Orzeł
A A A

Pielęgniarstwo

drukuj drukuj

Kierunek: Pielęgniarstwo
Studia drugiego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Czas trwania studiów: 4 semestry
Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Liczba godzin zajęć ogółem: 1300 godzin
Liczba ECTS ogółem: 120

Profil absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa, świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa. Ponadto posiada zdolność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Dysponuje także kompetencjami związanymi z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra. Jest także przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Plan studiów i organizacja zajęć

Proces kształcenia obejmuje:
Nieodłącznym elementem na studiach drugiego stopnia jest kształcenie praktyczne, które może być realizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz placówkach oświatowo-wychowawczych.

1. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych

(teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii),

2. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej

(nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną).

Nasze atuty:

Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe. Ponadto umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito