Orzeł
A A A

Współczesne metody profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi

drukuj drukuj

W społeczeństwie odnotowuje się ciągły wzrost powszechności występowania zaburzeń związanych z uzależnieniem od czynności, czyli tzw. uzależnień behawioralnych. Wychodząc naprzeciw potrzebie zapobiegania skutkom tego zjawiska Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jako jedna z pierwszych uczelni, zainicjowała wdrożenie tej problematyki w program kształcenia studentów.
W roku akademickim 2017/2018 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będzie realizowała program szkoleniowy z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych.
Zajęcia wykładowo-warsztatowe dotyczące metod profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi skierowane są do studentów kierunku lekarskiego, psychologii, pedagogiki.

Celem projektu jest zapoznanie studentów z problematyką uzależnień od czynności, w szczególności z zagadnieniami:

 • współczesnych definicji uzależnienia behawioralnego,
 • rodzajów uzależnień behawioralnych,
 • przyczyn uzależnienia,
 • kryteriów diagnostycznych uzależnień behawioralnych,  
 • wpływu uzależnień behawioralnych na różne sfery życia,
 • mechanizmów uzależnienia,
 • współczesnych nurtów w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie,
 • metod leczenia osób uzależnionych behawioralnie,
 • współczesnych trendów w profilaktyce oraz teoretycznych oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych,
 • podstaw teoretycznych poziomów profilaktyki i strategii realizacyjnych na określonych poziomach profilaktyki odnosząc ja do uzależnień behawioralnych,
 • czynników ryzyka i czynnikach chroniących w uzależnieniach behawioralnych,
 • współczesnych podejść w psychoterapii uzależnień behawioralnych,
 • rodzajów psychoterapii w uzależnieniach behawioralnych,
 • metod psychoterapii w uzależnieniach behawioralnych,
 • modeli leczenia uzależnień behawioralnych,
 • podstawowych form pomocy uzależnionym behawioralnie,
 • specyfiki kontaktu terapeutycznego z osobą uzależnioną behawioralnie,
 • metod i technik pracy z osoba uzależnioną behawioralnie,
 • specyfiki pracy nad motywacją pacjenta uzależnionego behawioralnie,
 • metod i technik motywacyjnych.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU HAZARDOWEGO BĘDĄCEGO W GESTII MINISTRA ZDROWIA
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito