Orzeł
A A A

Przeniesienia z innych Uczelni

drukuj drukuj

Jeżeli już studiowałeś i masz zaliczony (bez żadnych warunków) przynajmniej 1 semestr to możesz się przenieść do Krakowskiej Akademii.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia - na semestr wyższy niż pierwszy jest złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów oraz:

 a) w przypadku studentów przenoszących się z innych uczelni:

  • kwestionariusz (pdf)
  • podania o przeniesienie z adnotacją obecnego dziekana
  • indeksu z wszystkich zaliczonych semestrów,

b) w przypadku osób, które studiowały wcześniej na naszej Uczelni ale przerwały naukę

  • podanie o reaktywację
  • indeks

Istnieje możliwość przyjęcia na semestr wyższy pod warunkiem zachowania ciągłości nauki, tzn. osoba która zaliczyła na innej uczelni 3 semestry może zostać przyjęta najwyżej na 4 semestr. Wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem, z którego oceny mają być brane pod uwagę.
Pod uwagę przy wyliczaniu różnic programowych brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie przedmioty zaliczone na oceny pozytywne - na postawie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).
Decyzję o tym, na który semestr student może zostać przyjęty podejmuje dziekan właściwego Wydziału.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito