Orzeł
A A A

Opłaty

drukuj drukuj

Opłaty semestralne na I roku studiów w roku akademickim 2018/2019

kwoty w PLN (chyba że zaznaczono inaczej)

Opłaty semestralne na I roku (2018/2019) 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
stacjonarne
niestacjonarne
Fizjoterapia
2880
2880
Kierunek lekarski
20000
 
Kierunek lekarski w j. angielskim
6000 Euro
 
Prawo
2680
2470
Psychologia
2680
2470
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE)
stacjonarne
niestacjonarne
Administracja
2470
2370
Architektura
3900
 
Bezpieczeństwo narodowe
2470
2370
Bezpieczeństwo wewnętrzne
2470
2370
Dietetyka
2470
2370
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
2580
2370
Filologia
2980
2570
Finanse i rachunkowość
2370
2260
Informatyka i ekonometria
2470
2370
International Relations (International Business; International Relations and Cultural Diplomacy; International Tourism)
2880
 
Kosmetologia
2680
2570
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
2880
2570
Pedagogika
2370
2260
Pielęgniarstwo
2980
 
Ratownictwo medyczne
3090
3090
Stosunki międzynarodowe
2470
2370
Turystyka i rekreacja
2470
2370
Zarządzanie
2370
2260
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE)
stacjonarne
niestacjonarne
Administracja
2680
2470
Architektura
3900
 
Bezpieczeństwo narodowe
2680
2470
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
2680
2470
Fizjoterapia
2880
2880
International Relations (International Business; International Relations and Cultural Diplomacy; International Tourism)
2880
 
Pedagogika
2680
2470
Pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią (5 sem.)
2680
2470
Pielęgniarstwo 2680 2680
Stosunki międzynarodowe
2680
2470
Zarządzanie
2680
2470

Istnieje możliwość dokonywania wpłat w ratach

dodatkowo:

Opłata rekrutacyjna (uzależniona od sposobu kwalifikacji na studia):

  • 150 zł na kierunek Architektura (I stopień)
  • 85 zł dla kandydatów na wszystkie pozostałe kierunki studiów

Wpisowe:

  • Kandydat zakwalifikowany decyzją Dziekana lub komisji rekrutacyjnej na studia opłaca wpisowe w wysokości 400 zł (opłatę wnosi się po otrzymaniu pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej do 14 dni lub w przypadku przyjęcia po 10 września /10 lutego do 7 dni od daty otrzymania decyzji), a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji.
  • Kandydat zakwalifikowany decyzją Dziekana lub komisji rekrutacyjnej na studia na kierunku lekarskim opłaca wpisowe w wysokości 2500 zł (625 euro) - opłatę wnosi się po otrzymaniu pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej do 14 dni lub w przypadku przyjęcia po 10 września /10 lutego do 7 dni od daty otrzymania decyzji), a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji.
  • W przypadku, gdy w uczelni studiują jednocześnie małżonkowie, rodzeństwo, albo jedno z rodziców i dziecko, osoba, która jako druga podejmie studia w uczelni opłaca wpisowe w wysokości 200 zł, o ile małżonek lub krewny studenta nie zalega z płatnościami na rzecz Uczelni
  • Absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia II stopnia są zwolnieni z wpisowego.

Zarządzenie Kanclerza w sprawie obniżenia czesnego dla studentów i absolwentów podejmujących studia na dodatkowym kierunku

Zarządzenie Kanclerza w sprawie obniżenia czesnego dla studentów i absolwentów podejmujących studia na dodatkowym kierunku w roku akademickim 2015/2016 i następnych.

Wzór podania do złożenia w Księgowości znajduje się w plikach do pobrania

Numer konta uczelni oraz informacja gdzie i w jaki sposób można dokonać wpłaty za opłatę rekrutacyjną, wpisowe oraz czesne

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:

PKO Bank Polski SA (PKO BP) 

95 1020 2892 0000 5102 0636 7231

Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków.

Studenci i absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.

Indywidualny numer konta, dla każdego przyjętego kandydata, do wpłat wpisowego oraz czesnego zostanie wygenerowany i udostępniony przy podpisaniu umowy z uczelnią.

Czesne za studia można wnosić jednorazowo za semestr lub w ratach. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach (powiększonych o odsetki). Można wybrać od 2 do 5 rat w semestrze. Termin wpłaty raty to 10 każdego miesiąca.

Wpłaty czesnego dokonywane będą na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi przyjętemu na studia - przy podpisaniu umowy.
Numery indywidualnych kont bankowych do wpłaty czesnego dla studentów Krakowskiej Akademii: Wyszukiwarka.

W budynku A na parterze znajduje się wpłatomat. Prowizja od wpłaty wynosi 2,50 zł. Po wpłacie należy zrobić kserokopię potwierdzenia wpłaty i dostarczyć do właściwej jednostki.

Księgowość

Numer konta do płatności dokonywanych w Euro: PL 12 1020 2892 0000 5602 0239 9822
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Numer konta dla płatności dokonywanych za granicą

Ogólny numer konta Akademii (rachunek prowadzony w PLN) - wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

PKO Bank Polski SA (PKO BP)
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

nr IBAN PL 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231

Regionalne Centrum Korporacyjne PKO BP
Aleja Pokoju 5, 31-548 Kraków

 
Indywidualny numer konta do wpłaty czesnego (przypisany do każdego studenta):

PKO Bank Polski SA (PKO BP)

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

nr IBAN PL "indywidualny numer konta"

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito