Orzeł
A A A

Aktualności UTW

drukuj drukuj

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA SŁUCHACZY UTW TYCHY

05-10-2020

Naszych drogich Słuchaczy serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Jesień w moim mieście".

Konkurs organizowany jest we współpracy z Tyskim Towarzystwem Fotograficznym, z którego przedstawicielami spotkamy się w sobotę 17 października na fotospacerze (szczegóły poniżej, w regulaminie konkursu).

Zdjęcia, w formacie 20×30 cm i w ilości od 3 do 5, do 6 listopada można dostarczać do sekretariatu UTW przy ul. Ciasnej 3.

Przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikacje do konkursu. W jury konkursu zasiądą przedstawiciele Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego. Z laureatami konkursu spotkamy się uroczyście 13 listopada, a nadesłane fotografie pokażemy na wystawie pokonkursowej.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Regulamin konkursu fotograficznego 
Jesień w moim mieście
 
1.      Konkurs adresowany jest do Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach;
 
2.      Współorganizatorami konkursu są Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach oraz Tyskie Towarzystwo Fotograficzne;
 
3.      Konkurs ma na celu integrację tyskiego środowiska senioralnego skupionego wokół UTW, aktywizację oraz wspieranie fotograficznych pasji;
 
4.      Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi będzie spacer fotograficzny, który poprowadzą przedstawiciele Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego:
a. spacer odbędzie się w sobotę 17 października;
b. zbiórka uczestników: godz. 10.30 w auli C1 w budynku UTW przy ul. Ciasnej 3;
c. wyjście w teren poprzedzone zostanie krótkim spotkaniem z przedstawicielami Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego,  w czasie którego udzielą oni uczestnikom spaceru i konkursu rad na co zwracać uwagę fotografując;
d. spacer obejmie Park Niedźwiadków oraz Park Północny;
e. podczas spaceru należy przestrzegać wszelkich obostrzeń, związanych z trwającą epidemią, jakie będą obowiązywać w dniu spaceru, na podstawie decyzji i zaleceń władz oraz służb sanitarnych. 
 
5.      Termin dostarczania prac: 6 listopada 2020 roku;
 
6.      Prace przyjmowane będą w sekretariacie UTW, w godzinach od 10.00 do 13.00;
 
7.      Każdy z uczestników może dostarczyć na konkurs od 3 do 5 zdjęć; (zdjęcia nie muszą tworzyć spójnej całości)
 
8.      Format zdjęć: 20 cm × 30 cm;
 
9.      Każda fotografia na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko autora, nr telefonu;
 
10.  W skład jury oceniającego prace konkursowe wejdą przedstawiciele Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego;
 
11.  Jury przyzna nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy;
 
12.  Zgłaszając zdjęcia na konkurs uczestnik zapewnia organizatora, że jest ich autorem, zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, a osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na ich publiczną prezentację, w tym ich wizerunku. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na Konkurs.
 
13.  Nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy zdjęcia pokazane zostaną na wystawie pokonkursowej w budynku UTW przy ul. Ciasnej 3;
 
14.  Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom oraz otwarciem pokonkursowej wystawy odbędzie się 13 listopada o godz. 11.00 w budynku UTW przy ul. Ciasnej 3.
 
15.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć do rozpowszechniania informacji o konkursie, w szczególności w prasie, Internecie i innych środkach przekazu.
 
 
Informacja RoDo – gromadzenie danych osobowych uczestników konkursu
Administratorem Danych Osobowych (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”) jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.
Inspektor Ochrony  Danych Osobowych jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iodo@afm.edu.pl (szczegółowy zakres obowiązku informacyjnego wynikający z RODO, adekwatnie do podstaw i celu przetwarzanych tu danych osobowych, znajduje się na stronie:  www.ka.edu.pl/rodo ).
 
 
 

 

Pełna lista Aktualności

Dziekanat - Tychy

ul. Ciasna 3, 43-100 Tychy
tel. 32 326 51 01 w. 100

 

Filia w Tychach

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rekrutacja
ul. Ciasna 3, 43-100 Tychy - dziekanat (I piętro)

tel. 32 326 51 01 wew. 100

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito