowań ustawowych, zasad i procedur organizacji ochrony informacji niejawnych czy wreszcie istotę i procedury zarządzania bezpieczeństwem takich informacji. Poruszono także problematykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa przemysłowego oraz bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych. W zakresie problematyki ochrony danych osobowych publikacja dotyka szeregu spraw związanych z ochroną prawno-administracyjną, regulacjami prawnymi dotyczącymi tworzenia i posługiwania się zborami danych osobowych, przetwarzania takich danych oraz organami właściwymi w sprawie ochrony danych osobowych obywateli.
Kompleksowość spojrzenia na temat zwiększona została poprzez interdyscyplinarne podejście do rozważanego obszaru problemowego, traktując go nie tylko przez pryzmat nauk o bezpieczeństwie, w orbicie zainteresowania których znajduje się przecież zarządzanie bezpieczeństwem (i bezpieczeństwo w zarządzaniu), ale także zarządzania jako takiego (teorii organizacji i zarządzania) oraz nie uciekanie od prawnych aspektów ochrony informacji. W konsekwencji potencjalny czytelnik otrzymuje interesującą publikację zaadresowaną do całkiem sporego kręgu odbiorców, mających z różnych przyczyn styczność z rozpatrywaną w monografii problematyką. Pracę oceniam pozytywnie. 
z recenzji wydawniczej 
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Nowy wymiar konfliktów politycznych i społeczno-gospodarczych w XXI wieku

pod redakcją Beaty Molo
ISBN: 978-83-65208-41-5
Konflikt jest jedną z podstawowych kategorii stosunków międzynarodowych używanych w różnych kontekstach. Zmiany w środowisku międzynarodowym końca XX i początku XXI wieku spowodowały jakościowe zmiany w sferze konfliktów. Badacze stosunków międzynarodowych do ich właściwości zaliczają przede wszystkim dominację konfliktów o charakterze wewnętrznym, które stopniowo się umiędzynaradawiają i stanowią poważne niebezpieczeństwo dla danego państwa, jego sąsiadów względnie całego regionu (np. była Jugosławia) oraz trudności w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych. (Fragment Wstępu)

Family – Health – Disease

Editors Grażyna Dębska, Jerzy Jaśkiewicz
ISBN: 978-83-65208-23-1
Introduction
We hereby submit the monograph entitled Family - Health - Disease. This publication includes opinion and research papers written by authors with academic backgrounds from the Czech Republic, Slovakia and Poland. The monograph consists of 14 chapters and the order of them refers to the relationship between the family and the health of its members. The first seven texts concern children’s health problems. The next two concern widely defined issues of nutrition and adult nursing. The next four discuss health issues of the elderly, while the last describes the dilemma of bereaved family members who have to decide about organ donation.
The individual chapters show different aspects of family participation in the treatment and care of children, the elderly, the chronically ill, and the disabled. The discussed topics are a part of the wider issue of social medicine. A very important issue is the interdisciplinary problem of interaction between health and illness and their influence on the family, which is on one hand embedded in medical science, while on the other hand it refers to the social sciences, especially family sociology, psychology, pedagogy, and also social policy to some extent. The authors of the monograph also discuss the issue of life quality of the elderly living in domestic environments and the health and social problems they face. The authors also analyse the role of nurses in promoting health, such as immunisation, rational nutrition, and ethical aspects such as the screening of newborns.
This monograph is addressed to all who work or want to work with families and support them in the difficult challenges posed by disease. The authors hope
the monograph will increase understanding and familiarity with the health problems of relatives.
Grażyna Dębska, Phd, Professor Jerzy Jaśkiewicz

Stosunki władzy w islamie na przykładzie Egiptu, Maroka i Arabii Saudyjskiej

Katarzyna Brataniec
Stosunki władzy w islamie na przykładzie Egiptu, Maroka i Arabii Saudyjskiej
ISBN 978-83-65208-37-8
Przebieg rozpadu Bliskiego Wschodu, z jakim dotychczas mieliśmy do czynienia budzi między innymi pytanie, dlaczego proces zwany Arabską Wiosną, który miał przynieść demokratyzację regionu doprowadził do rozkładu struktur państwowych w Libii, Syrii, Iraku i Jemenie. Zamiast wolności obywatelskich i demokracji społeczeństwa arabskie pragną przede wszystkim stabilizacji politycznej i porządku. W obliczu zagrożenia, jakie nieustannie stwarza samozwańcze Państwo Islamskie dla wszystkich krajów regionu, walka z terroryzmem przysłania łamanie praw człowieka, prawa do zrzeszania się i pokojowych protestów. Bezkarność policji i represje wobec własnych obywateli wydają się ceną, którą gotowe są ponieść społeczeństwa w imię zachowania integralności państwa. Wszędzie tam, gdzie doszło do demontażu państwa sytuację wykorzystały siły radykalne. W zaskakujący sposób spełniła się groźba bliskowschodnich autokratów, przewidująca zastąpienie autorytarnych reżimów przez zorganizowane organizacje fundamentalistyczne. (Fragment Wstępu)

Psychologia rozwoju kreatywnego potencjału człowieka

Psychologia rozwoju kreatywnego potencjału człowieka
Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy
ISBN: 978-83-65208-43-9
W monografii zawarte są pytania, teorie i praktyka w dziedzinie psychologii rozwoju. Modelowanie koncepcji kreatywnego potencjału oraz jego rozwoju to dialektyczny proces dojrzewania stanu potencjalnego, który poprzez obecność refleksji z towarzyszącą jej retrospekcją oraz modelowaniem perspektyw staje się stanem aktualnym. Tego typu modelowanie przyszłości stanowi podstawę prognozowania kreatywnego potencjału. Badanie kategorii „kreatywny potencjał osobowości” byłoby niemożliwe bez zbadania aktualnych oraz potencjalnych cech charakterystycznych osoby badanej. Urzeczywistnieniem potencjału kreatywnego są efektywne działania twórcze. Stanowią one pochodną napędu wewnętrznego aktywności kreatywnej podmiotu oraz efektywności procesów twórczych zachodzących u człowieka na poziomie świadomym i nieświadomym. Poziom potencjału kreatywnego rzutuje na kreatywną indywidualność jednostki oraz jakość jej twórczych realizacji. Kreatywny potencjał rozpatrywany jako kategoria osobowości ma charakter dominujący i wielofunkcyjny. Można ją umownie różnicować, wyodrębniając różne stadia dojrzałości. W ten sposób daje się wyszczególnić kreatywność potencjalną na poziomie autorefleksji, kreatywność komunikatywną i zaktualizowaną. [...] Fragemnt Słowa od Autorki

Chronotopos monasticus. The Medieval Clock and the Rhythm of Monastic Life at the Mogiła Abbey near Krakow

Chronotopos monasticus.
The Medieval Clock and the Rhythm of Monastic Life at the Mogiła Abbey near Krakow 
Średniowieczny zegar i rytm monastycznego życia w klasztorze w Mogile koło Krakowa
Michael J. Czajkowski
Tomasz Węcławowicz
ISBN 978-83-65208-17-0 (oprawa broszurowa)
ISBN 978-83-65208-42-2 (oprawa twarda)
 
Donośny dźwięk dzwonu spływający z wysokiej wieży kościelnej, nawołujący w południe do modlitwy lub wzywający na nabożeństwo, musiał się wydawać ludziom średniowiecza głosem Bożym zapewniającym spokojny rytm dnia codziennego; był swoistym łącznikiem między Bogiem a wiernymi. Głos dzwonów był integralną częścią mikrokosmosu, a zasięg ich dźwięku wyznaczał obszar bezpieczny i uświęcony, albowiem dzwony rzeczywiście poświęcano i nadawano im imiona, tym samym je personifikując. Dlatego dzwony, zarówno ich dźwięki, tony, jak i one same, były elementem lokalnej tożsamości. 
Dzwony biły w określonych chwilach, godzinach, które należało precyzyjnie odmierzać. W czasach, gdy posługiwano się wyłącznie zegarami słonecznymi, godziny były nierówne, w lecie były dłuższe w dzień, a krótsze w nocy. Zimą było odwrotnie. Jednolity rytm wyznaczyły dopiero zegary wodne, później mechaniczne. Wynalezienie zegara mechanicznego, tzw. kołowego, gdzie liny czy łańcuchy obciążone ciężarkami poruszały zębate koła, tradycyjnie przypisuje się Gerbertowi (około 935–1003), mnichowi benedyktyńskiemu z klasztoru w Aurillac w Akwitanii. W latach 967–970 przebywał w Katalonii, gdzie zaznajomił się z osiągnięciami nauki arabskiej w dziedzinach matematyki, astronomii i mechaniki. Gerbert jest bardziej znany w Polsce jako wychowawca i doradca Ottona III, któremu zaszczepił ideę uniwersalizmu chrześcijańskiego, czyli uniwersalnej organizacji kościelnej w połączeniu z uniwersalną monarchią. Później, jako papież Sylwester II, kanonizował św. Wojciecha i ustanowił kościelną metropolię w Gnieźnie będącą de facto ideową podstawą suwerenności Królestwa Polskiego. Tradycja przypisująca mu wynalezienie zegara mechanicznego, zwanego również kołowym, budzi wątpliwości, ponieważ nie zachowały się nigdzie pozostałości tak starych mechanizmów. Bardziej pewne wydaje się, iż mechaniczne zegary rozpowszechniły się dopiero w ostatniej ćwierci wieku XIII. (Tomasz Węcławowicz, fragment Posłowia)

 

Magia wspólnot wyobrażonych w Nowej Europie Środkowej

Paulina Haratyk
Marta Anna Raczek-Karcz
Anna Taszycka
ISBN 978-83-7571-317-6
 
Niniejsza publikacja jest próbą nakreślenia możliwej linii badań naukowych dotyczących przekształceń zachodzących w Europie Środkowej w ostatnim ćwierćwieczu, tj. w latach 1989–2014, odzwierciedlonych w wybranych dziełach i działaniach artystów wywodzących się z tego rejonu. 
Autorki – wywodzące się z grona badaczek zainteresowanych zarówno sztuką współczesną, filmem, jak i szerszymi przemianami kulturowymi – proponują przegląd wybranych tendencji artystycznych, które pojawiły się w ostatnich dwudziestu pięciu latach w obszarze sztuk wizualnych i filmu w krajach Europy Środkowej. Podjęta refleksja badawcza nie wyczerpuje zaproponowanej tematyki, może być jednak dobrym punktem wyjścia do dalszych badań nad odrębnością kulturową i artystyczną tego szczególnego rejonu Europy, którego swoistość, związana zarówno z wydarzeniami historycznymi, jak i budowaną w ich następstwie specyfiką kulturową, na różne sposoby zaznaczała się na przestrzeni dziejów. 
Przedmiotem analiz były dzieła zaliczane do szeroko pojętych sztuk wizualnych, zarówno instalacje, interwencje i inne realizacje artystyczne, jak i pełnometrażowe filmy fabularne. Ta różnorodność wynika przede wszystkim z osobistych preferencji autorek, które łączy jednak wspólne przeświadczenie o wyjątkowości, czy też dającej się uchwycić i opisać specyfice sztuki tworzonej w tej części Europy. (Marta Anna Raczek-Karcz, fragment Wstępu) 

 

Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego

redakcja naukowa
Tadeusz Biernat
ISBN: 978-83-65208-27-9
Problem stabilności prawa należy do często dyskutowanych zagadnień w prawoznawstwie z małym prawdopodobieństwem zakończenia tej dyskusji powszechnie akceptowanymi uzgodnieniami. Cechą tych rozważań jest ich wielowątkowość. Podejmowane są próby odpowiedzi na pytanie o stabilność prawa na różnych poziomach refleksji naukowej; zarówno w teorii i socjologii prawa, jak i w dogmatycznych naukach prawnych.
Kwestia stabilności prawa jest ważna szczególnie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw, w których prawo uzyskało status głównego systemu normatywnego, regulującego szeroką sferę stosunków podmiotowych. Równocześnie należy zwrócić uwagę na szczególny kontekst problemu stabilności prawa, którym jest funkcjonowanie systemów politycznych, takich jak system w Polsce, znajdujących się, jeśli nie w okresie transformacji, to ciągle jeszcze w okresie stabilizacji systemu prawnego. Uzasadniona transformacją dynamika prawa, tworzenie nowego porządku prawnego, spowodowało lawinowy przyrost aktów prawnych. Ich liczba oraz ich niespójność, spowodowana brakiem jasnej podstawy aksjologicznej i rzetelnej wiedzy autorów odpowiedzialnych za wprowadzane regulacje, jak również brak precyzji przyjmowanych rozwiązań prawnych, uruchomiły niekończący się proces „poprawiania” prawa. Takie krytyczne oceny, dotyczące procesu legislacyjnego w państwach w okresie transformacji, nie odnoszą się tylko do Polski. Na podobne zjawisko, w krytycznej analizie, wskazywał A. Bröstl, pisząc o rodzaju „nadużycia parlamentarnego, przybierającego postać rutyny, gdy akty prawne (w ustawodawstwie zwykłym) są, bez odpowiedniego przygotowania, »produkowane« tak jak przemysłowe produkty dla konsumentów”. (Tadeusz Biernat, fragment Wprowadzenia)

 

Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym

Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym
Pod redakcją Jana Widackiego
ISBN 978-83-65208-38-5
Kraków 2016
 
Zebrane w tej książce artykuły i eseje oczywiście nie wyczerpują problematyki ewolucji myśli prawnokarnej od czasów szkoły klasycznej do neoklasycznej.
Omówione w niej zostały jedynie wybrane – może ktoś powiedzieć: dość przypadkowo – różne zagadnienia.
Ale wydaje się, że nawet to niepełne, a niechby nawet chaotyczne przedstawienie problemów stanowić może zaczyn dyskusji – skłonić do myślenia, do głębszej refleksji nad prawem karnym i jego instytucjami.
Jan Widacki

Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną. Studia socjologiczne

Redakcja Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek
 
 
Prezentowana publikacja stanowi zbiór testów poświęconych wykluczeniu i aktywizacji społecznej ujmowanych w szerokiej perspektywie poznawczej. Mimo iż najczęściej problematyka ta poruszana jest na gruncie socjologii, złożoność zjawiska, jego przejawy, formy i sposoby zapobiegania sprowokowały grono badaczy do podjęcia interdyscyplinarnej dyskusji. Stąd też prezentowany tom jest zbiorem tekstów przygotowanych przez specjalistów i badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki – socjologów, pedagogów oraz specjalistów z zakresu zarządzania. O tym, jak ten dynamiczny proces wielowymiarowego pękania „więzi społecznych” na poziomie indywidualnym i zbiorowym definiować, jak zapobiegać wykluczeniu z uczestnictwa w systemie normatywnym danego społeczeństwa, dostępie do informacji i zasobów społecznych rozmawiano podczas spotkania konferencyjnego zorganizowanego w czerwcu 2015 roku przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach panelu Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo. Zapoczątkowana w trakcie obrad dyskusja sprowokowała do podjęcia starań o wydanie tomu, w którym udałoby się utrwalić ważność podjętych tematów i zachęcić do otwarcia szerszej interdyscyplinarnej dyskusji. (Fragment Wstępu)

 

Współczesne stosunki międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku

- geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne. Część III

red nauk. Erhard Cziomer

Kraków 2015, ISBN 978-83-7571-384-8

"Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku (część III)
W części trzeciej skoncentrowano się na ukazaniu ważniejszych mechanizmów funkcjonowania międzynarodowych stosunków politycznych w XXI wieku. W ośmiu rozdziałach przedstawiono kolejno: pojęcie oraz istotę nowego ładu międzynarodowego w dobie globalizacji, poszukiwanie nowej roli międzynarodowej USA jako mocarstwa globalnego, transformację NATO i współpracy transatlantyckiej, polityczne wyzwania integracji europejskiej, ewolucję współpracy i rozwoju Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, roli Rosji i obszaru postradzieckiego, nowej roli międzynarodowej Chin oraz omówiono temat – rola Polski w stosunkach międzynarodowych. Autorzy z uwagi na dynamikę zmian celowo nie obejmują systematyczną analizą wydarzeń związanych z eskalacją kryzysu ukraińskiego."
ze wstępu
Erhard Cziomer
 
 
Publikacja dostępna jest na stronie Repozytorium https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/6336
 

Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem w przygotowaniu kadr dla szkolnictwa i przedsiębiorczości

Redakcja: 
Monika Ostrowska, Janusz Ziarko
monografia
ISBN 978-83-65208-31-6
Charakter współczesnej pracy zawodowej i tempo jej zmian wyznacza postęp cywilizacyjny, który sprawia, że od pracowników oczekuje się coraz wyższych kompetencji zawodowych, zarówno twardych, jak i miękkich. Istotnym elementem pracowniczych kompetencji są kompetencje bhp. Należy promować rozwój tych kompetencji przez formalną, nieformalną i pozaformalną edukację.
W nowoczesnych gospodarkach rynkowych edukacja i praca są coraz bardziej ze sobą powiązane i współzależne, a kształcenie traktowane jest jako inwestycja zarówno na poziomie jednostkowym, jak i instytucjonalnym, stąd dzisiejszy sektor edukacyjny tworzą dwa główne rynki – edukacji i pracy. Konieczne jest, aby oferowany przez nie produkt w postaci przygotowania kompetencyjnego znajdował się na najwyższym poziomie i był adekwatny do potrzeb uczestników rynku pracy – pracowników i przedsiębiorstw. 
Należy popierać podnoszenie kompetencji w zakresie bhp zarówno w instytucjach, jak i przez instytucje edukacji formalnej oraz pozaformalnej, włączając w te działania szkoły, a także administrację publiczną, sektor gospodarczy prywatny i państwowy oraz organizacje pozarządowe. Zasadne jest traktowanie edukacji rozwijającej kompetencje pracowników w sferze bhp jako edukacji holistycznej, musi ona bowiem uwzględniać wiele aspektów (fizycznych, społecznych, organizacyjnych czy psychofizycznych) funkcjonowania pracownika w rzeczywistości konkretnego środowiska pracy, wyposażając go w wiedzę, umiejętności, narzędzia i instrumenty niezbędne do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i efektywny. Umiejętności zawodowe i wiedza na temat bhp powinny ulegać stałej poprawie i – w konsekwencji – stanowić część nauki przez całe życie.  (Fragmemt Wprowadzenia)

 

Organizacja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym

2015 - Bezpieczeństwo i Obronność

Janusz Kręcikij, Jacek Lewandowski

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-29-3

spis treści

wstęp

"Rezultaty dociekań naukowych autorów, przedstawione w recenzowanej monografii, koncentrują się na aspekcie organizacyjnym, a konkretnie na organizacji dowodzenia na poziomie strategicznymi i operacyjnym – czyli tam, gdzie generowane są długotrwałe plany i programy i gdzie podejmowane są szczególnie istotne, także w zakresie konsekwencji, decyzje. Obszar penetracji naukowej wydaje się tym ciekawszy (i ważny), jeśli przez dwa ostatnie lata byliśmy świadkami wdrażania istotnych zmian w wybranych fragmentach systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP, zmian, które doprowadziły do bardzo znaczących przeobrażeń w stosunku do poprzednio funkcjonującej organizacji dowodzenia. Stąd też uznanie dla autorów, którzy podjęli próbę uporządkowania w sposób naukowy wpływu, jaki ten obszar problemowy może mieć i ma na istotę dowodzenia, jego sprawowanie oraz skuteczność i efektywność."

prof. dr hab. Jan Posobiec
(fragment recenzji wydawniczej)

 

 

W poszukiwaniu piękna i prawdy / In the pursuit of beauty and truth

Agata Rościecha-Kanownik

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-13-2

 

spis treści

słowo wstępne

foreword

 

"Proste czytelne formy i ich metamorfozy stają się czynnikiem łączącym jej sztukę z naturą, a współczesność z tradycją. Zastany świat przeobrażony w obrazach posiada własną logikę, tajemnicę i głębię innej rzeczywistości. Artystka „zapuszcza się w głąb innej rzeczywistości, w porażającą ciszę i ledwie dostrzegalne postaci i przedmioty”.
 
ze wstępu
Stanisław Hryń

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. XVIII

redaktor naczelny: Jerzy Malec

 

Kraków 2015, ISSN 1733-0335, e-ISSN 2450-6095

spis treści

od redakcji

 

czasopismo ukazujące się raz do roku

 

"W prezentowanym tomie oprócz interesujących publikacji poświęconych analizie materiałów źródłowych zamieszczamy i – chcielibyśmy zwrócić na nie uwagę – opracowania wskazujące na niebezpieczeństwa, jakie wynikać mogą z niewłaściwego uprawiania nauki, prowadzącego do pseudonauki6 – także w zakresie historii państwa i prawa, na nadmiernie rozbudowywaną i wyposażaną w zbyt rozległe kompetencję biurokrację, obrastającą środowisko polskiej nauki, na konsekwencje „punktomanii”, a także na szczególnie istotny i bardzo delikatny problem rzetelności badawczej."
 
ze wstępu

 

Periodyk dostępny jest online pod adresem: http://szd.ka.edu.pl/numery/szd-18-caly.pdf oraz w Repozytorium Uczelni pod adresem: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/5828

Stanisław Hryń

Stanisław Hryń - autor 

Anna Dettloff - tekst

 

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-14-9

 

 
"...Stanisław Hryń jest nie tylko rzeźbiarzem, ale twórcą wszechstronnym, utalentowanym w wielu dziedzinach.
(…)
Rzeźba była zawsze w centrum moich zainteresowań badawczych i artystycznych. W ciągu lat fascynacji tą dyscypliną sztuki wielokrotnie spotykałam dzieła, które mnie zachwycały i intrygowały. Kiedy z „bagażem” tych doświadczeń staję przed pracami Stanisława Hrynia, odczuwam jeszcze coś, co mnie samą zadziwia - onieśmielenie. Dlaczego? Czuję, że wkraczam w intymną więź między dziełem a jego twórcą. Przyglądam się tym rzeźbom i mam nieodparte wrażenie, że artysta zaledwie przed chwilą odszedł od pracy, a teraz stoi za mną , obserwuje  a za moment może wrócić, żeby dotknąć jej raz jeszcze.
(…)
Na tę wręcz hipnotyzującą widza formę rzeźb składa się wiele przyczyn, ale jedną z najważniejszych jest mistrzostwo materiału i doskonałe opanowanie niełatwej techniki odlewu w brązie. Patrząc na rzeźby Hrynia, można zupełnie zapomnieć, że ich ostateczną realizacje poprzedzał zazwyczaj długi i żmudny okres trudnej pracy, (…)" 
 
cytaty z książki 
Anna Dettloff
 

Anna Dettloff

Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych

Beata Zinkiewicz

Kraków 2015, ISBN978-83-7571-306-0

 

spis treści

wstęp

 

 

 

„Praca […] dobrze wpisuje się w problemy współczesnej kurateli sądowej, odnosząc się ogólnie do poziomu realizacji idei czy filozofii kurateli sądowej, która w swym najbardziej podstawowym wymiarze służyć ma profilaktyce przestępczości, wypełniając niejako powstającą lukę informacyjną (niedostatek dobrze ugruntowanych badań), dotyczącą roli rodzinnego kuratora sądowego w obszarze profilaktyki – w percepcji samych kuratorów, dając subiektywny obraz ich funkcjonowania i realizacji nałożonych na tę rolę funkcji. Tym samym praca stanowi ważny przyczynek do dyskusji nad doskonaleniem praktyki kuratorskiej i efektami wprowadzonych regulacji prawnych w obszarze kurateli sądowej, które wyznaczyły nowy kierunek jej rozwoju – od profilu kurateli kontrolującej i represyjnej do kurateli mającej profil profilaktyczno-wychowująco-psychoterapeutyczny”.

Fragmenty recenzji
dr hab. Ewy Wysockiej

 

 

 „Niniejsza publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów pedagogiki resocjalizacyjnej (i dyscyplin pokrewnych), pracowników dydaktycznych uczelni prowadzących zajęcia z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego, aktywnych zawodowo kuratorów (pracowników etatowych i wolontariuszy) oraz do wszystkich osób zainteresowanych wykonywaniem zawodów pomocowych i pracą w środowiskach marginalizowanych, z osobami i grupami wykluczonymi społecznie”.

ze wstępu

 

 

Troska o zdrowie w aspekcie społecznym. Część 1

redakcja naukowa Anna Goździalska i Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-25-5

spis treści

wstęp

 

 

"(…) w monografi i Troska o zdrowie w aspekcie społecznym zamieszczono bardzo zróżnicowane tematycznie opracowania, które łączy ważna nie tylko społecznie kwestia akceptacji choroby przez chorego. Omawiane są tu problemy osób z epilepsją, chorych na nowotwory skóry oraz pacjentów po różnego rodzaju zabiegach, w tym bariatrycznych oraz po plastyce stawów biodrowych i  kolanowych. Wśród poruszanych tematów znalazło się również opracowanie dotyczące wpływu mutagennego promieniowania jonizującego w środowisku pracy, na które narażony jest personel medyczny."

ze wstępu
dr n. farm. Anna Goździalska
prof. dr hab. med. Jerzy Jaśkiewicz

 
 

Troska o zdrowie w aspekcie społecznym. Część 2

redakcja naukowa Anna Goździalska i Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-25-5

spis treści

wstęp

 

 

Jest to druga część monografii pod tytułem Troska o zdrowie w aspekcie społecznym
Omawiane są w niej takie tematy jak:
 - prawo do leczenia w Polsce (warunkowane zapisem w Konstytucji RP (art. 68 ust. 2), 
 - zasadność szczepień ochronnych, 
 - reakcje nadwrażliwości i alergie. 

Współczesne stosunki międzynarodowe. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Część I

redakcja naukowa Erhard Cziomer

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-376-3

spis treści

wstęp

 

"Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych (część I)
Ma charakter wprowadzający, ponieważ omawia podstawowe pojęcia i kategorie oraz teorie i metody badawcze dyscypliny naukowej o stosunkach międzynarodowych.
Ponadto wyjaśnia wyczerpująco zarówno czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe i definiuje ich zróżnicowanych uczestników, jak też charakteryzuje zasady i formy współpracy międzynarodowej. Na koniec przedstawiono pojęcie oraz elementy składowe systemu międzynarodowego oraz jego teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania i ewolucji."
ze wstępu
Erhard Cziomer
 
Publikacja dostępna jest na stronie Repozytorium https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/2206
 
 

Współczesne stosunki międzynarodowe. Historia stosunków międzynarodowych 1914–1991. część II

redakcja naukowa Erhard Cziomer

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-18-7

spis treści

wstęp

 

"Historia stosunków międzynarodowych 1919–1991 (część II)
Ta część przedstawia genezę i ewolucję systemu dwubiegunowego, w tym różne tendencje i sprzeczności rozwoju politycznego świata i Europy, począwszy od postanowień Kongresu Wersalskiego (1919) do przezwyciężenia konfliktu
Wschód–Zachód i upadku bloku wschodniego oraz rozpadu ZSRR (1991). W ujęciu syntetycznym i chronologicznym omówiono zarówno ewolucję okresu międzywojennego 1919–1939, jak też dyplomatyczny przebieg II wojny światowej
oraz jej polityczno-prawne następstwa (1939–1945). Dużo miejsca poświęcono kształtowaniu się systemu dwubiegunowego i jego elementów składowych oraz ewolucję systemu w różnych fazach zimnej wojny (1945–1989), czy procesowi
dekolonizacji i ruchowi krajów niezaangażowanych oraz ukazaniu przesłanek i następstw wybranych konfl iktów postkolonialnych oraz dysproporcji Północ–Południe.

 

Część II zamyka ocena i zestawienie przesłanek i następstw dla Europy przezwyciężenia konfl iktu Wschód–Zachód na przełomie lat 80. i 90. XX wieku."
ze wstępu
Erhard Cziomer
 
Publikacja dostępna jest na stronie Repozytorium https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/4942

Sześciolatek w szkole

redakcja naukowa Anida Szafrańska

spis treści

wstęp

 

"Prezentowana monografia jest efektem pracy autorów, którzy pochodzą z  różnych ośrodków naukowych. Indywidualne zainteresowania badawcze, poglądy oraz doświadczenie przełożyły się na wielowątkowość poruszanych zagadnień. Publikacja zawiera zarówno artykuły o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. Zgromadzony materiał, mimo różnorodności poruszanych problemów, pozwolił na wyodrębnienie pięciu grup tematycznych.(...) 
Pierwsza grupa obejmuje prace podejmujące wieloperspektywiczną refleksję nad szkołą jako instytucją, do której trafia dziecko sześcioletnie, w której
dostrzegana powinna być i rozwijana podmiotowość ucznia.(...)
Druga grupa tematyczna obejmuje teksty, których autorzy skupili się na problematyce dojrzałości szkolnej. Obniżenie wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej rodzi pytania o dojrzałość oraz gotowość szkolną dziecka sześcioletniego. Osiągnięcie przez dziecko wysokiej gotowości do podjęcia nauki w szkole w dużej mierze warunkuje powodzenie na dalszych etapach kształcenia. Zindywidualizowane wspomaganie jego rozwoju w osiąganiu dojrzałości i  gotowości szkolnej jest ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej.(...)
Kolejną grupę zagadnień reprezentuje pięć prac poświęconych tematyce specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Poznanie dziecka, jego potencjału, możliwości, a także ograniczeń jest ważnym zadaniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej. Rozpoznanie trudności edukacyjnych i ich przyczyn umożliwia organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do dziecka i jego rodziców lub opiekunów"
 
ze wstępu
Anida Szaflarska

Wpływ członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin. Implikacje dla gospodarki światowej

Elżbieta Majchrowska

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-302-2

 

spis treści/contents

słowo wstępne

 

Praca wnosi wiele szczegółowych informacji do naszej wiedzy na temat rynku państwa, które staje się członkiem WTO i dzięki temu dołącza do głównego nurtu gospodarki światowej. […] Wartością dodaną analizy jest z pewnością aktualność omawianej tematyki oraz wszechstronne potraktowanie problemu związków między wymianą handlową a rozwojem.

z recenzji wydawniczej
prof. dr hab. Katarzyny Żukrowskiej

 

Niniejsza książka może być użyteczna zarówno dla pracowników naukowych i studentów zajmujących się problemami współczesnej gospodarki światowej i handlu międzynarodowego oraz rozwojem gospodarczym w powiązaniu z czynnikami zewnętrznymi. Jest przydatna również dla praktyki gospodarczej, zwłaszcza instytucji centralnych kształtujących zagraniczną politykę ekonomiczną Polski, a także polityków oraz mediów podejmujących problemy stosunków międzynarodowych.

z przedmowy
prof. dr hab. Kazimierza Starzyka

Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych

redakcja naukowa Tadeusz Grabiński, Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Marta Woźniak-Zapór

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-312-1

 

spis treści

słowo wstępne

 

Tematyka monografii koncentruje się na metodach optymalizacji, zastosowaniach systemów informatycznych, oraz kształcenia zdalnego.

 

Całość tematyki podzielona jest na trzy wzajemnie powiązane części. Pierwsza część zawiera trzy podrozdziały, w których podjęto kwestie kształcenia zdalnego. Druga część monografii, ujęta w kolejnych trzech podrozdziałach, prezentuje wybrane narzędzia i modele optymalizacji. Ostatnia, trzecia – przedstawia problematykę związaną z zastosowaniem systemów informatycznych w firmie. 

 ze wstępu

Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Procesy genezy i czynniki trwania

Jerzy Zdanowski

Kraków 2014. ISBN 978-83-7571-336-7

 

spis treści

wstęp

Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012

Eugeniusz M. Pluciński

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-09-5

 

spis treści

wstęp

 

Monografia stanowi kontynuację prowadzonych przez Autora od wielu lat badań nad przemianami w polskim handlu zagranicznym, jego rozmiarami, dynamiką, strukturą, konkurencyjnością i efektywnością szczególnie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Niewątpliwie należy On do czołówki polskich naukowców, zajmujących się tymi kwestiami, a jeśli chodzi o badanie procesu przejścia Polski od handlu międzygałęziowego do wewnątrzgałęziowego, co jest przedmiotem recenzowanej monografii, to jego osiągnięcia są, moim zdaniem, największe na tle całego dorobku badawczego polskich ekonomistów, zajmujących się tą problematyką.

Wybrany przez Autora problem jest bardzo ważny z punktu widzenia naukowego, ponieważ jego zbadanie wzbogaca naszą wiedzę o przebiegu, determinantach i efektach zmian w handlu zagranicznym średniej wielkości kraju określanego jako emerging market, a polegających na przejściu od tradycyjnego (międzygałęziowego) modelu podziału pracy, do nowoczesnego (wewnątrzgałęziowego) modelu w kontekście rozwoju procesów integracji gospodarczej, mając na względzie coraz wyższe jej stadia rozwoju.

Dobrze udokumentowany stan rzeczy i jego przyczyny stanowią podstawę do cennych wskazań zawartych w zakończeniu pracy, czyli odpowiedzi na pytania, co należy zrobić, aby nastąpiły pożądane zmiany strukturalno-czynnikowe polskiego eksportu i naszej roli w unijnym modelu podziału pracy. Z tego względu należy uznać, że praca adresowana jest przede wszystkim do decydentów – polityków zajmujących się gospodarką, albo raczej do ich doradców, ponieważ jak wykazuje praktyka nie mają oni czasu na studiowanie rozpraw naukowych lub, co jest jeszcze ważniejsze, są one dla nich za trudne. Nie oznacza to, że monografia nie będzie przydatna także dla innych środowisk. Z pewnością jej lektury nie będą mogli pominąć pracownicy naukowi, prowadzący badania i zajęcia dydaktyczne z handlu międzynarodowego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, biznesu międzynarodowego, czy międzynarodowej ekonomii oraz studenci tych kierunków, przynajmniej jeśli chodzi o pewne jej partie, zwłaszcza dotyczące sfery teoretyczno-wnioskowej.

 

Z recenzji wydawniczej

prof. dr. hab. Jana Rymarczyka

Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego

Sebastian Koczur

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-10-1

 

spis treści

wstęp

 

 

Rozważania na temat dwoistości stosunków prawnych stanowią wstęp do zbadania oraz rozstrzygnięcia ewentualnych kolizji norm prawnych należących do „konkurencyjnych” gałęzi prawa, w których specjalizuje się autor – prawa pracy i prawa handlowego. Autor również – co jest niesłuchanie interesujące – wkracza na obszar teorii prawa. Wychodzi także poza granice prawa pracy, zajmuje się bowiem stosunkami prawnymi regulowanymi przepisami prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Praca ma poważne walory naukowe i praktyczne, a właściwie rozreklamowana oraz rozprowadzona, ma szanse stania się bestsellerem w pozytywnym znaczeniu tego terminu, o który ubiegać się będą radcowie prawni, adwokaci specjalizujący się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa pracy.

z recenzji wydawniczej

prof. dr hab. Andrzej Świątkowski
Uniwersytet Jagielloński

 

O monografii

Opracowanie stanowi kompleksową analizę treści stosunku pracy członka zarządu oraz pozycji prawnej, jaka jest wykreowana w stosunku do członka zarządu na podstawie norm prawa pracy. U źródeł monografii leżą zainteresowania naukowe autora i prowadzona praktyka adwokacka.

Z teoretycznoprawnego punktu widzenia autor stara się rozwiązać problem kolizji norm, jakie zachodzą pomiędzy przepisami kodeksu spółek handlowych regulującymi stosunek organizacyjny członka zarządu, a przepisami kodeksu pracy stanowiącymi materialnoprawną podstawę regulacyjną stosunku pracy członka zarządu.

 

Z praktycznego punktu widzenia opracowanie może stanowić odpowiedź na problemy powstające przy zatrudnianiu członka zarządu oraz w trakcie łączącego strony stosunku pracy. Zarysowane w opracowaniu kwestie mogą stanowić praktyczną pomoc zarówno dla zatrudniającej spółki, jak i dla członka zarządu będącego pracownikiem.

Uniform European Inheritance Law. Myth, Dream or Reality of the Future

Mariusz Załucki

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-02-6

 

contents

introduction

 

About the book:

 

The inheritance law changes. A question that is impossible to be anticipated today is whether this area of law should move towards further European integration, or whether any future changes should be limited to a simple implementation of national needs. In any case, it should be noted that the possible drafting of a new inheritance law in any European country should start from a deep discussion on the condition of the current legislation. According to the author, it is time to start this kind of discussion on a broad scale. Only a fuller analysis of individual institutions could allow making a decision in this regard. It is why the book is an attempt to find a possible common denominator of the individual national inheritance law solutions and to answer the question about the possibility of unification of inheritance law in the European Union. 

Megamiasto Tokio

Rajmund Mydel

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-311-4

 

spis treści

 

[...] Megamiasto będace przejawem, m. in., szczególnie wysokiego poziomu zaawansowania procesów suburbanizacji-metropolizacji, definiowane jest jako obszar metropolitalny liczący 10 mln i więcej mieszkańców. [...]

...czynnikiem determinującym formowanie megamiasta jest przede wszystkim rynek pracy, nowoczesny i innowacyjny w swej strukturze oraz ogromny i silnie wewnętrznie zróznicowany. Funkcjonuje on w warunkach permanentnego rozwoju oraz modernizacji, na którą składa się m. in. tworzenie parków naukowych i technologicznych, rewitalizacja i gentryfikacja wielofunkcyjnych terenów zainwestowania miejskiego (w sferze funkcjonalnej, infrastrukturalnej oraz demograficznej - w tym w ramach brownfield regeneration i renaissance activities) oraz rozwój nowoczesnych systemów transportu zbiorowego. Stanowią one łącznie fundament ekonomicznego wzrostu i rozwoju megamiasta, którego demograficzno-gospodarczy potencjał oraz realne efekty ekonomiczne lokują je w gronie największych lub głównych regionów ekonomicznych (tzw. regiopolis) o znaczeniu krajowym a niekiedy także międzynarodowym.

[...]

fragmenty wstępu

Kompetencje - Kształcenie - Ewaluacja. W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetencji uczniów młodszych

Joanna Aksman, Alena Daušková, Jolanta Gabzdyl i inni

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-00-2

 

spis treści/contents

słowo wstępne/preface

Dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego

Tom III

Szkoła pozytywna prawa karnego we Włoszech

z przedmową Jana Widackiego

 

Seria Klasycy Myśli Prawno-Kryminalnej

 

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-08-8

The School of Tomorrow Centred on Pupils

ed by Józef Kuźma, Jolanta Pułka

Kraków 2015, ISBN 978-83-65208-01-9

 

contents

introduction

Social Aspects of Management.

ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatuła

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-283-4

 

contents

Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa. Prawo - Instytucje - Zasoby

Tadeusz Biernat

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-251-3

 

spis treści

wstęp

 

Książka dotyczy relacji pomiędzy charakterem władzy publicznej w państwie demokratycznym a szeroko pojmowanym ładem społecznym (porządkiem społecznym). Tego rodzaju przedsięwzięcia badawcze należą w literaturze polskiej do rzadkości. Z prostej przyczyny; wymagają bardzo rozległej wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu teorii i filozofii prawa, politologii, socjologii, prawa konstytucyjnego i administracyjnego, doktryn prawnych, i jeszcze wielu innych. Dodatkowo wymagana jest znajomość wąskiej, lecz bardzo skomplikowanej merytorycznie dyscypliny, lokowanej zazwyczaj w filozofii społecznej: teorii władzy.

Monografia Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa. Prawo – Instytucje – Zasoby nie została pomyślana jako lektura dla „wyłącznie” wąskiego grona specjalistów. Jej wartość poznawcza, eksponowana w prosty, przejrzysty i uporządkowany sposób, doskonale może spełniać funkcje podręcznika akademickiego, dla studentów prawa, administracji, nauk politycznych czy dziennikarstwa, wyższych lat studiów (studiów doktoranckich).

                                                                                               

                                                                                                                                      Z recenzji wydawniczej 

                                                                                                                                       prof. zw. dr hab. Krzysztofa Pałeckiego

Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju. część II

redakcja naukowa Zofia Foryś, Grażyna Anna Franek, Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-348-0

 

spis treści

wstęp

 

Monografia stanowi zbiór prac ukazujących rozpiętość zainteresowań pielęgniarek i prowadzonych przez nie badań - począwszy od historii zawodu,  porzez etykę, zarządzanie aż po pielęgniarstwo specjalistyczne

Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju. część I

redakcja naukowa Beata Dobrowolska, Zofia Foryś, Jerzy Jaśkiewicz

Krakó 2014, ISBN 978-83-7571-295-7

 

spis treści

wprowadzenie

 

Tematyka przedstawianych prac nawiązuje przede wszystkim do trzech celów rozwoju, zdefiniowanych przez ONZ na potrzeby projektu poprawy losów ludności świata, tj. nr 4 - zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci, nr 5 - poprawa zdrowia kobiet ciężarnych i położnic i nr 6 - zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób.
Treści zawarte w monografii wskazują dominujące kierunki badań we współczesnym pielęgniarstwie polskim, jego osiągnięcia, ale też niedostatki. W opracowaniu dominuje edukacja zdrowotna  i promocja zdrowia, analizowana z różnej perspektywy badawczej - tej szerokiej, poświęconej np. poszukiwaniu przyczyn spadku akceptacji szczepień ochronnych, ale też węższej, przedstawiającej stopień przestrzegania zaleceń zdrowotnych przez pacjentów, ze wskazaniem czynników motywujących oraz ciekawych rozwiązań w zakresie metodyki pracy z pacjentem.

 

                                z recenzji dr hab. Danuty Zarzyckiej

Ocena stanu odżywienia organizmu. Practicum

Maria Kapiszewska, Małgorzata Kalemba-Drożdż

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-262-9

 

spis treści

przedmowa

 

 

Niniejsze opracowanie – ukierunkowane na practicum – przeznaczone jest dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów biologicznych oraz innych kierunków obejmujących wiedzę o żywieniu człowieka. Proponowane zajęcia mają formę ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć komputerowych lub konwersatoryjnych, a większość z nich, co istotne, nie wymaga bardzo drogiego i specjalistycznego sprzętu.

fragnent przedmowy

Ocena ekspresji mRNA dla kolagenów typu I, II i IV oraz metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 w guzkowym raku podstawnokomórkowym i ...

Anna Goździalska

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-324-4

 

spis treści

 

 

Monografia dr Anny Goździalskiej, nosząca tytuł: „Ocena ekspresji mRNA dla kolagenów typu I, III i IV oraz metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 w guzkowym raku podstawnokomórkowym i odmianie naciekającej”, stanowi oryginalny i znaczący wkład do współczesnej wiedzy na temat patomechanizmu raka podstawnokomórkowego, jak i przydatności technik molekularnych w diagnostyce tego schorzenia.

Z recenzji prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk

 

Praca dotyka istotnego problemu dla współczesnych społeczeństw dotyczącego molekularnych podstaw rozwoju procesu nowotworzenia i lepszego poznania zjawisk utraty kontroli nad nieprawidłowym rozwojem zmienionych grup komórek prowadząc do powstania zmiany nowotworowej. Nowotwory i schorzenia sercowo-naczyniowe to najczęstsze przyczyny zgonów u ludzi. Rak podstawnokomórkowy, należący do nieczerniakowych raków skóry jest jedną z najczęstszych zmian nowotworowych i najczęstszym nowotworem rozwijającym się na skórze.

...

Praca jest bardzo wartościowym opracowaniem, udawadniającym rolę i znaczenie badań molekularnych obejmujących badanie ekspresji transkryptów mRNA dla kolagenów i metaloproteinaz 2 i 9 w ocenie ognisk raka podstawnokomórkowego.

Z recenzji prof. dr hab. n. med. Anny Wojas-Pelc

 

 

Media - kultura popularna - polityka. Wzajemne oddziaływanie i nowe zjawiska

redakcja naukowa Joanna Bierówka, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-274-2

 

spis treści/contens

wprowadzenie

 

…publikacja, w której kilkunastu autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe z całej Polski i różne dyscypliny naukowe podzieliło się wynikami swoich badań nad wieloma aspektami wzajemnych relacji między mediami, kulturą popularną i polityką.

 

Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera sześć artykułów, których autorzy przyglądają się nowym zjawiskom w tradycyjnych i nowych mediach, a szczególnie interesuje ich w tym kontekście wpływ rozwoju nowych technologii na przekaz kulturowy i sposoby uczestnictwa w kulturze odbiorców „starych” mediów i użytkowników „nowych” mediów. …
Część druga, poświęcona „kulturze sieci” i interakcjom w cyberprzestrzeni, składa się również z sześciu artykułów. (…)
Trzecią część publikacji tworzą trzy teksty poświęcone związkom kultury popularnej z polityką. (…)

fragment wstępu 

Diagnoza psychologiczna "Kreatywny potencjał". Psychologiczne metody diagnozowania i prognozowania kreatywności

Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-236-0

 

spis treści

wstęp

 

 

Monografia zawiera pytania, teorie i praktykę z zakresu diagnozy psychologicznej. Testy „Kreatywny potencjał” i „Kreatywny potencjał – wersja rozszerzona” pozwalają oszacować poziom kreatywności jednostki, jej predyspozycje i potencjał kreatywny. Ich innowacyjność wyraża się w możliwości diagnozowania nie tylko aktualnego stanu kreatywności i uświadomionych procesów jej rozwoju, ale także nieuświadomionych procesów samorozwoju i potencjału kreatywności.

fragment ze Słowa od Autorki

Continuity in Language. Styles and Registers in Literary and Non-Literary Discourse

ed by Ewa Willim

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-388-6

 

contents

 

Ekonomiczno - finansowe konteksty integracji europejskiej

redakcja naukowa Alicja Dziuba-Burczyk

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-303-9

 

spis treści

słowo wstępne

 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian zarówno w postrzeganiu nauk ekonomicznych, jak i praktyce polskich przedsiębiorstw oraz instytucji. [...]

Teorie służące integracji i praktyka są uzupełniane, a także modyfikowane w miarę potrzeb. Nie można nie zauważyć trudności strefy euro, więc teoria się aktualizuje w miarę dostrzegania i rozwiązywania powstających problemów. Rozwija się zatem problematyka współczesnych teorii finansów międzynarodowych i standardów rachunkowości w integrującej się Europie.

ze wstępu

 

 

 

 

Jednostka Państwo Prawo. Teorie politycznego zobowiązania

Marta Majorek

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-328-2

 

spis treści

wprowadzenie

Gender Mainstreaming in Polish media discourse / Gender Mainstreaming w polskim dyskursie medialnym

ed. by Anna Frątczak / red. Anna Frątczak

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-235-3

 

spis treści/contents

wstęp

 

as exemplified in the debate concerning  the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

/

Na przykładzie debaty nad Konwencją o zapobieganiu I zwalczaniu przemocy wobec kobiet I przemocy domowej

 

Idee nowelizacji Kodeksu Karnego

red. naukowa Marek Lubelski, Renata Pawlik, Adam Strzelec

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-263-6

spis treści

 

Od redaktorów

 

Szanowni Państwo

 

W 2012 upłynęło osiemdziesiąt lat od wprowadzenia w życie pierwszego kodeksu karnego Polski Odrodzonej, jakim było rozporządzenie Prezydenta RP z 11 lipca 1932 roku. Kodyfikacja ta stanowi swoisty trzon polskiego prawa karnego, który znalazł odzwierciedlenie w Kodeksie karnym z 1969 r. oraz 1997 r. Zaawansowane zarazem
są już prace nad zmianami w obowiązującym kodeksie karnym, przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną działającą przy Ministrze Sprawiedliwości i będące obecnie, choć w zmienionym kształcie, przedmiotem prac sejmowych.

Wydaje się rzeczą wielce interesującą i godną uwagi podjęcie próby prześledzenia, jakimi drogami ewoluuje polskie prawo karne, co z dzieła pierwszej kodyfikacji jest trwałe, co uległo zmianie, a nade wszystko – jak miałaby być zmieniona obowiązująca regulacja kodeksowa.

Opracowanie odzwierciedla stan prawa i piśmiennictwa na koniec 2013 roku.

Marek Lubelski

Renata Pawlik

Adam Strzelec

 

(...) dwa główne cele przyświecały autorom tego tomu. Pierwszy, to przypomnienie wielkiej polskiej kodyfikacji, której owocem był kodeks karny z 1932 roku. Przypomnienie i zarazem złożenie hołdu dziełu i jego twórcom.

       Drugi, to próba odnalezienia idei przewodniej nowelizacji kodeksu z 1997 roku.
 
ze słowa wstępnego Jana Widackiego  

 

 

Socially Responsible Business

ed. by Dariusz Fatuła, Bojan Krstić

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-356-5

 

contents

preface

 

The advantage of Socially Responsible Business may lie in a long-term benefit connected with more constant though sometimes not so dynamic development, better reputation in the society, which as an element of public relations may in return bring greater rewards. 
This book is the result of  cooperation between the authors from Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University – Poland and researchers from University of Niš – Faculty of Economics (Project No. 179066 – „Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences in the process of European integration of Serbia”, which is funded of Ministry of Education, Science and Technology development of Republic of Serbia).

 

 

Poland, Hungary, the World. Selected Aspects of Contemporary Economy

ed by Klemens Budzowski, Magdolna Laczay

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-372-5

 

contens

introduction

 

Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 2

redakcja naukowa Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-301-5

 

spis treści/contens

wstęp

 

 

Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 1

redakcja naukowa Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak

 

Kraków 2014, ISBN 978-7571-316-9

 

 

 

Jest to kontynuacja opracowań pt. Przemiany struktur regionalnych oraz Społeczno-ekonomiczne przemiany struktur regionalnych wydanych pod redakcja Piotra Raźniaka. niniejsza książka została poświęcona zagadnieniom zwiazanym z gospodarką przestrzenną (rozdziały dotyczące problematyki migracji i zmiany liczby ludności w różnych układach przestrzennych). Ponadto zwrócono uwagę na zmiany funkcji w wybranych obszarach metropolitalnych oraz poziomu życia

w Polsce. Przedstawiono także problematykę zwiazana z kierunkami rozwoju obszarów przygranicznych Unii Europejskiej.

 

Networked individuals in the virtual political and social mediasphere

Marta du Vall, Marta Majorek

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-364-0

 

contens

introduction

Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. Tom II

redakcja naukowa Józef Kuźma, Jolanta Pułka

Kraków 2014, ISBN 978-83-7572-360-2

 

spis treści

wprowadzenie

 

Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. Tom I

redakcja naukowa Józef Kuźma, Jolanta Pułka

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571- 291-9

spis treści

wstęp

 

       (...) jest pracą zbiorową, w której zaprezentowane zostało wieloaspektowe spojrzenie na polską edukacje, szkołę i ucznia w kontekscie globalnym i krajowym. Jej treść wpisuje się w prowadzone w ostatnich latach dyskusje na temat szkoły i nauczycieli, warunków ich pracy, reformy edukacji. Wiele wyników badań, ale przede wszystkim codzienne doświadczenia milionów uczniów i ich nauczycieli wskazują na głęboki regres polskiego systemu szkolnego i edukacji, na brak długoterminowej, konsekwentnej, mądrej polityki edukacyjnej. Również system kształcenia przyszłych nauczycieli budzi coraz wiecej uwag w obliczu coraz bardziej zróżnicowanych  potrzeb uczniów.

       (...) Dlatego moją wielka aprobatę wzbudza prezentowana problematyka pracy, której tytuł w bardzo wyraźny sposób oddaje intencje redaktorów naukowych - Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach.

 

Z recenzji wydawniczej

prof. zw. dr hab. Tadeusza Pilcha

 

Bezpieczeństwo 2014/3

redaktor naczelny  Klemens Budzowski

 

Kraków 2014, ISSN 1899-6264

 

Bezpieczeństwo 2014/2

redaktor naczelny  Klemens Budzowski

 

Kraków 2014, ISSN 1899-6264

 

Bezpieczeństwo 2014/1

redaktor naczelny Klemens Budziwski

 

Kraków 2014, ISSN1899-6264

 

 

Cisza w teorii i praktyce

Obraz interdyscyplinarny

 

redakcja naukowa Teresa Olearczyk

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-352-7

 

spis treści

wstęp

 

We współczesnym świecie cisza zyskuje na znaczeniu ze względów fizjologicznych, służy do odreagowania lub zahamowania nadmiaru bodźców zewnętrznych; jest niezbędna zarówno w prowadzeniu dialogu, jak i zachowaniu dyscypliny. Nadzieje związane z wprowadzeniem ciszy w proces wychowawczy dotyczą potrzeby  zrozumienia przez człowieka otaczającego świata, która znajduje wyraz w coraz częściej spotykanej nadpobudliwości, zaburzeniach emocjonalnych i psychicznych, w zachowaniach agresywnych. (...) Współautorzy tego zbioru podzielili się wiedzą i przemyśleniami z perspektywy swoich zainteresowań badawczych, jednak centralnymi kategoriami rozważań uczyniono pojęcia różnorodności, wielowymiarowości ciszy oraz możliwości wykorzystania jej jako zasady pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

Z Przedmowy prof. Teresy Olearczyk

Badania poligraficzne w Polsce

redakcja Jan Widacki

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-259-9

 

spis treści

 

wprowadzenie

Królewski kościół katedralny na Wawelu w rocznicę konsekracji 1364–2014

Royal Cethedral Church on Wawel Hill in Krakow Jubilee of the Consecration 1364-2014

 

Tomasz Węcławowicz

 

ISBN 978-83-7571-275-9 (oprawa broszurowa)

ISBN 978-83-7571-287-2 (oprawa twarda)

 

Kraków 2014

 

                               "... " jest ważną próba odczytania genezy gotyckiej katedry, jej założeń, planów, faz budowy z wykorzystaniem nie tylko źródeł pisanych i archeologii, ale także tego na co pozwala interpretacja miejsca (topografia) funkcji budowanego kościoła (katedra królewska, sanktuarium), także możliwości interpretacji, jakie daje architektura szukając odpowiedzi na pytanie, co przed 650 lat ukształtowało jej bryłę. refleksje te mają zasadnicze znaczenie dla postrzegania katedry i w przyszłości i współcześnie. Są ważne do zrozumienia tego, co od pokoleń określa i zawiera jej wielkość.

 

                    Katedra była miejscem Laus perennis przez kilka stuleci. Jej wyjątkowość podkreślały koronacje i pogrzeby królewskie [...] jest miejscem w Polsce jedynym w swoim rodzaju, niezwykłym, wyjątkowym, najwyższym. [...] Przestrzeń tego "przybytku Boga z ludźmi" wyznaczają fundamenty katedry, jej ściany i sklepienia, jej dachy i wieże, jej architektura. 

 

 

ks prof. Jacek Urban, Locus iste a Deo factus est

 

 

Krakowska katedra nie doczekała się dotychczas nowoczesnej monografii architektonicznej. Książka Tomasza Węcławowicza częściowo wypełni tę lukę i jest opracowaniem od dawna oczekiwanym. Walorem publikacji jest dwujęzyczny tekst - polski i angielski - dzięki czemu może ona wejść do międzynarodowego obiegu naukowego.

fragment recenzji wydawniczej

dr hab. Andrzej Włodarek

Współczesne kierunki w medycynie prewencyjnej

pod redakcja Anny Goździalskiej i Jerzego Jaśkiewicza

 

ISBN 9788375712902

 

spis treści

 

W procesie dbałości o zdrowie człowiek od zawsze był-i wciąż jest-pouczany, że znacznie skuteczniej jest zapobiegać schorzeniom niż leczyć. Medycyna prewencyjna jest więc ukierunkowana  na wszystkie specjalności medyczne, ale także na zdroworozsądkowe myślenie. Realizując wskazania dotyczące profilaktyki można spodziewać się pełnego komfortu życia, które obejmuje i efektywną pracę, i zasłużony odpoczynek. Niniejsza monografia odnosi czytelnika nie tylko do bardzo różnych kierunków prozdrowotnych, ale także do leczenia schorzeń już występujących. Zamierzeniem autorów było przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu profilaktyki prozdrowotnej cukrzycy, otyłości, zaburzeń lipidowych i zmian skórnych, pielęgnacji w tych schorzeniach, a także problemów kosmetologicznych skóry, towarzyszącym tym zaburzeniom.

 

ze wstępu

Chemia surowców kosmetycznych

Ćwiczenia laboratoryjne

 

Artur Budzowski, Regina Gil, Katarzyna Zięba

 

spis treści

Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII wieku - twórcy, nurty i tendencje

Anna Dettloff

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-2155  (oprawa miękka)

                       ISBN 978-83-7571-2674  (oprawa twarda)

 

spis treści

wprowadzenie

 

Oparta na solidnej kwerendzie źródłowej monografia ukazuje uporządkowany obraz rzeźby krakowskiej z okresu od około 1740 do 1790 roku. Świetna pod względem warsztatu naukowego i przynosząca nowe wyniki pozycja jest adresowana do specjalistów - głównie historyków sztuki. Jednak zarówno ukazana w niej problematyka, mogąca interesować także niefachowców, przede wszystkim przedstawicieli innych dyscyplin historycznych, ale także amatorów-pasjonatów sztuki i historii kultury, jak i warsztat pisarski autorki, umiejącej jasno konstruować rozprawę i logicznie prowadzić wywód, posługującej się pieknym, bogatym, choć przy tym funkcjonalnym językiem, nie epatującym pseudonaukową terminologią i metodologicznymi udziwnieniami stylu, ułatwia swobodną lekturę.

prof. dr hab. Adam Małkiewicz

 

NOMINACJA DO NAGRODY IM. JANA DŁUGOSZA 2014

 

 

 

Prostytucja Studium zjawiska

red. naukowa Robert Kowalczyk, Małgorzata Leśniak

 

ISBN 978-83-7571- 207-0

 

 spis treści

 

Tom dotyka problematyki, która wciąż w polskich naukach o zdrowiu, medycznych, społecznych i humanistycznych jest terra incognita - prostytucja.

Jest to wieloaspektowe studium owego zjawiska, składające się z trzynastu artykulów naukowych. Zaprezentowany wybór tekstów pozwala na lepsze zrozumienie, czym w istocie jest prostytucja.

 

                                     

Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce

Barbara Podolec

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-298-8

 

Celem opracowania było zaprezentowanie wyników badań nad
wybranymi aspektami materialnej sfery warunków życia ludności,
jak również wskazanie możliwości zastosowania metod ilościowych
w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych. Zamiarem autorki
było przedstawienie wspomnianej problematyki w taki sposób, aby
była ona przydatna i przystępna dla studentów oraz seminarzystów.
Przygotowując własne prace, stają oni bowiem często przed problemem
prawidłowego zastosowania metod ilościowych do opisu badanej
rzeczywistości. Praca Barbary Podolec stanowić może istotną pomoc
w przygotowaniu części empirycznej ich prac, w szczególności
podejmujących zagadnienia społeczno-ekonomiczne.


Z recenzji prof. UEK dra hab. Pawła Ulmana

 

 

 

Innowacje w procesie zarządzania regionem

red. Zbigniew Makieła

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-271-1

 

spis treści

 

Znaczenie przesiębiorczości i innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionu powszechnie jest uznawane przez aktorów tworzących zbiór regionalnych podmiotów. W rozwiniętej gospodarce rynkowej podmioty gospodarcze, regiony konkurują pomiędzy sobą o pozyskanie czynników rozwoju, które pozwolą im na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Jednym z ważniejszych czynników rozwoju regionalnego jest przedsiębiorczość mieszkańców, menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw, władz samorządowych. Z przedsiębiorczością ściśle powiązana jest innowacyjność, która odgrywa kluczową rolę- jako czynnik rozwoju. Innowacyjność jest procesem polegającym na przekształcaniu istniejących mozliwości w nowe idee i wdrażania ich w praktykę. Regiony dążące do poprawy poziomu innowacyjności wybierają drogi pozyskiwania innowacji: inwestują w wiedzę, w rozwój uczelni, w sektor badawczo-rozwojowy, którego efekty inwestycyjne są wprawdzie rozłożone w czasie i wdrażane z pewnym opóźnieniem, ale są działaniem długotrwałym i skutecznym.

 

Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie

Myśli i ludzie

 

Jan Widacki

 

Kraków 2014, ISBN 978-83-7571-2865

 

spis treści

 

Zawarte w tym tomie teksty czyta się z ogromnym zainteresowaniem i to zarówno ze względu na ich zawartość merytoryczną , jak i język, którym są napisane. Przez pryzmat życiorysów kilku wybranych postaci Jan Widacki pokazuje i udowadnia, iż krakowska nauka prawa karnego i kryminologii znajdowała się od wieków w nurcie nauki europejskiej. Analizując poglądy poszczególnych uczonych, Autor stara się nie tyle dokonać ich pełnej rekonstrukcji, co raczej dostarczyć nowych danych, dotychczas nieznanych oraz wyjaśnić, dlaczego przypominanie ich po wielu latach ma sens.

 

z recenzji wydawniczej

prof. dr hab. Janiny Błachut

 

 

Rola Niemiec w kryzysie strefy Euro po 2009 roku

Erhard Cziomer

 

Kraków 2013, ISBN 978-83-7571-2476

 

Przedmiotem analizy jest próba syntetycznego ukazania genezy, uwarunkowań i ewolucji kryzysu strefy euro ze szczególnym uwzględnieniem roli Niemiec w działaniach na rzecz jego przezwyciężenia w latach 2009–2013. Towarzyszące temu kryzysowi złożone zjawiska, tendencje i procesy o charakterze polityczno-gospodarczo-społecznym stworzyły dla Niemiec, w aspekcie wewnętrznym i międzynarodowym, nową sytuację jako czołowego państwa UE pod względem potencjału ekonomicznego. Musiały one określić swoje interesy i cele nie tylko z uwagi na ratowanie zadłużonych krajów strefy euro, lecz także w odniesieniu do przejęcia nowej roli w UE oraz całej Europie. Po omówieniu wyznaczników nowych uwarunkowań oraz założeń polityki europejskiej Niemiec, autor określa fazy wdrażania strategii ratowania strefy euro przez rząd chadecko-liberalny CDU/CSU/FDP z kanclerz A. Merkel oraz przedstawia jego nowe priorytety w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa w dobie globalizacji i kryzysu UE. Wnioski końcowe są syntetyczną ocenę implikacji wyników wyborów do Bundestagu z 22 września 2013 r. dla nowych wyzwań wewnętrznych oraz roli międzynarodowej Niemiec

 

Mistrzowie i uczniowie

Katalog projektów klas mistrzowskich na kierunku architektura

 

ISBN 978-83-7571-223-0, Kraków 2013

 

Katalog wydany z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego

Tom II

 

Teoria karna Kanta ze stanowiska jego ogólnej nauki o rozumie praktycznym

 

z przedmową Jana Widackiego

 

 Seria Klasycy Myśli Prawno-Kryminalnej

 

przedmowa

Po Jakubowej drabinie

O rytuale inicjacyjnym żydowskich lóż parawolnomularskich B'nai B'rith w okresie międzywojennym

 

Anna Kargol

 

ISBN 978-83-7571-258-2, Kraków 2013

 

Dr Anna Kargol podejmuje materię ważną, zarazem kontrowersyjną i nawet dziś budzącą emocje. Główny przedmiot i cel poznawczy pracy stanowi "ukazanie wyjątkowego i oryginalnego inicjacyjnego, rytualnego charakteru polskiego Zakonu B'nai B'rith okresu międzywojennego- z wyłączeniem pozostałych aspektów społecznych czy politycznych".

Ruch B'nai B'rith odciął się od swoich wolnomularskich korzeni, przybrał charakter charytatywno-oświatowy, a w warunkach polskich stał się ostoją tendencji syjonistycznych- ale niezależnie od takich czy innych opinii współczesnych pozostał związkiem o charakterze inicjacyjnym.

Na specjalną uwagę zasługuje źródłowa część wydawnictwa, a zwłaszcza dokonany przez Autorkę przekład na język polski obszernej partii rytuału.

z recenzji wydawniczej

prof. dra hab. Tadeusza Cegielskiego

Krajowe Ramy Kwalifikacji – biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach?

redakcja naukowa Maria Kapiszewska

 

Kraków 2013, ISBN 978-83-7571-250-6

 

 spis treści

Kulturowy wymiar bezpieczeństwa

Aspekty teoretyczne   i praktyczne

 

Jan Czaja

 

ISBN 978-83-7571-203-2, Kraków 2013

 

 Niniejsze opracowanie Kulturowy wymiar bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne   i praktyczne jest aktualizacją i rozwinięciem opublikowanej w 2008 r. przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne książki Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Przez pięć lat jakie minęły od tego czasu pogłębiło się zainteresowanie czynnikami kulturowymi w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie najważniejszej warstwy tych stosunków, jakim jest bezpieczeństwo. Stosownie do przedstawionych wyżej założeń struktura książki oparta została na czterech powiązanych ze sobą częściach, noszących następujące tytuły: część pierwsza – Bezpieczeństwo. Wymiar kulturowy. Aspekty metodologiczne. Część druga – Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i integracji. Część trzecia – Kultura bezpieczeństwa. Aspekty narodowe i międzynarodowe. Część czwarta – Kulturowe uwarunkowania    bezpieczeństwa międzynarodowego.

ze wstępu

Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii

red. Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Grażyna Dębska

 

ISBN 978-83-7571-227-8, Kraków 2014

 

W życiu człowieka często występują stany zaburzeń fizykalnych oraz psychicznych. We wszystkich schorzeniach konieczne jest więc przeprowadzenie właściwego rozpoznania, a potem wdrożenie należytego leczenia. Szczególnie ważne jest zorganizowanie w środowisku przez pracowników ochrony służby zdrowia i opieki społecznej działań opiekuńczych i profilaktycznych.

Opieka jest potrzebna wszystkim, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, a w sposób szczególny osobom starszym, w tym terminalnie chorym. Prezentowane w niniejszej monografii teksty uwzględniają właśnie tę wieloczynnikową aktywność opiekuńczą.

 

ze wstępu

Rodzina w zdrowiu i w chorobie

Wybrane aspekty opieki nad przewlekle chorym

 

red. Grażyna Dębska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz

 

ISBN 978-83-7571-289-6, Kraków 2012

 

Niniejsza monografia obejmuje 12 rozdziałów polskich i słowackich autorów. Zwrócili oni przede wszystkim uwagę na związek między rodziną a stanem zdrowia jej członków. Publikacja obejmuje artykuły poglądowe i badawcze, napisane w języku polskim i słowackim. Autorami prac są lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, biolodzy oraz psycholodzy prowadzący działalność naukową, dydaktyczną, a pracujący w różnych jednostkach systemu opieki zdrowotnej.

Tematyka prac jest bardzo zróżnicowana, ale w większości dotyczy problemów ludzi przewlekle chorych, których schorzenia są najczęściej nieuleczalne. Zagadnieniem podstawowym dla tej grupy chorych jest właściwa opieka, którą sprawuje albo rodzina, albo placówki ochrony zdrowia.

ze wstępu

Rodzina w zdrowiu i w chorobie

Uwarunkowania środowiskowe zdrowia

 

red. Grażyna Dębska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz

 

ISBN 978-83-7571-293-3, Kraków 2012

 

Monografia, złożona z 12 artykułów o zróżnicowanej tematyce, przedstawia problemy występujące u chorych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Z jednej strony omawia problematykę wyraźnie osadzoną w naukach społecznych, głównie socjologii rodziny, psychologii, pedagogiki. Z drugiej strony odwołuje się do nauk medycznych, poruszając kwestie zdrowia i choroby w kontekście wpływu czynników środowiskowych na zdrowie. Szczególnie ważne są problemy dzieci niepełnosprawnych oraz żyjących w rodzinach patologicznych. czy też edukacji rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Autorzy zwracją uwagę na wpływ więzi rodzinnych i wsparcia społecznego na funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby przewlekłej.

ze wstępu

Podstawy rachunkowości według efektów kształcenia

Zbiór zadań

 

red. Alicja Dziuba-Burczyk

 

ISBN 978-83-7571-294-0, Kraków 2013

 

Monografia wypełnia duże zapotrzebowanie na tego rodzaju publikacje, gdyż [...] wyróżnia się zakresem tematycznym. Mam tu na myśli wiązanie merytorycznej treści każdego rozdziału z normami Krajowych Ram Kwalifikacji i efektami kształcenia. Z tego też tytułu bardzo istotną częścią monografii jest jej częśc metodyczna.

Wysoko oceniam część praktyczną monografii. To bardzo cenna część opracowania, szczególnie dla studentów wszelkich kierunków studiów ekonomicznych, studiów podyplomowych, praktyków, ale i osób chcących poznać zasady rachubkowości.

 

z recenzji wydawniczej prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Szplita

Pliki do pobrania

Cocto latere nobilitavit

O ceglanych murach kościołów średniowiecznego Krakowa

 

Tomasz Węcławowicz

 

Kraków 2013, ISBN 978-83-7571-238-4

 

Do tytułowych rozważań o ceglanych kościołach średniowiecznego Krakowa wybrano reprezentatywne przykłady: najwcześniejsze, pokazujące recepcję ceramicznego tworzywa w wieku XIII i o sto lat późniejsze, z czasów swoistego apogeum rozwoju ceglano-kamiennej architektury w Małopolsce, nazywanej tradycyjnie ,,kazimierzowską". Są to kościoły klasztorne: Franciszkanów i Cystersów w Mogile oraz parafialne: Mariacki i Bożego Ciała na Kazimierzu. Dobór był także uwarunkowany nowymi odkryciami dokonanymi w tychże kościołach w trakcie niedawnych prac konserwatorskich. W toku narracji pojawią się także odniesienia do kościoła Norbertanek na Zwierzyńcu, warsztatowo związanego zarówno z cysterskim, jak i franciszkańskim, oraz do kościoła pw. św. Katarzyny przy kazimierskim klasztorze Augustianów, rozpoczętym równolegle z pobliskim farnym, ale nigdy niedokończonym zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami. Wzmiankowana wyżej czwarta bazylika gotycka - dominikańska, mimo że największa z nich, nie będzie omawiana, ponieważ neogotycka odbudowa niemal całkowicie zatarła pierwotne cechy warsztatowe.

Zakres analizy jest zróżnicowany, uwarunkowany przez materiał zabytkowy: stan zachowania i opracowania źródeł pisanych oraz stan zachowania źródeł materialnych, czyli murów i detali architektonicznych. O ile zasób źródeł pisanych nie ulega zmianom od dziesięcioleci, o tyle w wyniku badań architektonicznych

i wykopaliskowych rozpoznanie źródeł materialnych sukcesywnie się powiększa.

Konfrontacja obu typów źródeł pozwala zmienić znacząco stan badań i zweryfikować wiele utartych poglądów. Jednakże w celu właściwej interpretacji dekoracji far Mariackiej i kazimierskiej, pozbawionych komentarza

i oparcia w źródłach pisanych, poszerzono rozważania o ikonografię nie tylko figur, ale i całej przestrzeni sakralnej. Ponadto, każde dzieło architektury, zwłaszcza sakralnej, może być rozumiane jako tekst kultury. Powstawało w określonym kulturowym kontekście i było przez ówczesnych odbiorców ,,kulturowo doświadczane" i przeżywane. Zachowywało rzeczywistość o określonej strukturze i układzie znaczeń. Zawierało bowiem całe sekwencje komunikatów porządkujących czas i otaczającą przestrzeń. Kluczem do zrozumienia celu budowy ogromnych kościołów (trwającej całe dziesięciolecia) jest poszukiwanie tropów i symbolicznych sensów oraz odczytanie ich oryginalnych znaczeń. Wybrane kościoły, zarówno wczesne klasztorne, jak i reprezentacyjne - parafialne, zostały potraktowane jako nośniki wielorakich treści do uważnego czytania i wielowarstwowego interpretowania. Treści ideowe były bowiem najważniejszą przyczyną sprawczą każdej fundacji sakralnej i moderowały recepcję form architektonicznych, tendencji stylowych, wreszcie skutkowały sprowadzeniem muratorskich warsztatów z pobliskich bądź z odległych regionów artystycznych.

'... ta publikacja o typowo naukowym charakterze stanowi ważny i unikatowy punkt widzenia na związki pomiędzy architekturą a mecenatem i jest wzorcem warsztatowym interpretacji treści ideowo - artystycznych

i strukturalno - materialnych architektury, pojmowanej jako dzieło sztuki. Jest zatem istotnym wkładem nie tylko do historii sztuki, ale tażke do jej teorii."

z recenzji wydawniczej

prof. zw. dr. hab. inż. arch. Andzreja Kadłuczki

 

Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej.

Od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej

 

Barbara Stoczewska

 

ISBN 978-83-7571-222-3, Kraków 2013

 

Książka jest pierwszą na gruncie nauki polskiej publikacją tak szeroko traktującą o stosunkach przedstawicieli polskiej myśli wobec Ukrainy i Ukraińców. Autorka wybrała arcytrudną ścieżkę, zdecydowała bowiem skoncentrować się na tak wielu i tak różnorodnych doktrynach i środowiskach wyłącznie z jednego punktu widzenia, przez jedną soczewkę. Zadanie wyjątkowo złożone, mimo swej pozornej prostoty, symbolizowanej przez jeden wątek. Biorąc pod uwagę walory formalne, merytoryczne oraz warsztatowe, z satysfakcją rekomenduję opracowanie do wydania.

z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Włodzimierza Bernackiego

Architektoniczne przesłania

Pawilon Polski na Światowej Wystawie EXPO 2005 Aichi w Japonii

 

Krzysztof Ingarden

 

ISBN 978-83-7571-214-8

 

Niniejsza monografia jest próbą uporządkowania w formie książkowej materiału dotyczącego efemerycznego projektu, który istniał tylko przez sześć miesięcy trwania światowej Wystawy EXPO 2005 w Japonii.

Projekt Architektoniczny został wyłoniony w ogólnopolskim konkursie w roku 2004, był budowany na terenach wystawowych od listopada 2004 do marca 2005 roku, następnie po zakończeniu został sprzedany i rozebrany.

Zamierzeniem autora było zebranie rozproszonych archiwalnych materiałów ilustracyjnych, aby uchronić je przed zaginięciem, opisanie założeń autorskich pawilonu, a także uzupełnienie ich o komentarz opisujący proces projektowy, który doprowadził do realizacji wiklinowego pawilonu.

Kraje konfucjańskie

Dzieje nowożytne ze szczególnym uwzględnieniem konfucjonizmu

red. Roman Sławiński

ISBN 978-83-7571-180-6

 

Wraz z zadziwiającym tempem rozwoju gospodarczego Chin i ich światową ekspansją kapitałową obserwujemy narastające zainteresowanie Orientem, także w naszym kraju. Dziś coraz bardziej potrzebna staje się wiedza o specyfice Azji Wschodniej, dotycząca na przykład tamtejszych rodzimych wierzeń i zwyczajów czy genezy tradycyjnej etyki konfucjańskiej i  prób jej adaptacji w społeczeństwach azjatyckich w dobie modernizacji. W przypadku Chin, ojczyzny konfucjanizmu, współczesny, nowy konfucjanizm powinien doprowadzić do zorganizowania  tzw. „społeczeństwa harmonijnego”, w którym dominują wartości konfucjańskie, takie jak humanitaryzm, sprawiedliwość, lojalność czy szczególna dbałość o starsze pokolenie, które pod nazwą „wartości azjatyckich” były już wdrażane w kilku krajach Azji Wschodniej i skutecznie sprzyjały rozwojowi ekonomicznemu oraz zapewnieniu spokoju społecznego. Stąd zamysł ukazania współczesnego, nowego konfucjanizmu na tle nowszej historii krajów zachowanej jeszcze lub rekonstruowanej  kultury konfucjańskiej.       

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito