Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Pedagogika inkluzywna

drukuj drukuj

Specjalność Pedagogika inkluzywna – do wyboru od II semestru studiów

 Studia II stopnia

 • magisterskie, stacjonarne – 2 lata (4 semestry)
 • magisterskie, niestacjonarne – 2 lata (4 semestry)

Absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Pedagogika inkluzywna to specjalność studiów, która jest odpowiedzią na współczesne potrzeby edukacyjne, będące konsekwencją dynamiki i tempa zmian otaczającej rzeczywistości. Nieodzownym warunkiem przygotowania do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie jest stymulowanie postaw tolerancji, współpracy, twórczych uzdolnień i promowanie takiego stylu życia.  

Absolwent tej specjalności na drugim stopniu kształcenia będzie doskonalił i rozwijał swoje kompetencje w zakresie podejmowania efektywnych działań profilaktycznych i korekcyjnych na rzecz grup mniejszościowych i etnicznych, środowisk imigrantów, uczniów z deficytami psychicznymi lub fizycznymi, uczniów zdolnych i innych, którzy wymagają indywidualnego podejścia pedagogicznego.
Zdobyte podczas studiów informacje w zakresie metodyki kształcenia umożliwiają mu prowadzenie treningów, szkoleń, lekcji twórczości w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Absolwent specjalności będzie wyposażony w umiejętności tworzenia własnych programów autorskich, modyfikowania metod pracy z uczniami, do przygotowywania atrakcyjnych i skutecznych pomocy dydaktycznych oraz do wdrażania innowacji. Zakłada się, że absolwent tej specjalności będzie wiedział, w jaki sposób skutecznie promować nowoczesne metody kształcenia, polegające na sprawnym i efektywnym szkoleniu nauczycieli w szkołach, w poradniach i innych  ośrodkach doskonalenia zawodowego. Komunikacja interpersonalna, współpraca wielopoziomowa, organizowanie i prowadzenie grup zadaniowych, aktywizowanie społeczności lokalnej i inne kompetencje stymulowane podczas studiów pozwalają absolwentom na podejmowanie różnych ról zawodowych.
 

Wybrane przedmioty:

 • obszary inkluzji w pedagogice
 • metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi
 • metody pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym
 • pozytywna psychologia
 • wykorzystanie komputera w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
 • praca z uczniem ze środowisk patologicznych
 • praca z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo
 • metodyka pracy z uczniem z niepowodzeniami edukacyjnymi
 • praca z uczniem zdolnym
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja rodziców ucznia zdolnego i ucznia z problemami

Kierunek realizuje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4.11.2011 r.
 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 292 62 16
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito