Orzeł
A A A

Współpraca Międzynarodowa

drukuj drukuj
Międzynarodowa konferencja naukowa w Krakowskiej Akademii: European Constitution and National...
Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Molise. Na zdjęciu Rektorzy obu uczelni prof. nadzw....
Wykład prof. Davida Drewry, Rektora Universytetu w Hull, na temat: Antarctica - Living and Working...
Konsul ds. prasy i kultury Leslie High przekazuje na ręce Rektora prof. dr hab. Andrzeja...
Rektor Krakowskiej Akademii prof. dr hab. Jerzy Malec i Profesor Honorowy Krakowskiej Akademii,...

Jednym z filarów rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest współpraca międzynarodowa. Zakres działalności Uczelni w tej sferze obejmuje między innymi nawiązywanie partnerskich kontaktów z zagranicznymi instytucjami, uczestnictwo w programie Erasmus+, wyjazdy studyjne, staże, praktyki, wspólne prowadzenie i publikowanie badań naukowych, wymianę nauczycieli akademickich, studentów oraz publikacji naukowych, studia MBA, studia angielskojęzyczne (International Business Studies, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy), a także organizację międzynarodowych konferencji naukowych (np. "Poland in the European Union: Social Dimension" w 2005 roku; "European Constitution and National Constitutions " w 2007 roku; cykl dorocznych konferencji "Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo", realizowanych nieprzerwanie od 2001 roku), spotkań zagranicznych osobistości, naukowców oraz dyplomatów ze społecznością Uczelni, imprez okolicznościowych celebrujących kulturę i zwyczaje innych krajów (np.: Dni Słowackie, Dni Węgierskie, Dni Ukraińskie), bądź ważne wydarzenia (np. wieczory wyborcze – w związku z wyborami prezydenckimi w USA).
 
O intensywności rozwoju współpracy świadczą liczne umowy, które Krakowska Akademia podpisała z uczelniami zagranicznymi. Utrzymujemy stałe kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków akademickich w takich krajach, jak: Anglia, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Maroko, Niemcy, Portugalnia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tajwan,Turcja, Ukraina, USA, Węgry i Włochy.

Uczelniana biblioteka udostępnia ponad 25 000 woluminów fachowej literatury w językach obcych. Duża część tych zbiorów, została przekazana przez Uniwersytet w Bochum, Konsula Honorowego RP w Beverley (Anglia) – Honorowego Profesora KA Joseph R. Carby - Halla, Państwa Irenę i Jerzego Szwede, a także Japan Foundation, Departament Stanu USA, Bibliotekę Sejmową, Bibliotekę PAN, Uniwersytet 6 Pażdziernika w Kairze oraz instytucje Unii Europejskiej.

Podjęte zostały także kroki mające przyczynić się do skutecznego funkcjonowania uczelni w obszarze edukacyjnym Unii Europejskiej w celu wspierania mobilności studentów i kadry. Stwarzamy liczne możliwości zastosowania i rozwijania zdobytej wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym. Dynamicznie rozwijająca się współpraca zagraniczna umożliwiła nam uzyskanie Karty Erasmusa Uczelni nadawanej przez Komisję Europejską. Uczelnia przeszła pozytywnie procedurę kwalifikacyjną, dzięki czemu może kontynuować realizację wszelkich działań w ramach programu Erasmus+ w aktualnej edycji w latach 2014-2020.

Wydajemy Suplement do Dyplomu, którego celem jest dostarczenie obiektywnych i pełnych informacji dotyczących przebiegu studiów dla uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą. Zawiera on opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu studiów odbytych i pomyślnie ukończonych przez osobę, która uzyskała dyplom ukończenia studiów, do którego Suplement jest dołączony.

Uczelnia stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), co ułatwia zaliczenie studiów odbytych w uczelni partnerskiej (okres ten uznaje się za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej). W jego ramach łatwiejsze jest dostosowywanie tempa studiowania do indywidualnych potrzeb i zdolności studenta oraz umożliwienie indywidualnego doboru części przedmiotów.

Od początku istnienia konsekwentnie zmierzamy w kierunku umiędzynarodowienia Uczelni, aby móc stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata w epoce globalizacji. Wkładamy dużo wysiłku oraz środków w rozwijanie współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach, co pozwala kompleksowo kształcić dobrze przygotowaną kadrę do działania na konkurencyjnych rynkach w Polsce i za granicą. Stwarzamy wykładowcom możliwości poszerzania horyzontów badawczych, a także weryfikowania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności na forum międzynarodowym. Realizując jednocześnie szereg zadań na tym polu przykładamy szczególną wagę do tego, aby mieć znaczący wkład w promocję pozytywnego wizerunku kraju, regionu i miasta.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito