Orzeł
A A A

Opłaty

drukuj drukuj

Opłaty semestralne na I roku studiów w roku akademickim 2019/2020

kwoty w PLN (chyba że zaznaczono inaczej)

Opłaty semestralne na I roku (2019/2020) 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
stacjonarne
niestacjonarne
Aktorstwo
9800
 
Fizjoterapia
3000
3000
Kierunek lekarski
21000
 
Kierunek lekarski w j. angielskim
6400 Euro
 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2500
2400
Prawo
2800
2600
Psychologia
2800
2600
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE)
stacjonarne
niestacjonarne
Administracja
2500
2500
Architektura
4000
 
Bezpieczeństwo narodowe
2500
2400
Bezpieczeństwo wewnętrzne
2500
2400
Dietetyka
2700
2600
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
2700
2500
Filologia
3000
2700
Finanse i rachunkowość
2500
2400
Informatyka i ekonometria
2600
2500
International Relations (International Business; International Relations and Cultural Diplomacy; International Tourism)
3000
 
Kosmetologia
2800
2700
Kryminologia i resocjalizacja
2800
2600
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
3000
2700
Pedagogika
2500
2400
Pielęgniarstwo
3000
 
Ratownictwo medyczne
3000
3000
Stosunki międzynarodowe
2600
2500
Turystyka i rekreacja
2600
2500
Zarządzanie
2500
2400
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE)
stacjonarne
niestacjonarne
Administracja
2800
2600
Architektura
4000
 
Bezpieczeństwo narodowe
2800
2600
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
2800
2600
Fizjoterapia
3000
3000
International Relations (International Business; International Relations and Cultural Diplomacy; International Tourism)
3000
 
Kryminologia i resocjalizacja
2800
2600
Pedagogika
2800
2600
Pielęgniarstwo 2800 3000
Stosunki międzynarodowe
2800
2600
Zarządzanie
2800
2600

Istnieje możliwość dokonywania wpłat czesnego w ratach - na wyższych semestrach - na podstawie złożonego w dziekanacie oświadczenia o wyborze płatności ratalnej.

dodatkowo:

Opłata rekrutacyjna (uzależniona od sposobu kwalifikacji na studia):

 • 150 zł na kierunki Aktorstwo, Architektura (I stopień)
 • 100 zł na kierunki w języku angielskim – obcokrajowcy przystępujący do egzaminu z języka angielskiego
 • 85 zł dla kandydatów na wszystkie pozostałe kierunki studiów

Wpisowe:

 • Kandydat przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego lub potwierdzenia efektów uczenia się studia wpłaca wpisowe w wysokości 400 zł w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu na studia, a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji.
 • Kandydat zakwalifikowany na studia na kierunku lekarskim wpłaca wpisowe w wysokości 2500 zł (625 euro) - opłatę wnosi się w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu, a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji.
 • W przypadku, gdy w uczelni studiują jednocześnie małżonkowie, rodzeństwo, albo jedno z rodziców i dziecko, osoba, która jako druga podejmie studia w uczelni opłaca wpisowe w wysokości 200 zł, o ile małżonek lub krewny studenta nie zalega z płatnościami na rzecz Uczelni
 • Absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia II stopnia oraz studenci i absolwenci uczelni podejmujący studia na drugim kierunku są zwolnieni z wpisowego.

Odpłatność za studia dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/20

 • Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 21/2019 z dnia 11 września 2019 r.) zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 - treść zarządzenia
 • Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 12/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.) zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 - treść zarządzenia
 • Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 8/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.) w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 - treść zarządzenia
 • Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 10/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.) w sprawie opłat za studia na kierunku lekarskim dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 - treść zarządzenia

Zarządzenie Kanclerza w sprawie obniżenia czesnego dla studentów i absolwentów podejmujących studia na dodatkowym kierunku

Zarządzenie Kanclerza w sprawie obniżenia czesnego dla studentów i absolwentów podejmujących studia na dodatkowym kierunku w roku akademickim 2015/2016 i następnych.

Wzór podania do złożenia w Księgowości znajduje się w plikach do pobrania

Numer konta uczelni oraz informacja gdzie i w jaki sposób można dokonać wpłaty za opłatę rekrutacyjną, wpisowe oraz czesne

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:

PKO Bank Polski SA (PKO BP) 

95 1020 2892 0000 5102 0636 7231

Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków.

Studenci i absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.

Indywidualny numer konta, dla każdego przyjętego kandydata, do wpłat wpisowego oraz czesnego zostanie wygenerowany i udostępniony przy składaniu kompletu dokumentów.

Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Od drugiego semestru (nie dotyczy kierunku lekarskiego) istnieje możliwość wnoszenia opłat w maksymalnie 5 ratach w semestrze (powiększonych o odsetki).
Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca (semestr letni - od lutego do czerwca; semestr zimowy - od września do stycznia). Grafik płatności i wysokość rat znajduje poniżej w zarządzeniach Kanclerza w sprawie opłat za studia.

Wpłaty czesnego dokonywane będą na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji.
Numery indywidualnych kont bankowych do wpłaty czesnego dla studentów Krakowskiej Akademii: Wyszukiwarka.

W budynku A na parterze znajduje się wpłatomat. Prowizja od wpłaty wynosi 2,50 zł. Po wpłacie należy zrobić kserokopię potwierdzenia wpłaty i dostarczyć do właściwej jednostki.

Księgowość

Numer konta do płatności dokonywanych w Euro: PL 12 1020 2892 0000 5602 0239 9822
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Numer konta dla płatności dokonywanych za granicą

Ogólny numer konta Akademii (rachunek prowadzony w PLN) - wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

PKO Bank Polski SA (PKO BP)
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

nr IBAN PL 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231

Regionalne Centrum Korporacyjne PKO BP
Aleja Pokoju 5, 31-548 Kraków

 
Indywidualny numer konta do wpłaty czesnego (przypisany do każdego studenta):

PKO Bank Polski SA (PKO BP)

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

nr IBAN PL "indywidualny numer konta"

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito