Orzeł
A A A

Rektor

drukuj drukuj
prof. dr hab. Jerzy Malec
Rektor prof. dr hab. Jerzy Malec

Szanowni Państwo, przyszli Studenci  – przed Wami ważna życiowa decyzja, wybór studiów. Zanim zapoznają się Państwo z naszą ofertą, chciałem przekazać garść informacji o Uczelni którą kieruję.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią w Małopolsce. Studiuje tu blisko 8 tysięcy osób, w tym ponad 2000 obcokrajowców. Kształcimy na sześciu wydziałach oraz wydziale zamiejscowym w Tychach. Oferujemy dwadzieścia dwa kierunki studiów i sześćdziesiąt specjalności, w tym realizowane w języku angielskim specjalności International Bussines, International Tourism oraz International Relations and Cultural Diplomacy (I i II stopień), a także studia MBA, realizowane we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem w Bedfordshire. W roku akademickim 2013/2014 uruchomiliśmy ponadto studia doktoranckie z zakresu Prawa oraz z zakresu Nauk o Polityce na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, a od maja 2016 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie posiada Wydział Nauk o Bezpieczeństwie.

Od początku rozwijamy współpracę międzynarodową zawierając liczne umowy i realizując wspólne przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne z zagranicznymi szkołami wyższymi. Obecnie jest to ponad osiemdziesiąt uczelni partnerskich z Europy, Azji i Afryki. Nasi studenci uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany studenckiej (ERASMUS i inne). W ostatnim czasie rozpoczęliśmy prowadzenie wspólnych programów studiów z wybranymi uczelniami z zagranicy, dające możliwość uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów.

Staramy się zapewnić Państwu jak najlepsze warunki nauki. Uczelnia posiada nowoczesny kampus z trzema budynkami o powierzchni 24 tysięcy metrów kwadratowych, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, świetnie wyposażoną bibliotekę i czytelnię, studio telewizyjne i radiowe, strzelnicę i zaplecze sportowe, kafejki i stołówkę, księgarnię, przychodnię lekarską i oddział banku. Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Stale zwiększamy także nasze zasoby biblioteczne. Księgozbiór uczelni to ponad 126 tys. woluminów oraz około 1600 tytułów czasopism fachowych, a także dostęp do licznych zbiorów cyfrowych. Staramy się również jak najlepiej pomagać studentom w organizacji czasu wolnego poprzez możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych, w chórze akademickim, zawodach strzeleckich itp.

Krakowska Akademia plasuje się wysoko w rankingach uczelni wyższych. Od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych w Małopolsce. Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców (II miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii preferencje pracodawców w Rankingu Perspektyw 2016). Sukcesy zawdzięczamy między innymi kadrze naukowo-dydaktycznej. Od lat budujemy własną kadrę, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Wdrożyliśmy skuteczny system podnoszenia jakości kształcenia. Współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dziesiątki firm i instytucji zaangażowanych jest w tworzenie programów studiów, aby przygotowywać absolwentów którzy dobrze odnajdą się na rynku pracy. Staramy się także, aby nasza uczelnia była przyjazna studentom. Liczne grono kandydatów wybierających Krakowską Akademię jako miejsce swojej nauki zdaje się te opinię potwierdzać. Ci, którzy przekraczają mury Frycza wiedzą, że studia u nas to bez wątpienia najlepsza inwestycja we własną przyszłość.


 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito