Orzeł
A A A

Pedagogika

drukuj drukuj

Studia II stopnia

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 22.05.2014 r. wydało ocenę pozytywną kierunkowi Pedagogika prowadzonemu na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych na poziomie studiów I i II stopnia. Ponadto kierunek został wyróżniony w dwóch kategoriach: wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia oraz infrastruktura dydaktyczna (Uchwała Nr 256/2014).

Absolwenci studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika zostaną przygotowani do pełnienia obowiązków w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz zakładach pracy na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego.
 
Mogą być zatrudniani jako wykwalifikowani pracownicy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej w działaniach zajmujących się kreowaniem i realizacją lokalnej polityki oświatowej oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się wspieraniem jednostek nieradzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Będą tam mogli pełnić obowiązki wychowawców, doradców, organizatorów i realizatorów programów interwencyjnych, profilaktycznych, etc.
 
Przygotowanie prawno-organizacyjne pozwoli absolwentom podejmować działalność również na własny rachunek, poprzez tworzenie samodzielnych firm o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo), bądź zajmujących się diagnozowaniem i kreowaniem działań edukacyjnych.
 
Słuchacze studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika będą mieli możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych współdecydując tym samym o profilu własnych studiów. Wśród występujących w tym zakresie opcji przewiduje się możliwość szczególnego pogłębienia wiedzy w zakresie możliwych do wyboru od semestru II ścieżek specjalizacyjnych: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z logopedią, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodą Marii Montessori, pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami kryminologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W programie studiów znajdują się także przedmioty dotyczące ważnych cywilizacyjnych wyzwań współczesnej edukacji, np. edukacja medialna dzieci i młodzieży oraz nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.
 
Wybrane przedmioty:

 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne
 • Prawne i organizacyjne podstawy wychowania
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia pracy umysłowej i twórczości
 • Pedeutologia
 • Elementy pedagogiki sądowej i resocjalizacyjnej
 • Funkcje i warsztat pracy pedagoga szkolnego
 • Stymulacja rozwoju jednostki przez sztukę z elementami arteterapii
 • Psychologia i profilaktyka uzależnień
 • Konstruowanie programów w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej
   

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito