Orzeł
A A A

Historia

drukuj drukuj

Kształcenie ustawiczne pokolenia 50+ w obliczu zachodzących procesów demograficznych i ich konsekwencji oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym tyskim seniorom legły u podstaw inicjatywy utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. E. Szramka.                
Na początku 2007r. pojawiła się idea powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tychach. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: ówczesne władze Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, przedstawiciele władz miasta Tychy oraz reprezentanci środowiska seniorów.
W pierwszym semestrze zainaugurowanym 1 października 2007r. grupa 600 słuchaczy uczestniczyła w zajęciach wykładowych z ekonomii i finansów, elementów prawa, socjologii i psychologii oraz profilaktyki zdrowotnej. W semestrze drugim, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów wyrażonym w ankietach ewaluacyjno-monitorujących, zorganizowano dodatkowo zajęcia warsztatowe z języka angielskiego i niemieckiego oraz podstaw obsługi komputera. Trzeci semestr był swego rodzaju kompilacją zajęć warsztatowych (językowych i komputerowych) i wykładów otwartych ze specjalistami z różnych dziedzin. Nowością w semestrze czwartym była oferta zajęć gimnastycznych wskazywana najczęściej w ankietach. Identyczna oferta dydaktyczna została przygotowana na semestr piąty, zakończony w grudniu 2009r. Semestr szósty działalności UTW przy WSZiNS był związany z kolejnym rozszerzeniem propozycji zajęciowych. Uruchomiono trzy nowe sekcje zainteresowań: turystyczną, rękodzielniczą i kulturalno-literacką. W semestrze siódmym kontynuowano wszystkie funkcjonujące do tej pory rodzaje ćwiczeń i wykładów. Semestr ósmy, to kolejna nowa propozycja dla seniorów – zajęcia na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Duże zainteresowanie taką formą aktywności ruchowej zaowocowało zwiększeniem liczby grup basenowych w semestrze dziewiątym i dziesiątym. W semestrze dziesiątym uruchomiono dodatkowo lektorat z języka włoskiego, a w związku z dużym zainteresowaniem tymi zajęciami zwiększono liczbę grup w semestrze jedenastym, zakończonym w grudniu 2012r.  
Oferta dydaktyczna UTW jest zatem systematycznie rozszerzana, a jej obecny kształt jest odzwierciedleniem preferencji większości słuchaczy. Zainteresowanie środowiska seniorów uczestnictwem w zajęciach na UTW jest nadal bardzo duże, o czym świadczy obecna liczba około 900 aktywnych słuchaczy.  

Wśród ważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem UTW przy WSZiNS im. ks. E. Szramka mających miejsce w okresie 2008-2012 warto odnotować m.in.:
-            uroczyste inauguracje zajęć i spotkania z udziałem osób świata nauki, polityki, samorządu i mediów (m.in.: prof. Marka S. Szczepańskiego, p. Elżbiety Dzikowskiej,
p. Andrzeja Dziuby – prezydenta Tychów, p. Darii Szczepańskiej – I zastępcy prezydenta ds. społecznych, p. Ryszarda Kalisza, p. Małgorzaty Handzlik, p. Zbigniewa Święcha),
-            spełnienie warunków i uzyskanie samoakredytacji środowiskowej,
-            przystąpienie do Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku
z siedzibą w Warszawie,
-            przystąpienie do Śląskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą
w Katowicach,
-            współpraca z samorządem Miasta Tychy w inauguracji tyskiego programu dedykowanego seniorom pn. Aktywni 60+,
-            działania na rzecz społeczności lokalnej, m.in.: wolontariat seniorów, współpraca międzypokoleniowa (np. udział seniorów w festynie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną, który zainaugurował XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Tychach, pod wymownym hasłem „Czytanie łączy pokolenia”).
-            udział w konferencjach tematycznych oraz Kongresie UTW w ramach obchodów roku UTW w Polsce,
-            spotkania o charakterze integracyjnym.  

Warto podkreślić, że zarówno powstanie, jak i rozwój UTW nie byłby możliwy bez dobrej współpracy między samorządem miasta Tychy – patronem finansowym, władzami oraz kadrą dydaktyczną i administracyjną Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych i aktywnymi ludźmi z wieloma pasjami i możliwościami – słuchaczami Uniwersytetu.
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito