Orzeł
A A A

Zarządzanie

drukuj drukuj

kierunek Zarządzanie - studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ekonomicznych i praktyczną wiedzę w dziedzinie nauk o zarządzaniu, pozwalającą rozpoznać prawidłowości funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej.

Absolwent posiądzie wiedzę z dziedziny zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym i krajowym. Umiejętności te pozwolą absolwentowi tego kierunku rozwiązywać problemy, interpretować, analizować i wpływać na procesy podejmowania strategicznych decyzji w dziedzinie organizowania i kierowania większymi zespołami ludzkimi. Absolwent będzie miał wykształcone kompetencje społeczne przydatne w komunikowaniu się, negocjowaniu kompromisu i zarządzaniu konfliktem. Absolwent posiądzie umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania grupą pracowników. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej dzięki umiejętności rozpoznania i krytycznej analizy zjawisk rynkowych, znajomości zasad rachunkowości i uwarunkowań wspierania własnej przedsiębiorczości.

Dzięki programowi poszczególnych specjalności absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji menadżera średniego i wyższego szczebla podejmującego specjalistyczne zadania w systemie zarządzania organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Absolwent posiądzie kompetencje do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia zawodowego. Umiejętność formułowania hipotez i wyznaczania celów badawczych da szczególnie zdolnym absolwentom możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Wybrane przedmioty kierunkowe: Psychologia w zarządzaniu, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie strategiczne, Marketing międzynarodowy, Prawo handlowe, Zarządzanie procesami, Badania operacyjne, Przedsiębiorczość, Logistyka, Bezpieczeństwo, Negocjacje w zarządzaniu

Specjalności na kierunku Zarządzanie (studia II stopnia):

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito