Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Rozpocznij rekrutację

drukuj drukuj
  • Rejestracja na studia zaczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2017/2018 rozpoczyna się 15 maja 2017 r. (na kierunek lekarski od 1 kwietnia 2017 r.). Od tych dat można składać dokumenty w Dziale Rekrutacji (tegoroczni maturzyści będą mogli składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości tj. po 30 czerwca 2017 r.)
  • Rejestracja na studia realizowane od semestru letniego rozpoczyna się 8 stycznia 2018 r.

Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie, I stopnia, II stopnia przebiega w następujących etapach:

(jeżeli rekrutujesz się do Wydziału Zamiejscowego w Tychach przejdź tu)

Jeżeli rekrutujesz się na Studia Podyplomowe przejdź tu

Etap I - rejestracja na studia

wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny na naszej stronie rekrutacja.ka.edu.pl  

Przy wypełnianiu formularza zwróć uwagę na to

  • czy adres zameldowania zgodny ze stanem prawnym (wpis w dowodzie lub potwierdzenie z urzędu)
  • czy wpisałeś poprawnie numer świadectwa dojrzałości (UWAGA kandydaci posiadający nową maturę - świadectwo dojrzałości otrzymujesz w czerwcu - nie wpisuj danych ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, które otrzymujesz w kwietniu)
  • w części dotyczącej poziomu wybranego języka obcego sprawdź jego poziom rozwiązując zamieszczony tutaj test językowy (placement)

Po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu system wygeneruje kwestionariusz kandydata na studia. Wydrukuj go, uzupełnij wymagane punkty, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz deklarację językową. Podpisz wszystkie dokumenty.

Etap II

przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty do złożenia na studia, opłać postępowanie kwalifikacyjne - patrz Wymagane dokumenty

Etap III

złóż dokumenty w Dziale Rekrutacji Krakowskiej Akademii (ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, bud C, parter, w godzinach otwarcia Działu Rekrutacji)

Etap IV

jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na dwa kierunki studiów lub dwie specjalności lub na studia stacjonarne i niestacjonarne podczas rejestracji możesz wybrać inny kierunek, skompletuj drugi komplet dokumentów i złóż go w Dziale Rekrutacji.

Etap V

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne. Po decyzję z postępowania kwalifikacyjnego zgłoś się do Działu Rekrutacji w dniu wyznaczonym przy składaniu dokumentów (znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia dokumentów) lub w przeciągu kilku najbliższych dni od wyznaczonej daty. 

Etap VI

odbierając decyzję z postępowania kwalifikacyjnego od razu podpiszesz Umowę o świadczenie nauki oraz będziesz miał możliwość wpłacenia wpisowego.
Podpisując umowę deklarujesz się co do trybu płatności za naukę - patrz: opłaty.
Jeśli nie możesz zgłosić się osobiście, decyzję z postępowania kwalifikacyjnego wyślemy Ci pocztą w terminie 7-14 dni od dnia w którym miałeś się zgłosić. Jeśli decyzję otrzymasz pocztą i tak musisz przyjechać podpisać umowę z uczelnią oraz dokonać wpłaty wpisowego w terminie 7 dni od daty odbioru decyzji. Możesz też ustanowić pełnomocnika, który odbierze za Ciebie decyzję i podpisze Umowę. Pełnomocnictwo musi zostać sporządzone w obecności pracownika Działu Rekrutacji lub notariusza.

Proces rekrutacji zakończony jest wpisaniem na listę studentów, nadaniem numeru albumu (indeksu) i wygenerowaniem indywidualnego numeru konta bankowego.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 292 62 16
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito