Orzeł
A A A

Zarządzanie firmą

drukuj drukuj

Studia II stopnia - ścieżka specjalizacyjna

Absolwent posiada ogólną znajomość współczesnych koncepcji i metod zarządzania w przedsiębiorstwie, potrafi rozpatrywać rozwój przedsiębiorstwa uwzględniając uwarunkowania globalne, regionalne i lokalne. Posiada znajomość ścieżek rozwoju kapitałowego i sieciowego podmiotów gospodarczych. Potrafi ocenić skutki działań przedsiębiorstwa nie tylko w aspekcie ekonomicznym ale także społecznym i ekologicznym.
Absolwent będzie mógł samodzielnie formułować misje i cel przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego statusu własnościowego i formy organizacyjno-prawnej. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Będzie umiał w zależności od sytuacji zastosować konkretne style przywództwa i kierowania oraz sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym menadżerem.

Charakteryzować się będzie znajomością zasad kultury organizacyjnej i etyki zawodowej w zarządzaniu personelem. Będzie znał zasady przygotowania się i umiejętności negocjowania w biznesie. Potrafił będzie sporządzić biznes plan przyszłego przedsięwzięcia w oparciu o dostępne dane oraz dokonywać prognoz i symulacji przyszłych wyników na podstawie podejmowanych działań. Będzie miał przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

  • Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
  • Zarządzanie organizacjami non profit
  • Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorczość
  • Współczesne koncepcje marketingowe
  • Zarządzanie w MSP
  • Rola przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym
  • Zarządzanie w sieciach organizacji
  • Doskonalenie systemów wynagrodzeń

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito