Orzeł
A A A

Strategia umiędzynarodowienia

drukuj drukuj

Strategia umiędzynarodowienia i rozwoju współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Cel: Otwarcie uczelni na współpracę międzynarodową

 

 • cel 1. Rozwijanie wspólnych z partnerami zagranicznymi badań naukowych, w tym projektów finansowanych ze środków międzynarodowych

 

 • cel 2. Rozszerzenie oferty wykładów w językach obcych, w tym wykładów pracowników naukowych z uczelni partnerskich

 

 • cel 3. Zorganizowanie cyklu wykładów prowadzonych przez uznane autorytety zagraniczne

 

 • cel 4. Wydawanie wspólnie z partnerami zagranicznymi periodyków, monografii w językach obcych (serie wydawane kolejno przez KAAFM i uczelnie partnerskie partycypujące w kosztach edycji)

 

 • cel 5. Stworzenie systemu rekrutacji kandydatów na studia w KAAFM w krajach  Europy Wschodniej i niektórych krajach azjatyckich

 

 • cel 6. Poszerzenie oferty studiów w języku angielskim, w tym oferty MBA

 

 • cel 7. Stworzenie oferty wykładów w językach obcych dla partnerów zagranicznych

 

 • cel 8. Rozszerzenie możliwości odbywania staży naukowych za granicą w uczelniach partnerskich dla młodych pracowników uczelni (staże naukowe dla asystentów, zagraniczne staże postdoktorskie dla adiunktów)

 

 • cel 9. Pozyskanie nowych parterów zagranicznych do realizacji programu Erasmus

 

 • cel 10. Stopniowe zwiększanie zatrudnienia wykładowców-obcokrajowców – umiędzynarodowienie kadry naukowo-dydaktycznej

 

 • cel 11. Przygotowanie oferty studiów w formule wspólnego kształcenia z partnerami zagranicznymi, realizowanych w KAAFM i uczelni partnerskiej (wspólne programy studiów, wspólne kryteria naboru studentów, uznawanie wyników sprawdzania efektów kształcenia, wspólne/podwójne dyplomy)
   
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito