Orzeł
A A A

Wymiany studenckie

drukuj drukuj

Dużą popularnością wśród studentów cieszą się tygodniowe wymiany studenckie organizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej razem z partnerskimi uczelniami Krakowskiej Akademii. Wymiany studenckie skierowane są do studentów Krakowskiej Akademii wszystkich lat i kierunków studiów dziennych i zaocznych. Są to tygodniowe wymiany oparte na zasadzie wzajemności, odbywają się głównie z uczelniami wschodnimi i sąsiadującymi z Polską. W trakcie wyjazdu do uczelni partnerskiej studenci uczęszczają na zajęcia, spotykają się z władzami uczelni, biorą udział w programie turystycznym zorganizowanym bezpłatnie przez uczelnię goszczącą obejmującym najciekawsze miejsca w regionie. Ponadto, strona przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Studenci zobowiązani są do zorganizowania i sfinansowania przejazdu tam i z powrotem. W trakcie wymiany gośćmi zagranicznymi zwykle opiekują się studenci uczelni goszczącej. Korzystając z przywileju jakim są wymiany studenckie można bezpłatnie zwiedzić kraj i poznać nową kulturę, zawrzeć nowe znajomości i bezpłatnie uczęszczać na zajęcia językowe. Ponadto, za udział w wyjazdach i/lub opiece nad studentami goszczącymi w naszej uczelni można otrzymać punkty, które brane są pod uwagę w trakcie procesu rekrutacyjnego na wyjazdy Erasmusa. Wszystkie osoby zainteresowane wymianami studenckimi  i opieką nad studentami proszone są o kontakt z DWM. Zachęcamy również do przesyłania na nasz adres swoich danych, dzięki czemu będziemy na bieżąco informować Państwa o organizowanych przez nas wyjazdach i wizytach studenckich.

Prezentacja z wyjazdu do Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry)

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito