Orzeł
A A A

Wymagane dokumenty

drukuj drukuj

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie:

  • podanie - kwestionariusz wypełnione poprzez rejestrację elektroniczną
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub kopia notarialna
  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz brwi i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami).
  • dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca paszport) - do wglądu; kopia notarialna w przypadku korzystania z pełnomocnictwa
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu)
  • na kierunki: Lekarski, Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne zaświadczenie lekarskie (medycyna pracy) o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku - wykaz czynników szkodliwych
  • na kierunki: Lekarski, Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych
  • na kierunek Dietetyka na zaświadczeniu może być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny do podjęcia prac w procesie produkcji i obrocie żywnością.


Dodatkowo w przypadku rekrutacji na studia II stopnia:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) lub kopia notarialna - zamiast kserokopii świadectwa dojrzałości
  • Zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów w przypadku ukończenia innej uczelni (i chęci ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce)

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji osobiście, pocztą tradycyjną (polecony) lub za pośrednictwem pełnomocnika.
Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej u notariusza (notarialne) lub osobiście w Dziale Rekrutacji u upoważnionego pracownika. Pełnomocnictwo może obejmować wszystkie czynności związane z procesem rekrutacyjnym oraz wpisania na listę studentów (tj. złożenie dokumentów, odbiór skierowania na badania lekarskie, odbiór decyzji, podpisanie umowy o kształcenie, odbiór skierowania do domu studenckiego, dopełnienie formalności związanych z zakwaterowaniem ) lub poszczególne czynności wybrane przez Kandydata.
Dokumenty od osób trzecich bez stosownego upoważnienia nie będą przyjmowane.
Dział Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

 

Aby zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zostało uznane za prawidłowe, musi ono spełniać następujące wymogi: lekarz wykonujący badanie posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy (proszę zwrócić uwagę na listę czynników szkodliwych), uwzględniony zostaje adres uczelni (Krakowska Akademia, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1), uzupełniona jest data wykonania następnego badania oraz stwierdzenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Na zaświadczeniu muszą znajdować się odpowiednie pieczątki: instytucji wydającej oraz lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badania lekarskie wymagane w trybie przepisów o służbie medycyny w pracy wystawia Dział Rekrutacji po złożeniu pozostałych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia.

Jeżeli uprawiałeś lub nadal uprawiasz jakiś sport wypełnij Informację dla studium WF i wyślij ją na adres e-mail Studium Wychowania Fizycznego KA (swf@afm.edu.pl). Rozpoczynając rok akademicki zgłoś się na początku października do Studium Wychowania Fizycznego w celu uzyskania szczegółów dotyczących treningów i zawodów. Dla najlepszych czekają stypendia sportowe!

dodatkowe kryteria przyjęć na kierunki:

Architektura, kierunek Lekarski, Filologia, Stosunki międzynarodowe (International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy)

Zobacz

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito