Orzeł
A A A

Terminy

drukuj drukuj

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (maturalne). Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o przyjęcie po otrzymaniu świadectwa dojrzałości (po 4 lipca 2019 r.).

Terminy prezentacji prac plastycznych na architekturę (wtorki) ustalane są indywidualnie po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z języka angielskiego (wyłącznie dla kandydatów z zagraniczną maturą, która nie obejmowała języka angielskiego w części pisemnej) na studia prowadzone w języku angielskim ustalany jest po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach, jednak nie później niż do:

Rekrutacja na semestr zimowy

od 15 maja do 29 września 2018 r.

wyjątek: architektura, filologia angielska oraz studia w j. angielskim (za wyjątkiem kierunku lekarskiego) rekrutacja do 25 września 2018 r.

Kierunek lekarski od 15 maja do 31 sierpnia 2018 r.

Rekrutacja na semestr letni

od 8 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach, jednak nie później niż do:

Rekrutacja na semestr zimowy

od 15 maja do 31 września 2019 r.

wyjątek: kierunek lekarski od 15 maja do 31 sierpnia 2019 r.

Rekrutacja na semestr letni

od 7 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

  • W uzasadnionych wypadkach rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia
     

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito