Orzeł
A A A

Studia europejskie

drukuj drukuj

Studia II stopnia

Absolwent studiów europejskich posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji. Studia pogłębiają znajomość koncepcji, teorii i historii integracji europejskiej, a także zdolność twórczej analizy procesów zachodzących w Unii Europejskiej i związanych z integracją wyzwań. Ponadto, studenci zgłębią problematykę międzynarodowych stosunków gospodarczych, zdobędą także praktyczną wiedzę z zakresu pisania wniosków i ubiegania się o przyznanie funduszy z programów pomocowych Unii Europejskiej, a także umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa funkcjonującego na obszarze Unii.
Studia przygotowują również do pracy w agendach administracji rządowej i samorządowej prowadzących bezpośrednie kontakty z zagranicą, jak również w instytucjach i korporacjach o charakterze międzynarodowym. Kompetencje wzmocnione dobrą znajomością języków obcych, umożliwią ponadto objęcie stanowisk w instytucjach i urzędach unijnych, w organizacjach międzynarodowych, oraz w międzynarodowych korporacjach i organizacjach pozarządowych.

 

Wybrane przedmioty:

  • wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE,
  • prawo gospodarcze Unii Europejskiej,
  • procesy integracyjne w gospodarce światowej,
  • sytuacja polityczna w Europie Środkowo – Wschodniej,
  • instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • europejska polityka antydyskryminacyjna
     

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito