Orzeł
A A A

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska

drukuj drukuj

Studia II stopnia - specjalność do wyboru od II semestru studiów

Specjalność nauczycielska dla absolwentów kierunków pedagogicznych bez kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalność nauczycielska, dzięki realizacji dodatkowych modułów przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, otrzymają kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.

Merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie pozwala także absolwentom tych specjalności na podjęcie pracy pedagoga szkolnego lub doradcy ds. wychowawczych. Podczas studiów zwraca się także szczególną uwagę na rozwijanie odpowiedniego nastawienia emocjonalno-motywacyjnego studentów, umiejętnego dążenia do wyznaczonych celów oraz skutecznego działania w warunkach gwałtownych przemian społeczno-kulturowych. Oprócz zajęć pedagogiczno-psychologicznych służą temu specjalnie dla nauczycieli przygotowywane zajęcia z zachowań scenicznych i medialnych.

Dzięki realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych grantów badawczych Studenci wraz z Wykładowcami mogą brać udział w ciekawych przedsięwzięciach naukowo-badawczych, wzbogacając w praktyce swój warsztat badawczy. Wypracowane w ten sposób modele pracy z dziećmi edukacji wczesnoszkolnej przyszli nauczyciele wykorzystywać mogą do pracy dydaktyczno-wychowawczej. Specyfika tematyczna tych modeli oscyluje na II stopniu studiów pedagogicznych wokół tematów: rozwijanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz praca z uczniem zdolnym.

Wybrane przedmioty:

 • współczesne problemy pedagogiki
 • dylematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • pedagogika zabawy
 • edukacyjne zastosowanie mediów
 • diagnostyka psychopedagogiczna
 • metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • metodyka kształcenia zintegrowanego
 • współczesna literatura dziecięca z elementami bajkoterapii
 • trening umiejętności wychowawczych
 • kultura żywego słowa i zachowania sceniczne
 • rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dzieci
 • oraz dydaktyka, metodyki przedmiotowe i praktyki edukacyjne

Kierunek realizuje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4.11.2011 r. oraz na specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalność nauczycielska standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, załącznik do Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.01.2012 r. 

 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito