Orzeł
A A A

Placement

drukuj drukuj

Wybór lektoratu języka obcego

Po przyjęciu na studia Student wybiera jeden z podanych poniżej języków obcych, którego uczył się wcześniej i będzie kontynuował jego naukę na poziomie nie niższym niż B1 (poziom średnio zaawansowany):

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski *
  • język francuski *
  • język hiszpański *
  • język włoski *

*UWAGA! Lektorat języka hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego  i włoskiego, jako lektorat obowiązkowy zostanie uruchomiony wyłącznie przy odpowiedniej liczbie zgłoszonych chętnych. W zależności od liczby zgłoszeń na dany język zajęcia mogą odbywać się: a) dla studentów stacjonarnych w terminach zjazdów niestacjonarnych; b) dla studentów niestacjonarnych w terminach od poniedziałku do piątku.

Lektoraty języka angielskiego oraz niemieckiego będą odbywały się zgodnie z wybranym przez studenta trybem studiów.

W celu określenia swoich umiejętności językowych i podjęcia dobrych decyzji dotyczących wyboru lektoratu przed wypełnieniem deklaracji wyboru języka obowiązkowego lektoratu należy wykonać test poziomujący (test, na podstawie którego określany jest poziom języka obcego Kandydata; patrz: Pliki do pobrania - poniżej). Test należy samodzielnie sprawdzić wg załączonego klucza i porównać ze skalą poziomów biegłości języka. Poziom umiejętności językowych wynikający z rozwiązanego testu należy wpisać w deklaracji wyboru języka, która stanowi część kwestionariusza osobowego składanego w Dziale Rekrutacji.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito