Orzeł
A A A

Bazy danych

drukuj drukuj

Bazy danych dostępne w Bibliotece Wydziału Zamiejscowego

 ·         EMIS (Emerging Markets Information Service) – zawiera dane dotyczące gospodarki polskiej, informacje ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne oraz wiadomości ze spółek. Indeksuje ponad 15 tysięcy publikacji zawierających istotne wiadomości ekonomiczne, makroekonomiczne, polityczne, finansowe, dotyczące spółek. Serwis umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, notowań giełdowych, statystyk, analiz, dostępnych w języku polskim albo w języku angielskim. EMIS aktualizowany jest kilka razy dziennie.
 
·         System Informacji Prawnej Lex Omega – System Informacji Prawnej Lex firmy Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., obejmuje informacje z trzech podstawowych dziedzin wiedzy o prawie: ustawodawstwa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Jest kompleksowo opracowanym zbiorem przepisów, orzeczeń, komentarzy, wzorów pism, a także przepisów prawa miejscowego, resortowego oraz europejskiego. Ponadto w bazie umieszczono teksty ustaw archiwalnych oraz oczekujących na uchwalenie.
 
·           Bazy danych EBSCO – dostęp on-line do zestawu baz danych oferowanego przez EBSCO Publishing. Pakiet EBSCO tworzy 15 baz danych (9 pełnotekstowych i 6 bibliograficznych), w ramach których udostępnianych jest m.in.: ponad 13 000 czasopism pełnotekstowych, około 2000 książek, prawie 24 000 raportów, około 18 000 profili firm. Bazy te są dostępne w sieci uczelnianej oraz zdalnie dla zarejestrowanych użytkowników na platformie EBSCOHost i obejmują szeroki zasięg dziedzinowy. Uczelnia prenumeruje dodatkowo na potrzeby:
-          Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych bazę PsycARTICLES (pełnotekstowe artykuły z ponad 80 czasopism publikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne)
-          Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych bazę Medline Complete (zapewnia dostęp do kolekcji pełnotekstowych artykułów z ponad 2100 czasopism medycznych).
 
·           Science Direct – licencja krajowa obejmuje około 1780 głównie anglojęzycznych czasopism bieżących z listy Science Direct Freedom Collection o zasięgu chronologicznym sięgającym roku 1995 oraz archiwa 350 tytułów niekontynuowanych. Pracownicy i studenci KAAFM mogą uzyskać dostęp zdalny do zasobów bazy.
 
·           Scopus – naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera abstrakty artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych.
 
·           SpringerLink – umożliwia dostęp do około 1960, w zdecydowanej większości anglojęzycznych, pełnotekstowych czasopism Springer w wersji elektronicznej, z rocznikami sięgającymi co najmniej 1997 roku oraz do ponad 800 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez Springer od innych wydawców na przestrzeni ostatnich lat. Zawiera również kolekcję 16 700 książek elektronicznych wydanych przez Springera w roku 2004, 2005 oraz w latach 2009-2011. Baza ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje nauki techniczne, ekonomiczne, biologiczne, ekonomiczne, informatyczne, ochronę środowiska i inne. Od czerwca 2013 roku pracownicy i studenci KAAFM mogą uzyskać dostęp zdalny do zasobów SpringerLink.
 
·           Web of Knowledge – obejmuje pakiet Web of Science zawierający 3 bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (od rocznika 1945), Social Science Citation Index (od rocznika 1956) oraz Art & Humanities Citation Index (od rocznika 1975). Ponadto licencja obejmuje dodatkowo indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (od rocznika 1990) oraz Journal Citation Report (od najświeższego opublikowanego rocznika).
 
·           Wiley Online Library – wielodziedzinowa kolekcja ponad 1300 czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell w wersji elektronicznej. Zasięg chronologiczny sięga 1997 roku.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito